Τήν Τετάρτη 25η Μαΐου 2017, πραγματοποιήθη εἰς τήν ἱεράν μονήν Παναγίας Κανάλας Ἄνω Λιοσίων Ἀττικῆς ἡ ἐτήσιος γενική σύναξις τῆς Ἱεραρχίας καί τῶν κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐν συνδυασμῷ μέ τήν τιμήν τῶν Ἁγίων Τριῶν Νέων Ἱεραρχῶν, Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, προστάτας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου. Οὕτω τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί ἡ Συνοδική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία εἰς τόν ναόν τῆς Παναγίας Κανάλας κατά την ὁποίαν τόν θεῖον λόγον ἐκύρηξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος. Ἀκολούθως παρετέθη ὑπό τῆς φιλοξενούσης ἀδελφότητος δεξίωσις καί περί τήν 11ην πρωϊνήν ἤρχησε τάς ἐργασίας της ἡ πανκληρική Σύναξις εἰς τόν εὐρύχωρον ἱερόν ναόν τῆς Ἁγίας Μαρίνης κάτωθεν τοῦ καθολικοῦ τῆς ἱερᾶς μονῆς κατά τήν ἀκόλουθον σειράν:

 

Α) Χαιρετισμός ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου.

Β) Εἰσήγησις ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου μέ θέμα «Ὑπερβολές-παραλείψεις καί παρατυπίες ὑπό τῶν κληρικῶν κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν καί τίς ἱερές ἀκολουθίες». Τῆς ἐνδιαφερούσης καί πάντα ἐπικαίρου γιά τούς κληρικούς εἰσηγήσεως ἠκολούθησε ἔντονος ἐπικοδομητικός διάλογος με ὠφελιμώτατα συμπεράσματα.

Ἀκολούθως ἐγένετο διάλειμμα κατά τό ὁποῖον ὁ φιλοξενῶν Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος παρέθεσε ἐπίσημο γεῦμα σέ παρακείμενον τῆς μονῆς ἐστιατόριον.

Περί ὥραν 15΄30 ἤρξατο ἡ ἀπογευματινή συνεδρία κατά την ὁποίαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ παρουσίασε εἰσήγησιν μέ θέμα: «Παραδοσιακότητα καί παραδοσιοκρατία». Μετά τήν εἰσήγησιν ἐγένοντο ἐνδιαφέρουσες συζητήσεις ἐπί τοῦ θέματος καί καίριες παρατηρήσεις, οἱ ὁποῖες ἔδωσαν ἀφορμή γιά περαιτέρω ἀνάλυση του εὐαισθήτου αὐτοῦ θέματος. Μετά τό προγραμματισμένο διάλλειμα καί τήν προσφορά ἀναψυκτικῶν καί ἐδεσμάτων ὑπό τῆς ἀδελφότητος τῆς ἱερᾶς μονῆς, οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς καί οἱ παρευρεθέντες κληρικοί εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συζητήσουν εὐρύτερα θέματα πού ἀφοροῦν τόν ἱερόν ἡμῶν ἀγῶνα καί οὕτω, περί τήν ἑβδόμην ἀπογευματινήν μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐγένετο ἡ λῆξις καί τῆς ἐφετινῆς πανκληρικῆς συνάξεως.

 

 

 


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις