Μετὰ πλείστης χαρᾶς ἀνακοινοῦται στὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα, ὅτι ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεὸς εὐδόκησε τὴν ἵδρυση μίας νέας ἐνορίας ὑπὸ τὴν πνευματικὴν δικαιοδοσίαν τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Κεντρικὴ Γερμανία (περιοχὴ τῆς πόλεως τοῦ Dortmund). Ἡ ἐνορία εἶναι ἀφιερωμένη στὴν Σύναξη τῶν Μυρίων Ἀγγέλων (11 Ἰανουαρίου) καὶ ἀναπληρώνει τὸ μεγάλο κενὸ τῆς ἀπουσίας ἑνὸς ναοῦ, ὁ ὁποῖος νὰ καλύπτει τὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες τῶν πιστῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ποὺ ἐμμένουν καὶ ἐπιμένουν ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι στὶς πατρῶες Ὀρθόδοξες ἐκκλησιαστικὲς παραδόσεις, καὶ οἱ ὁποῖοι ἀνέμενον τὴν μετάβασή τους στὴν μητέρα πατρίδα Ἑλλάδα διὰ νὰ ἐκκλησιασθοῦν καὶ νὰ λάβουν τὰ  Ἄχραντα Μυστήρια. Ἤδη ὁ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διορισθεὶς Ἔξαρχος διὰ τὴν Γερμανίαν, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, μετέβη διὰ δευτέραν φορὰν στὴν ἐνορία καὶ ἐτέλεσε τὴν θείαν Λειτουργίαν τὴν Κυριακὴ τῶν Προπατόρων 16/29 Δεκεμβρίου.

germania 1

germania 2

germania 3

 


Joomla SEF URLs by Artio