Μέ ἱδιαιτέρα λαμπρότητα καί ἱεροπρέπεια ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑώρτασεν τήν μνήμην τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων εἰκόνων, ἤτοι τῆς Ὀρθοδοξίας, κατά τήν πρώτην Κυριακήν τῶν Ἁγίων Νηστειῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ κῦκλος τῶν τιμητικῶν ἐκδηλώσεων μέ τήν καθιερωμένην πλέον ἑορταστικήν καί συνάμα ὁμολογιακήν σύναξιν κλήρου καί πιστοῦ λαοῦ, ἔλαβε μέρος εἰς τό ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν. Τήν ἑορτήν ἐλάμπρυναν μέ τήν παρουσίαν των καί τήν ἄρτιον καί ἐξαίρετον ἐκτέλεσιν ἐπικαίρων μουσικῶν ὕμνων ἡ Βυζαντινή Ἐκκλησιαστική Χορωδία τοῦ Ὠδείου τοῦ δήμου Φυλῆς μέ χοράρχη τόν κ. Δαβίδ Παπαδόπουλο, ἱεροψάλτη τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Παναγίας Κανάλας Ἄνω Λιοσίων Ἀττικῆς. Κεντρικός ὁμιλιτής τῆς ἐκδηλώσεως, ὑπῆρξεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ , ὅστις μετά ἐξαιρέτου ἐπιμελείας καί σαφηνείας εἰσηγήθη τό θέμα «Οἱ παραδοσιακοί τοῦ νέου καί ἡ διακοπή τοῦ μνημοσύνου».Τήν ὅλην ἐκδήλωσιν ἐξόχως ἐπαρουσίασεν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νήφων Δημητρακόπουλος. Τέλος, ἡ τελετή ὡλοκληρώθη μέ τόν εὐχαριστήριον χαιρετισμόν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου πρός ὅλους τούς συντελέσαντας καθώς ἐπίσης καί τούς προσδραμόντας πιστούς ἀκροατάς, οἱ ὁποῖοι διά μίαν ἀκόμη φοράν ἐπέδειξαν τόν ἁρμόζοντα ὁμολογιακόν ζῆλον.


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις