Ἡ πρώτη Κυριακὴ τῶν ἁγίων Νηστειῶν, ἡ ἐπονομαζομένη Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας,   ἑορτάσθηκε καὶ ἐφέτος μὲ τὴν δέουσα λαμπρότητα καὶ τὴν ἐκκλησιατικὴν ἱεροπρέπεια εἰς ἅπαντας τοὺς ἱεροὺς ναοὺς τῆς μαρτυρικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας, μὲ περιφορὰς τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ ἀνάγνωση τοῦ «Συνοδικοῦ».

Ἐπιπλέον, διὰ νὰ τονισθεῖ τὸ χαρμόσυνο γεγονὸς τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἀλλὰ καὶ ἐν γένει ὁ θρίαμβος τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως καὶ ἡ ἐπικράτηση  τῶν Ὀρθῶν Δογμάτων ἐπὶ τοῦ ψεύδους καὶ τῶν αἱρέσεων, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος διοργάνωσε καὶ ἐφέτος τὴν καθιερωμένη ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν ἑορταστικὴ Σύναξη κλήρου καὶ λαοῦ στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν.

Orthodoxias 2019 1

Orthodoxias 2019 2

Στὴν ἑορταστικὴ ἐκδήλωση παρέστησαν μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου οἱ ἑξῆς Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Μητροπολῖται καὶ Ἐπίσκοποι: Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, Κορίνθου καὶ Νεμέας κ. Παγκράτιος, Πειραιῶς καὶ Νήσων κ. Παντελεήμων, Περιστερᾶς κ. Μακάριος, Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, Κυκλάδων κ. Σάββας καὶ Ρωγῶν κ. Δωρόθεος.

Orthodoxias 2019 3

Κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ προγράμματος ἀπέδωσε ἐπίκαιρους ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους μὲ ἀρτιότητα καὶ κατάνυξη, ἡ Βυζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ Χορωδία τοῦ Ὠδείου τοῦ δήμου Φυλῆς, μὲ χοράρχη τὸν κ. Δαβὶδ Παπαδόπουλον, πρωτοψάλτην τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Παναγίας Κανάλας Ἄνω Λιοσίων Ἀττικῆς.

Orthodoxias 5

Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε τὸν λόγον ὁ κεντρικὸς ὁμιλητὴς τῆς ἐκδηλώσεως, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, ὁ ὁποῖος μὲ ἐξαιρετικὴ σαφήνεια παρουσίασε καὶ εἰσηγήθη τὸ θέμα: «Μεταπατερική, ἢ Ἀντιπατερικὴ Θεολογία;»

Orthodoxias 4

Ὁ παρουσιαστὴς τῆς ἐφετινῆς ἐκδηλώσεως ὑπῆρξεν ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερὰς Συνόδου, Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ.

Τέλος, κλείνοντας τὸν κῦκλο τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, ἀπηύθηνε εὐχαριστήριον χαιρετισμὸν ὁ σεπτὸς Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος, πρὸς ὅλους τοὺς συντελεστὰς τῆς ἐκδηλώσεως, ἀλλὰ καὶ τοὺς εὐλαβεῖς ἀκροατάς, οἱ ὁποῖοι μὲ ζῆλον καὶ προθημίαν προσῆλθον καὶ ἐφέτος στὴν ὁμολογιακὴ ἐκδήλωση.


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις