Τὴν Δευτέραν 25η Φεβρουαρίου, καθὼς καὶ τὴν Δευτέραν 4η  Μαρτίου, προγματοποιήθησαν κληρικολαϊκὲς συνάξεις εἰς Ἀθήναν καὶ Θεσσαλονίκην, τῇ συμμετοχῇ τοῦ συνόλου σχεδὸν τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν Κλήρου καθὼς καὶ λαϊκῶν ἐκπροσώπων τῶν παραρτημάτων τῆς Ἐκκλησίας, μὲ ἀφορμὴν τὰς τελευταίας ἐξελίξεις μετὰ τὴν ἀποχώρησιν τοῦ ἐπισκόπου Ἀμβροσίου, καὶ τὴν προσχώρησιν αὐτοῦ εἰς τοὺς «Ἐνισταμένους ΓΟΧ».
Ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσεν τοὺς παρισταμένους λεπτομερῶς ἐπὶ τῶν γεγονότων ποὺ προηγήθησαν τῆς ἀποχωρήσεως τοῦ ἐπισκόπου Ἀμβροσίου, καθὼς καὶ τὴν παγίαν θέσιν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ἀπέναντι εἰς τὸ ἐκκλησιοσωματεῖον τῶν ΓΟΧ καὶ τῶν βλασφήμων πρακτικῶν ποὺ αὐτοὶ ἐφαρμόζουν εἰς τὰς περιπτώσεις προσλήψεως κληρικῶν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.  Ἅπαντες –κλῆρος καὶ λαός–  ἐν μιᾷ φωνῇ συνταυτίσθησαν μὲ τὰς θέσεις τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, δηλώνοντας ἐμμονὴν καὶ ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν ἀταλάντευτον ὁμολογιακὴν πορείαν τῆς Ἐκκλησίας  ἡμῶν, ὅπως αὐτὴ εἶναι διατυπωμένη εἰς τὰς ὁμολογιακὰς συνοδικὰς ἐγκυκλίους τῶν ἐτῶν 1935, 1951, 1974, 2004· τοσοῦτον μᾶλλον ὅσον οἱ Σωματειακοὶ ΓΟΧ ἀπεδέχθησαν ὡς ὀρθόδοξον τὴν ἐπισφαλὴν ἐκκλησιολογίαν τῶν Ἐνισταμένων.


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις