Τήν Γ΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως), τῇ πρωτοβουλίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, συνῆλθον τά πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίων Ἀποστόλων Δάφνης εἰς προσευχητικήν δέησιν καί λιτανείαν πρός τόν Κύριον καί Θεόν ἡμῶν, ἐναντίον τῶν χειμαζομένων τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν πατρίδα μας δεινῶν (πολιτικο-οικονομική κρίσις, διάβρωσις ἐκ τῆς πολυπολιτισμικότητος, διχόνοιαι, σωματειοποίησις καί ἀντορθόδοξοι νόμοι κατά τῆς Ἐκκλησίας, κλπ). Ἡ παρουσία καί συμμετοχή τῶν πιστῶν πρός ἀξίαν κατευόδωσιν τῶν δικαίων αἰτημάτων πρός τόν Θεόν ἡμῶν ὑπῆρξεν συγκινητική καί ἀθρόα.


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις