Πραγματοποιήθηκε καί φέτος ἡ ἐτήσιος Σύναξις τῶν κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος σέ συνδιασμό μέ τήν ἑόρτιον σύναξιν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου διά τήν τιμή καί μνήμη τῶν Ἁγίων Τριῶν Νέων Ἱεραρχῶν, προστατῶν αὐτῆς, Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ.

Φέτος ἡ πανηγυρική θ. Λειτουργία καί ἡ Σύναξις τῶν κληρικῶν ἔλαβε χώρα τήν Πέμπτη 7/20 Ἰουνίου στόν Ἱερό Ναό τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου Περιστερίου Ἀττικῆς. Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς μαζί μέ τούς κληρικούς τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος καί τῆς Πελοποννήσου παρηκολούθησαν τίς εἰσηγήσεις: 1) Τοῦ ἱερολογιωτάτου διακόνου π. Μακαρίου Παλαιολόγου μέ θέμα ''Ἡ εἰς ἐπήκοον ἀνάγνωσις- ἐκφορά τῶν εὐχῶν τρόπος ἐνεργοῦς συμμετοχῆς τοῦ λαοῦ κατά τήν τέλεσιν τῆς θείας Λατρείας''. 2) Τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Πέτρου Γκόλφη μέ θέμα ''Ὁ κληρικός στήν ἐνορία του''. 3) Τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα μέ θέμα ''Θεραπευτής Ψυχῶν- Τό ἔργον τοῦ πνευματικοῦ πατρός''. 

Μετά τό πέρας τῶν εἰσηγήσεων καί τοῦ ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε  τόν ἱερό κλῆρο διά τά τρέχοντα ἐκκλησιαστικά ζητήματα, ἰδιαιτέρως διά τίς θρησκευτικές κοινότητες τῶν ἐν Ἑλλάδι ''ἑτεροδόξων καί ἑτεροθρήσκων", εἰς τάς ὁποίας ἔσπευσαν νά ἐνταχθοῦν ὀμάδες παλαιοημερολογιτῶν. Ὁ Μακαριώτατος ἀπέδειξε εἰς τούς συνέδρους μέ νομικά  καί ἐκκλησιολογικά ἐπιχειρήματα ὅτι οἱ ἐν λόγῳ "θρησκευτικές κοινότητες" ἀφοροῦν αὐστηρά καί μόνο τίς "γνωστές θρησκεῖες"  (ἑτεροδόξων καί ἑτεροθρήσκων) ἐν Ἑλλάδι καί ὄχι τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἶναι συνταγματικῶς κατοχηρωμένη ὡς ἡ ἐπίσημος θρησκεία τῆς Ἑλλάδος.

Φέτος γιά πρώτη φορά ἀποφασίστηκε νά ἐπαναλαμβάνεται ἡ Σύναξις καί στήν Βόρειον Ἑλλάδα, προκειμένου καί οἱ ἐκεῖ διακονοῦντες κληρικοί μας νά ἐνημερώνονται πάνω στά θεολογικά καί πνευματικά ζητήματα πού ἀφοροῦν τήν ποιμαντική τους διακονία ἀλλά καί εἰς τά τρέχοντα ἐκκλησιαστικά γεγονότα. Ἔτσι ἡ ἐπιτυχής Σύναξις τῶν Ἀθηνῶν ἐπανελήφθη στήν Θεσσαλονίκη εἰς τόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου τήν Τετάρτη 13/26 Ἰουνίου.

 

 

 


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις