Τὴν Δευτέρα 25ῃ Ἰανουαρίου, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ Οἰκουμενικοῦ Διδασκάλου Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου, ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν -τιμώντας τὴν μνήνην τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου καὶ προμάχου τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως- ἑορτάζει καὶ τὸ γεγονὸς τῆς ἀναρρήσεως κατ’ αὐτὴν τὴν ἁγίαν ἡμέραν εἰς τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ.κ. Μακαρίου, συμπληρώνοντας 18 ἔτη ἀπό τήν ἐκλογή του. Πρός τούτο ἐτελέσθη Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Δάφνης, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσαλλονίκης κ. Εὐθυμίου,, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Κυκλάδων κ. Σάββα καί τοῦ ἱεροῦ κλῆρου. Μετά τήν δοξολογία ἐτελέσθη ἡ χειροθεσία εἰς ἀναγνώστην καί ὑποδιάκονον τοῦ ἀδελφοῦ Λαζάρου Ζέτιτς. Ἐπίσης ἐτέθη εἰς προσκύνησιν τμήμα τοῦ Λειψάνου τοῦ  Μεγάλου Πατρός Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Τόν πανηγυρικό λόγο ἐκήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ.


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις