Τὴν Κυριακήν, 27ην Ἰουλίου (ὀ.ἑ), εἰς τὴν Ἄνω Τούμπα Θεσσαλονίκης, πανηγύρισεν ὁ ἱερὸς ναὸς τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος τοῦ Ἰαματικοῦ. Τῶν ὅλων ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, τόσον ἀφ΄ ἑσπέρας κατὰ τὸν Μέγα Ἑσπερινόν, ὅσο καὶ τὴν κυριώνυμον ἡμέραν κατὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν, προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος, πλαισιούμενος ὑπὸ τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ τῶν εὐλαβῶν πιστῶν.

ag.Pant 1

ag.Pant 2

ag Pant 3


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις