Μέ περισσῆ λαμπρότητα καί ἱεροπρέπειαν ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑώρτασε τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας μέ Συνοδική Ἐκδήλωση, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα εἰς τό ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν τήν Κυριακή Α΄ Νηστειῶν τό ἀπόγευμα. Ὕμνους καταλλήλους διά τήν ἑορτήν ἀπέδωσεν ἡ βυζαντινή χορωδία τοῦ Ὠδείου τοῦ δήμου Φυλῆς μέ χοράρχη τόν κ. Δαβίδ Παπαδόπουλο, ἱεροψάλτη τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Παναγίας Κανάλας Ἄνω Λιοσίων Ἀττικῆς. Τήν εὐθύνη τῆς παρουσίασης τῆς ἐκδηλώσεως εἶχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυκλάδων κ. Σάββας.

Κύριοι ὁμιλιταί κατ΄αὐτήν ἦσαν: α) ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, μέ θέμα «Τό λεῖμμα τῆς χάριτος», καί β) ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Παντελεήμων, μέ θέμα «Θεραπεύοντας τὴν τραυματισμένην ἀνθρωπότητα». Ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἰάκωβος μέ ἐνάργεια καί γλαφυρότητα παρουσίασε τό θέμα του σύμφωνα μέ τό ὁποῖο στό διάβα τῆς δυσχιλιόχρονης ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἀλήθεια εὑρίσκετο στό μικρό καί διωκόμενον ποίμνιον. Μέ ἁγιογραφικές παραπομπές καί πατερικές θέσεις ὁ Θεοφιλέστατος τεκμηρίωσε τό ὅλον θέμα, διαβεβαιώνοντας ὅτι ἡ Ἐκκλησία πορευομένη εἰς τά ἔσχατα δέν θά εὑρίσκεται στίς πολυπληθεῖς ἑνότητες ἀλλά σέ ὀλιγάριθμους πιστούς, οἱ ὁποῖοι θά διακρατοῦν τήν ὀρθή Πίστη. Ὁ δέ Σεβασμιώτατος κ. Παντελεήμων μέ ἰδιαίτερον ὕφος κατέγραψε τήν κατάσταση τοῦ τραυματισμένου καί ἀποξενωμένου ἀπό τόν Θεόν συγχρόνου ἀνθρώπου καθώς καί τούς τρόπους θεραπείας καί ἀποκαταστάσεώς του.

Μετά τό πέρας τῶν ὁμιλιῶν ἡ χορωδία τοῦ ἱδρύματος «Ἁγία Τριάς» ἀπέδωσε δεξιοτεχνικά ὕμνους καί ψαλτοτράγουδα ἀφιερωμένα στήν Πίστη μας, τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ρωμιοσύνη. Τέλος, τήν ὅλη Συνοδικήν Ἐκδήλωση κατέκλεισε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ Μακάριος, εὐχαριστήσας τούς ὁμιλιτάς, τούς χορούς τῶν ἱεροψαλτῶν, τάς κορασίδας, καθώς καί τόν πιστόν τοῦ Κυρίου λαόν, ὁ ὁποῖος ἐπιδεικνύοντας τόν ἀρμόζοντα ὁμολογιακόν ζῆλον συμμετεῖχε εἰς τήν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν.

 


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις