Ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Θεοπρομήτορος Ἄννης (27 Ἰουλίου ὀ.ἑ.), μετέβη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος εἰς τὸ Σιδηρόκαστρον Σερρῶν διὰ νὰ τελέσῃ τὴν θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν ἑορτάζοντα ὁμώνυμον τῆς Ἁγίας ναόν.

Ag Anna 2020


Joomla SEF URLs by Artio