Πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακήν 8η Δεκεμβρίου εἰς τόν Ἱερό Ναό Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Θεσσαλονίκης τῇ μερίμνῃ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, ἡ Κληρικολαϊκή σύναξη με θέμα τόν προσφάτως ψηφισθέντα ὑπό τῆς βουλῆς τῶν Ἑλλήνων Νόμο Ν.4301 «Ὀργάνωση τῆς νομικῆς μορφῆς τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων καί τῶν ἑνώσεών τους στήν Ἑλλάδα». Ὅπως καί εἰς την προηγηθεῖσαν σύναξιν εἰς Ἀθήνας, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἡμῶν κ. Μακάριος παρουσίασε τό νέο νόμο κατ’ ἄρθρον καὶ ἐτόνισε ὅτι πρόκειται δι’ ἕναν κακόν - ἀντιδημοκρατικό – νόμο, ὁ ὁποῖος σέ καμμία περίπτωση δέν ἀφορᾷ τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί τά μέλη της, σύμφωνα μέ τήν σαφῆ ἀναφορά τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ ἐν λόγῳ νόμου. Ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τους πιστούς ὅτι συντόμως θά κυκλοφορήσῃ «Παραινετική Ἐγκύκλιος» πρός τό πλήρωμα τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἑκκλησίας, διά τήν περαιτέρω καί παρεκάλεσε ἅπαντας νά ἀπέχουν ἀπό κάθε εἴδους συλλογῆς ὑπογραφῶν, καθώς θά ἐπιμερισθοῦν τήν εὑθύνη τῆς ὑποταγῆς τῆς Ἑκκλησίας εἰς τόν Καίσαρα. 

         


Joomla SEF URLs by Artio