Μὲ περισσῆ λαμπρότητα καὶ ἱεροπρέπειαν ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ μας Ἐκκλησία ἑώρτασε καὶ ἐφέτος τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ Συνοδικὴν Ἐκδήλωσιν, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν ναὸν τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Δάφνης Ἀθηνῶν. Χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ.κ. Μακαρίου, ἐτελέσθη ἐν πρώτοις ὁ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινός, ὅπου ἀναπέμφθησαν πρὸς τὸν  Ἅγιον Τριαδικὸν Θεὸν δεήσεις καὶ  τροπάρια, διαποτισμένα ἀπὸ βαθείαν συναίσθησιν πένθους, συντριβῆς, μετανοίας, ἁμαρτολώτητος καὶ θερμῆς παρακλήσεως πρὸς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ὁσιολογιώτατος Ἱερομ. Μακάριος Παλαιολόγος ὡς κύριος ὀμιλητὴς τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως, ἐκφώνησε τήν ὁμιλία του με θέμα Μονοενεργητισμός-Μονοθελητισμός - Σύνοδος τοῦ Λατερανοῦ, ἀναλύοντας τις απαρχές τῆς αιρέσεως καί τήν καταδίκη αὐτῆς ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο του Λατερανοῦ το 649 μ. Χ.  Ὁ Μακαριώτατος σχολιάζοντας τήν εἰσήγηση τοῦ ὁσιολ/του καί ἀντλώντας τά ἐξ' αὐτῆς ὡφελιμότατα συμπεράσματα παρουσίασε εἰς τό ἀκροατήριο τίς ἐπικαιροποιημένες προτάσεις σκέψεις καί προβληματισμούς του.Ἐπευλόγησε δέ κατὰ τὸ τέλος τὸν πιστὸν τοῦ Κυρίου λαόν.


Joomla SEF URLs by Artio