Τήν Κυριακή 26 Ἰανουαρίου, μέ πρωτοβουλία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, συνῆλθον τά πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος Ἰλίου Ἀττικῆς, σέ προσευχητικήν δέησιν καί λιτανείαν πρός τόν Κύριον καί Θεόν ἡμῶν, ἐναντίον τῶν χειμαζομένων τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν πατρίδα μας δεινῶν (πολιτικο-οἰκονομική κρίσις, διάβρωσις ἐκ τῆς πολυπολιτισμικότητος, διχόνοιαι, σωματειοποίησις καί ἀντορθόδοξοι νόμοι κατά τῆς Ἐκκλησίας, κλπ). Ἡ παρουσία καί συμμετοχή τῶν πιστῶν πρός ἀξίαν κατευόδωσιν τῶν δικαίων αἰτημάτων πρός τόν Θεόν ἡμῶν ὑπῆρξεν συγκινητική καί ἀθρόα.

 


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις