Εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Σεραφεὶμ Μώλου Λοκρίδος ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος καὶ Θαυμακοῦ κ. Γερόντιος τὴν θείαν Λειτουργίαν καὶ τὸν Μέγαν Ἁγιασμὸν τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων.  Ἐν συνεχείᾳ σχηματίσθη λιτανευτικὴ πομπή πρὸς τὴν θάλασσαν, προπορευομένης τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Βαπτίσεως, ἑπομένων τοῦ Σεβασμιωτάτου, τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ τοῦ πιστοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ, ὅπου πραγματοποιήθη ἡ Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ πρὸς εὐλόγησιν τῶν ὑδάτων.

Theofaneia Lamia 2020 01

Theofaneia Lamia 2020 02

Theofaneia Lamia 2020 03

Theofaneia Lamia 2020 04

Theofaneia Lamia 2020 05

Theofaneia Lamia 2020 06


Joomla SEF URLs by Artio