Τῇ Δευτέρᾳ 24ῇ Φεβρουαρίου (π.ἡμ), κατόπιν εὐγενικῆς προσκλήσεως τοῦ ἐξοχωτάτου πρ. Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, συνοδευόμενος ὑπὸ τῶν Σεβασμιωτάτων καὶ Θεοφιλεστάτων Ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Πειραιῶς κ. Παντελεήμονος, Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου καὶ Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, ἐπεσκέφθησαν τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον Θεσσαλονίκης καὶ ἔτυχον ἐξαιρέτου ὑποδοχῆς ἐκ μέρους τῶν στρατιωτικῶν καὶ διοικητικῶν στελεχῶν τοῦ μουσείου.

Τὴν ἰδιαιτέραν ξενάγησιν τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῶν ἁγιωτάτων Ἀρχιερέων ἀνέλαβε ὁ πρ. Ὑφυπουργὸς κ. Κωνσταντῖνος Γκιουλέκας, ἰδιαιτέρως εἰς τὸ τμῆμα ἐκεῖνον ποὺ ἀφορᾷ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης, τὸ Ἀλβανικὸν Ἔπος καὶ τὴν Γερμανικὴν Κατοχήν. Ὁ κ. Γκιουλέκας μὲ ἄριστον καὶ ὑποδειγματικὸν τρόπον ἀνέλυσεν καὶ ἐπαρουσίασεν τὰ γεγονότα τὰ ὁποῖα συνδέονται μὲ τὰ μουσειακὰ ἐκθέματα.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησεν ἀπὸ καρδίας τὸν κον Ὑπουργόν· παρέδωκεν δὲ πρὸς αὐτὸν —διὰ τὸν ἐμπλουτισμὸν τῆς θεματικῆς ἑνότητος τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου ποὺ ἀφορᾷ τὴν ἐποποιία τοῦ ’40—ἀναμνηστικά μετάλλια -«φυλακτήρια» (ἐκ τῆς προσωπικῆς αὐτοῦ συλλογῆς), τὰ ὁποῖα τὸ Πανελλήνιον Ἵδρυμα Εὐαγγελιστρίας Τήνου κατὰ τὴν μοιραίαν ἐκείνην ἡμέραν τοῦ τορπιλισμοῦ τῆς « Ἕλλης», τὴν «15 Αὐγούστου 1941», διένειμε εἰς τὸ πλήρωμα τοῦ Ὑποβρυχίου Καταδρομικοῦ.


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις