Σάββατο 14 Δεκεμβρίου. Εἰς τόν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου καί Ὀρέστου, τῆς ἱερᾶς μονῆς Θείας Ἀναλήψεως Καπανδριτίου Ἀττικῆς, τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Αὐξεντίου, ἱερούργησεν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γερόντιος Σούκουλης.  Κατά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος προέστη τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Μνημόσυνον πρό τῆς θήκης τῶν λειψάνων τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος κατ’ αὐτήν τήν ἡμέραν ἦγε τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ. Ἀκολούθως ὁ Θεοφιλέστατος μετέβη εἰς τό ἀρχονταρίκιον τῆς μονῆς, εἰς τό ὁποῖον ἡ ἱερά γυναικεία ἀδελφότης ἐδεξιώθη τόν Θεοφιλέστατον καί τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς.

Ὁ Ναός τῶν Ἁγίων πέντε Μαρτύρων

Ἡ θήκη μέ τά λείψανα τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου

Ὁ ναός τῆς θείας Ἀναλήψεως εἰς τόν ὁποῖον εὑρίσκεται ὁ τάφος τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Αὐξεντίου.

 

 

 

Tήν Πέμπτη 28 Μαῒου (ν. ἡμ.), ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος εἶχε συνάντηση μετά τῆς ἐντιμοτάτης Ὑπουργοῦ Μακεδονίας - Θράκης κ. Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχᾶ. Ὁ Παναγιώτατος ἐνημέρωσε τήν κ. Ὑπουργόν διά ζητήματα ποῦ ἀφοροῦν τήν τοπική Ἐκκλησία τῆς Θεσσαλονίκης καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Μακεδονίας καί Θράκης καί εἶχεν ἐποικοδομητικόν διάλογον μετ’αὐτῆς καί τῶν συνεργατῶν της, καθώς καί μέ διαφόρους παράγοντας τοῦ Ὑπουργείου.

Τῇ Δευτέρᾳ 24ῇ Φεβρουαρίου (π.ἡμ), κατόπιν εὐγενικῆς προσκλήσεως τοῦ ἐξοχωτάτου πρ. Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, συνοδευόμενος ὑπὸ τῶν Σεβασμιωτάτων καὶ Θεοφιλεστάτων Ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Πειραιῶς κ. Παντελεήμονος, Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου καὶ Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, ἐπεσκέφθησαν τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον Θεσσαλονίκης καὶ ἔτυχον ἐξαιρέτου ὑποδοχῆς ἐκ μέρους τῶν στρατιωτικῶν καὶ διοικητικῶν στελεχῶν τοῦ μουσείου.

Τὴν ἰδιαιτέραν ξενάγησιν τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῶν ἁγιωτάτων Ἀρχιερέων ἀνέλαβε ὁ πρ. Ὑφυπουργὸς κ. Κωνσταντῖνος Γκιουλέκας, ἰδιαιτέρως εἰς τὸ τμῆμα ἐκεῖνον ποὺ ἀφορᾷ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης, τὸ Ἀλβανικὸν Ἔπος καὶ τὴν Γερμανικὴν Κατοχήν. Ὁ κ. Γκιουλέκας μὲ ἄριστον καὶ ὑποδειγματικὸν τρόπον ἀνέλυσεν καὶ ἐπαρουσίασεν τὰ γεγονότα τὰ ὁποῖα συνδέονται μὲ τὰ μουσειακὰ ἐκθέματα.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησεν ἀπὸ καρδίας τὸν κον Ὑπουργόν· παρέδωκεν δὲ πρὸς αὐτὸν —διὰ τὸν ἐμπλουτισμὸν τῆς θεματικῆς ἑνότητος τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου ποὺ ἀφορᾷ τὴν ἐποποιία τοῦ ’40—ἀναμνηστικά μετάλλια -«φυλακτήρια» (ἐκ τῆς προσωπικῆς αὐτοῦ συλλογῆς), τὰ ὁποῖα τὸ Πανελλήνιον Ἵδρυμα Εὐαγγελιστρίας Τήνου κατὰ τὴν μοιραίαν ἐκείνην ἡμέραν τοῦ τορπιλισμοῦ τῆς « Ἕλλης», τὴν «15 Αὐγούστου 1941», διένειμε εἰς τὸ πλήρωμα τοῦ Ὑποβρυχίου Καταδρομικοῦ.

Τήν 20ή τοῦ μηνός Δεκεμβρίου 2014, ἑορτή τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, εἰς τήν ἱερά Μονή Ἁγίων Ταξιαρχῶν Ἀρχ. Νεμέας Κορινθίας, ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκράτιος, σέ κλίμα συγκινήσεως καί κατανύξεως, ἐτέλεσε τίς Μοναχικές Κουρές τῶν ἕως τότε δοκίμων μοναχῶν, Ζοράν Στόϊα ἐκ Ρουμανίας, δοῦς αὐτῷ τό ὄνομα Μιχαήλ Μοναχός καί Κωνσταντίνου Καλαϊτζίδη ἐκ Κατερίνης, δοῦς αὐτῷ τό ὄνομα Χερουβείμ Μοναχός. Τούς νεοκαρέντας ἀδελφούς ἀνέλαβε ὁ Προϊστάμμενος τῆς ἱερᾶς Μονῆς, Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος, ἐνῶ συμμετεῖχαν ὁ ἀδελφός τῆς Μονῆς Ἱερομόναχος π. Χρυσόστομος καί ὁ Πρεσβύτερος π. Στέφανος. Κατά τήν ἀρχιερατική θεία Λειτουργία πού ἀκολούθησε, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Παγκρατίου, ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγο ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος κ. Καλλίστρατος. Τήν Τελετή παρηκολούθησαν τόσον οἱ γονεῖς καί οἱ ἀδελφοί τῶν νεοκαρέντων Μοναχῶν, ὅσον καί ἀρκετοί ἐνορίτες οἱ ὁποῖοι, παρά τό δριμύ ψῦχος, μπόρεσαν νά ἔρθουν εἰς τήν Μονή διά νά ἀπολαύσουν τήν πνευματική ἐμπειρία καί νά μοιραστοῦν τήν χαρά τῆς μοναχικῆς Κουρᾶς, νά εὐχηθοῦν εἰς τούς νέους μοναχούς καί νά παρακαθήσουν εἰς τήν ἑορταστικήν Τράπεζα.

Τρίτη, 17η Ἰανουαρίου. Εἰς τὴν ἱερὰν ἀνδρώαν μονὴν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βοστώνης Η.Π.Α., κατὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, προήχθη ὁ εὐλαβέστατος ἱεροδιάκονος Λάζαρος, ἀδελφὸς τῆς ἱερᾶς μονῆς, ὑπὸ τοῦ θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μπρουκλάϊν κ. Γρηγορίου εἰς τὸν δεύτερον βαθμὸν τῆς Ἱερωσύνης.

xeirotonia Lazarou 1

Ἡ Μεγάλη Εἴσοδος - Ὁ ἱεροδιάκονος Σαμουὴλ ὁδηγεῖ τὸν πρὸς χειροτονίαν ἱεροδιάκονον Λάζαρον ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης.

xeirotonia Lazarou 2

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος ἀναγιγνώσκει τὰς εὐχὰς τῆς χειροτονίας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ π. Λαζάρου.

xeirotonia Lazarou 3

Στιγμιότυπο μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας Λειτουργίας. Διακρίνονται (ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά): οἱ Ἱεροδιάκονος π. Σαμουήλ, Διάκονος π. Δαβίδ, Ἱερομόναχος π. Ἡσύχιος, Ὑποδιάκονος π. Σάββας μοναχός (γονατιστός), Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Ἐφραίμ, νεοχειροτονηθεῖς ἱερομόναχος π. Λάζαρος, Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰσαάκ (Καθηγούμενος), Ὑποδιάκονος π. Παχώμιος μοναχός, Ἀρχιμανδρίτης π. Παντελεήμων.

(βλ. καὶ ΕΔΩ)

Τήν19ην Ἰανουαρίου, Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, εἰς τόν Ἱερό Ναό Παναγίας Γοργοϋπηκόου Θεσσαλονίκης, μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος ἔκοψε τήν ἁγιοβασιλιάτικην πίτταν τῶν κατηχητικῶν ὁμάδων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί ἐμοίρασε δῶρα εἰς τά παιδιά, παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν ἐνοριτῶν. Ὁ Ἐπίσκοπος κ. Μακάριος εὐλογῶν τήν πίττα εὐχήθηκε εἰς πάντας καλή καί εὐλογημένη χρονιά καί καλή πρόοδο. Ἰδιαιτέρως εἰς τά παιδιά εὐχήθη ἡ ἄνωθεν σοφία τοῦ Θεοῦ νά σκηνώνῃ πάντοτε εἰς τάς παιδικάς ψυχάς των.

Ὡσαύτως εἰς τό Ὀρφανοτροφεῖον θηλέων «Ἁγία Τριάς» τοῦ Γέροντος Ἀρχιμανδρίτου π.Διονυσίου Καλαργύρου, εἰς ἑορταστικήν ἀτμόσφαιραν ἐγένετο ἡ κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης πίττας. Εἰς τήν ἐκδήλωσιν παρέστη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, ὁ ὁποῖος εὐλόγησε τήν πίτταν καί εὐχήθηκε εἰς τόν κόσμον καί εἰς τά παιδιά καλήν σταδιοδρομίαν καί πνευματικήν πρόοδον.

 

 

 

Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ἐπισκόπου Πενταπόλεως, τοῦ θαυματουργοῦ, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος μετέβη εἰς Ρουμανίαν συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Στεφάνου Μαρατσῖνε, προκειμένου νὰ παραστοῦν εἰς τὴν πανήγυριν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου εἰς τὴν πόλιν Ἀρὰντ τῆς Τρανσυλβανίας, εἰς τὸν ὁποῖον ἐργάζεται ἱεραποστολικῶς ὁ αἰδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Νεκτάριος Κοντρίν.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς πενθημέρου παραμονῆς του εἰς Ρουμανίαν, ὁ Μακαριώτατος ἐνεκαινίασε τὸ πνευματικὸν κέντρον τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, καθὼς καὶ ἐπεσκέφθη τὸν χῶρον εἰς τὸν ὁποῖον πρόκειται νὰ ἀνεγερθῇ ἱερὰ γυναικεία μονή.

roumania1

roumania2

jbjhlkm;,

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου ξεκίνησε νέος κύκλος ὁμιλιῶν τῶν ὁποίων ὁμιλιτές εἶναι ὁ Μητροπολίτης (σε θέματα πρακτικῆς παρουσίασης), ὡς καί ὁ ἐλλογιμώτατος Θεολόγος κ. Εὐάγγελος Ρωσσόπουλος, εἰς τό ἐπισκοπεῖον τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου (ὁδός Μακεδονομάχων 11, Συκές Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 622515 ). Ἡ ὁμιλία αὕτη εἶναι ἡ τρίτη κατά σειράν μέ θέμα: «Ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας καί τῶν τελουμένων ἐν τῷ Ναῷ». Συγκεκριμένα ἐγένετο παρουσίασις τῆς Ἀκολουθίας τῆς Ἁγίας Προθέσεως.

   

Ξεκίνησε σήμερα, Κυριακή 4η Λουκά τοῦ Σπορέως ( 13 Ὀκτωμβρίου ), ἡ σειρά τῶν ὁμιλιῶν μέ θέμα ΄΄ Ἑρμηνεία εἰς τά Ἑωθινά Εὐαγγέλια΄΄ ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος Ἰλίου Ἀττικῆς. Παρέστησαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀρχιμανδρίτης π.Διονύσιος Καλάργυρος, ἡ ἀδελφότητα τῆς μονῆς, τά παιδιά τοῦ Ὁρφανοτροφείου καί πλῆθος πιστῶν. Κατ΄αὐτήν, ὁ Θεοφιλέστατος ἔκανε μία εἰσαγωγική γενική προσέγγιση εἰς τά ἔνδεκα ἐωθινά Εὐαγγέλια καί τήν ἐξ΄αὐτῶν ἐμπνευσθεῖσαν ἀναστάσιμον Ἀκολουθία τῶν Κυριακῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ.

                                      

  Ἔναρξη ἐρμηνευτικοῦ κύκλου ὁμιλιῶν εἰς τό Σύμβολο τῆς Πίστεως 

Ὁμιλητῆς

Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος

Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος

Ὁ Κύκλος Ὁμιλιῶν θά πραγματοποιηθεῖ 

εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων

Δάφνης Ὀδός Ἀρτέμωνος 131 Τηλ. 210 9711074

Τῶν Ὁμιλιῶν θά προηγεῖται Ἑσπερινός μετά Παρακλήσεως, Ὥρα Ἔναρξης 5 μ.μ 

Πρώτο κήρυγμα στίς 30 Ὀκτωμβρίου ἡμέρα Τετάρτη καί κάθε Τετάρτη.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου καί Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, μετέβει εἰς τήν Ἀμερικήν ἀπό τήν 30ήν Ἰουλίου ἕως τήν 20ήν Αὐγούστου διά νά συμμετάσχῃ εἰς διάφορα ἐκκλησιαστικά γεγονότα τά ὁποῖα ἀφοροῦν τήν ζωήν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐν Ἀμερικῇ καί Καναδᾷ.

Τήν Τρίτην 30ήν Ἰουλίου ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος μετά τοῦ πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς ἱερᾶς μονῆς Μεταμορφῶσεως Βοστώνης, Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσαάκ, ὑπεδέχθησαν τόν Μακαριώτατον καί τούς λοιπούς ἱεράρχας εἰς τόν ἀερολιμένα τῆς Βοστώνης,. Ἀκολούθως μετέβησαν εἰς τήν μονήν, γενομένης καί ἐκεῖθεν ἐγκαρδίου ὑποδοχῆς ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βοστώνης κ. Ἐφραίμ καί τῶν ἐνασκουμένων ἐν αύτῇ πατέρων.

Τὴν πρώτην Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν, Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ ἀθηναϊκοῦ ξενοδοχείου «Τιτάνια», καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπραγματοποιήθη ἐκδήλωσις πνευματική, κειμένη εἰς τὰ πλαίσια μνείας καὶ τιμῆς τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Πίστεως.
Συμφώνως πρὸς τὸ πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως, εἰς τὴν ὁποίαν παρευρέθησαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.Μακάριος καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος καὶ Κορίνθου κ. Παγκράτιος, μετὰ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ πλήθους εὐσεβοφρόνων πιστῶν, τὸν κεντρικὸν λόγον ἐξεφώνησεν ὀ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Δαβὶδ Μακαρίου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε καὶ ἐκάλυψε τὸ ἄκρως ἐπίκαιρον καὶ ἰδιαιτέρας σημασίας θέμα: «Ἡ ἑνότητα τῶν πάντων ἐντὸς τῆς Μίας, Ἁγίας καὶ Ἀδιαιρέτου Ἑκκλησίας».
Ὡσαύτως, εἰς τὴν ἐκδήλωσιν παρέστη καὶ ἡ παιδικὴ χορωδία τοῦ Ὀρφανοτροφείου θηλέων «Ἁγία Τριὰς» Ἰλίου, ἡ ὁποία ἀπέδωσεν ὕμνους συγχρόνους τῆς ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς ἐν γένει κατανυκτικῆς περιόδου τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Ὡς ἐν κατακλείδι τῆς ὅλης πνευματικῆς καὶ ὁμολογιακοῦ χαρακτῆρος τελετῆς, ἀνῆλθεν εἰς τὸ βῆμα ὁ Μακαριώτατος Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Μακάριος, ἀπ’ ὅπου εὐλόγησε καὶ ἀπηύθυνε σύντομον χαιρετισμὸν τόσον πρὸς τοὺς συντελεστὰς ὅσον καὶ πρὸς τοὺς ἐν γένει ὑποστηρικτὰς αὐτῆς καὶ ἐσήμανε τὴν λῆξιν.
Ὑπεύθυνος παρουσιάσεως τῆς ὅλης ἐκδηλώσεως ἦτο ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος Γιούρας.
 

Χαιρετισμὸς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνών & πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου – Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2014 )

Joomla SEF URLs by Artio