Τὴν Παρασκευὴν 30ὴν Νοεμβρίου ἑώρτασε ὁ ἱερὸς ναὸς τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου εἰς τὴν πόλιν τῆς Λαμίας. Πρὸς τοῦτο ἐτελέσθη ἀφ΄ ἑσπέρας ὁ πανηγυρικὸς Μέγας Ἑσπερινὸς, χοροστατοῦντος τοῦ οἰκείου ἱεράρχου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καὶ Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου. Τὴν δὲ κυριώνυμον ἡμέραν συνελειτούργησεν ὁ Σεβασμιώτατος μετὰ τῶν τιμίων ἱεραρχῶν, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου (ὅστις καὶ προεξῆρχεν τῆς θείας Λειτουργίας) καὶ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου.

AG ANDREAS 2019 3

AG ANDREAS 2019 1

AG ANDREAS 2019 2


Joomla SEF URLs by Artio