Τήν Δευτέρα 31ῃ Αὐγούστου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐπανηγύρισεν ὁ ἐν Περιστερίῳ ὁμώνυμος ἱερός ναός. Ὅθεν ἀφ΄ ἑσπέρας ἐψάλη κατά τό ἔθος ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, πλαισιουμένου κατά τήν τελετήν τῆς Λιτῆς ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν κ.κ. Μακαρίου, καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπίσκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου καθώς καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Τό πρωΐ ἐπραγματοποιήθη ὁ ἐπί τῇ ἑορτῃ πανηγυρικός Ὄρθρος, καί ἐν συνεχείᾳ ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Μακαρίου  τῶν ὡς ἅνω ἀρχιερέων, ἔτι δέ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Εἰς τό κοινωνικό ἐκήρυξε τόν θείο λόγο ὁ Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης π. Νήφων Δημητρακόπουλο.

Τμήμα Τιμίας Ζώνης καί Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου


Joomla SEF URLs by Artio