Ἡ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων ξεκίνησε μὲ τὴν τέλεσιν τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας εἰς τὸν μητροπολιτικὸν ἱερὸν ναὸν Ἁγίας Τριάδος Νεμέας ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου καὶ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παγκράτιος ἐτέλεσε τὴν θεία Λειτουργία καὶ τὸν Μέγαν Ἁγιασμὸν εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων εἰς Νέαν Σμύρνην Ἀττικῆς ἐν μέσω πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος. Κατὰ τὴν 12ην μεσημβρινήν, ὁ Θεοφιλέστατος κ. Καλλίστρατος, ὁ ἱερὸς κλῆρος καὶ ὁ λαὸς τῆς Μητροπόλεως Κορίνθου ὑπεδέχθησαν τὸν Σεβασμιώτατον ποιμενάρχην τους κ. Παγκράτιον εἰς τὸν κάμπον τῆς Νεμέας παρὰ τὸν Ἀσωπὸν ποταμόν, εἰς τὸν εἰδικῶς διαμορφωμένον χῶρον εἰς τὴν κοίτην τοῦ ποταμοῦ, ὅπου καὶ ἐτελέσθη ἡ Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Theof Kor 00

Theof Kor 01

Theof Kor 02

Theof Kor 03

Theof Kor 04

Theof Kor 05

Theof Kor 06


Joomla SEF URLs by Artio