Μὲ περισσῆ λαμπρότητα καὶ ἱεροπρέπειαν ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ μας Ἐκκλησία ἑώρτασε καὶ ἐφέτος τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ Συνοδικὴν Ἐκδήλωσιν, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν ναὸν τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Δάφνης Ἀθηνῶν. Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, ἐτελέσθη ἐν πρώτοις ὁ Κατανυκτικὸς Ἑσπερινός, ὅπου ἀναπέμφθησαν πρὸς τὸν  Ἅγιον Τριαδικὸν Θεὸν δεήσεις καὶ  τροπάρια, διαποτισμένα ἀπὸ βαθείαν συναίσθησιν πένθους, συντριβῆς, μετανοίας, ἁμαρτολώτητος καὶ θερμῆς παρακλήσεως πρὸς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, ὡς κύριος ὀμιλητὴς τῆς Συνοδικῆς Ἐκδηλώσεως, ἐξεφώνησε κατάλληλον τῇ ἑορτῇ λόγον καὶ ἐπευλόγησε κατὰ τὸ τέλος αὐτοῦ τὸν πιστὸν τοῦ Κυρίου λαόν, ὁ ὁποῖος ἐπιδεικνύοντας τόν ἁρμόζοντα ὁμολογιακόν ζῆλον συμμετεῖχε εἰς τὴν ἑορταστικὴν ἐκδήλωσιν.

orthod 2020 01

orthod 2020 02

Orthod 2020 04

Orthod 2020 03

Orthod 2020 05

Πραγματοποιήθηκε καί φέτος ἡ ἐτήσιος Σύναξις τῶν κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος σέ συνδιασμό μέ τήν ἑόρτιον σύναξιν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου διά τήν τιμή καί μνήμη τῶν Ἁγίων Τριῶν Νέων Ἱεραρχῶν, προστατῶν αὐτῆς, Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ.

Φέτος ἡ πανηγυρική θ. Λειτουργία καί ἡ Σύναξις τῶν κληρικῶν ἔλαβε χώρα τήν Πέμπτη 7/20 Ἰουνίου στόν Ἱερό Ναό τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου Περιστερίου Ἀττικῆς. Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς μαζί μέ τούς κληρικούς τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος καί τῆς Πελοποννήσου παρηκολούθησαν τίς εἰσηγήσεις: 1) Τοῦ ἱερολογιωτάτου διακόνου π. Μακαρίου Παλαιολόγου μέ θέμα ''Ἡ εἰς ἐπήκοον ἀνάγνωσις- ἐκφορά τῶν εὐχῶν τρόπος ἐνεργοῦς συμμετοχῆς τοῦ λαοῦ κατά τήν τέλεσιν τῆς θείας Λατρείας''. 2) Τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Πέτρου Γκόλφη μέ θέμα ''Ὁ κληρικός στήν ἐνορία του''. 3) Τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα μέ θέμα ''Θεραπευτής Ψυχῶν- Τό ἔργον τοῦ πνευματικοῦ πατρός''. 

Μετά τό πέρας τῶν εἰσηγήσεων καί τοῦ ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε  τόν ἱερό κλῆρο διά τά τρέχοντα ἐκκλησιαστικά ζητήματα, ἰδιαιτέρως διά τίς θρησκευτικές κοινότητες τῶν ἐν Ἑλλάδι ''ἑτεροδόξων καί ἑτεροθρήσκων", εἰς τάς ὁποίας ἔσπευσαν νά ἐνταχθοῦν ὀμάδες παλαιοημερολογιτῶν. Ὁ Μακαριώτατος ἀπέδειξε εἰς τούς συνέδρους μέ νομικά  καί ἐκκλησιολογικά ἐπιχειρήματα ὅτι οἱ ἐν λόγῳ "θρησκευτικές κοινότητες" ἀφοροῦν αὐστηρά καί μόνο τίς "γνωστές θρησκεῖες"  (ἑτεροδόξων καί ἑτεροθρήσκων) ἐν Ἑλλάδι καί ὄχι τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἶναι συνταγματικῶς κατοχηρωμένη ὡς ἡ ἐπίσημος θρησκεία τῆς Ἑλλάδος.

Φέτος γιά πρώτη φορά ἀποφασίστηκε νά ἐπαναλαμβάνεται ἡ Σύναξις καί στήν Βόρειον Ἑλλάδα, προκειμένου καί οἱ ἐκεῖ διακονοῦντες κληρικοί μας νά ἐνημερώνονται πάνω στά θεολογικά καί πνευματικά ζητήματα πού ἀφοροῦν τήν ποιμαντική τους διακονία ἀλλά καί εἰς τά τρέχοντα ἐκκλησιαστικά γεγονότα. Ἔτσι ἡ ἐπιτυχής Σύναξις τῶν Ἀθηνῶν ἐπανελήφθη στήν Θεσσαλονίκη εἰς τόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου τήν Τετάρτη 13/26 Ἰουνίου.

 

 

 

Ag Palama 2019 1

Τὸν δεύτερο πολιοῦχο καὶ ἀρχιεπίσκοπον αὐτῆς, ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶ, ἑώρτασε καὶ ἐφέτος ἡ πόλη τῆς Θεσσαλονίκης κατὰ τὴν Β΄ Κυριακὴ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ag Palama 2019 2

Ag Palama 2019 3

Ag Palama 2019 4

Ag Palama 2019 6

Διὰ τὸν λόγον αὐτό, τὸ πρωΐ τῆς ἑορτῆς, τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου Εὐόσμου, ὅπου στεγάζεται καὶ Παρεκκλήσιον τοῦ τιμωμένου Ἁγίου, λαμπρὸ ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου. Μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου συλλειτούργησαν ὁ οἰκεῖος ἱεράρχης τῆς Θεσσαλονίκης, Μητροπολίτης κ. Εὐθύμιος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος καὶ Θαυμακοῦ κ. Γερόντιος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος, καθὼς καὶ ὁ ἱερὸς κλῆρος τῆς μητροπόλεως, συμπροσευχομένων μετ’ αὐτῶν πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας.

Ag Palama 2019 5

Τὸν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, ἀναπτύξας κατάλληλον τῇ περιστάσει λόγον.

Ag Palama 2019 7

Ag Palama 2019 8

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς ἔλαβε μέρος ἡ καθιερωμένη πνευματικὴ ἐκδήλωση, πρὸς τιμὴ τοῦ Ἁγίου, στὴν εὐμεγέθη αἴθουσα τῆς «Ἐταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν». Ἐκτὸς τῶν προαναφερθέντων ἁγίων ἰεραρχῶν προσῆλθαν καὶ οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ. Δαβίδ καὶ Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος.

Ag Palama 2019 9

Κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἐκδηλώσεως ἀπέδωσε ἡ, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ ἐκλεκτοῦ χοράρχου κ. Κωνταντίνου Κατσίκη, Βυζαντινὴ Χορωδία τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, «Ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ ὑμνογράφος Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης», ἐπίκαιρους ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους τῆς περιόδου του Τριωδίου.

Ag Palama 2019 10

Κύριος ὁμιλητὴς τῆς ἐφετινῆς πνευματικῆς ἐκδηλώσεως, ὑπῆρξε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος, ἀναπτύξας τὸ νηπτικὸ θέμα «ἡ δόξα τοῦ Ἀκτίστου Φωτὸς στοὺς Ἁγίους».  Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη στὴν ὁμιλία του μὲ πολλὰ παραδείγματα τοῦ ἀκτίστου Φωτὸς ὡς καθημερινὸ καὶ ἀναπόσπαστο στοιχεῖο στὴν καθημερινὴ ζωὴ τῶν πιστῶν μελῶν καὶ ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τῶν δικαίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

 Ag Palama 2019 14

Τήν ἐκδήλωση συντόνισε μὲ ἐπιτυχία ὁ Θεολόγος κ. Εὐάγγελος Ρωσσόπουλος.

Ag Palama 2019 12

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος εὐχαρίστησε τὸν Μακαριώτατο διὰ τὸν γνήσιον πατερικὸν λόγο του, ὡς καὶ ἅπαντας τοὺς παρευρισκομένους ἱεράρχες, κληρικοὺς καὶ πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ ποὺ ἀνταποκρίθηκαν στὸ κάλεσμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ag Palama 2019 13

Ἡ πρώτη Κυριακὴ τῶν ἁγίων Νηστειῶν, ἡ ἐπονομαζομένη Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας,   ἑορτάσθηκε καὶ ἐφέτος μὲ τὴν δέουσα λαμπρότητα καὶ τὴν ἐκκλησιατικὴν ἱεροπρέπεια εἰς ἅπαντας τοὺς ἱεροὺς ναοὺς τῆς μαρτυρικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας, μὲ περιφορὰς τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ ἀνάγνωση τοῦ «Συνοδικοῦ».

Ἐπιπλέον, διὰ νὰ τονισθεῖ τὸ χαρμόσυνο γεγονὸς τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἀλλὰ καὶ ἐν γένει ὁ θρίαμβος τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως καὶ ἡ ἐπικράτηση  τῶν Ὀρθῶν Δογμάτων ἐπὶ τοῦ ψεύδους καὶ τῶν αἱρέσεων, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος διοργάνωσε καὶ ἐφέτος τὴν καθιερωμένη ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν ἑορταστικὴ Σύναξη κλήρου καὶ λαοῦ στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν.

Orthodoxias 2019 1

Orthodoxias 2019 2

Στὴν ἑορταστικὴ ἐκδήλωση παρέστησαν μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου οἱ ἑξῆς Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Μητροπολῖται καὶ Ἐπίσκοποι: Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, Κορίνθου καὶ Νεμέας κ. Παγκράτιος, Πειραιῶς καὶ Νήσων κ. Παντελεήμων, Περιστερᾶς κ. Μακάριος, Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, Κυκλάδων κ. Σάββας καὶ Ρωγῶν κ. Δωρόθεος.

Orthodoxias 2019 3

Κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ προγράμματος ἀπέδωσε ἐπίκαιρους ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους μὲ ἀρτιότητα καὶ κατάνυξη, ἡ Βυζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ Χορωδία τοῦ Ὠδείου τοῦ δήμου Φυλῆς, μὲ χοράρχη τὸν κ. Δαβὶδ Παπαδόπουλον, πρωτοψάλτην τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Παναγίας Κανάλας Ἄνω Λιοσίων Ἀττικῆς.

Orthodoxias 5

Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε τὸν λόγον ὁ κεντρικὸς ὁμιλητὴς τῆς ἐκδηλώσεως, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, ὁ ὁποῖος μὲ ἐξαιρετικὴ σαφήνεια παρουσίασε καὶ εἰσηγήθη τὸ θέμα: «Μεταπατερική, ἢ Ἀντιπατερικὴ Θεολογία;»

Orthodoxias 4

Ὁ παρουσιαστὴς τῆς ἐφετινῆς ἐκδηλώσεως ὑπῆρξεν ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερὰς Συνόδου, Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ.

Τέλος, κλείνοντας τὸν κῦκλο τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, ἀπηύθηνε εὐχαριστήριον χαιρετισμὸν ὁ σεπτὸς Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος, πρὸς ὅλους τοὺς συντελεστὰς τῆς ἐκδηλώσεως, ἀλλὰ καὶ τοὺς εὐλαβεῖς ἀκροατάς, οἱ ὁποῖοι μὲ ζῆλον καὶ προθημίαν προσῆλθον καὶ ἐφέτος στὴν ὁμολογιακὴ ἐκδήλωση.

Τήν Τετάρτη 25η Μαΐου 2017, πραγματοποιήθη εἰς τήν ἱεράν μονήν Παναγίας Κανάλας Ἄνω Λιοσίων Ἀττικῆς ἡ ἐτήσιος γενική σύναξις τῆς Ἱεραρχίας καί τῶν κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐν συνδυασμῷ μέ τήν τιμήν τῶν Ἁγίων Τριῶν Νέων Ἱεραρχῶν, Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, προστάτας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου. Οὕτω τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί ἡ Συνοδική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία εἰς τόν ναόν τῆς Παναγίας Κανάλας κατά την ὁποίαν τόν θεῖον λόγον ἐκύρηξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος. Ἀκολούθως παρετέθη ὑπό τῆς φιλοξενούσης ἀδελφότητος δεξίωσις καί περί τήν 11ην πρωϊνήν ἤρχησε τάς ἐργασίας της ἡ πανκληρική Σύναξις εἰς τόν εὐρύχωρον ἱερόν ναόν τῆς Ἁγίας Μαρίνης κάτωθεν τοῦ καθολικοῦ τῆς ἱερᾶς μονῆς κατά τήν ἀκόλουθον σειράν:

 

Α) Χαιρετισμός ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου.

Β) Εἰσήγησις ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου μέ θέμα «Ὑπερβολές-παραλείψεις καί παρατυπίες ὑπό τῶν κληρικῶν κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν καί τίς ἱερές ἀκολουθίες». Τῆς ἐνδιαφερούσης καί πάντα ἐπικαίρου γιά τούς κληρικούς εἰσηγήσεως ἠκολούθησε ἔντονος ἐπικοδομητικός διάλογος με ὠφελιμώτατα συμπεράσματα.

Ἀκολούθως ἐγένετο διάλειμμα κατά τό ὁποῖον ὁ φιλοξενῶν Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος παρέθεσε ἐπίσημο γεῦμα σέ παρακείμενον τῆς μονῆς ἐστιατόριον.

Περί ὥραν 15΄30 ἤρξατο ἡ ἀπογευματινή συνεδρία κατά την ὁποίαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ παρουσίασε εἰσήγησιν μέ θέμα: «Παραδοσιακότητα καί παραδοσιοκρατία». Μετά τήν εἰσήγησιν ἐγένοντο ἐνδιαφέρουσες συζητήσεις ἐπί τοῦ θέματος καί καίριες παρατηρήσεις, οἱ ὁποῖες ἔδωσαν ἀφορμή γιά περαιτέρω ἀνάλυση του εὐαισθήτου αὐτοῦ θέματος. Μετά τό προγραμματισμένο διάλλειμα καί τήν προσφορά ἀναψυκτικῶν καί ἐδεσμάτων ὑπό τῆς ἀδελφότητος τῆς ἱερᾶς μονῆς, οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς καί οἱ παρευρεθέντες κληρικοί εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συζητήσουν εὐρύτερα θέματα πού ἀφοροῦν τόν ἱερόν ἡμῶν ἀγῶνα καί οὕτω, περί τήν ἑβδόμην ἀπογευματινήν μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐγένετο ἡ λῆξις καί τῆς ἐφετινῆς πανκληρικῆς συνάξεως.

 

 

 

Τήν Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾷ μέ ἰδιαιτέρα λαμπρότητα τήν μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ. Ἐπίκεντρο τῶν ἑορταστικῶν πρός τιμή τοῦ Ἁγίου ἐκδηλώσεων ἡ Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης. Τό πρωΐ τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη πανηγυρικόν Ἀρχιερατικόν συλλείτουργον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Γοργοϋπηκόου, εἰς τόν ὁποῖον συστεγάζεται παρεκκλήσιον πρός τιμήν τοῦ Δευτέρου Πολιούχου τῆς Ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, συλλειτουργούντων τοῦ Ποιμενάρχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, καί Θερμοπυλῶν κ. Γεροντίου. Τόν θείον λόγον ἐκήρυξε ὁ Μακαριώτατος ἀναφερθεῖς εἰς τήν ἐπινοητικότητα τῶν τεσσάρων τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου τῆς ἡμέρας καί τήν ὀφειλήν ἡμῶν τῶν πιστῶν νά εἴμεθα ὄχι μόνον ἐπινοητικοί ἀλλά καί προνοητικοί καί νά ἔχομεν ΄΄ Νοῦν Χριστοῦ΄΄. Τό Ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας Πραγματοποιήθηκε ἡ ἀπό ἐτῶν καθιερωθεῖσα Πνευματική Ἐκδήλωση εἰς τήν μεγάλη αἴθουσα τῆς «ἐταιρείας» Μακεδονικῶν Σπουδῶν. Προςῆλθον πλήν τῶν ἀνωτέρῳ συλλειτουργησάντων ἀρχιερέων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παγκράτιος, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ. Δαβίδ καί Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος. Κατ’αυτήν ἐπικαίρους ἑορταστικούς ὕμνους ἀπέδωσε ἡ χοροδία τῶν ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ΄΄ ὁ Ἄγιος Ἰωσήφ ὁ ὑμνογράφος Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης΄΄. Κύριος ὁμιλητῆς ὑπῆρξεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος μέ θέμα ΄΄ Τό λεῖμμα τῆς Χάριτος - τό μικρόν ποίμνιον΄΄. Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισε ὁ Μακαριώτατος ἀναφερθεῖς εἰς τήν σύγχρονον πραγματικότητα πού βιώνει τό μικρόν ποίμνιον καί ἰδιαιτέρως ὅτι ἡ ὀλιγότητα τοῦ μικροῦ Λείμματος τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ τόν φόβον καί τήν άπειλή τῶν συγχρόνων ΄΄ ἀποτειχισμένων΄΄ πλήν ἀντιστεκομένων εἰς τήν Ὀρθήν Πίστη καί παράδοση τῆς ἐκκλησίας.Τήν καθ’ ὅλα ἐπιτυχήν ἐκδήλωσιν συντόνισε ὁ ἐλλογιμώτατος Θεολόγος κ. Εὐάγγελος Ρωσσόπουλος Τέλος ἐπιλόγισε, τήν ἐκδήλωση ὁ οἰκεῖος Ἱερᾶρχης εὐχαριστήσας τόν ὁμιλητήν, τόν Μακαριώτατο τήν Χοροδία, τούς Παρισταμένους Ἀρχιερεῖς, τόν κλῆρον καί τόν λαόν.

Ἀπό τό Συλλείτουργο

Ἀπό τήν Πνευματική Ἐκδήλωση πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου

 

 

 

 

Μέ ἱδιαιτέρα λαμπρότητα καί ἱεροπρέπεια ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑώρτασεν τήν μνήμην τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων εἰκόνων, ἤτοι τῆς Ὀρθοδοξίας, κατά τήν πρώτην Κυριακήν τῶν Ἁγίων Νηστειῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ κῦκλος τῶν τιμητικῶν ἐκδηλώσεων μέ τήν καθιερωμένην πλέον ἑορταστικήν καί συνάμα ὁμολογιακήν σύναξιν κλήρου καί πιστοῦ λαοῦ, ἔλαβε μέρος εἰς τό ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν. Τήν ἑορτήν ἐλάμπρυναν μέ τήν παρουσίαν των καί τήν ἄρτιον καί ἐξαίρετον ἐκτέλεσιν ἐπικαίρων μουσικῶν ὕμνων ἡ Βυζαντινή Ἐκκλησιαστική Χορωδία τοῦ Ὠδείου τοῦ δήμου Φυλῆς μέ χοράρχη τόν κ. Δαβίδ Παπαδόπουλο, ἱεροψάλτη τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Παναγίας Κανάλας Ἄνω Λιοσίων Ἀττικῆς. Κεντρικός ὁμιλιτής τῆς ἐκδηλώσεως, ὑπῆρξεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ , ὅστις μετά ἐξαιρέτου ἐπιμελείας καί σαφηνείας εἰσηγήθη τό θέμα «Οἱ παραδοσιακοί τοῦ νέου καί ἡ διακοπή τοῦ μνημοσύνου».Τήν ὅλην ἐκδήλωσιν ἐξόχως ἐπαρουσίασεν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νήφων Δημητρακόπουλος. Τέλος, ἡ τελετή ὡλοκληρώθη μέ τόν εὐχαριστήριον χαιρετισμόν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου πρός ὅλους τούς συντελέσαντας καθώς ἐπίσης καί τούς προσδραμόντας πιστούς ἀκροατάς, οἱ ὁποῖοι διά μίαν ἀκόμη φοράν ἐπέδειξαν τόν ἁρμόζοντα ὁμολογιακόν ζῆλον.

Τήν Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως 19/12/2014 καί ὥρα 6 μ.μ, πραγματοποιήθηκε ἐπίκαιρος πνευματική ἐκδήλωση ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Θεσαλλονίκης εἰς τόν Ἱερό Ναό Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Κατ’ αὐτήν βυζαντινούς ὕμνους ἀπέδωσε ἡ χορωδία τῆς Μητροπόλεως ΄΄ Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ὑμνογράφος΄΄ καί ὡμίλησε ἐπίκαιρα διά τό ὑψηλόν νόημα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ἀλλά καί τήν ἱστορηκότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος.

 

Τήν Παρασκευήν, 11η Ἰουνίου 2016, πραγματοποιήθη εἰς τήν ἱεράν μονήν Ἁγίας Τριάδος ’Ιλίου Ἀττικῆς ἡ ἀπό ἐφέτος καθιερωθεῖσα ἐτήσιος γενική σύναξις τῆς Ἱεραρχίας καί τῶν κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐν συνδυασμῷ μέ τήν τιμήν τῶν Ἁγίων Τριῶν Νέων Ἱεραρχῶν, Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, τούς ὁποίους ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος ἀνεκήρυξε προστάτας αὐτῆς καὶ ὥρισεν τήν ἑορτήν τῆς Συνάξεως αὐτῶν νά ἐπιτελεῖται εἰς τό τέλος ἑκάστης Συνοδικῆς περιόδου. Οὕτω τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα καί Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ «Ἄξιον Ἐστί», ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία εἰς τόν ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ ὁμωνύμου ὀρφανοτροφείου καί μονῆς, ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπίσκόπου Θερμοπυλῶν κ. Γεροντίου καί κληρικῶν. Ἀκολούθως παρετέθη ὑπό τῆς φιλοξενούσης ἀδελφότητος δεξίωσις καί περί τήν 10ην πρωϊνήν ἤρχησε τάς ἐργασίας της ἡ Πανκληρική Σύναξις κατά τήν ἀκόλουθον σειράν:

Α) Χαιρετισμός ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου.

Β) Εἰσήγησις ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου μέ θέμα: «Περί τῆς ἀποδοχῆς ἀνωτέρων κληρικῶν προερχομένων ἀπό ἄλλες Συνόδους ἤ Παρατάξεις τοῦ εὐρυτέρου χώρου τοῦ πατρώου ἑορτολογίου».

Γ) Εἰσήγησις τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπίσκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου μέ θέμα: «Ἡ θέση τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν μέσα στήν θεία Λειτουργία».

Τέλος Δ) Εἰσήγησις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου μέ θέμα: «Τό Τυπικό καί ἡ λειτουργική Τάξη τῆς Ἑκκλησίας ὡς ἐντολή τοῦ Θεοῦ».

