Τήν 20ή τοῦ μηνός Δεκεμβρίου 2014, ἑορτή τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, εἰς τήν ἱερά Μονή Ἁγίων Ταξιαρχῶν Ἀρχ. Νεμέας Κορινθίας, ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκράτιος, σέ κλίμα συγκινήσεως καί κατανύξεως, ἐτέλεσε τίς Μοναχικές Κουρές τῶν ἕως τότε δοκίμων μοναχῶν, Ζοράν Στόϊα ἐκ Ρουμανίας, δοῦς αὐτῷ τό ὄνομα Μιχαήλ Μοναχός καί Κωνσταντίνου Καλαϊτζίδη ἐκ Κατερίνης, δοῦς αὐτῷ τό ὄνομα Χερουβείμ Μοναχός. Τούς νεοκαρέντας ἀδελφούς ἀνέλαβε ὁ Προϊστάμμενος τῆς ἱερᾶς Μονῆς, Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος, ἐνῶ συμμετεῖχαν ὁ ἀδελφός τῆς Μονῆς Ἱερομόναχος π. Χρυσόστομος καί ὁ Πρεσβύτερος π. Στέφανος. Κατά τήν ἀρχιερατική θεία Λειτουργία πού ἀκολούθησε, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Παγκρατίου, ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγο ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος κ. Καλλίστρατος. Τήν Τελετή παρηκολούθησαν τόσον οἱ γονεῖς καί οἱ ἀδελφοί τῶν νεοκαρέντων Μοναχῶν, ὅσον καί ἀρκετοί ἐνορίτες οἱ ὁποῖοι, παρά τό δριμύ ψῦχος, μπόρεσαν νά ἔρθουν εἰς τήν Μονή διά νά ἀπολαύσουν τήν πνευματική ἐμπειρία καί νά μοιραστοῦν τήν χαρά τῆς μοναχικῆς Κουρᾶς, νά εὐχηθοῦν εἰς τούς νέους μοναχούς καί νά παρακαθήσουν εἰς τήν ἑορταστικήν Τράπεζα.


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις