Τήν Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾷ μέ ἰδιαιτέρα λαμπρότητα τήν μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ. Ἐπίκεντρο τῶν ἑορταστικῶν πρός τιμή τοῦ Ἁγίου ἐκδηλώσεων ἡ Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης. Τό πρωΐ τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη πανηγυρικόν Ἀρχιερατικόν συλλείτουργον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Γοργοϋπηκόου, εἰς τόν ὁποῖον συστεγάζεται παρεκκλήσιον πρός τιμήν τοῦ Δευτέρου Πολιούχου τῆς Ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, συλλειτουργούντων τοῦ Ποιμενάρχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, καί Θερμοπυλῶν κ. Γεροντίου. Τόν θείον λόγον ἐκήρυξε ὁ Μακαριώτατος ἀναφερθεῖς εἰς τήν ἐπινοητικότητα τῶν τεσσάρων τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου τῆς ἡμέρας καί τήν ὀφειλήν ἡμῶν τῶν πιστῶν νά εἴμεθα ὄχι μόνον ἐπινοητικοί ἀλλά καί προνοητικοί καί νά ἔχομεν ΄΄ Νοῦν Χριστοῦ΄΄. Τό Ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας Πραγματοποιήθηκε ἡ ἀπό ἐτῶν καθιερωθεῖσα Πνευματική Ἐκδήλωση εἰς τήν μεγάλη αἴθουσα τῆς «ἐταιρείας» Μακεδονικῶν Σπουδῶν. Προςῆλθον πλήν τῶν ἀνωτέρῳ συλλειτουργησάντων ἀρχιερέων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παγκράτιος, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ. Δαβίδ καί Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος. Κατ’αυτήν ἐπικαίρους ἑορταστικούς ὕμνους ἀπέδωσε ἡ χοροδία τῶν ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ΄΄ ὁ Ἄγιος Ἰωσήφ ὁ ὑμνογράφος Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης΄΄. Κύριος ὁμιλητῆς ὑπῆρξεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος μέ θέμα ΄΄ Τό λεῖμμα τῆς Χάριτος - τό μικρόν ποίμνιον΄΄. Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισε ὁ Μακαριώτατος ἀναφερθεῖς εἰς τήν σύγχρονον πραγματικότητα πού βιώνει τό μικρόν ποίμνιον καί ἰδιαιτέρως ὅτι ἡ ὀλιγότητα τοῦ μικροῦ Λείμματος τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ τόν φόβον καί τήν άπειλή τῶν συγχρόνων ΄΄ ἀποτειχισμένων΄΄ πλήν ἀντιστεκομένων εἰς τήν Ὀρθήν Πίστη καί παράδοση τῆς ἐκκλησίας.Τήν καθ’ ὅλα ἐπιτυχήν ἐκδήλωσιν συντόνισε ὁ ἐλλογιμώτατος Θεολόγος κ. Εὐάγγελος Ρωσσόπουλος Τέλος ἐπιλόγισε, τήν ἐκδήλωση ὁ οἰκεῖος Ἱερᾶρχης εὐχαριστήσας τόν ὁμιλητήν, τόν Μακαριώτατο τήν Χοροδία, τούς Παρισταμένους Ἀρχιερεῖς, τόν κλῆρον καί τόν λαόν.

Ἀπό τό Συλλείτουργο

Ἀπό τήν Πνευματική Ἐκδήλωση πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου

 

 

 

 


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις