Μὲ περισσῆ λαμπρότητα καὶ ἱεροπρέπειαν ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ μας Ἐκκλησία ἑώρτασε καὶ ἐφέτος τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ Συνοδικὴν Ἐκδήλωσιν, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν ναὸν τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Δάφνης Ἀθηνῶν. Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, ἐτελέσθη ἐν πρώτοις ὁ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινός, ὅπου ἀναπέμφθησαν πρὸς τὸν  Ἅγιον Τριαδικὸν Θεὸν δεήσεις καὶ  τροπάρια, διαποτισμένα ἀπὸ βαθείαν συναίσθησιν πένθους, συντριβῆς, μετανοίας, ἁμαρτολώτητος καὶ θερμῆς παρακλήσεως πρὸς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, ὡς κύριος ὀμιλητὴς τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως, ἐξεφώνησε κατάλληλον τῇ ἑορτῇ λόγον καὶ ἐπευλόγησε κατὰ τὸ τέλος αὐτοῦ τὸν πιστὸν τοῦ Κυρίου λαόν, ὁ ὁποῖος ἐπιδεικνύοντας τόν ἁρμόζοντα ὁμολογιακόν ζῆλον συμμετεῖχε εἰς τὴν ἑορταστικὴν ἐκδήλωσιν.

orthod 2020 01

orthod 2020 02

Orthod 2020 04

Orthod 2020 03

Orthod 2020 05


Joomla SEF URLs by Artio