Κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου ἦγεν τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου.

Ag E 1

Ag E 2

Τὴν δὲ πρωΐαν ἐτελέσθη λαμπρὸν ἀρχιερατικὸν Συλλείτουργον εἰς τὸν μητροπολιτικὸν ἱερὸν ναὸν τῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Θεσσαλονίκης. Τῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, ὅστις ἐκήρυξε καὶ τὸν θεῖον λόγον, συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου ἑορτάζοντος Μητροπολίτου κ. Εὐθυμίου καὶ τῶν ἁγιωτάτων Ἀρχιερέων Γαλλίας κ. Φιλαρέτου, Φθιώτιδος καὶ Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου, Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου καὶ Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου.

Ag E 3

Ag E 4

Ag E 5

Ag E 6


Joomla SEF URLs by Artio