Τήν ἑπομένην, Σάββατον 12 Ἰουνίου, πραγματοποιήθη μεγάλον ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον τῇ συμμετοχῇ πολλῶν κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχον τήν προτεραίαν εἰς τήν Σύναξιν. Τον θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν κατά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυκλάδων κ. Σάββας.

Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας παρετέθη καί αὖθις δεξίωσις ὑπό τῆς μοναστικῆς ἀδελφότητος τῆς Ἁγίας Τριάδος, κατά τήν ὁποίαν οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς καί οἱ παρευρισκόμενοι κληρικοί εἶχον τήν εὐκαιρίαν νὰ συζητήσουν καί νά ἐκτιμήσουν τήν προσπάθειαν πού καταβάλλεται τελευταίως ἀπό μέρους τοῦ Μακαριωτάτου καί ἄλλων ἀρχιερέων ὥστε ἡ μακροχρόνιος διάσπασις, ἡ ὁποία τραυματίζει τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, νά ἀρθῇ πρός χαράν πάντων.

Ἅπαντες οἱ κληρικοί ἐξέφρασαν τήν εὐχήν ὅπως, ἐπιδεικνύοντες θυσιαστικήν ταπείνωσιν καί καταβάλλοντες κάθε δυνατήν προσπάθειαν, ξεπεράσωμεν τά χρονίζοντα ἐμπόδια διά μία κατά Θεόν ἀποκατάστασιν τῆς ἑνότητος. Ὅλοι μαζί δέ, ἀρχιερεῖς καί κληρικοί, ὑπεσχέθησαν ὅτι θά ἐργασθοῦν συντόνως καί μέ ἐπιμονήν διά τόν θεάρεστον αὐτόν σκοπόν, παρά τάς ἀντιξοότητας τάς ὁποίας ἐνσπείρει ὁ ἐχθρός τῆς ἀληθείας. Κατά γενικήν ὁμολογίαν, ἡ πρώτη αὐτὴ ἱερατική σύναξις ἐστέφθη ὑπό ἀπολύτου ἐπιτυχίας, διότι ἐδόθη ἡ εὐκαιρία εἰς ὅλους τούς κληρικούς τό μέν νά ἐνημερωθοῦν διά τά σημαντικά ζητήματα τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν ἁγῶνος καί νά συζητήσουν ἐπ’ αὐτῶν, τό δέ νὰ ἐμπλουτίσουν τάς γνώσεις των πρός εὐχερεστέραν διακονίαν εἰς τά ποιμάντικά των καθήκοντα.

 

Μέ περισσῆ λαμπρότητα καί ἱεροπρέπειαν ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑώρτασε τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας μέ Συνοδική Ἐκδήλωση, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα εἰς τό ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν τήν Κυριακή Α΄ Νηστειῶν τό ἀπόγευμα. Ὕμνους καταλλήλους διά τήν ἑορτήν ἀπέδωσεν ἡ βυζαντινή χορωδία τοῦ Ὠδείου τοῦ δήμου Φυλῆς μέ χοράρχη τόν κ. Δαβίδ Παπαδόπουλο, ἱεροψάλτη τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Παναγίας Κανάλας Ἄνω Λιοσίων Ἀττικῆς. Τήν εὐθύνη τῆς παρουσίασης τῆς ἐκδηλώσεως εἶχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυκλάδων κ. Σάββας.

Κύριοι ὁμιλιταί κατ΄αὐτήν ἦσαν: α) ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, μέ θέμα «Τό λεῖμμα τῆς χάριτος», καί β) ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Παντελεήμων, μέ θέμα «Θεραπεύοντας τὴν τραυματισμένην ἀνθρωπότητα». Ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἰάκωβος μέ ἐνάργεια καί γλαφυρότητα παρουσίασε τό θέμα του σύμφωνα μέ τό ὁποῖο στό διάβα τῆς δυσχιλιόχρονης ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἀλήθεια εὑρίσκετο στό μικρό καί διωκόμενον ποίμνιον. Μέ ἁγιογραφικές παραπομπές καί πατερικές θέσεις ὁ Θεοφιλέστατος τεκμηρίωσε τό ὅλον θέμα, διαβεβαιώνοντας ὅτι ἡ Ἐκκλησία πορευομένη εἰς τά ἔσχατα δέν θά εὑρίσκεται στίς πολυπληθεῖς ἑνότητες ἀλλά σέ ὀλιγάριθμους πιστούς, οἱ ὁποῖοι θά διακρατοῦν τήν ὀρθή Πίστη. Ὁ δέ Σεβασμιώτατος κ. Παντελεήμων μέ ἰδιαίτερον ὕφος κατέγραψε τήν κατάσταση τοῦ τραυματισμένου καί ἀποξενωμένου ἀπό τόν Θεόν συγχρόνου ἀνθρώπου καθώς καί τούς τρόπους θεραπείας καί ἀποκαταστάσεώς του.

Μετά τό πέρας τῶν ὁμιλιῶν ἡ χορωδία τοῦ ἱδρύματος «Ἁγία Τριάς» ἀπέδωσε δεξιοτεχνικά ὕμνους καί ψαλτοτράγουδα ἀφιερωμένα στήν Πίστη μας, τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ρωμιοσύνη. Τέλος, τήν ὅλη Συνοδικήν Ἐκδήλωση κατέκλεισε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ Μακάριος, εὐχαριστήσας τούς ὁμιλιτάς, τούς χορούς τῶν ἱεροψαλτῶν, τάς κορασίδας, καθώς καί τόν πιστόν τοῦ Κυρίου λαόν, ὁ ὁποῖος ἐπιδεικνύοντας τόν ἀρμόζοντα ὁμολογιακόν ζῆλον συμμετεῖχε εἰς τήν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν.

 

Τήν Κυριακήν 8 Φεβρουαρίου (π.ἡμ.), πραγματοποιήθηκε πνευματική ἐκδήλωσις ἐπ’ἀφορμ­ῇ τῆς πρωτοχρονιάτικης πίττας τοῦ «Ἑλληνορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας» (ΕΛ.ΚΙ.Σ). Κατ’αὐτήν προσῆλθον ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παγκράτιος, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος καί Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, πολλοί ἱερεῖς, ἐκπρόσωποι ἀγωνιστικῶν φορέων καί συλλόγων καί πλῆθος κόσμου. Ἡ ὅλη ἐκδήλωσις πλαισιώθηκε ἀπό ὕμνους καί τραγούδια τά ὁποῖα ἀπέδωσεν ἡ παιδική χορωδία τοῦ ὀρφανοτροφείου θηλέων «Ἁγία Τριάς» τοῦ π. Διονυσίου Καλαργύρου. Μετά τό πέρας τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιττας καί τοῦ ὅλου καλλιτεχνικοῦ προγράμματος, τόν λόγον ἔλαβαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος, ὁ πρώην βουλευτῆς κ. Χρυσανθακόπουλος, ὁ πρώην στρατιωτικός κ. Πετρόπουλος Ἀνδρέας, ἡ νομικός σύμβουλος τοῦ κινήματος κ. Δερνητσιώτη Ἀνθούλα (δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ καί θυγατέρα τοῦ ἀειμνήστου Δερνητσιώτη Κωνσταντίνου), ὁ κ. Ἀλεξόπουλος Γεώργιος ἐκ μέρους τοῦ συλλόγου «Πύρινη Ρομφαία», κ.ἄ.. Ἰδιαιτέραν αἴσθησιν ἐποίησεν ἡ ἐπιστολή-μήνυμα τῶν Ζηλωτῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων, ἡ ὁποία ἀπεστάλη διά νά ἀναγνωσθῇ εἰς τήν ὁμολογιακήν συγκέντρωσιν τῆς Κυριακῆς 25 Ἰανουαρίου (π.ἡμ.) εἰς τά Προπύλαια τοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, πλήν λόγῳ τῆς πληθώρας τῶν ὁμιλιτῶν δέν ἀνεγνώσθη· ἀνέγνωσε δέ αὐτήν εἰς τήν ἐκδήλωσιν ὁ ἀξιότιμος πρόεδρος τοῦ ΕΛ.ΚΙ.Σ κ. Δημήτριος Μπακάλης. Τὸ μήνυμα τῶν Ἁγιορειτῶν ἱκανοποίησε τούς πιστούς, διαπιστώσαντες ἔτι ἅπαξ ὅτι οἱ Ζηλωτές Ἁγιορεῖτες πατέρες ὅχι μόνον συμπαρίστανται εἰς τόν ὁμολογιακόν ἀγῶνα κατά τῆς ἐπιβολῆς τῶν προδρομικῶν τοῦ ἀντιχρίστου συστημάτων ἀλλά καί πεπαρρησιασμένως καταθέτουν τήν θέσιν των κατά τῆς ὀλεθρίου προσπαθείας ὀργανώσεως τῆς Ἐκκλησίας εἰς μειονοτικάς «θρησκευτικάς κοινότητας», αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν μόνο τούς ἀλλοθρήσκους καί ἀλλοδόξους καί ὅχι τό ἀκαινοτόμητον πλήρωμα τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας. Ἡ παρέμβασις-ἀπάντησις τῶν πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἦλθεν εἰς μίαν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν οἱ προωθοῦντες τό ἀντίχριστον τοῦτο σχέδιον, ὑποταγῆς τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν πολιτείαν καί τά ἄθεα ὄργανά της, ὑποστηρίζουν μὲ διάφορα μέσα ὅτι «οἱ πατέρες τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὅχι μόνο συντάσσονται εἰς τό πλευρό των, ἀλλά συμφωνοῦν καί μέ τά ἄνομα σχέδιά των». Τέλος, ἀγωνιστικόν χαιρετισμόν καί εὐχαριστίας πρός τόν Μακαριώτατον, τούς παρισταμένους ἱεράρχας, τόν κλῆρον καί τόν λαόν, ἀπήυθηνεν ὁ πρόεδρος τοῦ ΕΛ.ΚΙ.Σ κ. Μπακάλης.

 

Μέ τήν ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους τό Κατηχητικό Σχολείο τῆς ἐνορίας Παναγίας Γοργοεπηκόου Εὐόσμου Θεσσαλονίκης ἔκοψε τήν καθιερωμένη βα­­σιλόπιτα, τήν Κυριακή 18 Ἰανουαρίου μετά τήν Θεία Λειτουργία. Στήν τελετή παρεβρέθηκαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος, ὁ αἰδεσιμώτατος πρεσβύτερος π. Παύλος Ἀλιατίδης ἐφημέριος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, οἱ Κατηχή­τριες, τά παιδιά πού παρακολουθοῦν τα κατηχητικά μαθήματα, οἱ ἱεροψάλτες ἀλ­λά καί οἱ γονείς τῶν παιδιῶν. Στήν σύντομη προσφώνησή του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Μακάριος εὐχαρίστησε τούς πάντας γιά τήν καλή προσπάθεια πού καταβάλλουν καί εὐχήθηκε τό νέο ἔτος νά εἶναι εὐλογημένο μέ πλούσιους πνευματικοῦς καρποῦς καί κατά Θεόν προκοπή.

Στήν αἰθουσα «Μελίνα Μερκούρη» τοῦ δήμου Φυλῆς πραγματοποιήθηκε πνευματική καί καλλιτεχνική ἐκδήλωση τήν Κυριακή 4ην Ἰανουαρίου, μέ ἀφορμή τήν κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης πίττας τοῦ φιλανθρωπικοῦ καί ἐξωραϊστικοῦ συλλόγου Παναγίας Κανάλας Ἄνω Λιοσίων. Εἰς τήν ἐκδήλωσιν παρέστησαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος, ὅστις καὶ εὐλόγησε τὴν Ἁγιοβασιλόπιττα, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Κορίνθου κ. Παγκράτιος, Πειραιῶς κ. Παντελεήμων, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας, κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος καὶ Ρωγῶν κ. Δωρόθεος. Ἐπίκαιρους ἐκκλησιαστικούς ὕμνους, παραδοσιακά κάλαντα καί παραδοσιακά τραγούδια παρουσίασαν ἡ μικτή χορωδία τοῦ Καλλιτεχνικοῦ-Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ποντίων Φυλῆς « Ἡ Τραπεζούντα», τό βυζαντινό τμῆμα τῆς χορωδίας τῆς ἐκκλησίας Παναγία Κανάλα, ἡ χορωδία τοῦ ὀρφανοτροφείου «Αγία Τριάς» Ἰλίου καθῶς καί ὁ Εὐξείνιος Μουσικός Πολιτιστικός Σύλλογος (ΕΜΠΟΣ).

 

Ἐπὶ τῇ κοπῇ τῆς παραδοσιακῆς Ἁγιοβασιλόπιττας πραγματοποιήθη τὴν Κυριακἠν, 12η Ἰανουαρίου, ἑορταστικὴ ἐκδήλωσις εἰς τὸ Ὀρφανοτροφεῖον θηλέων «Ἁγία Τριάς» Ἰλίου Ἀττικῆς.Τῇ εὐγενεῖ προσκλήσει ἐκ μέρους τοῦ ὀρφανοτροφείου, προσῆλθε εἰς τὴν ἑορτὴν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, ὅστις καὶ εὐλόγησε τὴν Ἁγιοβασιλόπιττα. Ὡσαύτως προσῆλθον οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας, κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος καὶ Ρωγῶν κ. Δωρόθεος, κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ, φίλοι καὶ ὑποστηρικταὶ τοῦ ἱεροῦ ἱδρύματος, διὰ νὰ συμμετάσχουν εἰς τὴν χαρὰν τῶν τροφίμων τοῦ ἱδρύματος, αἱ ὁποῖαι παρουσίασαν ἑορταστικὸν πρόγραμμα μὲ ἐπίκαιρα ἄσματα.

basilopitta 2016

basilopitta 2016 2

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις