Ἐπὶ τῇ κοπῇ τῆς παραδοσιακῆς Ἁγιοβασιλόπιττας πραγματοποιήθη τὴν Κυριακἠν, 12η Ἰανουαρίου, ἑορταστικὴ ἐκδήλωσις εἰς τὸ Ὀρφανοτροφεῖον θηλέων «Ἁγία Τριάς» Ἰλίου Ἀττικῆς.Τῇ εὐγενεῖ προσκλήσει ἐκ μέρους τοῦ ὀρφανοτροφείου, προσῆλθε εἰς τὴν ἑορτὴν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, ὅστις καὶ εὐλόγησε τὴν Ἁγιοβασιλόπιττα. Ὡσαύτως προσῆλθον οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας, κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος καὶ Ρωγῶν κ. Δωρόθεος, κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ, φίλοι καὶ ὑποστηρικταὶ τοῦ ἱεροῦ ἱδρύματος, διὰ νὰ συμμετάσχουν εἰς τὴν χαρὰν τῶν τροφίμων τοῦ ἱδρύματος, αἱ ὁποῖαι παρουσίασαν ἑορταστικὸν πρόγραμμα μὲ ἐπίκαιρα ἄσματα.

basilopitta 2016

basilopitta 2016 2


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις