Υπό Αλεξάνδρου Ινεπολόγλου Φοιτητού Θεολογίας ΑΠΘ

Περιεχόμενα

Πρόλογος…………………………………………………….. σελίδα  3

Εισαγωγικά-Βιογραφικά Στοιχεία……………………….. σελίδα 7

Εποχή Συγγραφής του Έργου και Γ’ Οικ. Σύνοδος……..σελίδα 9

Βιβλικά Χωρία……………………………………………….. σελίδα 15

Σχολιασμός των Βιβλικών χωρίων...................................... σελίδα 16

Επίλογος……………………………………………………… σελίδα 29

Ενδεικτική Βιβλιογραφία………………………………….. σελίδα 29

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Παρούσα μελέτη αφορά την εργασία που μου ανατέθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Εισαγωγή στην Εκκλησιαστική Γραμματολογία και Ερμηνεία των Πατέρων, σχετικά με μία μεγάλη προσωπικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, τον Κύριλλο Αλεξανδρείας, ο οποίος επί 32 συνεχή έτη ήταν στο πηδάλιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αιγύπτου, την οποία και διακόνησε με πολύ πίστη και αγώνα για την επικράτηση της Ορθοδόξου αλήθειας. Στο έργο του <<Περί της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου>>, με το οποίο και θα ασχοληθούμε, παρατηρούμε τον Κύριλλο να χρησιμοποιεί διάφορα χωρία μέσα από την Αγία Γραφή, προκειμένου να τεκμηριώσει την μία και ορθόδοξη αλήθεια για την ενανθρώπηση του Θεού Λόγου. Μέσα στο έργο αναφέρονται επίσης οι δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Άγιος Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αιγύπτου, προκειμένου να αποδείξει τις αιρετικές δοξασίες του τότε Πατριάρχου της Πρωτόθρονης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, του Νεστορίου, αλλά και ο κίνδυνος του να εκτοπιστεί από τον Πατριαρχικό Θρόνο της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας, κατά την διάρκεια της Αγίας Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου στην πόλη της Εφέσου, η οποία πραγματοποιήθηκε για την αντιμετώπιση των αιρετικών δοξασιών του Πατριάρχου Νεστορίου. Ο Κύριλλος όχι απλά δεν αποπέμφθηκε από τον θρόνο της Αλεξάνδρειας, αλλά επέστρεψε στην βάση του ως θριαμβευτής, σε αντίθεση με τον αιρετικό Νεστόριο, οποίος και εξέπεσε από τον θρόνο του στην Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως. Με τον Κύριλλο έχει συνδεθεί επίσης και η δολοφονία της Φιλοσόφου Υπατίας, για την οποία ο Κύριλλος έχει κατηγορηθεί και κατηγορείται ως σήμερα. Επίσης, ο Κύριλλος ήταν αντίθετος και στην αναγνώριση της Αγιοποίησης του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, από πλευράς της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας. Ο Κύριλλος τιμάται ως Άγιος όχι μόνο από την Ανατολική Εκκλησία, αλλά και από την Δυτική.

 

Ο ΆΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ:<<ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ>>  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Κύριλλος Αλεξανδρείας, είναι Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο οποίος διετέλεσε Πατριάρχης της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας, για 32 ολόκληρα έτη.  Ήταν Γόνος επιφανούς Αλεξανδρινής Οικογένειας[1] και ανιψιός του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοφίλου, τον οποίο και διαδέχθηκε μετά τον θάνατό του στον θρόνο της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας. Πολυσυζητημένο είναι το θέμα της εμπλοκής του ή όχι στη δολοφονία της νεοπλατωνικής φιλοσόφου Υπατίας και στην υποκίνηση στάσεων και βίαιων εκδηλώσεων: κάποιοι μελετητές τον εμπλέκουν άμεσα στα γεγονότα αυτά ενώ άλλοι ελαχιστοποιούν το ρόλο και την ευθύνη του[2].

ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

Μέχρι και την άνοδο του Κυρίλλου στον Πατριαρχικό Θρόνο της Εκκλησίας της Αιγύπτου, γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα. Μεγάλωσε και σπούδασε κοντά στον προκάτοχό του στον Πατριαρχικό Θρόνο της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας, τον Θείο του Θεόφιλο. Επέλεξε από νωρίς την εκκλησιαστική σταδιοδρομία. Πιθανότατα μόνασε για ελάχιστο χρονικό διάστημα στα γνωστά μοναστικά κέντρα της Αιγύπτου. Το 403 συνόδευσε τον τότε Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόφιλο στην Βασίλιδα των Πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, και έλαβε μέρος στην αντιπαράθεση που είχε ο Πατριάρχης Θεόφιλος με τον τότε προκαθήμενο της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Μάλιστα, το γεγονός της ανάμιξής του στην κόντρα αυτή μεταξύ των προκαθημένων των δύο Εκκλησιών, -της Κωνσταντινουπόλεως και της Αλεξάνδρειας-, προσδιόρισε και την μετέπειτα συμπεριφορά του έναντι της μετά θάνατον αναγνωρίσεως του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. [3]

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Μετά τον θάνατο του Πατριάρχη Θεοφίλου το έτος 412 [4], ο ανιψιός του Κύριλλος τον διαδέχθηκε στον θρόνο της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας. Με σκληρότητα και ζήλο, καταπολέμησε τόσο τους Ωριγενιστές και τους Νοβατιανούς, όσο και τους εθνικούς και τους Ιουδαίους, οι οποίοι δέχθηκαν ανηλεείς διωγμούς στην Αλεξάνδρεια και την ευρύτερη περιοχή της Αιγύπτου. Επιθυμούσε να είναι ο θεολόγος Ιεράρχης και δεν δεχόταν την ανάμιξη των πολιτικών ηγετών στα θέματα της Πίστεως, παρά το γεγονός ότι επεδίωκε με διπλωματικό τρόπο να έχει και την αυτοκρατορική αυλή με το μέρος του.[5]

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΥΠΑΤΙΑΣ

Με την Πατριαρχία του Κυρίλλου στην Αλεξάνδρεια, συνδέεται και η δολοφονία της φιλοσόφου Υπατίας από μια ομάδα Χριστιανών, με επικεφαλής τον Πέτρο τον αναγνώστη [6],  επειδή θεωρήθηκε υπεύθυνη για τη μη συμφιλίωση του μαθητή της, Επάρχου Ορέστη, με τον Κύριλλο.[7] Αυτό είναι το πλαίσιο της δολοφονίας της Υπατίας όπως το περιγράφει ο εκκλησιαστικός ιστορικός Σωκράτης ο Σχολαστικός. Όμως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι την άποψη αυτή «ο Κύριλλος την υιοθετούσε[8].  Για το φόνο αυτό ο Κύριλλος κατηγορείται μέχρι σήμερα, ως υπεύθυνος γι’ αυτόν, μάλιστα κάποιοι φτάνουν να γράψουν ότι ο ίδιος ο Κύριλλος έβγαλε πύρινο λόγο σε μια εκκλησία παρακινώντας τους Αλεξανδρείς να δολοφονήσουν τη φιλόσοφο. Στην πραγματικότητα ο Κύριλλος τότε έλειπε από την πόλη και ζητήθηκε η δική του γρήγορη επιστροφή από τους Εθνικούς, για να επικρατήσει πάλι η ειρήνη[9].  Αλλά επίσης κανένα στοιχείο δεν προσφέρεται και από τη Σούδα για το «ότι ο Κύριλλος είχε οποιαδήποτε συμβολή στο έγκλημα.[10]

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΡΙΟΣ

Ως Πατριάρχης Αλεξανδρείας, ο Κύριλλος είχε να αντιμετωπίσει και την αίρεση την οποία κήρυττε ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος, γνωστή και ως <<Νεστοριανισμός>>. Ο Θεός Λόγος, κατά τον Προκαθήμενο της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, Νεστόριο, απλώς πέρασε διά μέσου της Υπεραγίας Θεοτόκου για να κάνει τον άνθρωπο, ή όχημα, ή ναό, ή φορείο, ή ένδυμα.[11] Ο Ιησούς δεν ήταν Θεός, παρά μονάχα Θεοφόρος. Μάλιστα, αυτή η Χριστολογική αίρεση είχε σοβαρή επίπτωση στον τρόπο θεώρησης της Παναγίας, καθώς έλεγε ότι η Παναγία γέννησε έναν κοινό άνθρωπο, προορισμένο να γίνει όχημα της θεότητας. Στον άνθρωπο αυτόν, ήρθε και εγκαταστάθηκε ο Λόγος.

ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ,ΝΕΣΤΟΡΙΟΣ ΚΑΙ Γ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

Το έργο του Αγίου Κυρίλλου <<Περί της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου>>, σχετίζεται απόλυτα με την αίρεση την οποία κήρυττε ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης Νεστόριος, σχετικά  με το Μυστήριο της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου. Το έργο ‘’Περί της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου’’ γράφτηκε στην εποχή την οποία ο Κύριλλος ήταν Πατριάρχης Αλεξανδρείας και είχε περάσει την διαμάχη του με τον Προκαθήμενο της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριο, σχετικά με το Χριστολογικό Ζήτημα, αλλά και η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος, με την οποία ο Κύριλλος κινδύνευσε να εκτοπιστεί από τον Πατριαρχικό Θρόνο της Αλεξανδρείας.(5ος μ.Χ. αιώνας). Αυτοκράτορας εκείνη την περίοδο ήταν ο Θεοδόσιος Β’, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος πρότεινε τον κληρικό Νεστόριο από την Αντιόχεια για την άνοδό του στον θρόνο της Μητρός Εκκλησίας.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Γ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Πριν από την άνοδο του ο Νεστόριος στον  Θρόνο της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, ήταν Κληρικός στην Αντιόχεια, και μάλιστα με αξιόλογη θεολογική κατάρτιση[12]. Δάσκαλός του ήταν ο Θεόδωρος Μοψουεστίας. Μετά από πρόταση του Θεοδοσίου Β’, αυτοκράτορα της εποχής, ο Νεστόριος ανήλθε στον θρόνο της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Αν και ο Νεστόριος ως Πατριάρχης επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο για την προάσπιση της Ορθοδοξίας, κατέληξε τελικά ο ίδιος σε μια μη Ορθόδοξη διδασκαλία, σχετικά με το μυστήριο της Ενανθρωπήσεως. Το πρόβλημα του Νεστορίου σχετίζεται με την έννοια της υπόστασης [13] και για τον λόγο αυτό και δυσκολεύεται να κατανοήσει τον τρόπο που οι δύο πλήρεις φύσεις του Χριστού ενώθηκαν.

Ο Πατριάρχης Κύριλλος ήταν αυτός ο οποίος υπήρξε ο ισχυρότατος αντίπαλος κατά του Νεστορίου, για την αντιμετώπιση της αιρετικής διδασκαλίας, την οποία κήρυττε ο τελευταίος από την Κωνσταντινούπολη. Αρχικά,  η σύγκρουση μεταξύ των δύο προκαθημένων, ξεκίνησε σε ήπιους τόνους. Στην συνέχεια όμως, και οι δύο απευθύνθηκαν στο πάπα Κελεστίνο, αλλά ο Κελεστίνος διαπίστωσε τελικά ιδίοις όμμασι της αιρετικές δοξασίες του Νεστορίου Κωνσταντινουπόλεως.

Η διάσπαση της Εκκλησίας ήταν πλέον ορατή, καθώς με την πλευρά του Κυρίλλου τάχθηκαν οι Εκκλησίες της Ρώμης, της Παλαιστίνης και της Μικράς Ασίας, ενώ με την πλευρά του Νεστορίου, τάχθηκαν η πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης[14], όπως και η Εκκλησία της Αντιοχείας, με τον προκαθήμενό της Ιωάννη.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Οι εργασίες της Συνόδου άρχισαν[15], υπό την προεδρία του Κυρίλλου Αλεξανδρείας, με την εξέταση της Β΄ επιστολής του Προεδρεύοντος, προς τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης Νεστόριο. Βάση κρίσεως της Ορθοδοξίας της Β΄ προς Νεστόριο Επιστολής, τέθηκε το Σύμβολο της Νικαίας με πρόταση του Ιουβενάλιου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.[16] Έτσι, αυθεντία και κριτήριο απόλυτο κάθε δογματικής διατυπώσεως και εκθέσεως αποτέλεσε το  Σύμβολο των 318 Πατέρων και γι’ αυτό αναγνώσθηκε πρώτο.

Η πρόταση του Ιουβεναλίου, που υιοθετήθηκε στην Σύνοδο, ήταν σαφέστατη. Όποια διδασκαλία θα συμφωνούσε με το Σύμβολο της Πίστεως, αυτή θα γινόντανε δεκτή. Όποια θα διαφωνούσε, θα απορριπτόταν και αυτή και ο φορέας της.

Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

Ο Προεδρεύων της Συνόδου Κύριλλος Αλεξανδρείας ζήτησε να διαβαστεί η Β΄ Επιστολή του προς τον Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριο. [17] Μετά την ανάγνωσή της προκάλεσε τους συνοδικούς να αποφανθούν, εάν τα γραφόμενα ήταν ορθά και σύμφωνα προς το Σύμβολο Νικαίας [18]. Αρχικά 154 παρόντες σύνεδροι ομόφωνα διαπίστωσαν και επαίνεσαν την συμφωνία του περιεχομένου της Επιστολής με το Σύμβολο. Έτσι το κείμενο του Κυρίλλου απέκτησε Κύρος Οικουμενικής Συνλόδου, χωρίς ωστόσο να αποτελέσει και την δογματική απόφαση της Συνόδου, να γίνει δηλαδή ο δογματικός της Όρος. Σήμαινε μόνο την επίσημη αναγνώριση της βασικής Χριστολογίας του Κυρίλλου ως Ορθόδοξης. Απόδειξη του Κύρους αυτού είναι είναι ότι στην Δ’ Οικουμενική Σύνοδο (451) η Επιστολή τέθηκε ως κριτήριο αυθεντικής πίστεως, όπως και το Σύμβολο της Νικαίας – Κωνσταντινουπόλεως.

Η ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 

Μόλις ο Ιωάννης Αντιοχείας έφθασε στην Έφεσο, συγκρότησε ‘’παρασύνοδο’’, μαζί με τους Ανατολικούς Επισκόπους, οι οποίοι υποστήριζαν τον Νεστόριο Κωνσταντινουπόλεως. Η ‘’παρασύνοδος’’ καθαίρεσε τα μέλη της Κανονικής Συνόδου και η Κανονική Σύνοδος τα μέλη της ‘’παρασυνόδου’’. Η όλη κατάσταση έφτασε και στα αυτιά του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β’, ο οποίος είπε ότι όλοι θεωρούνται καθηρημένοι. Και οι δύο πλευρές διαμαρτυρήθηκαν, και, τελικά, ο Αυτοκράτορας διέταξε μόνο την καθαίρεση του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου, κήρυξε τον πατριαρχικό θρόνο της Μητρός Εκκλησίας σε χηρεία και διέταξε την διάλυση της Συνόδου.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος, ερμήνευσε  το τι έγινε κατά την ένωση της θείας με την ανθρώπινη φύση, δεν απαντούσε όμως στο πως έγινε  η ένωση αυτή στο πρόσωπο του Χριστού.[19]  Σε ότι αφορούσε τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριο, τον τιμώρησε με καθαίρεση και τον κήρυξε έκπτωτο από τον θρόνο της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, ενώ αναγνώρισε ως Ορθόδοξη την  Β’ Επιστολή του Κυρίλλου Αλεξανδρείας προς τον έκπτωτο πλέον Πατριάρχη της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριο.

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

α) Ερμηνευτικά:

 1. Περί της εν πνεύματι και αληθεία προσκυνήσεως και λατρείας.
 2. Γλαφυρά.
 3. Υπόμνημα Εις Ησαΐαν.
 4. Υπόμνημα Εις τους ελάσσονας προφήτας.
 5. Αποσπάσματα από ερμηνευτικά σχόλια στους Ψαλμούς, Παροιμίες, Άσμα, Ιερεμία, Ιεζεκιήλ, Δανιήλ και Βασιλειών.
 6. Εις τον Ιωάννην.
 7. Εις τον Λουκάν
 8. Εις τον Ματθαίον.

Β) Δογματικά και Πολεμικά Έργα

 1. Βίβλος των θησαυρών περί της Αγίας και ομοουσίου Τριάδος.
 2. Περί της Αγίας και Ομοουσίου Τριάδος
 3. Κατά των δυσφημιών πεντάβιβλος αντίρρησις.
 4. Περί της ορθής πίστεως.
 5. Δώδεκα αναθεματισμοί κατά του Νεστορίου.
 6. Απολογητικός προν τον Βασιλέα.
 7. Σχόλια περί της ενανθρωπήσεως του Μονογενούς..
 8. Ότι Θεοτόκος η Αγία Παρθένος και ουχί Χριστοτόκος.
 9. Κατά Διοδώρου και Θεοδώρου.
 10. Ότι εις ο Χριστός.
 11. Υπέρ της των Χριστιανών ευαγούς Θρησκείας.

Γ) Ομιλίες και Επιστολές

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ <<ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ>>

Το έργο του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας << Περί της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου>> γράφτηκε προκειμένου να αποδείξει την πραγματικότητα της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου. Με πλήθος μαρτυριών μέσα από την Αγία Γραφή, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας αποδεικνύει ότι ήταν πραγματική η ενανθρώπηση του Λόγου του Πατρός, και όχι κατά φαντασία η ενοίκηση αυτού σε άνθρωπο. Η Θεοτόκος πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος. Η Αγία Παρθένος είναι εκείνη η οποία γέννησε τον Θεό Λόγο, και για τον Λόγο αυτό πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος. Αφετηριακά, ο συγγραφέας αναφέρει πως, το σωστό νόημα της Αγίας Γραφής, στολίζει τις ψυχές των Αγίων, εισάγοντάς τους στα πελάγη της αστείρευτης γνώσεως και σοφίας του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού. Ο Χριστός μέσω του Ευαγγελίου του καλεί όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν και να σώσουν τις ψυχές του. Επίσης, ο Άγιος Κύριλλος τονίζει ότι οι άνθρωποι, δεν πρέπει να ερευνούν ή να συζητούν με απλό τρόπο για τον Χριστό Θεό, χωρίς πρώτα να γνωρίσουν το μυστήριο της θείας πίστεως. Ο Κύριλλος εδώ αναφέρει δύο ακόμη πράγματα. Το πρώτο είναι ότι κάποιοι νομίζουν ότι ξεγελούν τις ψυχές των ακροατών τους, λέγοντας ότι ο Λόγος του Θεού προσέλαβε άνθρωπο, και για τον λόγο αυτό γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο, και ο ίδιος αυτός άνθρωπος θεωρήθηκε από τον Θεό Λόγο, χωρίς να καταλαβαίνουν το μυστήριο της πίστεως, και μετριάζοντας την χάρη της ένσαρκης οικονομίας του Μονογενούς Υιού του Θεού Πατρός. Το άλλο το οποίο αναφέρει, είναι ποια είναι η διδασκαλία που έχουμε διδαχθεί όλοι εμείς οι Χριστιανοί. Η διδασκαλία η οποία έχουμε διδαχθεί εμείς οι Χριστιανοί, είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Ένας και ο Αυτός ο οποίος γεννήθηκε από την Υπεραγία Θεοτόκο και αειπαρθένο Μαρία, τέλειος Θεός και άνθρωπος, με ψυχή και λογικό. Σύμφωνα πάλι με τον συγγραφέα, όσοι λένε ότι κάποιον άνθρωπο από εμάς προσέλαβε ο Θεός Λόγος, και ότι ο ίδιος ο Υιός, ο ενυπόστατος και πραγματικός και ζωντανός, δεν έγινε άνθρωπος και δεν ήρθε στα δικά μας για εμάς, αυτούς τους εξορίζει η Αγία Γ’ Οικουμενική Σύνοδος, η οποία έγινε στην πόλη της Εφέσου. Το τελευταίο μέρος του έργου αφορά μια συζήτηση, η οποία πιθανόν γίνεται μεταξύ του συγγραφέα μας και κάποιου άλλου, του οποίου το όνομα δεν αναφέρεται πουθενά μέσα στο έργο.  Το θέμα το οποίο συζητείται, αφορά διάφορα απορίες του αγνώστου προσώπου τις οποίες απευθύνει στον Άγιο Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας, οι οποίες έχουν να κάνουν με το πώς έμεινε έγκυος η Υπεραγία Θεοτόκος ενώ είναι Παρθένος, πως ο Κύριος υπέμεινε την σταύρωση και τον θάνατο και πως αναστήθηκε. Το έργο του Κυρίλλου Αλεξανδρείας << Περί της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου>>, κλείνει με τον Άγιο να τονίζει ότι του Θεού ήταν το πάθος, του Θεού η Ανάσταση, του Θεού και η Ανάληψη. Όλα έγιναν σ’ αυτόν πραγματικά, και όχι φαινομενικά, όπως κάποιοι αυθαίρετα πιστεύουν.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποια έργα, τα οποία και έχουν κοινή θεματολογία με το έργο <<Περί της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου>>. Τα έργα αυτά τα έχει γράψει και πάλι ο Άγιος Κύριλλος Επίσκοπος Αλεξανδρείας και τα έργα αυτά είναι τα εξής:

 1. Περί της του Κυρίου Ενανθρωπήσεως κατά Κεφάλαια
 2. Περί της Ενανθρωπήσεως του Μονογενούς κατά Κεφάλαια
 3. Πεντάβιβλος αντίρρησις κατά των Νεστορίου δυσφημιών
 4. Διάλεξις προς Νεστόριον, Ότι Θεοτόκος η αγία Παρθένος και ου Χριστοτόκος 
 5. Λόγος κατά των μη βουλομένων ομολογείν Θεοτόκον την αγίαν Παρθένον

ΒΙΒΛΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

Τα χωρία της Αγίας Γραφής που χρησιμοποιεί ο Άγιος Κύριλλος Επίσκοπος Αλεξανδρείας μέσα στο έργο του, είναι τα εξής:

 • << Θησαυρούς τοίνυν αποκρύφους, αοράτους ανοίξω σοι>> , κατά το γεγραμμένον. [20]
 • << Εάν τις διψά, ερχέσθω προς με και πινέτω>>. [21]
 • << Τον αυτόν γαρ ίσμεν επί το προσκέφαλον καθεύδοντα καθήμενον, τον αυτόν τη θαλάσση επιτιμώντα εν εξουσία, και τοις ανέμοις>> [22]
 • << Τον αυτόν και επί της οδοιπορίας περπατούντα>> [23]
 • << Ως επί στερεάς γης, ιδία εξουσία>> [24]
 • << Αλλ’ ίνα τον αυτόν Θεόν Λόγον κεκενώσθαι υποδείξωσιν ημίν αι θείαι Γραφαί, ου δοκήσει, αλλά ενεργεία>>. [25]
 • << Ο αχώριστος του Θεού και Πατρός επί γης ώφθη, κατά το γεγραμμένον, και εν τοις ανθρώποις συνανεστράφη.>> [26]
 • << Ο αψηλάφητος λόγχη υπό των παρανόμων κατενύττετο>>. [27]
 • << Τους δε λεγόντας άνθρωπον τίνα των καθ’ ημάς ανειληφέναι τον Θεόν Λόγον, και μη μάλλον αυτόν τον Υιόν το ενυπόστατον το ενεργή και ζώντα>> [28]
 • << Μακάριος ει>>, φήσιν ο Κύριος τω Πέτρω, <<Σίμων Βαρ Ιωνά, ότι σαρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέ σοι, αλλ’ ο Πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς>>. [29]
 • << Εξουσίαν έχω την ψυχήν μου θείναι, και εξουσίαν έχω πάλιν λαβείν αυτήν>>. [30]
 • << Ου δώσεις τον όσιον σου ιδείν διαφθοράν>>. [31]
 • << Ανεβίω δε τριήμερος, λαφυραγωγήσας τον άδην, και επέφανεν ημίν μετά της ιδίας σαρκός ο του Θεού Υιός, ίνα και ημάς απαλλάξη θανάτου και φθοράς>>. [32]
 • << Θεού τοινύν το πάθος, Θεού και η ανάστασις, Θεού και η ανάληψις, Θεού και η κατά πάντα προς ημάς ομοίωσις, χωρίς αμαρτίας>>. [33]

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

Μέσα στο έργο του, ο Άγιος Προκαθήμενος της Εκκλησίας της

Αλεξάνδρειας, κάνει χρήση συνολικά δεκατεσσάρων βιβλικών

χωρίων, προκειμένου να υποστηρίξει με παραδείγματα μέσα από

την Αγία Γραφή το γεγονός ότι ήταν πραγματική η ενανθρώπηση

του Λόγου του Πατρός, και όχι κατά φαντασία η ενοίκηση αυτού σε

άνθρωπο. Τα χωρία αυτά προέρχονται από από τα Ευαγγέλια του

Ιωάννη, του Ματθαίου και του Μάρκου, από τις Επιστολές, από

τους Ψαλμούς, καθώς επίσης και από τις Πράξεις των Αποστόλων.

Παρακάτω, θα δούμε πως ακριβώς χρησιμοποιούνται αυτά τα

χωρία της Βίβλου.

 1. ’’Θησαυρούς τοινύν αποκρύφους αοράτους ανοίξω σοι’’, κατά το γεγραμμένον

Το πρώτο Βιβλικό χωρίο με το οποίο ο Άγιος Κύριλλος της Αλεξάνδρειας τεκμηριώνει τα επιχειρήματά του για την ενανθρώπηση του Θεού Λόγου είναι το παραπάνω. Ο Βασιλιάς Κύρος λειτούργησε ως όργανο του Θεού, προκειμένου να προσκαλέσει κοντά του όλα τα έθνη των ανθρώπων, ώστε με την πλήρη αγάπη και την ευσπλαχνία την οποία τον διακατέχει για όλα τα ανθρώπινα πλάσματα, να συγχωρέσει τις αμαρτίες τους και να τους προσφέρει την αληθινή ζωή, την Ουράνια Βασιλεία.

Μέσα στην Αγία Γραφή, ο Κύρος θεωρείται ένα από τα βασικότερα πρόσωπά της. Θεωρείται πως είναι ο μεγάλος φιλάνθρωπος βασιλιάς των Περσών, ο οποίος, αν και ειδωλολάτρης, επέτρεψε στους Ιουδαίους να επιστρέψουν στην Αγία πόλη των Ιεροσολύμων, και να λατρέψουν ελεύθερα τον Θεό τους. Εξέδωσε τα διατάγματα της αποκατάστασης, και για τον λόγο αυτόν και πήρε από την Αγία Γραφή τον τίτλο του χρισμένου[34].

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ο Κύρος ήταν ειδωλολάτρης. Παρ΄ όλα αυτά όμως, χρησιμοποιήθηκε από τον Θεό για την εκπόνηση των σχεδίων Του. Κατά το πρώτο έτος της Βασιλείας του Κύρου, κατόπιν θείας πρόνοιας, διέταξε την ανοικοδόμηση του Ναού του Θεού από στην Ιερουσαλήμ το 538 π.Χ. [35] Την ανοικοδόμηση του Ναού του Θεού στην Ιερουσαλήμ είχε προφητεύσει και ο προφήτης Ησαΐας[36]  και επίσης είχε προφητεύσει ότι θα εκπληρώνονταν τα σχέδια του Θεού για τον λαό του Ισραήλ[37]. Ο Ησαΐας αναφέρει τον Βασιλέα Κύρο ως ΄΄βοσκό Κυρίου’’.[38]

Με την χρήση λοιπόν του ανωτέρω βιβλικού χωρίου, ο πιστός λαός του Θεού πληροφορείται για τους λεγόμενους <<θησαυρούς>> που θα έχει κοντά στον Θεό. Σε όσους λοιπόν τον ακολουθούν, ο Θεός τους δίνει τα άφθονα χαρίσματά του.

 1. <<Εάν τις διψά ερχέσθω προς με και πινέτω>>

Το νόημα αυτής της βιβλικής φράσεως, η οποία είναι προερχόμενη από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, είναι ότι ο Θεός Λόγος καλεί όσους επιθυμούν να τον ακολουθήσουν, προκειμένου να κληρονομήσουν την ουράνια Βασιλεία του Θεού. Το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο διαβάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας την ημέρα της Πεντηκοστής του εκάστοτε σωτηρίου έτους.

Αυτό το Ευαγγελικό χωρίο μας θυμίζει την εορτή της σκηνοπηγίας. Με την εορτή αυτή οι Ιουδαίοι δόξαζαν τον Θεό για την θαυματουργική ανάβλυση νερού από την πέτρα με την ράβδο του Μωυσή. Το θαύμα της ανάβλυσης του νερού από την πέτρα στην έρημο για να ξεδιψάσει ο λαός, ήταν ξεκάθαρα ενέργεια του Άσαρκου Λόγου. Όπως το σώμα αισθάνεται την δίψα και ζητά το νερό προκειμένου να ξεδιψάσει, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου νιώθει την πνευματική δίψα. Λέει χαρακτηριστικά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός: ‘’Όποιος διψά, ας έλθει κοντά μου να πιει΄΄. Το νερό συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα λάμβαναν όχι μόνο οι Απόστολοι, αλλά και όσοι άλλοι έρχονταν κοντά στον Χριστό.

Το νερό είναι ένα σύμβολο το οποίο χρησιμοποιεί η Βίβλος. Συμβολίζει την ζωογόνο δύναμη, με την οποία ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. [39] Ακόμη, ο συμβολισμός του νερού βρίσκει την απόλυτη έκφρασή του στο ιερό μυστήριο του Βαπτίσματος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, τελούσε το ιερό μυστήριο του Βαπτίσματος στους πιστούς στον Ιορδάνη τον Ποταμό, οδηγώντας τους νεοφώτιστους με τον τρόπο αυτόν στην μετάνοια.[40] Με το άγιο Βάπτισμα λοιπόν δεν πραγματοποιείται μόνο ο καθαρισμός του σώματος, αλλά κυρίως της ψυχής.

 1. << Τον αυτόν γαρ ίσμεν επί το προσκέφαλον καθεύδοντα καθήμενον, τον αυτόν τη θαλάσση επιτιμώντα εν εξουσία, και τοις ανέμοις>>

Το παραπάνω Ευαγγελικό χωρίο μας παραπέμπει στην κατάπαυση της τρικυμίας από τον Κύριο Ημών Ιησού Χριστό. Μετά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων στην έρημο, ο Κύριος ζήτησε από τους μαθητές του να περάσουν στο απέναντι μέρος της λίμνης, ενώ ο ίδιος θα ανέβαινε στο βουνό προκειμένου να προσευχηθεί μόνος του. Μόλις λοιπόν νύχτωσε, το πλοίο που μετέφερε τους μαθητές είχε προχωρήσει αρκετά μέσα στην λίμνη και είχε ξεσπάσει φουρτούνα. Οι μαθητές τρομοκρατήθηκαν και ρώτησαν τον Ιησού: <<Διδάσκαλε, δεν σε νοίαζει που χανόμεθα;>>[41]

Ο Κύριος στο σημείο αυτό παρουσιάστηκε στους μαθητές του ως φάντασμα, περπατώντας πάνω στα κύματα. Οι μαθητές φοβήθηκαν, όμως, ο Κύριος είπε απευθυνόμενος προς την θάλασσα: <<σιώπα, πεφίμωσο.>>[42] Έτσι, με τον τρόπο αυτόν, ο άνεμος κόπασε. Αφού λοιπόν κόπασε ο άνεμος και η ηρέμησε και θάλασσα, ο Κύριος εξέφρασε την απορία με τους μαθητές του που τον φοβήθηκαν. Απόρησε επίσης και για την ολιγοπιστία τους.[43]

Εδώ αποδεικνύεται η ολιγοπιστία, ή ακόμη και η καθόλου πίστη που δεν έχουν οι άνθρωποι προς τον Θεό. Ο Κύριος δεν μας αποκαλύπτεται από την αρχή στα προβλήματά μας, αλλά έρχεται στην ύστατη στιγμή της αγωνίας μας, όταν δηλαδή φθάσουμε στο <<αμήν>> της υπομονής μας. Όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία στέλνει ο Θεός χαρακτηρίζονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας ως <<δοκιμασίες>>. Οι δοκιμασίες αυτές, τις οποίες τις στέλνει ο Θεός για να δοκιμάσει την ανθρώπινη πίστη ως προς το πρόσωπό του, να δει αν πραγματικά οι άνθρωποι πιστεύουν σε αυτόν.

Εδώ είναι πολύ χαρακτηριστικά  το παράδειγμα του Πέτρου. Ο Πέτρος, φοβήθηκε, επειδή στην πραγματικότητα ήταν ολιγόπιστος. Ο Κύριος στην πραγματικότητα δεν επιτίμησε τον άνεμο, αλλά τον Πέτρο, ο οποίος στην πραγματικότητα είχε μέσα του την ολιγοπιστία. Για να δείξει ο Κύριος στον Πέτρο το λάθος του, αυτό της ολιγοπιστίας, τον ενισχύει να περπατήσει πάνω στα κύματα, αλλά, όμως, δεν τον ενισχύει να μείνει ασάλευτος και στην βία του ανέμου.

Το ίδιο που συμβαίνει στον Πέτρο, συμβαίνει και σε εμάς τους ανθρώπους. Ενώ με την χάρη του Θεού αντιμετωπίζουμε όλα τα μεγάλα μας προβλήματα, στα μικρότερα χάνουμε την πίστη μας.

 1. << Τον αυτόν και επί της οδοιπορίας περπατούντα>>

Το παραπάνω βιβλικό χωρίο είναι προερχόμενο από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και συγκεκριμένα από εκεί που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρεται στην συνάντηση του Χριστού με την Σαμαρείτισσα. Ο Χριστός λοιπόν, έφθασε στην πόλη της Σαμάρειας. Εκεί υπήρχε το πηγάδι του Ιακώβ. Καθώς λοιπόν ο Ιησούς ήταν κουρασμένος, έκατσε να ξαποστάσει. Η ώρα ήταν δώδεκα το μεσημέρι.

Εκείνη την ώρα ήρθε μια Σαμαρείτισσα, από την οποία ο Κύριός μας της ζήτησε να του δώσει νερό. Στην αρχή, η Σαμαρείτισσα ήταν επιφυλακτική. Ο Κύριος αποκάλυψε στην Σαμαρείτισσα γυναίκα πως έχει το ζωντανό νερό το οποίο, αν ο άνθρωπος το πιει, θα λάβει μέσα του το πνεύμα το Άγιον.

Ετούτη η συγκεκριμένη συμπεριφορά του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, έχει μια ιδιαίτερη σημασία και εκφράζει έναν σοβαρότατο λόγο. Η ζήτηση του νερού από τον Χριστό δεν σημαίνει πως έχει ανάγκη αυτού του υλικού αγαθού, αλλά, γίνεται να δώσει την ευκαιρία τόσο στην Σαμαρείτισσα, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους, να του προσφέρουν από αυτά τα υλικά αγαθά που έχουν ανάγκη όλοι οι άνθρωποι για την καθημερινότητά τους.

Η Σαμαρείτισσα γυναίκα απορεί πως ένας Ιουδαίος, όπως ήταν στην καταγωγή ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός, τολμάει να της ζητήσει νερό. Ακόμη, η Σαμαρείτισσα απορεί, όταν ο Κύριός μας της αποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα, δηλαδή ότι είναι ο Άσαρκος Λόγος, ο Υιός του Θεού, ο οποίος ήλθε δια να σώσει τον κόσμο, για ποιον λόγο της αποκαλύπτει την υψηλότερη και βαθύτερη αλήθεια του Θείου Κηρύγματος.

Ο Κύριος είναι πανταχού παρών. Όπως παρουσιάστηκε στην Σαμαρείτισσα, μπορεί να παρουσιαστεί σε έναν απλό άνθρωπο, όπως είμαστε εμείς. Ο Λόγος του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, μετακίνησε την Σαμαρείτισσα σε άλλο επίπεδο. Φανέρωσε ενώπιόν της μια νέα δυνατότητα, που δεν προσδιορίζεται από την λογική αναγκαιότητα. Της άνοιξε την προοπτική κατακόρυφης θέασης και αναφοράς. Τότε η Σαμαρείτισσα γυναίκα άφησε το βιοτικό πρόβλημα του νερού και ζήτησε να λυθεί ένα άλλο πρόβλημα, αυτό της δικής της πνευματικής δίψας.

Όποιος διατηρεί μέσα του το <<ύδωρ ζων>>, το οποίο έλαβε μέσα του κατά το Ιερό Μυστήριον του Βαπτίσματος, μπορεί να ζει την καθημερινότητά δημιουργικά με όλες τις θετικές και αρνητικές εκπλήξεις της, ξεδυψώντας με το <<ύδωρ ζων>>

5.<<Ως επί στερεάς γης, ιδία εξουσία>>

Το παραπάνω βιβλικό χωρίο είναι προερχόμενο από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και μας παραπέμπει και πάλι στην κατάπαυση της τρικυμίας, όπως άλλωστε είδαμε και σε παραπάνω χωρίο. Εδώ αναφέρεται συγκεκριμένα στην στιγμή που είχε ξεσπάσει φουρτούνα και ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός περπάτησε επάνω στα νερά της θυμωμένης θάλασσας, σαν να είναι φάντασμα και, βλέποντάς τον οι μαθητές του, τρόμαξαν.

Το πλοίο που ήταν οι μαθητές μέσα, το ταλαιπωρούσε τρικυμία, καθώς είχε ξεσπάσει αέρας. Κατά τα χαράματα, και συγκεκριμένα κατά το τέταρτο τρίωρο της νύχτας, δηλαδή στο διάστημα κατά το οποίο αναλάμβανε υπηρεσία η τέταρτη βάρδια των φρουρών, ο Ιησούς παρουσιάστηκε στους μαθητές του να περπατά πάνω στα κύματα, σαν να είναι φάντασμα.

Μόλις τον είδαν οι μαθητές του, δεν κατάλαβαν ότι πρόκειται για τον δάσκαλό τους, τον Κύριο Ημών Ιησού Χριστό, αλλά νόμιζαν ότι έβλεπαν μπροστά τους φάντασμα και τρομοκρατήθηκαν. Μόλις ο Ιησούς κατάλαβε ότι οι μαθητές του ήταν τρομοκρατημένοι, τους είπε χαρακτηριστικά: <<Θαρσείτε, εγώ ειμί. Μην φοβείσθε>>[44].

Τότε ο Πέτρος, ο οποίος δεν πίστεψε ότι ήταν ο Κύριος, του είπε: <<Κύριε, ει σι ει, κέλευσόν με προς σε ελθείν επί τα ύδατα>>.[45] Ο Κύριος λοιπόν, τον κάλεσε δια να έλθει κοντά του, περπατώντας επάνω στα κύματα.

Σε αυτή λοιπόν την πρόσκληση του Ιησού, ο Πέτρος κατέβηκε από το πλοίο και ξεκίνησε να περπατάει επάνω στα κύματα. Ο Πέτρος όμως, φοβήθηκε, και, απευθυνόμενος ξανά στον Κύριο, του είπε: <<Κύριε, σώσον με>>

Ο Κύριος τον έσωσε, τον επέπληξε όμως για την απιστία – ολιγοπιστία του ως προς το πρόσωπό του, με τα εξής λόγια: <<ολιγόπιστε! Εις τι εδίστασας>>; Κάπως έτσι παρουσιάζεται σε μικρογραφία και ο άνθρωπος. Ελάχιστοι είναι εκείνοι, οι οποίοι έχουν μεγάλη και αληθινή πίστη μέσα τους. Όπως ο Πέτρος, έτσι κι εμείς, λέμε ότι πιστεύουμε, αλλά, όταν έλθουν τα δύσκολα, όπως είναι χαρακτηριστική και η περίπτωση του Πέτρου, πελαγώνουμε. Με τις δοκιμασίες τις οποίες μας στέλνει ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός, θέλει να δοκιμάσει την πίστη που έχουμε ή που υποτίθεται ότι έχουμε μέσα μας οι άνθρωποι. Ο Θεός, είναι πάντοτε δίπλα στους ανθρώπους. Απλά, την Βοήθειά του και την λύση στα προβλήματά μας, μας την δίνει αφού μας περάσει από κάποιες δοκιμασίες και δοκιμάσει την πίστη μας. Για πολλά θαύματα ακούμε κάθε μέρα, θαύματα τα οποία απορούμε πως έγιναν, ενώ ένας άνθρωπος είναι αδύνατον να τα κάνει. Χαρακτηριστικό είναι στην περίπτωσή μας το παράδειγμα που δίνει στο έργο του ο Άγιος Πατριάρχης της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας για να αποδείξει την πραγματικότητα της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου, είναι το παράδειγμα με τον Κύριο Ημών Ιησού Χριστό να περπατάει πάνω στα κύματα της φουρτιουνιασμένης θάλασσας, και να διατάζει την θάλασσα να κοπάσει, και η θάλασσα και ο άνεμος να τον υπακούν και να ηρεμούν. Ποιος θα μπορούσε να κάνει όλα αυτά, εκτός από τον Θεό Λόγο, ο οποίος ενανθρωπίστηκε, προκειμένου να προσφέρει την ουράνια Βασιλεία στον άνθρωπο;

 1. << Αλλ’ ίνα τον αυτόν Θεόν Λόγον κεκενώσθαι υποδείξωσιν ημίν αι θείαι Γραφαί, ου δοκήσει, αλλά ενεργεία>>

Βιβλικό χωρίο προερχόμενο από την προς Φιλιππησίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εδώ μας περιγράφεται από τον Άγιο Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αιγύπτου, τον Κύριλλο, ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός Λόγος παρουσιάστηκε σε εμάς τους ανθρώπους.

Ο Θεός Λόγος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους Επιστολή του[46] , εμίκρυνε μόνος του την άπειρον δόξαν της θεότητος προσκαίρως και έλαβε την μορφή του δούλους, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους>>.

Ο Χριστός υπήρχε εν μορφή Θεού, είχε όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της θεότητας, αλλά ο ίδιος δεν χρησιμοποίησε την θεϊκή του ιδιότητα ως προνόμιο που πρέπει να απολαμβάνει αδιάκοπα. Γι’ αυτόν τον λόγο και ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός εκκένωσε τον εαυτό του από όλα τα θεϊκά γνωρίσματα και έλαβε την μορφή του δούλου.

Κλείνοντας λοιπόν τον σχολιασμό αυτού του βιβλικού χωρίου, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι αυτή η κενωτική κίνηση, ορίζει για όλους μας τον τρόπο της αγάπης. Η αγάπη είναι κενωτική και η κένωση του Χριστού είναι τύπος και υπογραμμός.

 1. << Ο αχώριστος του Θεού και Πατρός επί γης ώφθη, κατά το γεγραμμένον, και εν τοις ανθρώποις συνανεστράφη.>>

Ο Θεός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, προκειμένου να θεραπεύσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Ενσαρκώθηκε εκ των αγνών αιμάτων της Υπεραγίας Θεοτόκου και εκ Πνεύματος Αγίου και έγινε άνθρωπος, για να θεώσει τον άνθρωπος. Αληθινός Θεός και τέλειος άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός, γεφυρώνει τις σχέσεις ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο, γιατί είναι ταυτόχρονα και Θεός και άνθρωπος. Η ενανθρώπηση του Υιού και Λόγου του Θεού είναι η υπέρτατη πράξη της αγάπης που έχει ο Θεός προς το πιο σημαντικό πλάσμα που δημιούργησε, προς τον άνθρωπο. Ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός λοιπό, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και να τον φέρει κοντά του, στην Βασιλεία των Ουρανών.

Εδώ λοιπόν, ο συγγραφέας μας, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, χρησιμοποιεί αυτό το βιβλικό χωρίο από τις προφητείες του Βαρούχ, προκειμένου να δείξει ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι αχώριστος από τον Θεό Πατέρα μας. Είναι δηλαδή, με απλά λόγια, ο δεσμός ο οποίος ενώνει εμάς τους ανθρώπους, με τον Θεό Πατέρα μας. Η ενανθρώπηση του Υιού και Λόγου του Θεού, άνοιξε τον δρόμο και για την ανθρώπινη θέωση.

 1. << Ο αψηλάφητος λόγχη υπό των παρανόμων κατενύττετο>>.

Βιβλικό χωρίο προερχόμενο από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Το παρών βιβλικό χωρίο μας παραπέμπει στην στιγμή που ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός βρίσκεται πάνω στον Σταυρό και ένας στρατιώτης, προκειμένου να διαπιστώσει ότι όντως ο Κύριος ήταν νεκρός, του τρύπησε την πλευρά με μία λόγχη. Και ενώ λοιπόν ο Ιησούς ήταν όντως νεκρός, μόλις ο στρατιώτης τον τρύπησε στα πλευρά, έτρεξε αμέσως αίμα και νερό καθαρό, πράγμα το οποίο είναι εντελώς παράδοξο και πρωτοφανές για έναν νεκρό άνθρωπο.

Αυτό το μέγα και συμβολικό γεγονός, το είδε με τα μάτια του ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και το διαβεβαίωσε κατά τον πλέον επίσημο και η μαρτυρία του αυτή είναι απολύτως αληθινή.[47] Εδώ ο Άγιος Κύριλλος χρησιμοποιεί αυτό το παράδειγμα, προκειμένου να δείξει ότι όντως η Ενανθρώπηση του Θεού Λόγου ήταν πραγματική. Σε ποιον άλλωστε, εκτός από τον Θεό Λόγο, να τρέχει αίμα και καθαρό νερό από το σημείο τον οποίο τον τρύπησε ο στρατιώτης, ενώ ήταν νεκρός;

 1. << Τους δε λεγόντας άνθρωπον τίνα των καθ’ ημάς ανειληφέναι τον Θεόν Λόγον, και μη μάλλον αυτόν τον Υιόν το ενυπόστατον το ενεργή και ζώντα>>

 

Βιβλικό χωρίο προερχόμενο από την προς Εβραίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου.  Στην προς Εβραίους Επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος, τονίζει την ανωτερότητα του Υιού του Θεού απέναντι στους αγγέλους και στον Μωυσή.  Παράλληλα, τονίζεται και το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ανώτερος από τον Ιουδαίο Αρχιερέα. Η Σταυρική Θυσία του Χριστού είναι ανώτερη των Ιουδαϊκών θυσιών, οι οποίες συνεχώς επαναλαμβάνονται στον Ναό. [48]

Εδώ λοιπόν, ο Άγιος Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας, Κύριλλος, χρησιμοποιεί το εν λόγω βιβλικό χωρίο, προκειμένου να αποδείξει πως ο Υιός και Λόγος δεν είναι ούτε νεκρός, αλλά ούτε και σε αδράνεια. Αντιθέτως, είναι ζωντανός και ενεργητικός, και διεισδύει μέχρι τον χωρισμό της ψυχής και του πνεύματος και κρίνει τις σκέψεις και τους στοχασμούς της καρδιάς.

 1. << Μακάριος ει>>, φήσιν ο Κύριος τω Πέτρω, <<Σίμων Βαρ Ιωνά, ότι σαρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέ σοι, αλλ’ ο Πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς>>

Βιβλικό χωρίο προερχόμενο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Το χωρίο αυτό μας περιγράφει την διακήρυξη του Πέτρου για τον Κύριο Ημών Ιησού Χριστόν. Όταν λοιπόν ο Κύριος έφθασε στα μέρη της Καισάρειας του Φιλίππου, ρώτησε του να του πουν για ποιον νομίζουν ότι τον έχει περάσει ο κόσμος. Αφού λοιπόν άκουσε ο Κύριος από τους μαθητές του όλα τα ονόματα που του έχουν δώσει οι άνθρωποι (π.χ. κάποιοι νόμιζαν πως είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής), ρώτησε και τους μαθητές του: <<Εσείς, ποιος νομίζετε πως είμαι;>>[49].

Τότε ο Σίμωνας Πέτρος, απάντησε στον Κύριο Ημών Ιησούν Χριστόν: <<Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος>>[50]. Ο Κύριος λοιπόν, απάντησε στον Πέτρο: << Μακάριος ει, Σίμων Βαριωνα, ότι σαρξ και αίμα μου ουκ απεκάλυψέ σοι, αλλά ο πατήρ μου, ο εν τοις ουρανοίς>>.

Ο Κύριος εξηγεί στον Πέτρο ότι την αληθινή του ταυτότητα δεν του την απέδειξε κανένας άνθρωπος, αλλά ο Πατέρας του, και Πατέρας όλων μας. Με αυτό λοιπόν το παράδειγμα, ο συγγραφέας μας, Προκαθήμενος της Εκκλησία της Αλεξάνδρειας Κύριλλος, μας εξηγεί ότι όλα προέρχονται και φανερώνονται από τον Θεό Πατέρα.

 1. << Εξουσίαν έχω την ψυχήν μου θείναι, και εξουσίαν έχω πάλιν λαβείν αυτήν>>.

Με την χρήση αυτής της βιβλικής φράσης από την Καινή Διαθήκη και συγκεκριμένα από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, ο Άγιος Κύριλλος θέλει να εξηγήσει πως, του Θεού είναι η ζωή, του Θεού είναι και ο Θάνατος. Ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός, διακήρυξε με την διδασκαλία του ότι κανένας δεν είχε την εξουσία να του αφαιρέσει την ζωή, αλλά ως Θεός ο ίδιος, προσέφερε την ζωή του ως θυσία, προκειμένου να σωθεί και να λυτρωθεί από την αμαρτία, το πιο αγαπημένο του από τα πλάσματα τα οποία δημιούργησε επάνω στην γη, αυτό του ανθρώπου. Για χάρη λοιπόν του ανθρώπου, ο Κύριος και Θεός μας θυσίασε την δική του ζωή, η οποία ζωή δεν ήταν ζωή άλλου ή ξένη από τον Θεό Λόγο, επειδή η ένωση ήταν απερίγραπτη. Γνώρισμα λοιπόν της ζωής του Κυρίου μας, ήταν η αγωνία, το να υπομένει λύπη, το να φεύγει από το σώμα, όπως γνώρισμα της σάρκας είναι το να κοπιάζει, το να σταυρώνεται, το να ανασταίνεται, το να παίρνει θέση αιωρούμενη. Όμως, όλα λέγονται και είναι του Θεού, γιατί του Θεού είναι και η ψυχή, του Θεού είναι και το σώμα.

Ο Θεός και Πατέρας όλων μας, παρά την προδοσία των πρωτοπλάστων και την πτώση τους από τον Κήπο της Εδέμ, αγάπησε τόσο πολύ το ανθρώπινο είδος, ώστε αποφάσισε να στείλει να του στείλει τον Μονογενή Του Υιό και Κύριο Ημών Ιησούν Χριστόν, προκειμένου να σηκώσει στον Σταυρό Του τις δικές μας αμαρτίες.

Αυτό λοιπόν το επιχείρημα είναι ένα πολύ λογικό και σωστό επιχείρημα,  το οποίο χρησιμοποιεί ο Άγιος Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας, προκειμένου να αποδείξει ότι ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός Ενανθρωπίστηκε αληθινά και όχι ψεύτικα, όπως κάποιοι δισάσκουν αυθαίρετα μέχρι και σήμερα. Ποιος άλλωστε θα μπορούσε να δώσει την ζωή του και να υπομείνει την σταυρική θυσία για χάρη του ανθρωπίνου γένους, εκτός από τον Κύριο και Σωτήρα Ημών Ιησού Χριστόν;

 1. << Ου δώσεις τον όσιον σου ιδείν διαφθοράν>>.

Βιβλικό χωρίο το οποίο προέρχεται τόσο από τις Πράξεις των Αποστόλων, όσο και από τους Ψαλμούς. Εδώ, ο Άγιος Πατριάρχης της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας, προκειμένου να τεκμηριώσει την Ορθόδοξη διδασκαλία του για την Ενανθρώπηση του Θεού Λόγου, χρησιμοποιεί το εν λόγω βιβλικό χωρίο και εξηγεί ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει την ανθρώπινη ψυχή στον Άδη, αλλά ούτε και θα δοκιμασθεί η φθορά και η αποσύνθεση του τάφου του ανθρωπίνου σώματος. Αντίθετα, ο άνθρωπος θα αναστηθεί, όπως και ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός.

Και αυτό το επιχείρημα του Αγίου Συγγραφέα μας για την Ενανθρώπηση του Θεού Λόγου είναι απολύτως σωστό. Ο Κύριος Υιός και Θεός μας, πέθανε επάνω στον Σταυρό, κατέβηκε στον Άδη και μετά από τρεις ημέρες αναστήθηκε. Το ίδιο μπορεί να το πετύχει και ο άνθρωπος, με την συμμετοχή του στα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας και με την Υπακοή του στις Εντολές του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ο άνθρωπος θα γλυτώσει από την αμαρτία, και, συνεπώς, από την φθορά του ανθρώπινου σώματος από τον τάφο, και θα αναστηθεί, όπως ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός.

 1. << Ανεβίω δε τριήμερος, λαφυραγωγήσας τον άδην, και επέφανεν ημίν μετά της ιδίας σαρκός ο του Θεού Υιός, ίνα και ημάς απαλλάξη θανάτου και φθοράς>>.

Εδώ, ο συγγραφέας μας περιγράφει στους αναγνώστες του την εις Άδου Κάθοδο του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού. Ο Κύριός μας, υπέμεινε την Σταυρική Θυσία και κατέβηκε στον Άδη, ενώ μετά από τρεις ημέρες αναστήθηκε, για να απαλλάξει εμάς τους ανθρώπους από τον θάνατο και την φθορά. Με την κάθοδό του στον Άδη, ο Κύριός μας, ήρε τις ψυχές των νεκρών από τον Άδη και τις έφερε στον τόπο όπου πηγαίνουν οι ψυχές τώρα, τόπο που τον ονομάζουμε «ουρανό». Εκεί οι ψυχές των προ Χριστού νεκρών και οι ψυχές των ανθρώπων που έζησαν μετά το Χριστό, μαζί, περιμένουν την ανάσταση, για να ζήσουν στη βασιλεία του Θεού παίρνοντας πάλι τα σώματά τους, αλλά ως αθάνατα και φωτεινά πλέον σώματα.

 1. << Θεού τοινύν το πάθος, Θεού και η ανάστασις, Θεού και η ανάληψις, Θεού και η κατά πάντα προς ημάς ομοίωσις, χωρίς αμαρτίας>>

Βιβλικό χωρίο προερχόμενο από την προς Εβραίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. [51] Ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός, ο μόνος αναμάρτητος, πέρασε τα πάθη με την Σταυρική Του θυσία, αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς, χωρίς αμαρτίες, προκειμένου να σωθεί το αγαπημένο του δημιούργημα, ο άνθρωπος.

Ο Κύριος έζησε ανάμεσά μας. Ενδιαφέρεται συνεχώς για εμάς, συμπάσχων και συγκαταβαίνων στις ηθικές και φυσικές αδυναμίες μας, επειδή και εκείνος πειράστηκε ως άνθρωπος με όλους τους τρόπους, με τους οποίους μπορεί η ανθρώπινη φύση να πειρασθεί , όμοια με εμάς, αλλά δίχως να υποπέσει σε καμιά αμαρτία.

Μετά την Ανάληψή Του στους ουρανούς, ο Κύριός μας παρακάθεται στα δεξιά του Θεού Πατρός, έχοντας δοξάσει όλη την ανθρώπινη φύση, την οποία και έλαβε,  και περιμένει και εμάς. Από Εκείνον θα λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας, τις οποίες και έχουμε διαπράξει, βοήθεια στις κρίσιμες ώρες κλπ.[52]

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Άγιος Κύριλλος, ήταν ένας μεγάλος Ιεράρχης της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Όπως καταλαβαίνουμε από τον σημαντικό βίο του, ο οποίος έκανε τα πάντα, προκειμένου να υπερασπιστεί την Ορθόδοξη αλήθεια. Αυτό το καταλαβαίνουμε και από τις κινήσεις του ως Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Ως Πατριάρχης Αλεξανδρείας, ο Άγιος Κύριλλος, δεν δίστασε να τα βάλει με την Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, όταν ο προκαθήμενος αυτής Νεστόριος, έπεσε σε μια μη Ορθόδοξη διδασκαλία, σχετικά με την Ενανθρώπηση του Θεού Λόγου. Όλα του τα έργα χαρακτηρίζονται ως <<αντινεστορειανικά>>. Μάλιστα, εξαιτίας των απόψεών του, κινδύνεψε να καθαιρεθεί από τον θρόνο της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας, κατά την διάρκεια της Γ’ Οικουμενικής Συνόδου. Ο Κύριλλος Αλεξανδρείας εκοιμήθη μετά από τριάντα δύο ολόκληρα χρόνια συνεχούς ποιμαντορίας στον θρόνο της Εκκλησίας της Αιγύπτου. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Παπαδόπουλου Γ. Στυλιανού, Πατρολογία Γ’, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2010
 2. Αραμπατζή Αθ. Χρήστου, Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Πατερικής Ερμηνευτικής, Collecta Academica IV, εκδ. Ostracon Publishing, Θεσσαλονίκη 2014
 3. Αμοιρίδου Ν. Ευαγγελια, Πτυχές από την Ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εκδ. Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2012
 4. Αναστασίου Ιω., Εκκλησιαστική Ιστορία, τομ.Α’, Θεσσαλονίκη 1984
 5. Φειδά Βλ., Εκκλησιαστική Ιστορία, Α΄, Αθήναι 1992
 6. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, Βίος και Θεολογία, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2004, σελ.450
 7. Η συμβολή του αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας στην Χριστολογία (Πρακτικά Συνεδρίου): Σκάνδαλο ο Χριστός χθες σκάνδαλο και σήμερα. Γιατί; Πύργος, Ιερά Μητρόπολη Ηλείας, 2003, σελ. 13-91
 8. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας θεολογεί ερμηνεύοντας και ερμηνεύει θεολογώντας: Θεολογία 74 (2003), σελ. 463-523
 9. Κυρίλλου Αλεξανδρείας Άπαντα τα Έργα, Περί της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου (Λόγοι Διάφοροι), ΕΠΕ, Τόμος 10, εκδ. Ελευθερίου Μερετάκη <<Το Βυζάντιον>>, Θεσσαλονίκη 2002

 

[1] Χρήστος Αθ.Αραμπατζής, Κύριλλος Αλεξανδρείας, Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Πατερικής Ερμηνευτικής, σ. 158

[2]  Στο πρωτότυπο: "He was implicated at least indirectly in the mob slaying of the Neoplatonist philosopher, Hypatia. To what extent Cyril was the primary instigator in these events, and therefore largely responsible for various acts of rioting and violence, is disputed by scholars. Some commentators...implicate him directly in these violent and (at times) illegal actions. Others minimize Cyril's role and responsibility in these events..." (Keating Daniel, The Appropriation of Divine Life in Cyril of Alexandria, Oxford University Press, 2004, σελ. 2.

[3] Για όλα τα παραπάνω, Βλ. το εγχειρίδιο του Χρήστου Αθ. Αραμπατζή, Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Πατερικής Ερμηνευτικής, στην σελίδα 158: Γόνος Επιφανούς….από την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας.

[4] ο.π., σ. 158: Διαδέχθηκε….την αυτοκρατορική αυλή με το μέρος του

[5] Βλ. Περί της Ορθής Πίστεως προς τον Βασιλέα Θεοδόσιον, Προσφωνητικός λόγος ταις βασιλίσαις, Προς τας ευσεβεστάτας Βασίλισσας).

[6]  (Σωκράτους, Εκλησιαστική Ιστορία Ζ' 15 και Ιωάννη Νικίου, Χρονικόν 84. 87-103 αγγλικό κείμενο)

[7]  Βλ. Σωκράτους, Εκλησιαστική Ιστορία Ζ' 15: "...Διὰ τὴν προσοῦσαν αὐτῇ ἐκ τῆς παιδεύσεως σεμνὴν παρρησίαν καὶ τοῖς ἄρχουσι σωφρόνως εἰς πρόσωπον ἤρχετο· καὶ οὐκ ἦν τις αἰσχύνη ἐν μέσῳ ἀνδρῶν παρεῖναι αὐτήν· πάντες γὰρ δι΄ ὑπερβάλλουσαν σωφροσύνην πλέον αὐτὴν ᾐδοῦντο καὶ κατεπλήττοντο. Κατὰ δὴ ταύτης τότε ὁ φθόνος ὡπλίσατο· ἐπεὶ γὰρ συνετύγχανε συχνότερον τῷ Ὀρέστῃ͵ διαβολὴν τοῦτ΄ ἐκίνησε κατ΄ αὐτῆς παρὰ τῷ τῆς ἐκκλησίας λαῷ͵ ὡς ἄρα εἴη αὕτη ἡ μὴ συγχωροῦσα τὸν Ὀρέστην εἰς φιλίαν τῷ ἐπισκόπῳ συμβῆναι".

[8]  Στο πρωτότυπο: "Such is the context of the murder of Hypatia as Socrates describes it...This opinion grew up "among the church people"...there is no suggestion that Cyril himself held it" (.J. M. Rist, Hypatia, Phoenix, τόμ., 19, αρ. 3, (Φθινόπωρο 1965), σελ. 222)

[9] Η "Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια", τόμ. 07, στ. 1162, γράφει: "Ό Σωκράτης, περιγράφων τό έπεισόδιον, προσθέτει δη ό φόνος ούτος προσήψεν «ού μικρόν μώμον» είς τόν Κύριλλον, μολονότι ό Κύριλλος ούδεμίαν άνάμιξιν είχεν είς αυτόν, διότι, αν συνέβαινε τοιούτον τι, θά εμνημόνευον αυτό βραδύτερον οί αντίπαλοι του Νεστοριανοί."

[10]  Στο πρωτότυπο: "No evidence is offered by the Suda that Cyril had any hand in the crime." (J. M. Rist, Hypatia, ό.π., σελ. 222)

[11] Βλ. το εγχειρίδιο της Αν. Καθηγήτριας του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, Ευαγγελίας Αμοιρίδου, Πτυχές Από την Ιστορία της Αδιαίρετης Εκκλησίας, σχετικά με την Χριστολογική Αίρεση του Νεστοριανισμού, σελ. 182

[12] Για τα γεγονότα πριν από την Γ’ Οικουμενική Σύνοδο, βλέπε και πάλι το Εγχειρίδιο της Ευαγγελίας Αμοιρίδου, Πτυχές από την Ιστορία της Αδιαίρετης Εκκλησίας, σχετικά με τα γεγονότα πριν από την Σύνοδο, σελ. 85 έως 87

[13] Πολύ σχηματικά και για την καλύτερη παρακολούθηση της διαμάχης, θα μπορούσε απλά να λεχθεί, ότι η υπόσταση ή πρόσωπο είναι δηλωτικά του ιδιαίτερου, του μοναδικού χαρακτηριστικού, ενώ φύση ή ουσία δηλωτικά του κοινού χαρακτηριστικού.

[14] Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι όροι <<πρωτόθρονη>> και <<Μητέρα>> Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, χρησιμοποιούνται μετά το Σχίσμα του 1054, μεταξύ της Ορθοδόξου και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Εδώ απλά χρησιμοποιούνται για την πιο εύκολη κατανόηση του αναγνώστη.

[15] Βλ. σχετικά το εγχειρίδιο του καθηγητού Στυλιανού Παπαδόπουλου, Πατρολογία Γ’ σχετικά με τις εργασίες της Συνόδου

[16] ACO I, 12, σ.12-13

[17] Βλ. σχετικά και πάλι το εγχειρίδιο του Καθηγητού Στυλιανού Παπαδόπουλου, Πατρολογία Γ’, Επικύρωση της Θεολογίας του Κυρίλλου, σελ. 381-382

[18] ACO I, I2, σ.13 19-25

[19] Φειδάς, Α’, σ. 169

[20] ΗΣ. 45, 3.

[21] ΙΩ. 7, 37

[22] ΜΑΡΚ. 4, 38 – 39

[23] ΙΩ. 4, 6.

[24] ΜΑΤΘ. 14, 25

[25] Φιλ. 2, 7

[26] Βαρούχ 3, 38

[27] Ιω. 19, 34

[28] Εβρ. 4, 12

[29] Ματθ. 16, 17

[30] Ιω. 10, 18

[31] Ψαλ,. 15, 10 και Πραξ. 2, 31.

[32] Ρωμ. 8, 21

[33] Εβρ. 4, 15

[34] Βλ. σχετικά Ησαΐας 45:1,7

[35] Βλ. Β΄ Χρονικών, 36:22, 23

[36] Βλ. Ησαΐας 44:28

[37] Βλ. Ησαΐας 45:1, 7

[38] Βλ. σχετικά Ησαΐας 44:28

[39] Βλ. χαρακτηριστικά το Γεν. 1,2: <<η δε γη ην αόρατος και ακατασκεύαστος, και σκότος επάνω της αβύσσου, και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του Ύδατος>>.

[40] Βλ. σχετικά στο Κατά Ματθαίον 3, 11

[41] Βλέπε σχετικά το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 4:38

[42] Μαρκ. 4, 39

[43] Βλ. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 4, 40

[44] Βλ. σχετικά στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 14:25

[45] Βλ. σχετκά στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 14, 28

[46] Βλέπε χαρακτηριστικά την προς Φιλιππησίους Επιστολή 2, 7

[47] Βλ. σχετικά το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 19, 35

[48] Βλέπε σχετικά το εγχειρίδιο του: Ιωάννης Καραβιδόπουλος, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, εκδ.Π.Πουρναράς, Θεσσαλονίκη, 2004 (β΄εκδ), σελ.397-398,Ιωάννης Παναγόπουλος, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, Αθήνα, 1995, σελ.333-340

[49] Βλέπε σχετικά στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στο 16 , 15

[50] Βλέπε σχετικά στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον στο 16 , 17

[51] Βλέπε σχετικά την Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου το Ανάγνωσμα 4, 15

[52] Βλέπε σχετικά την φωνή Κυρίου, έτος 65ον, 19 Μαρτίου 2017, Αριθ. Φυλ. 12 (3329)

 

 Υπό Αλέξανδρου Ινεπόλογλου Φοιτητού Θεολογίας Α.Π.Θ.

  1)ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

                        ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΡΧΗΔΟΝΑΣ

Γεννήθηκε το 210 στην Καρχηδόνα της βόρειας Αφρικής. Καταγόταν από αριστοκρατική και εύπορη οικογένεια, η οποία του εξασφάλισε λαμπρή μόρφωση. Η μόρφωση που έλαβε σχετιζόταν κυρίως με τη ρητορική και τη φιλοσοφία, ενώ άσκησε και το επάγγελμα του δικανικού ρήτορα, στη γενέτειρά του.

Στα νεανικά του χρόνια έζησε έντονη ζωή, υπήρξε ειδωλολάτρης και ασχολήθηκε με τη μαγεία, που στην περιοχή της Καρχηδόνας την εποχή του ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη. Μάλιστα είχε καταστεί και γνωστός μάγος στην περιοχή, ενώ μετέβη και στην Αντιόχεια, που ήταν το πολιτιστικό κέντρο της εποχής, συνεχίζοντας και διευρύνοντας την τέχνη της μαγείας.

Η διαδικασία μεταστροφής του Κυπριανού ξεκίνησε από την εποχή που βρέθηκε στη Αντιόχεια. Ο ίδιος ήταν φορέας υψηλής παιδείας και στο πέρασμα των ετών αντιλήφθηκε πως η ειδωλολατρεία και η μαγεία κατέρρεαν υπό το καθεστώς της δυναμικής εμφάνισης του χριστιανισμού. Σε αυτή την εσωτερική αναζήτηση γνώρισε τον άνθρωπο ο οποίος θα τον επηρέαζε βαθύτατα και αυτός ήταν ο πρεσβύτερος Καικίλιος (Ιερώνυμος, De Viris Illustribus, 68) ή Καικιλιανός (Πόντιος, Vita Cypriani, 4), στον οποίο όφειλε και τη μεταστροφή του στο Χριστιανισμό. Ο ίδιος βαπτίσθηκε το Μεγάλο Σάββατο του 246.

Ύστερα από πιέσεις των συμπατριωτών του, νεοφώτιστος ακόμα Χριστιανός, αποδέχθηκε να εισαχθεί στον κλήρο και σε σύντομο χρονικό διάστημα έλαβε με σειρά όλα τα αξιώματα του κατωτέρου κλήρου (αναγνώστης, υποδιάκονος, διάκονος), στην Καρχηδόνα. Με την εισαγωγή του στον κλήρο άμεσα διενήργησε σημαντικό έργο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα εξαιρετικά του κηρύγματα για την προσέλκυση ειδωλολατρών, έργο που άρχισε άμεσα να αποδίδει καρπούς. Έτσι μόλις ένα έτος μετά από νέες πιέσεις, χειροτονείται πρεσβύτερος. Η φήμη του εξαπλώνεται πέρα από την Καρχηδόνα και οι λαμπροί λόγοι του από άμβωνος θα γίνουν σημείο αναφοράς. Δύο έτη αργότερα ο επίσκοπος Καρχηδόνος Δονάτος απεβίωσε και με καθολική στήριξη του ποιμνίου εξελέγη επίσκοπος Καρχηδόνας. Αυτό συνέβη προς τα τέλη του έτους 248 ή τις αρχές του 249.

Από τα τέλη του έτους 249 μέχρι το 251 η Εκκλησία γνώρισε τον σκληρό διωγμό του Δέκιου. Ο Κυπριανός, εξαιτίας του μίσους που έτρεφαν προς το πρόσωπό του οι Εθνικοί, προτίμησε να αποσυρθεί σε ένα καταφύγιο κοντά στην Καρχηδόνα και από εκεί να ποιμαίνει το λαό του. Η πατρική αγάπη και η ποιμαντική μέριμνα προς το λαό του, πνευματική και υλική, η σταθερότητα και καθαρότητα των θέσεών του, η εμμονή στην παράδοση και η ορθοπραξία του προσέδωσαν μεγάλο κύρος στον ιερό Πατέρα και έτσι καταξιώθηκε στη συνείδηση των Χριστιανών της καθολικής Εκκλησίας. Το 251 επέστρεψε στα καθήκοντά του αφού ο διωγμός έπαψε, αλλά το έτος 252 διετάχθη και νέος διωγμός στην περιοχή της Καρχηδόνος, την ώρα που επιδημία πανώλης έπληξε την πόλη. Ο ίδιος αυτήν την εποχή συγκέντρωσε του χριστιανούς και διενήργησε μεγάλο έρανο για ενίσχυση των ανθρώπων της πόλεως ανεξαιρέτως πίστης, ενώ ο ίδιος από κοντά ενίσχυε, παρηγορούσε και συμπαραστεκόταν στους αρρώστους και τις οικογένειές τους.

Η λήξη του διωγμού σήμανε και την έναρξη των προβλημάτων, είτε αυτά αφορούσαν την ανασυγκρότηση της Εκκλησίας είτε σοβαρά ποιμαντικά ζητήματα. Ένα τέτοιο οξύ πρόβλημα, που έπρεπε άμεσα να αντιμετωπιστεί, ήταν εκείνο που αφορούσε την επιστροφή των πεπτωκότων (Λατ. lapsi) στους κόλπους της μητέρας Εκκλησίας. Στην κατηγορία αυτή ανήκαν όσοι Χριστιανοί προτίμησαν να θυσιάσουν στα είδωλα, για να αποφύγουν τις συνέπειες του διωγμού. Αυτοί χαρακτηρίσθηκαν ως θυσιάσαντες (sacrificati - thurificati). Υπήρχε όμως και η κατηγορία εκείνων, οι οποίοι δεν τέλεσαν θυσιαστική πράξη. Αυτοί, προκειμένου να επιβεβαιώσουν το γεγονός αυτό, προσκόμισαν έγγραφα από τους ομολογητές, τα οποία, εκτός του ότι βεβαίωναν τη μη τέλεση της θυσίας, επείχαν και τη θέση αφέσεως (libelli). Όσοι είχαν εξασφαλίσει τα έγγραφα αυτά χαρακτηρίσθηκαν ως λιβελλοφόροι (libellatici).

Οι απόψεις των εκκλησιαστικών ανδρών για την επάνοδο των πεπτωκότων στην Εκκλησία ήταν διχασμένες. Οι αυστηρότερες ομάδες απέκλειαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ οι ίδιοι οι πεπτωκότες αποζητούσαν λύσεις με συνοπτικές διαδικασίες. Πίστευαν πως για την επάνοδό τους αρκούσε η προσκόμιση αφέσεων (libelli) από τους ομολογητές. Ο Κυπριανός ήταν υπέρ της άποψης να εκδηλώσουν οι θυσιάσαντες την ειλικρινή, μακρά και έμπρακτη μετάνοιά τους στο σώμα της Εκκλησίας. Επίσης, διαφωνούσε με την αντιεκκλησιαστική πρακτική της παροχής των αφέσεων από τους Ομολογητές. Το αδιέξοδο ήταν προφανές και ο άγιος συγκάλεσε το έτος 251 Σύνοδο στην Καρχηδόνα, προς εξεύρεση λύσης. Η Σύνοδος αποδέχθηκε τις απόψεις του Κυπριανού και έτσι δόθηκε λύση στο πρόβλημα.

Υπήρξαν όμως και εκείνοι που δεν αποδέχθηκαν τις αποφάσεις της Συνόδου και λειτούργησαν σχισματικά. Έτσι, δημιουργήθηκε μία ομάδα αντιφρονούντων από πέντε πρεσβυτέρους και το διάκονο Φηλικίσσιμο, που επονομάστηκε Σχίσμα του Φηλικίσσιμου η οποία εξέλεξε επίσκοπο τον Φορτουνάτο. Μία άλλη ομάδα, μοντανιστικών τάσεων, εξέλεξε ως επίσκοπο τον Μάξιμο. Ο Κυπριανός, όμως, παρέμεινε σταθερός στις θέσεις του και στις αποφάσεις της Συνόδου, γεγονός που τον καταξίωσε στη συνείδηση της Εκκλησίας.

Το έτος 254 ανέκυψε το πρόβλημα του αναβαπτισμού των αιρετικών. Ο Κυπριανός, ακολουθώντας το έθος της βορειοαφρικανικής Εκκλησίας, αλλά και εκείνων της Μικράς Ασίας, ξαναβάφτιζε τους αιρετικούς που επέστρεφαν στους κόλπους της καθολικής Εκκλησίας και δεν είχαν τελέσει πρωτύτερα κανονικό βάπτισμα σε αυτήν. Το ίδιο έπραττε και στην περίπτωση εκείνων, που είχαν τελέσει βάπτισμα μέσα στις σχισματικές Εκκλησίες. Αντίθετη ήταν η άποψη του επισκόπου Ρώμης Στέφανου, ο οποίος θεωρούσε έγκυρο το βάπτισμα των αιρετικών και των σχισματικών. Υποστήριζε, μάλιστα, πως αρκούσε για την επάνοδό τους η επίθεση των χειρών.

Για το θέμα αυτό συνήλθαν τρεις σύνοδοι στην Καρχηδόνα. Η πρώτη το έτος 255 με τη συμμετοχή 31 επισκόπων και οι άλλες δύο μέσα στο έτος 256, στις οποίες συμμετείχαν 71 επίσκοποι την πρώτη φορά και 87 επίσκοποι τη δεύτερη. Οι αποφάσεις αυτών των Συνόδων δικαίωσαν την πρακτική και τη στάση του αγίου Κυπριανού. Το γεγονός αυτό εξόργισε τον Στέφανο Ρώμης και αφόρισε τον άγιο, χωρίς όμως να προλάβει να λάβει κανονική ισχύ η καταδικαστική απόφαση.

Από το έτος 256 άρχισαν και πάλι οι διώξεις κατά των Χριστιανών από τον αυτοκράτορα Βαλεριανό. Ο Κυπριανός συνελήφθη και εξορίστηκε στο χωριό Κούρουβη. Ένα έτος αργότερα επανέκαμψε στην έδρα του, όμως ανθύπατος της περιοχής Γαλέριος, εξέδωσε διάταγμα να επανασυλληφθεί ύστερα από κατηγορίες σε βάρος του. Έτσι οδηγήθηκε ενώπιον του. Μη αποδεχόμενος να εκπέσει της πίστεως του μετά από βασανισμούς αποφασίσθηκε ο αποκεφαλισμός του στις 14 Σεπτεμβρίου 258.

Ο άγιος "παρέδωσε το πνεύμα του", αφού πρώτα δήλωσε με παρρησία, μπροστά στον Ανθύπατο Γαλέριο Μάξιμο, τη χριστιανική του ιδιότητα και την άρνησή του να προδώσει τους Χριστιανούς που κρύβονταν για να γλιτώσουν από το θάνατο. Εμπιστεύτηκε τα ιερά άμφια στους διακόνους του, προσευχήθηκε γονατιστός και πρόσφερε 25 χρυσά νομίσματα στο δήμιό του ως φιλοδώρημα.

Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 2 Οκτωβρίου και από τη Ρωμαιοκαθολική στις 16 Σεπτεμβρίου.

           2)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

Το σύγγραμμα του αγίου Κυπριανού επισκόπου Καρχηδόνας οι πεπτωκότες (De lapsis) ασχολείται με το ζήτημα της αποστασίας των χριστιανών κατά τους διωγμούς του τρίτου αιώνα και του τρόπου επιστροφής τους στην Εκκλησία.

Το περιεχόμενο του έργου αναδεικνύει την τήρηση των εντολών του Θεού, το έλεος του Κυρίου προς τον αμαρτωλό, την ελπίδα της σωτηρίας μέσω της μετάνοιας, τη διαφύλαξη των θεσμών της Εκκλησίας, το σεβασμό και την υπακοή προς τους κανονικούς της ποιμένες.

Η διδασκαλία του αγίου και η στάση του απέναντι στα ζητήματα που πραγματεύεται το πόνημα επηρέασε καθοριστικά τη θεολογική γραμματεία και την κανονική παράδοση της Εκκλησίας.

3)Αντιγραφή Λατινικού Κειμένου-Μετάφραση-Ερμηνευτικά Σχόλια

3α:ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

 1. Dissimulanda, fratres, ueritas non est nec uulneris nostri materia et causa reticenda. Decepit multos patrimonii sui amor caecus; nec ad recedendum parati aut expediti esse potuerunt quos facultates suae uelut conpedes ligauerunt. Illa fuerunt remanentibus uincula, illae catenae quibus et uirtus retardata est et fides pressa et mens uincta et anima praeclusa, ut seprenti, terram secundum dei sententiam deuoranti, praeda et cibus fierent qui terrestribus inhaererent. Et idciro dominus bonorum magister et praemomens in futurum: si uis, in quit, perfectus esse, uende Omnia tua et da pauperibus et habebis thesaurum in caelis: et ueni, sequere me. Si hoc diuites facerent, per diuitias non perirent; thesaurum in caelo reponentes hostem nunc et expugnatorem domestium non haberent; esset in caelo cor et animus et sensus, si thesaurus esset in caelo, nec uinci a saeculo posset qui unde uinceretur in saeculo non haberet. Sequeretur Dominum solutus et liber, ut apostolic et sub apostolic multi et nonnulli saepe fecerunt qui, et rebus suis et parentibus derelictis, indiuiduis Christi nexibus adhaeserunt.
 1. Sequi autem Christum quomodo possunt qui patrimonii uinculo detinentur? Aut quomodo caelum petunt et ad sublimia et alta conscendunt qui terrenis cupitatibus degrauantur? Possidere se credunt qui potius possidentur, census sui serui, nec ad pecuniam domini sed magis pecuniae mancipati. Hoc tempus, hos homines apostolus denotat dicens: Qui autem uolunt diuites fieri incident in temptationem et muscipula et decideria multa et nocentia quae mergunt hominem in perditionem et in interitum. Radix enim omnium malorum est cupiditas quam quidam adpetentes naufragauerunt a fide et inseruerunt se doloribus multis. Dominus autem quibus nos praemiis ad contemptum rei familiaris inuitat: parua haec et exiqua huius temporis damna quibus mercedibus pensat. Nemo est, inquit, qui relinquat domum aut agrum aut parentes aut fratres aut uxorem aut filios propter regnum Dei et non recipiat septies tantum in isto tempore, in saeculo autem uenturo uitam aeternam. Quibus cognitis et de Domini pollicentis ueritate conpertis non tantum timenda non est eiusmodi sed et optanda iactura , ipso denuo Domino praedicante et momente: Beati eritis cum persecute uos fuerint et sepauerint uos et expulerint, et maledixerint nomini uetro ut nequam propter Filium hominis. Gaudete in illa die et exultate: ecce enim merces uestra multa in caelis.
 2. <<Sed tormenta postmodum uenerant et cruciatus graues reluctantibus imminebant>>. Queri de tormentis potest qui per tormenta superatus est, excusationem doloris obtendere qui uictus est in dolore. Potest rogare talis et dicere: ‘certare quidem fortiter uolui et sacramenti mei memor deuotionis ac fidei arma suscepi, sed me in congressione pugnantem cruciamenta uaria et supplicia longa uicerunt. Stetit mens stabilis et fides fortis, et cum torquentibus poenis inmobilis diu anima luctata est. Sed cum durissimi iudicis recrudescente saeuitia iam fatigatum nunc flagella adhuc scinderent, nunc contunderent fustes, nunc eculeus exdenderet nunc ungula effoderet, nunc flamma torreret, caro me in conculactatione deseruit, infirmitas uiscerum cessit, nec animus sed corpus in Dolore defecit’. Potest cito proficere ad ueniam causa talis, potest eiusmodi excusatio esse miserabilis. Sic hic Castro et Aemilio aliquando Dominus ignouit: sic in prima congressione deuictos uictores in secundo proelio reddidit, ut fortiores ignibus fierent qui ignibus ante cessissent, et unde superati essent inde superarent. Deprecabantur illi non lacrimarum miseratione sed uulnerum, nec sola lamentabili uoce sed laceratione corporis et dolore: manabat pro fletibus sanquis et pro lacrimis cruor semiustilatis uisceribus defluebat.
 1. Nunc uero quae uulnera ostendere uicti possunt quas plagas hiantium uiscerum, quae tormenta membrorum, ubi non fides congressa cecidit, sed congressionem perfidia praeuenit? Nec excusat oppressum necessitas criminis, ubi crime est uoluntatis. Nec hoc eo dico ut fratrum causas onerem, sed ut magis fratres ad precem satisfactionis instigem. Nam cum scriptum sit: Qui uos felices dicunt, in errorem uos mittunt et semitam pedum uestrorum turban, qui peccantem blandimentis adulantibus palpat peccandi fomitem subministrat, nec comprimit delicta ille sed nutrit; at qui consilliis fortioribus redarguit simul asque instruit, fratrem pomouet ad salutem. Quos diligo, inquit Dominus, redarguo et castigo. Sic oportet et domini sacerdotem non obsequiere. Inperitus est medicus qui tumentes uulnerum sinus manu parcente contrectat et in altis recessibus uiscerum uirus inclusum dum seruat exaggerate. Aperiendum uulnus est et secandum et putraminibus amputatis medella fortiori curandum. Vociferetur et clamet licet et conqueratur aeger, impatiens per dolorem: gratias agit postmodum cum senserit sanitatem.
 1. Emersit enim, fratres dilectissimi, noum genus cladis et quasi parum persecutionis procella saeuierit, accesit ad cumulum sub misericordiae titulo malum fallens et blanda pernicies. Contra euangelii uigorem, contra Domini ac Die legem temeritate quorundam laxatur incautis communicatio: inrita et falsa pax, periculosa dantibus et nihil accipientibus profutura. Non quaerunt sanitatis patientiam nec ueram de satisfaction medicinam: paenitentia de pectoribus excussa est, grauissimi extremique delicti memoria sulbata est. Operiuntur morientium uulnera et plaga letalis altis et profundis uisceribus infixa dissimulato dolore contegitur. A diaboli aris reuertentes ad sanctum Domini sordidis et infectis nidore manibus accedunt. Mortiferos idolorum cibos adhuc paene ructantes, exhalantibus etiam nunc scelus suum faucibus et contagia funesta redolentibus, Domini corpus inuadunt, quando occurat scriptura diuina et clamet et dicat: Omnis mudus manducabit carnem; et anima quaecumque manducauerit ex carne sacrificii salutaris, quod est Domini, et inmuditia ipsius super ipsum est, peribit anima illa de populo suo; apostolus item testetur et dicat: Non potestis calicem Domini bibere et calicem daemoniorum, non potestis mensae Domini communicare et mensae daemoniorum; idem contumacibus et peruicacibus comminetur et denuntiet dicens: Quicumque ederit panem aut biberit calicem. Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini.
 1. Spretis his omnibus adque contemptis, uis infertur corpori eius et sanquini, et plus modo in Dominum manibus adque ore delinquent quam cum Dominum negauerunt. Ante expiate delicta, ante exomologesin factam criminis, ante purgatam conscientiam sarcificio et manu sacerdotis, ante offensam placatam indignantis. Domini et minantis, pacem putant esse quam quidam uerbis fallacibus uenditant: non est pax illa sed bellum, nec ecclesia iungitur qui ab euangelio separatur. Quid iniuriam beneficium uocant? Quid impietatem uocabulo pietatis adpellant? Quid eis qui flere iugiter et rogare dominum suum debent, intercepta paenitentiae lamentation,et rogare dominum suum debent, intercepta paenitentiae lamentation,communicare se simulant? Hoc sunt eiusmodi lapsis quod grando frugibus, quod turbidum sidus arboribus, quod armentis pestilens uastitas, quod nauqiis saeua tempestas. Solacium spei adimunt, a radice subuertunt, sermone morbido ad letale contagium serpunt, nauem scopulis ne in portum perueniat inlidunt. Non concedit pacem facilitas ista sed tollit , nec communiocationem tribuit sed inpedit ad salutem. Persecutio est haec alia temptation, per quam subtilis inimicus inpugnandis adhuc lapsis occulta populatione grassatur, ut lamentatio conquiescat, ut dolor sileat, ut delicti memoria uanescat, conprimatur pectorum gemitus, statuatur fletus oculorum, nec Dominum grauiter offensun longa et plena paenitentia deprecetur, cum scriptum sit:

Memento unde cecideris et age paenitentiam.

3β: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ

11.Η αλήθεια, αδελφοί μου, δεν πρέπει να αποκρύπτεται και ούτε να αποσιωπάται η ουσία και η αιτία του τραύματός μας. Η τυφλή αγάπη για την περιουσία εξαπάτησε πολλούς¨ δεν μπόρεσαν προετοιμασμένοι και αποφασισμένοι να φύγουν, καθώς τους κρατούσαν τα πλούτη τους σαν αλυσίδες. Εκείνα υπήρξαν τα δεσμά γι΄αυτούς που έμειναν¨ εκείνες ήταν οι αλυσίδες, με τις οποίες συγκρατήθηκε η αρετή, συνθλίφτηκε η πίστη, νικήθηκε το πνεύμα και φυλακίστηκε η ψυχή, ώστε αυτοί που έμειναν προσκολλημένοι στα γήινα πράγματα, να γίνουν λεία και τροφή για το ερπετό, το οποίο σύμφωνα με την κρίση του Θεού, καταβροχθίζει τη γη. Γι΄ αυτό το λόγο ο Κύριος, ο διδάσκαλος των αγαθών, προμηνύει για το μέλλον: Αν θέλεις, είπε, να είσαι τέλειος, πούλησε τα όλα και δώσε τα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρούς στους ουρανούς¨ έλα, ακολούθησέ με. Εάν αυτό το έπρατταν οι πλούσιοι δε θα χάνονταν εξαιτίας του πλούτου τους¨ εάν εναπόθεταν το θησαυρό τους στον ουρανό, δε θα είχαν τώρα εγχώριο εχθρό και πολιορκητή. Αν η καρδιά, το πνεύμα και οι αισθήσεις τους ήταν στον ουρανό και, αν ο θησαυρός τους ήταν στον ουρανό , δε θα ήταν δυνατό να νικηθούν από τον κόσμο, ο οποίος δε θα είχε μέσο για να τους νικήσει. Θα ακολουθούσε τον Κύριο αποδεσμευμένος κι ελεύθερος, όπως έκαναν οι απόστολοι και πολλοί την εποχή των αποστόλων κι άλλοι που άφησαν πίσω τις περιουσίες και τους γονείς τους και προσκολλήθηκαν στο Χριστό με αδιάσπαστα δεσμά.

 1. Πώς μπορούν να ακολουθήσουν το Χριστό αυτοί, οι οποίοι είναι δέσμιοι της περιουσίας τους; Πώς προσβλέπουν στον Ουρανό ή επιθυμούν να αναρριχηθούν στα μεγαλειώδη ύψη αυτοί, οι οποίοι βαραίνουν από τις γήινες επιθυμίες; Πιστεύουν ότι κατέχουν, ενώ κατέχονται¨ δεν είναι κύριοι των χρημάτων τους, αλλά περισσότερο δούλοι αυτών. Αυτόν τον καιρό, αυτούς τους ανθρώπους καταδεικνύει ο απόστολος λέγοντας: Εκείνοι όμως που θέλουν να πλουτίσουν πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλεδυρές, οι οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους στον όλεθρο και την απώλεια. Η ρίζα των κακών είναι η πλεονεξία. Εξαιτίας αυτού του πάθους, μερικοί πλανήθηκαν από την πίστη και ενέπλεξαν τον εαυτό τους σε πολλά βάσανα. Για ποιες αμοιβές μας προσκαλεί ο Κύριος να περιφρονήσουμε τα γήινα πλούτη; Με ποιες αποζημιώσεις θα αντισταθμίσει αυτές τις μικρές κι ασήμαντες απώλειες αυτής της εποχής; Λέει: Δεν υπάρχει κανείς που να άφησε σπίτι ή γονείς ή αδερφούς ή γυναίκα ή παιδιά χάρη της βασιλείας του Θεού, και να μη λάβει τα επταπλάσσια στον παρόντα χρόνο, και στο μέλλοντα αιώνα την αιώνια ζωή. Ας γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα, κι ας τα αποκαλύψουμε με την αλήθεια του Κυρίου που υπόσχεται ότι, όχι μόνο δεν πρέπει να αποτελεί φόβο αυτού του είδους η απώλεια, αλλά να είναι επιθυμητή, καθώς ο ίδιος ο Κύριος κηρύττει και συμβουλεύει: Μακάριοι είστε, όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και όταν σας αφορίσουν και σας ονειδίσουν και δυσφημήσουν το όνομά σας ως πονηρό εξαιτίας του Υιού και του ανθρώπου. Χαρείτε την ημέρα εκείνη κι ευχαριστηθείτε¨ ιδού, θα είναι μεγάλη η ανταμοιβή σας στους ουρανούς.
 1. <<Πολλά βασανιστήρια είχαν έρθει και βαριά βάσανα απειλούσαν αυτούς που αντιστέκονταν>>. Μπορεί αυτός να παραπονιέται για τα βασανιστήρια με τα οποία νικήθηκε¨ μπορεί να προβάλλει ως δικαιολογία τον πόνο, αυτός που νικήθηκε από τον πόνο. Μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να προβάλλει και να πει: <<Θέλησα πράγματι να αγωνιστώ σθεναρά και θυμούμενος τον όρκο μου σήκωσα τα χέρια της αφοσίωσης και της πίστης, αλλά καθώς αντιστεκόμουν στον αγώνα, ποικίλα βάσανα και μακρές τιμωρίες με κατανίκησαν. Η σκέψη μου έμεινε σταθερή, γενναία η πίστη μου και η ψυχή μου πάλεψε πολύ, αμετακίνητη από τις βασανιστηκές ποινές. Αλλά όταν, με ανανεωμένη αγριότητα του σκληρότατου δικαστή, εμένα τον ήδη καταταλαιπωρημένο, άλλοτε με έσκιζαν τα μαστίγια, άλλοτε με συνέθλιβαν τα ρόπαλα, άλλοτε με έγδερνε το αγκίστρι, άλλοτε με τσουρούφλιζε η φλόγα, η σάρκα με εγκατέλειψε στη μάχη, η αδυναμία των σπλάχνων μου προχώρησε, δεν υπέκυψε στον πόνο το πνεύμα, αλλά η ψυχή>>. Μια τέτοια δικαιολογία μπορεί να ωφελήσει στη συγχώρεση¨ μια τέτοιου είδους δικαιολογία μπορεί να εγείρει συμπόνια. Έτσι ο κύριος συγχώρησε κάποτε τον Κάστο και τον Αιμίλιο. Αν και νικήθηκαν στην πρώτη μάχη, αναδείχτηκαν νικητές στην δεύτερη. Αυτοί, που υποχώρησαν προηγουμένως μπροστά στις φλόγες, έγιναν ισχυρότεροι από τις φλόγες κι εκείνα, που τους είχαν νικήσει, τώρα τα νίκησαν. Εκείνοι δεν ικέτευαν για οίκτο με δάκρυα, αλλά για τις πληγές τους¨ όχι μόνο με θρηνητική φωνή αλλά και με σκισίματα και πόνο του σώματός τους. Αίμα έτρεχε αντί για θρήνους, αίμα έρρεε αντί για δάκρυα από τα μισοκαμένα σπλάχνα τους.
 1. Τώρα όμως ποια τραύματα μπορούν να επιδείξουν οι νικημένοι; Ποιες πληγές ανοιχτών σπλάχνων, ποια βασανιστήρια των μελών, όταν δεν έπεσε η πίστη στον αγώνα, αλλά πρόφτασε η απιστία τον αγώνα; Ούτε η αναγκαιότητα του εγκλήματος δικαιολογεί αυτόν που πιέστηκε, καθώς το έγκλημα ήταν εθελούσιο. Δεν το λέω αυτό, για να επιφορτήσω τις περιστάσεις των αδελφών, αλλά για να εξωθήσω τους αδερφούς στην προσευχή της μετανοίας. Διότι, καθώς είναι γραμμένο: Αυτοί που σας αποκαλούν ευτυχισμένους, σας στέλνουν στην πλάνη και ταράζουν τα μονοπάτια σας. Αυτός που θωπεύει τον αμαρτωλό με σαγηνευτικές κολακείες υποθάλπτει την αμαρτία¨ δεν την καταστέλλει, αλλά την τρέφει. Αυτός όμως που επιπλήττει και διδάσκει με ισχυρές συμβουλές, ωθεί τον αδερφό του σε σωτηρία. Ο Κύριος λέει: Όσους αγαπώ, τους ελέγχω και τους παιδαγωγώ. Έτσι δεν πρέπει ο ιερέας του Θεού να εξαπατά με απατηλές εύνοιες, αλλά να προνοεί με σωτήρια αντίδοτα. Θεωρείται άπειρος ιατρός, όποιος χειρίζεται τις φουσκωμένες άκρες των τραυμάτων με φοβισμένο χέρι και, με το να διατηρεί το δηλητήριο κλεισμένο βαθιά μέσα στα σπλάχνα του, το αυξάνει. Η πληγή πρέπει να ανοιχτεί, να κοπούν τα μολυσμένα τμήματα και να θεραπευτούν με ισχυρό αντίδοτο. Μπορεί να κλαίει, να φωνάζει και να παραπονιέται ο άρρωστος, καθώς δεν αντέχει τον πόνο. Έπειτα όμως θα ευχαριστεί, όταν θα αισθανθεί τη γιατρειά.
 1. Επιπλέον, αγαπητοί μου αδελφοί, νέο είδος συμφοράς παρουσιάστηκε και όπως η θύελλα της καταδίωξης είχε αγριέψει, προστέθηκε στο σωρό, υπό τον τίτλο της ευσπλαχνίας, απατηλό κακό και θελκτική συμφορά. Ενάντια στη δύναμη του Ευαγγελίου, ενάντια στο νόμο του Κυρίου και Θεού, εξαιτίας της ασέβειας κάποιων επιπόλαιων, χαλάρωσε η κοινωνία¨ μάταιη και ψεύτικη ειρήνη, επικίνδυνη σε αυτούς που την παρέχουν, αλλά και χωρίς να προσφέρει τίποτα σε αυτούς που την δέχονται. Δεν αναζητούν την υπομονή που είναι απαραίτητη για την υγεία ούτε το αληθινό φάρμακο για την μεταμέλεια. Η μετάνοια πηγάζει από τα στήθη και η ανάμνηση της βαρύτατης κι έσχατης αμαρτίας φεύγει. Οι πληγές για τους νεκρούς καλύπτονται και το θανατηφόρο τραύμα που είναι καρφωμένο βαθιά και ενδόμυχα στα σπλάχνα, σκεπάζεται με κρυφό πόνο. Γυρίζοντας από τους βωμούς του διαβόλου, επιστρέφουν στο άγιο μέρος του Κυρίου, με χέρια βρώμικα και μολυσμένα από την κνίσα. Χωνεύοντας ακόμα τις θανατηφόρες τροφές των ειδώλων, με σαγόνια που εκπνέουν το έγκλημά τους, αναδύουν την ολέθρια επαφή, προσβάλλουν το σώμα του Κυρίου, αν και η Αγία Γραφή φωνάζει και λέει: Όποιος είναι καθαρός θα φάει από το κρέας. Αν όμως κάποια ακάθαρτη ψυχή φάει από το κρέας της σωτήριας θυσίας, το οποίο ανήκει στον Κύριο, αυτός θα χάσει την ψυχή του και θα αποκοπεί από τον λαό του. Ο απόστολος ομολογεί και λέει: Δεν μπορείτε να πίνετε και το ποτήριο του Κυρίου και το ποτήριο των δαιμόνων και δεν μπορείτε να μετέχετε στην τράπεζα του Κυρίου και στην τράπεζα των δαιμόνων. Επίσης απειλεί και προειδοποιεί τους ισχυρογνώμονες και επίμονους λέγοντας: Όποιος θα φάει τον άρτο ή θα πιει το ποτήριο του Κυρίου χωρίς να είναι άξιος, θα είναι ένοχος έναντι του σώματος και του αίματος του Κυρίου.
 1. Αυτές όλες οι προειδοποιήσεις περιφρονούνται και αποδοκιμάζονται¨ η βία εισβάλλει στο σώμα και το αίμα Του και περισσότερο τώρα με τα χέρια στόμα τους αμαρτάνουν ενάντια στον Κύριο παρά, όταν Τον είχαν αρνηθεί. Πρωτύτερα η αμαρτία τους εξαγνίστηκε, πρωτύτερα υπήρξε εξομολόγηση του εγκλήματος, πρωτύτερα η συνείδηση καθαρίστηκε με ιερές πράξεις και με το χέρι του ιερέα, πρωτύτερα η επίθεση ενός οργισμένου και απειλητικού Κυρίου καταπραΰνθηκε. Θεωρούν ότι αυτή είναι η ειρήνη, την οποία κάποιοι προβάλλουν με απατηλά λόγια. Αυτό δεν είναι ειρήνη, αλλά πόλεμος. Δεν μπορεί να ενωθεί με την εκκλησία όποιος αποχωρίζεται το Ευαγγέλιο. Γιατί αποκαλούν ευεργεσία το αδίκημα; Γιατί καλούν την ασέβεια με το όνομα της ευσέβειας; Γιατί εμποδίζουν αυτούς που οφείλουν να κλαίνε συνεχώς και να εκλιπαρούν τον Κύριο με το θρήνο της μετάνοιας και προσποιούνται στη θεία κοινωνία; Αυτό, για τους πεπτωκότες, είναι όπως το χαλάζι για τους καρπούς, η θύελλα για τα δέντρα, η θανατηφόρα έρημος για τα κοπάδια, η άγρια τιμωρία για τους ναύτες. Αφαιρούν την παρηγοριά της ελπίδας, ανατρέπουν τα πάντα συθέμελα, έρπουν προς το ολέθριο μίασμα με καταστρεπτικό λόγο, προσαράζουν το πλοίο τους σε σκοπέλου, χωρίς να φτάσουν σε λιμάνι. Αυτή η ραστώνη δεν παρέχει ειρήνη, αλλά την απομακρύνει. Δεν παρέχει την κοινωνία, αλλά θέτει εμπόδια στον δρόμο προς τη σωτηρία. Είναι ένας άλλος διωγμός, ένας άλλος πειρασμός, μέσα από τον οποίο ο πανούργος εχθρός προσβάλλει ακόμα περισσότερο τους πεπτωκότες με κρυφή βλάβη, για να σωπάσει ο θρήνος, να ησυχάσει ο πόνος, να ματαιωθεί η μνήμη της αμαρτίας, να συντριβεί ο στεναγμός του στήθους, να σταματήσουν τα δάκρυα των οφθαλμών, και να μην ικετεύεται με μεγάλη και ειλικρινή μετάνοια ο Κύριος, τον οποίο προσέβαλαν βαριά, ενώ είναι γραμμένο: Θυμήσου από πού έχεις πέσει και μετανόησε.

3γ: ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

 1. Στην Ενότητα αυτή, ο συγγραφέας, αναφέρεται σε όσους η τυφλή αγάπη για την περιουσία εξαπάτησε. Αναφέρεται επίσης στον Ιησού Χριστό, παραθέτοντας τα λόγια του, με τα οποία ζητά να παραδώσουν οι πλούσιοι τα αγαθά τους στους φτωχούς και να ακολουθήσουν τον Χριστό, προκειμένου να αποκτήσουν τον ουράνιο θησαυρό, δηλαδή την ουράνια Βασιλεία του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού.
 1. Όσοι δεν απαρνούνται τα πλούτη τους για τον Χριστό, πιστεύουν ότι κατέχουν, ενώ στην πραγματικότητα κατέχονται. Σύμφωνα με τον Απόστολο, όσοι θέλουν να πλουτίσουν πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλεδυρές, οι οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους Η πλεονεξία είναι η ρίζα του κακού. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι άφησαν σπίτι και οικογένεια για χάρη της Βασιλείας του Θεού και να μην έλαβε τα επταπλάσια στην παρούσα ζωή, αλλά και στην άλλη ζωή, στον μέλλοντα αιώνα, την αιωνιότητα. Ο Κυπριανός τονίζει ότι πρέπει να ανακαλύψουμε αυτά τα πράγματα με την αλήθεια του Κυρίου, ο οποίος, υπόσχεται, ότι, όχι μόνο δεν πρέπει να αποτελεί φόβο αυτού του είδους η απώλεια, αλλά να είναι επιθυμητή.
 1. Κάθε σημαντική πόλη της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας διέθετε Καπιτώλιο, όπως και η Καρχηδόνα. Εκεί βρίσκονταν οι διοικητικές αρχές αλλά και ο Βωμός προς Τιμήν των Ειδωλολατρικών Θεοτήτων.
 1. Σε όλο το κεφάλαιο κυριαρχούν οι ρητορικές ερωτήσεις με ειρωνική χροιά προς τους πιστούς που δέχτηκαν να θυσιάσουν στο Καπιτώλιο. Με την χρήση των ρητορικών Ερωτήσεων προσδίδεται ζωντάνια και αμεσότητα στον λόγο, ενώ η απογοήτευση και η Πικρία του Αγίου παρουσιάζεται κλιμακωτά και καταλήγει με την μακάβρια σκηνή του άτυχου ανθρώπου, που χάνει την πίστη και τη σωτηρία του λόγω της αμαρτωλής θυσίας.
 1. Ο Κυπριανός φαντάζεται τα μικρά παιδιά να μιλάνε και να απολογούνται για την αθωότητά τους, για να καταδείξει το μεγάλο λάθος των πεπτωκότων. Η Μητρότητα της Εκκλησίας και η Πατρότητα του Θεού για τους πιστούς αποδίδεται στο έργο του De Catholicae Ecclesiae unitate 6, το οποίο είναι σύγχρονο του De Lapsis.
 1. Στην παρούσα ενότητα ο συγγραφέας πραγματεύεται το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποχωρίζονται το Ευαγγέλιο, δεν είναι δυνατόν να ενσωματωθούν στο σώμα της Εκκλησίας. Ο συγγραφέας αναρωτιέται γιατί επιτρέπεται κάποιοι άνθρωποι να προσποιούνται στην Θεία Κοινωνία, ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να κλαίνε συνεχώς και να εκλιπαρούν τον Κύριο με τον θρήνο της μετανοίας. Τέλος, ο συγγραφέας επισημαίνει την φράση:<<Θυμήσου από πού έχεις πέσει και μετανόησε>>.

4)ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1)Ι. Φωκυλίδη, "Ο άγιος Κυπριανός", Πάνταινος 18(1926) , 416-427, 438-446

2) Β. Ψευτογκά, "Κυπριανός Ο Καρχηδόνος (Caecilius Cyprianus)", Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία 7,(1965), 1099-1112

3) Φώτιος Σωτ. Ιωαννίδης, Κυπριανός Καρχηδόνας, Οι Πεπτωκότες            εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 60-72 και 188-119

4)Φώτιος Σωτ. Ιωαννίδης, Εκκλησιαστική Γραμματολογία της Δύσης, Οι Πεπτωκότες, εκδ. Ostracon Publishing, Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 263-267

5)π. Μωϋσής Αγιορείτης, ‘’Κυπριανός Καρχηδόνας’’, Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια 7, Αθήνα 1965, σελ. 345-349

Θέμα:  Ἡ σημασία τῶν προλόγων στό Μηνολόγιο τοῦ Συμεών τοῦ Μεταφραστοῦ μέ συγκεκριμένες ἀναφορές στά κείμενα

Ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπίσκόπου Κυκλάδων κ.Σάββα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Πρόλογος……………………………………………………………………….…σ. 3

Η συγγραφική μέθοδος του Συμεών αποτυπωμένη στους προλόγους των κειμένων του………………………………………………...…………….…...….σ. 4

Το προσδωκόμενο αποτέλεσμα του συγγραφέα εντοπιζόμενο στα εισαγωγικά σχεδιάσματα……………………………………………………......σ. 8

Επίλογος………………….………..…………………………………...………..σ. 11

Βιβλιογραφία……………………………………………………….……………σ. 12

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

       

        Η παρούσα  εργασία θα επιχειρήσει να ασχοληθεί ερευνητικά με την προσωπικότητα και το έργο ενός σπουδαίου εκκλησιαστικού συγγραφέα-ερανιστή αγιολογικών κειμένων. Πρόκειται για τον Συμεών τον Μεταφραστή, ο οποίος και έζησε κατά το β΄ μισό του 10ου αι.[1], γόνος πλούσιας οικογένειας με υψηλές σπουδές στις διαδεδομένες επιστήμες της συγκεκριμένης περιόδου. Παράλληλα, ο Συμεών ανήλθε και σε υψηλά αξιώματα (μάγιστρος, πρωτοασηκρήτης, λογοθέτης του δρόμου) γεγονός που αφενός τον συνέδεσε με την αυτοκρατορική αυλή και υψηλά πρόσωπα και αφετέρου απετέλεσε το εφαλτήριο για το εκδοτικό του εγχείρημα (μεταξύ των ετών 976-1004[2]). Οριοθετώντας το ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο, στο οποίο «ανδρώθηκε» πνευματικά ο Συμεών, θα πρέπει να μιλήσουμε για την επικράτηση του πνευματικού κινήματος της β’ Σοφιστικής και ιδιαιτέρως να σταθούμε στο πρόσωπο του Κων/νου του Ζ΄ του Πορφυρογέννητου[3]. Έτσι στο βυζαντινό χώρο και ιδιαίτερα στην ένδοξη Βασιλεύουσα «μία νέα ἐκπολιτιστική προσπάθεια ἰσορρόπου ἀνακεφαλαιώσεως καί ἀνασυστάσεως τῶν ἐλληνοχριστιανικῶν ἰδεωδῶν ἐσαρκοῦτο, μία  τῷ ὄντι, ἀναγέννησις τῶν κλασικῶν γραμμάτων» με ψυχή και πνοή τον αυτοκράτορα που μόλις μνημονεύσαμε[4].

        Σκοπός στο παρόν πόνημα, και μέσα στα μικρά περιθώρια που έχουμε, είναι να καταδείξουμε στο έργο του Συμεών τόσο την συγγραφική του μέθοδο, όσο και τους στόχους, την χρησιμότητα, το προσδωκόμενο αποτέλεσμα του συγγραφέα που επιμελήθηκε τα συγκεκριμένα αγιολογικά κείμενα. Προς τούτο, υλικό για την τεκμηρίωση των ισχυρισμών μας θα αποτελέσει η πληθώρα των προλόγων που συνοδεύουν εισαγωγικά την παρουσίαση των αγίων στο Μηνολόγιο του, σύμφωνα με την προσφιλή μεθοδολογία του Συμεών του Μεταφραστού. Επιλογικά θα επιχειρήσουμε μια σύνοψη των λεγομένων μας, καθώς και μια αποτίμηση της σύνολής του προσπάθειας, η οποία και χώρισε την συγγραφική παραγωγή των αγιολογικών κειμένων (έως και τον 15ον αι.) σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς σε προ-μεταφραστική και μετα-μεταφραστική περίοδο (έγινε δηλ. σημείο αναφοράς για την αγιολογία)[5].   

Η συγγραφική μέθοδος του Συμεών αποτυπωμένη στους προλόγους των κειμένων του.

      

        Θέλοντας κάποιος να μιλήσει για την ιστορία του πνεύματος περί τον 10ον αι.,  δεν μπορεί παρά να σταματήσει ευγνωμόνως στο πνευματικό ανάστημα του Κων/νου Ζ΄του Πορφυρογέννητου. Η επιστήμη της αγιολογίας βρήκε στο πρόσωπό του όχι μόνο ένα συγγραφέα αλλά τον κατεξοχήν θεράποντα και υποστηρικτή της. Ο Συμεών έγινε ο αποδέκτης αυτού του βασιλικού ζήλου και ενθουσιασμού, λαμβάνοντας την εντολή σύνταξης του Συναξαρίου και την ανάθεση των εργασιών του περίφημου (όπως αποδείχτηκε) Μηνολογίου του. Ο Ehrhard επιχείρησε μια ταξινόμηση στο μεγάλο έργο του Συμεών και η Patrologia Graeca του J. P. Minge το εξέδωσε σε τρείς τόμους (114-116). Θα πρέπει πριν εισέλθουμε στην εξέταση των επιμέρους στοιχείων να υπογραμμίσουμε ότι ο Συμεών παρήγαγε μια «συλλογή»[6], στην οποία επιμελήθηκε όχι μόνο την συγκέντρωση  κειμένων σε ένα ενιαίο συγγραφικό τόπο, αλλά συνάμα τον απασχόλησε η λειτουργία τους μέσα από συσχετισμούς ομοιοτήτων-διαφορών. Δεν είναι τυχαίο ότι τα κείμενά του έχουν δεχθεί μια επεξεργασία «επί το ρητορικότερον» (λεκτικά και υφολογικά), ώστε να συμβαδίζουν με τις πνευματικές επιταγές της εποχής[7].

        Πως λοιπόν κινήθηκε μεθοδολογικά ο Συμεών πάνω στο πρωτογενές αγιολογικό υλικό που κληρονόμησε από τους προγενέστερους συγγραφείς; Εδώ ακριβώς δικαιολογείτε και η ιδιότητα του ως ερανιστής. Πρότυπό του συγγραφικό υπήρξε αναμφίβολα ο Νικήτας Παφλαγόνας καθώς φαίνεται από την εκτεταμένη χρήση του αγιολογικού του έργου (λ.χ. εγκώμιο στην Αγ. Αναστασία την Ρωμαία, αποστόλους Ανδρέα και Φίλιππο, μεγαλομάρτυρα Αγ. Ευστάθιο κ. α.), ενώ ορισμένα κείμενα του Παφλαγόνα (περιλαμβανόμενα στη «συλλογή» του Μεταφραστή) δεν υπέστησαν καμία αλλαγή από τον συγγραφικό κάλαμο του Συμεών (Αγίου Γεωργίου, Γρηγ. Επισκ. Ακράγαντος), καθώς αυτούσια τα περιλαμβάνει στο Μηνολόγιό του[8]. Επίσης με ακρίβεια κατέγραψε, όπως του παραδόθηκε, σε απλό ύφος τον βίο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου (υπό του Μ. Αθανασίου), προφανώς από σεβασμό τόσο στον βιογραφούμενο άγιο, όσο και στον συγγραφέα του. Δεν λείπουν τα κείμενα εκείνα που αποτελούν νέες συνθέσεις του Συμεών (κυρίως το υποστηρίζουν ο Erhard και ο Hogel), καθώς κινείται με κάποια ελευθερία επί των πηγών του[9]. Ο Συμεών συζητάει με τις πηγές του και προβαίνει σε αξιολόγηση του υλικού που έχει στα χέρια του και αυτό φαίνεται σε αρκετούς προλόγους του. Έτσι στο βίο του Συμεών του Στυλίτη εκφράζει θαυμασμό για τον πλούτο υλικού που έχει («μέγας τοίνυν οὖτος ὥν, και πολύ την φήμη γενόμενος, πολλῶν ἔτυχε και τῶν συγγραφέων»[10]), ενώ παράλληλα ομολογεί και την επιφύλαξη του σε αυτό («ἀλλά δέδοικα μη τοῖς μετά ταῦτα μῦθος εἶναι δόξῃ τῆς ἀληθείας γεγυμνωμένος»[11]). Άλλες πάλι φορές καταθέτει πως το συγκεκριμένο κείμενό του στηρίζεται σε προσωπικές και μόνο πηγές (βλπ. Αγ. Συμεών Ξενοδ., «καί ταῦτα, μηδένα τῶν πρό ἡμῶν εὐρόντες τῆς αὐτῆς ἡμῖν γενομένου διανοίας, καί τον ἐκείνου βίον συγγραψάμενον φιλοπόνως»[12]) και όχι σε προγενέστερο υλικό, και άλλες ότι λυπάται για την αμάθεια του «συναδέλφου» του (βλπ. Πρόλογο του Αγ. Αυτονόμου, «τά ἐκείνου συντάξαντος, καί διανοίᾳ μεν ἀγαθῆ χρησαμένου, γλῶτταν δε οὐδαμῶς εὐπορήσαντος τῇ  γνώμῃ συνεπόμενην, ἀλλ’ άμαθίᾳ τά πολλά συγχέοντος καί συγκαλύπτοντος»[13]), καθώς και για την έλλειψη πηγών κατά την έρευνά του.

        Αγαπημένη μέθοδο του Συμεών υπήρξε και η προφορική διατύπωση του κειμένου προς τους βοηθούς του καταγραφείς. Με αυτόν τον τρόπο και χάρη στις ρητορικές του αρετές (αυτό βεβαιώνει και ο Ψελλός στο εγκώμιο του για τον Μεταφραστή[14]), ο Συμεών θα μπορούσε να συρρικνώσει ή διαστείλει (την έκταση) ή ανορθώσει (το ύφος) στο κείμενο που επεξεργαζόταν. Έπειτα ακολουθούσε ο σχολαστικός έλεγχός του, προφανώς από τον ίδιο, ώστε να μην εισέλθει σε αυτό κάποιο ατόπημα εξ αμελείας. Τον ισχυρισμό μας ενισχύει η «φράση μετάβασης»: «τί τιοῦτον λόγον καί μνήμης ἄξιον…» και τα σχετικά, που συχνά απαντάται επαναλαμβανόμενη. Δεν λησμονεί επίσης να μνημονεύσει και δευτερεύουσα τυχόν πηγή που χρησιμοποίησε, όπως στο βίο του Προφ. Δανιήλ («ὡς Ἰωσήπτῳ καί ταῦτα προς λέξιν τῷ Ἰουδαίῳ συντέτακται»[15]). Βεβαίως όλα αυτά για να καταστούν περισσότερο πειστικά  θα  πρέπει να υπόκεινται σε διασταύρωση και χρονολόγηση[16]. Ο Μεταφραστής είναι φανερό ότι επιμένει στα ακριβή στοιχεία, την σαφή και ολοκληρωμένη δομή του προσώπου του οποίου επιχειρεί την παρουσίαση[17]. Ουσιαστικά, ο τρόπος που αξιολογεί τις πηγές του και τις επεξεργάζεται, του παρέχουν την δυνατότητα (όπως και ο ίδιος ισχυρίζεται) να παραδώσει στους αναγνώστες-ακροατές του το καλύτερο και πληρέστερα κατανοητό κείμενο που διασώζει συμφωνία χαρακτήρων προσώπων και ιστορικής πραγματικότητας[18].

        Ενδιαφέρον έχει και ο αφηγηματικός τρόπος με τον οποίο δημιουργεί πρόσβαση στον αναγνώστη-ακροατή ο Συμεών σε σχέση με το ιστορικό περιβάλλον και την δράση του βιογραφούμενου αγίου. Αν εξαιρέσουμε τους προλόγους ο Συμεών σπάνια έρχεται αντιμέτωπος με το ακροατήριο του. Όμως εισαγωγικά συνηθίζει να προβαίνει σε ρητορικές ερωτήσεις (Zilliacus) θέλοντας να προβληματίσει τους αναγνώστες-ακροατές του (πρβλ. υπόμνημα στον Ευαγγελιστή Λουκά, «εἰ και δικαίου μνήμην μετ’ ἐγκωμίων τελεῖσθαι θεῖος τις ἀνήρ καί σοφός τά θεῖα νομοθετεῖ, πόσην ἄρα τ ἀποστόλῳ Χριστοῦ συνεισενεγκεῖν προσήκει την ευφημίαν;»[19]) και άλλοτε απευθύνεται σε δύο τύπους κοινού για να εγείρει καθολικά τους αναγνώστες σε πράξεις μιμήσεως (βίος Άγ. Αβραμίου, «τοῖς εὐσεβῶς ζῇν προῃρημένοις ποθειναί τε καί περισπούδαστοι καί ὅσοι τήν μακαρίαν ἐκείνην τρίβον τῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν ὁδεῦσαι προείλοντο»[20]). Είναι αλήθεια πως στα κείμενα των μαρτύρων χρησιμοποιεί ένα εξιδικευμένο λεξιλόγιο (μαρτύριο Άγ. Ευφημίας «σκῆπτρα διέποντος»[21], άθλησις Άγ. Βικεντίου «Ρωμαῖων διεπόντων βασιλείαν»[22], μαρτύριο Άγ. Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδοντος «το βασίλειον σκῆπτρον Ρωμαίοις διέποντος»[23]), το οποίο ουσιαστικά «προδίδει» την επιμέλεια που έχει καταβάλει ο Συμεών στο παλαιό σώμα του κειμένου, ενώ γίνεται και φορέας ενός εκλεπτυσμένου νέου ύφους των μαρτυρολογίων.

        Έκαστος μπορεί να παρατηρήσει, ότι τα μαρτύρια των αγίων δεν εισάγονται με χρονολογική σειρά, δίκην «χρονολογικής επετηρίδος» (βλπ. προλόγους: άθλησις Άγ. Νικηφόρου, περί μαρτυρίου Άγ. Ιουλιανής, άθλησις Άγ. Λέοντος και Παρηγορίου, μαρτύριον Άγ. Λογγίνου του Εκατοντάρχου κ. α.[24] ), αλλά με μια ιστορική αναφορά-σύνοψη του σωτηριολογικού έργου του Κυρίου και των αποστόλων Του (μαρτύριο Άγ. Κορνελίου Εκατοντάρχου «μετά τήν σωτήριον ἐπί γῆς τοῦ Λόγου ἐπιδημίαν τόν ἐκούσιόν τε σταυρόν καί τον ὑπέρ ἡμῶν θάνατον καί την εἰς οὐρανούς ἐπάνοδον»[25], μαρτύριο Άγ. Κυπριανού καί Ιουστίνης «ὅτι τε τῆς οἰκουμένης ἐπίπροσθεν  τον παρά τῶν ἱεροκηρύκων Χριστοῦ μαθητών περιχαρῶς καταβληθέντα σπόρον ἐδέξατο»[26], Άγ. Μηνά, Ερμογένη και Ευγράφου «μετά τήν ἐπί γῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ παρουσίαν πολλοί μέν καί ἄλλοι προς ἀγῶνας τούς μαρτυρικούς ἀπεδύσαντο»[27], Άγ. Τρύφωνος «τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετά τήν θεανδρικήν αὐτοῦ πρός ἀνθρώπους ἐπιφάνειαν καί τήν ἐκ νεκρῶν τριήμερον ἔγερσιν καί πρός τόν Πατέρα μετά δόξης ἀνάληψιν, ἐπί τους μαθητάς καί ἀποστόλους το Πνεύμα τό ἅγιον ἐκχεαμένου καί γνώσεως πλήρεις ἐργασάμενου»[28], Άγιοι Ευλάμπιος καί Ευλαμπία «ἂρτι τῆς θεογνωσίας εἰς πάντα κόσμον διατρεχούσης, καί τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ μόνου Θεοῦ ἡμῶν τούς ἑαυτοῦ μάρτυρας ἐπιρρωνύντος καί ἐπαλείφοντος…»[29]).

       Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούμε μια καθαρά ιστορική εισαγωγή (Άγ. Γρηγορίου Αρμενείας «τῆς τῶν Περσῶν ἀρχῆς εἰς Πάρθους διαλυθείσης, καί τῆς τῶν Πάρθων ἐπικρατείας εἰς τοῦτο δυνάμεως [ἀφιγμένης], ὡς μή μόνον Περσῶν ἄρχειν, ἀλλά καί Ἀρμενίων καί Ἰνδῶν προσοίκων τοῖς ἐπ΄Ἀνατολῆς Πέρσαις»[30], Άγ. Αμβροσίου «Οὐαλεντινιανοῦ τοίνυν μετά τελευτήν Ἰωβιανοῦ τά σκῆπτρα τῆς βασιλείας δεξαμένου, τόν ἴδιον ἀδελφόν Οὐάλην ἐκ Πανονίας ἀγαγών κοινωνόν ποιεῖται τῆς βασιλείας, καί τῆς Ἀσίας αὐτῷ παραδούς τά σκῆπτρα καί μέντοι καί τῆς Αἰγύπτου, ἑαυτῷ τήν Εὐρώπην ἀπένειμε»[31], Άγ. Αναστάσιου του Πέρσου «τῆς μεγάλης πόλεως Ἰεροσολύμων, ὑπό τοῦ Περσῶν βασιλέως ἀλούσης, καί τῶν ἱερῶν τόπων ἐκείνων, οἱ καί διαβάς εἶδον τοῦ ἐμοῦ Χριστοῦ, καί σταύρωσιν, καί ταφήν, καί ἀνάστασιν, Μηδικῷ δόρατι και πυρί»[32], άθλησις Άγ. Ακεψιμά, Ιωσήφ, Αειθαλά «ἐλύττα κατά Χριστιανῶν Σαπώριος ὁ Περσῶν βασιλεύς, τοῖς μάγοις τε μέρος οὖσι Περσῶν τον κατ’ αύτῶν ἐπέτρεπε διωγμόν»[33]), ενώ πολλές φορές η πατρίδα του αγίου (γεωγραφικός προσδιορισμός) γίνεται αφορμή εγκωμίου (βίος και πολιτεία Άγ. Διονυσίου «ὅς πατρίδος μέν ἐπιφανοῦς, ἐπιφανῶν δέ καί γεννητόρων τυχών, ἐπί μέγα δόξης ἀφίκετο»[34], στο πάθος του Άγ. Δημητρίου «ὅν ἤνεγκε μέν ἡ Θεσσαλονίκη, το γε την εἰς τους ἄνω τοῦ γένους ἀναφοράν τῶν Μακεδόνων ἐπιφανέστατος»[35], στο μαρτύριο των Άγ. Δέκα μαρτύρων εν Κρήτη «ἄλλος μέν ἄλλο τι τῆς θρυλουμένης διεξιέτω Κρήτης, ὁ μέν τό κάλλος, ὁ δέ το ἄνθος, ὁ δέ τό μέγεθος, καί ὁ μέν τείχη και λιμένας…»[36]).  Επίσης σε μερικούς προλόγους ο Μεταφραστής εστιάζει σε «άλλους τόπους» (περί του Άγ. αποστόλου Ματθαίου, περιγραφή της πτώσεως από την παραδείσια κοινωνία «ἤδη μέν παρά τοῦ πλάσαντος ἡμᾶς δοθεῖσαν φυλλάτοντες ἐντολήν… τόν παράδεισον»[37]) που αναδεικνύουν την πνευματική αξία και το ύψος της αγιασμένης ανθρωπίνης φύσεως (στο μαρτύριο του Άγ. Επιμάχου «ἐξέλαμπε δέ ἐν τούτοις οἷά τις ἀστήρ ὁ μέγας ἐν ἀθλοφόροις Ἐπίμαχος…οἷά τινα λύγχον ὑπό μοδίῳ κρυπτόμενον…»[38], στο μαρτύριο του Άγ. Ιέρωνος «καί οὐκ ἐθέλων, θεοσεβής ὤν ἐκεῖνος, ἀνθρώποις ἀσεβέσι καί μοχθηροῖς συστρατεύεσθαι»[39], [περί φιλανθρωπίας] στης Οσίας Πελαγίας «ὅ δή καί αὐτός πρό τῶν ἄλλων εἰδώς τά κατά την μακαρίαν ταύτην Πελαγίαν, ἥ το τῆς Θεοῦ φιλανθρωπίας ἡμῖν ἐγνώρισε πέλαγος»[40])[41].

 

Το προσδωκόμενο αποτέλεσμα του συγγραφέα εντοπιζόμενο στα εισαγωγικά σχεδιάσματα.

       

        Αναφερθήκαμε ανωτέρω στο στόχο του Συμεών, να παρουσιάσει δηλαδή με ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα, χωρίς κενά και σκοτεινά σημεία, ένα πλήρες ποτρέτο του βιογραφούμενου αγίου. Στην ενότητα αυτή θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε (πάλι μέσα από τους προλόγους του) ένα άλλο στοιχείο εξίσου σημαντικό με αυτό της επιστημονικότητας- ιστορικότητας και φιλολογικής δομής που ενδεχομένως απασχολεί  κυρίως τους ειδήμονες. Πρόκειται για εκείνο που αφορά το πλατύ αναγνωστικό-ακουστικό κοινό και το οποίο επιχειρεί ο συγγραφέας να ελκύσει, αλλά και να οικοδομήσει πνευματικά. Δεν είναι τυχαία (όπως αναφέρει ο Ψελλός στο εγκώμιο του[42]) η προσπάθεια του Μεταφραστή να αποκρυσταλλώσει μια υφολογική ισορροπία στα κείμενα που δεν θα απογοήτευε ούτε τους λιγότερο μορφωμένους, αλλά ούτε και τους κατέχοντας εκλεπτυσμένη παιδεία.

        Αν όμως θελήσουμε να δούμε συνολικά και ανεξαρτήτου μορφωτικού επιπέδου το «κέρδος» που αποκομίζουν οι αποδέκτες του Μηνολογίου του Συμεών, θα πρέπει να σταθούμε στην επιδιωκόμενη ωφέλεια (εκ μέρους του συγγραφέα-ερανιστή) που πλέον διαποτίζει την επιστήμη της αγιολογίας. Η επανασυγγραφή ή η εκ νέου σκιαγράφηση της ζωής ενός αγίου (σε μοναχικό ή αστικό περιβάλλον, ανδρός ή γυναικός, ευγενούς ή άσημου) γίνεται το «πνευματικό όχημα» που μεταφέρει διαχρονικά τα ιδεώδη, τα πρότυπα και τις αρχές του χριστιανικού βίου. Ο Μεταφραστής καλεί τους πιστούς σε μίμηση των όσων παραθέτει με ζήλο και αυταπάρνηση (βίος Άγ. Ιωάννου Αρχ. Αλεξανδρείας «καί την τούτων μνήμην τῷ μετά τῷ χρόνῳ παραδιδόναι πρᾶγμα πολλῆς ὀφέλειας τῷ καθέστησεν πρόξενον. Ζήλου γάρ τι κέντρον ἐναρεταῖς τῶν φιλοθέων ψυχαῖς ἡ τῶν αὐτοῖς κατορθωθέντων διήγησις, καί προς την τῶν ὁμοίων ἐργασίαν παρακαλεί»[43], Οσίου Αβραμίου «ἀνδρῶν φιλαρέτων βίος καί ἡ τῆς αὐτῶν πολιτείας διήγησις καί πᾶσι μεν τοῖς εὐσεβῶς ζῇν προηρημένοις ποθειναί τε καί περισπούδαστοι, μάλιστα δε τοῖς ἀρετῆς μεταποιουμένοις καί ὄσοι τήν μακαρίαν ἐκείνην τρίβον ταῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν ὁδεῦσαι προείλοντο»[44], Άγ. Νικολάου «σοφόν τι χρῆμα ζωγράφων χείρ, καί δεινή μέν μιμήσασθαι τήν ἀλήθειαν, δεινή δέ τῶν πραγμάτων ἐναργῆ προθεῖναι τά σύμβολα, σοφώτερον δέ ἄρα λόγος, καί πολλῷ γραφικῆς ἐναργέστερον δεῖξαί τε ὅ βούλεται, καί ὀφθαλμοῖς το πράγμα παραβαλεῖν καί τοσούτῳ μᾶλλον, ὅσῳ καί πλέον ἐρεθίζειν οἶδε καί ζήλου τι κέντρον ἐνιέναι, καί διανιστᾶν πρός την μίμησιν. Αὐτίκα γοῦν ὁ τῶν κατά Θεόν πολιτευσαμένων βίος, τῷ λόγῳ διατυπούμενος, πολλούς ἐφελκύσηται καί διαθερμάνῃ πρός ἀρετήν καί ὅλῳ αὐτούς πρός τόν ὅμοιον ὑποδήξει ζῆλον»[45], Άγ. Σπυρίδωνος «μέγιστον εἰς ψυχῆς ὠφέλειαν βίος γενναίων καί φιλοθέων ἀνδρῶν καί πολύν τόν πλοῦτον τῆς ἀρετῆς ἐμποιεῖν δυνάμενος. Οὐ μόνον γάρ τοῦ χείρονος ἐκκοπήν, ἀλλά καί πολλήν πρός το βέλτιον μεταβολήν ἀπεργάζεται. Εἴτε γάρ τις εἴῃ πάθεσι προκατειλημμένος, τοιούτον ἀπολαύων διηγημάτων, τῆς πρός ταῦτα ὀρμῆς ἀφίσταται, καί μισοπόνηρος γίνεται, εἴτε μην καί ἀρετῆς ἐπιμέλεται, θερμότερον ὑπό τῆς ἱστορίας περί αὐτήν διανίσταται καί τῇ τοῦ ὁμοίου φιλίᾳ παροξύνεται πρός τήν μίμησιν»[46]), καθώς εστιάζει στη πνευματική προκοπή τους, μέσω της χριστιανικής διδασκαλίας που αποπνέουν τα αγιολογικά του κείμενα[47].

        Στους προλόγους του, δεν θα διστάσει αρκετές φορές, να αποτιμήσει παράλληλα και την αξία και χρησιμότητα της αγιολογίας (μάρτυρος Άγ. Αυτονόμου «τῆς ἴσης ἀτοπίας εἶναι νομίζω τό τε φθέγγεσθαι τά μη δέοντα, καί τό τά καλά διδόναι σιγ. Καί γάρ ὅσον ὁ τά μή καλά διηγούμενος τάς ἀκροατῶν ἔβλαψε ψυχάς, τοσοῦτον ὁ τάς ἀγαθάς τῶν πράξεων σιγῇ παραδούς τῆς ἐξ αὐτῶν ὠφέλειας τους φιλευσεβεῖς ἀπεστέρησε»[48], Άγ. Ιακώβου «ἐπεί οὖν οὐχ ἡδεῖα μόνο δικαίου μνήμη, ἀλλά καί λίαν ὠφέλιμος, κέντρον ταῖς ψυχαῖς ἐνιεῖσα, και ταῶν ἴσων διεγείρουσα»[49], Οσίου πατρός Κυριακού του Αναχωρητού «ἔνθεν τοι χρῆ καί τά ὑπέρ ἀρετῆς τοῦ μακαρίου τούτου Κυριακοῦ παλαίσματα καί τους ἱδρώτας, οὐ θερμότατα μόνο ἀκούειν καί θαυμάζειν καί ἀποδέχεσθαι, ἀλλά πρός μίμησιν ὅση δύναμις διανίστασθαι, καί πρός τόν ὅμοιον ἀποδύεσθαι ζῆλον»[50]) την οποία όμως θα συμπλέξει επιτυχώς με την ταυτόχρονη γλυκύτητα-απόλαυση, αλλά και ευτυχία (Άγ. Ιακώβου «οὐχ ἡδύ τι τ φιλαρέτῳ καί δεινί λυμαινόμενον ὡς μνήμη δικαίου καί διά Χριστόν παθόντος κατέστηκε. Καί πλείων ἐκείνῳ ἤ χρυσός τοῖς φιλοχρήμασιν ὅσα την ὥραν ἡδέα τους φιλοκαίνους εὐφροσύνην παρακαλεῖ»[51], Άγ. Νικολάου «πλήν ἀλλ’ ὅσον ἀναλαβεῖν αὐτά καί εἰς μνήμην ἀνενεγκεῖν σήμερον, καί τάς τῶν φιλαρέτων ὑμῶν εὐφρᾶναι ψυχᾶς. Ἐγκωμιαζομένου γάρ, φησί, δικαίου εὐφρανθήσονται λαοί»[52]) που κομίζουν στην ψυχή τα αφορώσα στην ενάρετη βιωτή των θεουμένων πρόσωπων. Έτσι ένας βίος αγίου μπορεί να γίνει πρόξενος αγάπης και πόθου προς τον Χριστό, αιτία εισόδου του κτιστού ανθρώπου στην μυστική βασιλεία Του. Στο τομέα αυτό είναι αλήθεια, ότι ο Συμεών πρωτοτυπεί, καθώς σε προλόγους παλαιότερων αγιολογικών κειμένων σπάνια γίνεται μνεία στην ωφέλεια που μπορεί να αντλήσει ο ακροατής-αναγνώστης από αυτά[53].

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

       

        Μέσα από τους προλόγους, του Μηνολογίου του Συμεών του Μεταφραστή, πραγματοποιήσαμε ένα νοητό ταξίδι στην ιστορία της αγιολογίας. Κατά την διάρκεια του αποκομίσαμε πολύτιμες γνώσεις για τον τρόπο σύνθεσης των προλόγων που πάντοτε ο συγγραφέας προτάσσει του κυρίου σώματος του εκάστου αγιολογικού κείμενου. Είδαμε ότι ο Συμεών κατά περίσταση προσέλαβε αυτούσιο, μετέτρεψε «επί το ρητορικότερον», και διασκεύασε κατάλληλα το προγενέστερο υλικό που συνέλεξε. Δεν δίστασε επίσης να γράψει εκ νέου  εκεί που οι προσωπικές του μαρτυρίες του παρείχαν τις γόνιμες προϋποθέσεις. Υπαγορεύοντας αρκετές φορές στους βοηθούς του τις συνθέσεις του, επιμελήθηκε προσωπικά την χρονική ακρίβεια προσώπων-γεγονότων, καθώς και την ολοκληρωμένη εικόνα εκάστου αγιολογικού πορτρέτου. Μέσα από αφηγηματικές τεχνικές εξεδήλωσε τον ενθουσιασμό του για την αγιολογική παραγωγή των χρόνων του, προσδιορίζοντας συνάμα την χρησιμότητα της αγιολογικής επιστήμης. Μίας σπουδαιότητας που δεν αφορούσε μόνο το χώρο της θύραθεν παιδείας, αλλά κυρίως εκείνης που προσέβλεπε στην ηθική καλλιέργεια και πνευματική προκοπή (κατά το πρότυπο του χριστιανικού βίου) των αναγνωστών-ακροατών που σε παρόν και μέλλον θα έρχονταν σε επαφή με τα κείμενα του.

        Το έργο του Συμεών εισέπραξε σχόλια θετικά και αρνητικά (και έτσι γίνεται πάντα σε αυτή την ζωή). Ο Ψελλός και οι συνακολουθούντες ιδεολογικά αυτόν, τόνισαν τον θαυμασμό τους στο συνολικό πνευματικό του επίτευγμα. Κάποιοι άλλοι έμεινα μοιρολατρικά αναζητητές-εραστές μίας εποχής παραγωγής αγιολογικών κειμενικών σπαραγμάτων, των οποίων ο Συμεών φρόντισε τόσο για την αποκάθαρση τους (από αιρετικές-μυθολογικές δοξασίες), όσο και των εναρμονισμό τους με τις κλασσικές απαιτήσεις της β΄ Σοφιστικής. Για όλους εμάς που ακροθιγώς γνωρίσαμε το κοπιώδες έργο του, θεωρούμε, ότι ουσιαστικά έθεσε τους δύο πνευματικούς πυλώνες που επρόκειτο να στηριχθεί η διακονία του επιστήμονα αγιολόγου σε παρόν και μέλλον στο χώρο της Ορθοδόξου Θεολογίας[54] : της επιστημονικής αξιοπρέπειας και της βαθιάς χριστιανικής πίστης.

     

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πάσχου Β. Π., Ἅγιοι οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ, Εἰσαγωγή στήν ἁγιολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑμνογολικά κείμενα & μελέτες-2, ἐκδ. Ἀρμός (β΄, Ἀπρίλιος 1997). 

Πασχαλίδη Συμεών, Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών. Τό πρόσωπο καί τό ἔργο του. Συμβολή στή μελέτη τῆς προσωπογραφίας καί τῆς ἁγιολογικῆς γραμματείας τῆς προμεταφραστικῆς περιόδου, Βυζαντινά κείμενα καί Μελέται, τ.28, Θεσσαλονίκη 1999.

Πρωτ. Γεωργίου Α. Καραχάλιου, Ἡ ἀνθρωπολογία τοῦ Μιχαήλ Ψελλοῦ, ἐναίσιμος ἐπί διδακτορία διατριβή ὑποβληθεῖσα εἰς τήν Θεολογικήν Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Σεπτέμβριος 1990.

Σαραντουλάκου Ἀρ., Ἁγιολογική Ἀφηγηματολογία: Βιογράφοι καί Συναξαριστές τῶν Ἁγίων, περ. Ἐκκλησία, Ἔτος 94, τεῦχος 2, Φεβρουάριος 2017, σ. 101-113. Εἰσήγηση στό πλαίσιο ἐργασιῶν τοῦ ΙΣΤ΄ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό Πνευματικό Κέντρο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος εἰς Λαμίαν μέ θέμα : «Τό ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας»,  στίς 19-21 Σεπτεμβρίου 2016.

Σαραντουλάκου Ἀρ., Συμεών ὁ Μεταφραστής καί τό Μηνολόγιον. Ἡ πορεία ἑνός ἐκδοτικοῦ ἐγχειρήματος τῶν βυζαντινῶν χρόνων, ΕΕΘΣΠΑ, Τόμος Ν΄ (2015) (Ὑπό ἔκδοσιν).

Τσάμη Δημητρίου, Ἁγιολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκδ. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 1999.

Krumbacher K., Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Λογοτεχνίας τ.1, μτφρ. Γ. Σωτηριάδη, σ.  353-413 (Συναξάρια), ἐκδ. Μαρασλῆ, Ἀθήνα 1974.

 

 1. J. P. Minge, Patrologia Graeca, Κέντρο Πατερικῶν Ἐκδόσεων, Ἀθῆναι 1994.

 

[1] Προηγήθηκαν δεκαετίες αμφιταλαντεύσεων σχετικά με τη ταύτιση του προσώπου του Συμεών Μεταφραστή με τον Συμεών Λογοθέτη αλλά και τον χρόνο που έδρασε. Σήμερα πλέον η έρευνα αποδεικνύει τόσο τον χρόνο όσο και την δράση του συνδεδεμένη με το αυτοκρατορικό περιβάλλον, βλπ. Πασχαλίδη Συμεών, Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών. Τό πρόσωπο καί τό ἔργο του. Συμβολή στή μελέτη τῆς προσωπογραφίας καί τῆς ἁγιολογικῆς γραμματείας τῆς προμεταφραστικῆς περιόδου, Βυζαντινά κείμενα καί Μελέται, τ.28, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 307 & Σαραντουλάκου Ἀρ., Συμεών ὁ Μεταφραστής καί τό Μηνολόγιον. Ἡ πορεία ἑνός ἐκδοτικοῦ ἐγχειρήματος τῶν βυζαντινῶν χρόνων, ΕΕΘΣΠΑ, Τόμος Ν΄ (2015) (Ὑπό ἔκδοσιν), σ. 539 & Τσάμη Δημητρίου, Ἁγιολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκδ. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 48.

[2] Σαραντουλάκου Ἀρ., Συμεών ὁ Μεταφραστής καί τό Μηνολόγιον, ΕΕΘΣΠΑ, Τόμος Ν΄ (2015) (Ὑπό ἔκδοσιν), σ. 540.

[3] Πασχαλίδη Συμεών, Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών, τ.28, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 308: ο Ψελλός προσθέτει σχετικά με το τεράστιο έργο που ανέλαβε ο Συμεών «ὅτι φασί γε τοι μηδ’ ἐκ παρέργου τοῦτον ἦφθαι τοῦ πράγματος καί βασιλείοι δέ τοῦτον παρακλήσεις ἐπί τοῦτο προήνεγκαν».

[4] Πρωτ. Γεωργίου Α. Καραχάλιου, Ἡ ἀνθρωπολογία τοῦ Μιχαήλ Ψελλοῦ, ἐναίσιμος ἐπί διδακτορία διατριβή ὑποβληθεῖσα εἰς τήν Θεολογικήν Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Σεπτέμβριος 1990, σσ. 5, 8. Στις μέρες του Κων/νου του Ζ΄ η Βασιλεύουσα είχε τον θαυμασμό όλων. Δεν είναι τυχαίο ότι τότε εκδόθηκε το περίφημο λεξικό της Σουίδας, το ενιαίο ηρωικό έπος του Διγενή, συντελέστηκε η ανέγερση- ακμή μεγάλων εκπαιδευτηρίων και πλουσιοτάτων βιβλιοθηκών που καθιστούσαν την Πόλη κέντρο πάσης μαθητείας και παιδείας.

[5] Σαραντουλάκου Ἀρ., Συμεών ὁ Μεταφραστής καί τό Μηνολόγιον, ΕΕΘΣΠΑ, Τόμος Ν΄ (2015) (Ὑπό ἔκδοσιν), σ. 537.

[6] βλπ. πρόλογο στο εγκώμιο του Σαμψών Ξενοδ: «καί πῶς γάρ οὐ μέμψις εὔλογος καί δικαία, εἰ πολλῶν ἑτέρων ἁγίων, τῶν μεν μαρτύρων, τῶν δε καί ἄλλως εὐαρεστικότων Θεῷ, τῶν μεν ἄθλους καί πόνους, τῶν δε βίους καί πράξεις κατά σπουδήν συνταξάμενοι, τούτου δη τοῦ μεγάλου Σαμψών φαινόμεθα κατολιγωροῦντες, και μάλιστα οὔτως ἐγγυτάτω κειμένου καί ὄσον ἀπό τοῦ παραδοξοποιοῦ τάφου γειτονοῦντος ἡμῖν;», P.G. 115, A5-A13.

[7] Σαραντουλάκου Ἀρ., Ἁγιολογική Ἀφηγηματολογία: Βιογράφοι καί Συναξαριστές τῶν Ἁγίων, περ. Ἐκκλησία, Ἔτος 94, τεῦχος 2, Φεβρουάριος 2017. Εἰσήγηση στό πλαίσιο ἐργασιῶν τοῦ ΙΣΤ΄ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό Πνευματικό Κέντρο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος εἰς Λαμίαν μέ θέμα : «Τό ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας»,  στίς 19-21 Σεπτεμβρίου 2016, σ. 105-106 & Krumbacher K., Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Λογοτεχνίας τ.1, μτφρ. Γ. Σωτηριάδη, (Συναξάρια), ἐκδ. Μαρασλῆ, Ἀθήνα 1974, σσ. 409, 404.

[8]Πασχαλίδη Συμεών, Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών, τ.28, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 310.  

[9] Σαραντουλάκου Ἀρ., Συμεών ὁ Μεταφραστής καί τό Μηνολόγιον, ΕΕΘΣΠΑ, Τόμος Ν΄ (2015) (Ὑπό ἔκδοσιν), σ. 546.

[10] P. G.  114, 336 B8.

[11] P. G.  114, 336 C3.

[12] P. G. 115, 280 A3.

[13] P. G. 115, 692 Α9.

[14] P. G. 114, 485 D8.

[15] P. G. 115, 384.

[16] Σαραντουλάκου Ἀρ., Συμεών ὁ Μεταφραστής καί τό Μηνολόγιον, ΕΕΘΣΠΑ, Τόμος Ν΄ (2015) (Ὑπό ἔκδοσιν), σσ. 545-546.

[17] Ό.π., σ. 547.

[18] Ό.π., σ. 549 & 564.

[19] P. G. 115, 1129 Α.

[20] P. G. 115, 44 A2.

[21] P. G. 115, 713.

[22] P. G. 114, 736 Β3.

[23] P. G. 114, 733

[24] κατ’ αντιστοιχία: P. G. 114, 1368 - P. G. 114, 1437 - P. G. 114, 1452 - P. G. 115, 32.

[25] P. G. 114, 1293.

[26] P. G. 115, 884 Α2.

[27] P. G. 116, 368.

[28] P. G. 114, 1312.

[29] P. G. 115, 1053.

[30] P. G. 115, 944.

[31] P. G. 116, 861 Α15.

[32] P. G. 114, 773.

[33] P. G. 116, 832.

[34] P. G. 115, 1032 C10.

[35] P. G. 115, 1886 Α9.

[36] P. G. 116, 566.

[37] P. G. 115, 813 Α1-13.

[38] P. G. 115, 1320 Β8.

[39] P. G. 116, 110 Β11.

[40] P. G. 116, 910 Α9.

[41] Σαραντουλάκου Ἀρ., Συμεών ὁ Μεταφραστής καί τό Μηνολόγιον, ΕΕΘΣΠΑ, Τόμος Ν΄ (2015) (Ὑπό ἔκδοσιν), σσ. 565-566.

[42] P. G. 114, 485 D8 &  Πρωτ. Γεωργίου Α. Καραχάλιου, Ἡ ἀνθρωπολογία τοῦ Μιχαήλ Ψελλοῦ, ἐναίσιμος ἐπί διδακτορία διατριβή ὑποβληθεῖσα εἰς τήν Θεολογικήν Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Σεπτέμβριος 1990, σ. 233, ο Μιχαήλ Ψελλός υπήρξε «ὕπατος φιλόσοφος, ἀνεγνωρίζετο ὑπό πάντας, φίλους τε καί ἐχθρούς, πεπαιδευμένους τε καί μη, συγχρόνους καί μεταγενέστερους, ὡς ἡ νοητή κινητήριος δύναμις μίας νέας παλλαϊκῆς ἐπιμορφωτικῆς ἀνασυντάξεως και ἀναζωογονήσεως, ἔνθεν καί ἔνθεν τά ἐλληνικά γράμματα και ἡ χριστιανική ἀλήθεια εὔρισκον την 11ην ἑκατονταετηρίδα ἔντεχνον ἰσορροπίαν καί πρακτικήν ἐφαρμογήν» & βλπ. και Krumbacher K., Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Λογοτεχνίας τ.1, μτφρ. Γ. Σωτηριάδη, (Συναξάρια), ἐκδ. Μαρασλῆ, Ἀθήνα 1974, σ. 409: ο Συμεών επαινέθηκε και από άλλους μεγάλους λογίους της εποχής όπως ο Θεοφάνης ο Κεραμεύς, Θεόδωρος Βαλσαμώνος, Νικηφόρος Κάλλιστος, Ματθαίος Βλάσταρης κ. α.

[43] P. G. 114, 896 Α.

[44] P. G. 115, 45 Α.

[45] P. G. 116, 317 Α.

[46] P. G. 116, 417 Α.

[47] Σαραντουλάκου Ἀρ., Ἁγιολογική Ἀφηγηματολογία: Βιογράφοι καί Συναξαριστές τῶν Ἁγίων, περ. Ἐκκλησία, Ἔτος 94, τεῦχος 2, Φεβρουάριος 2017.,σ. 101-102.

[48] P. G. 115, 692.

[49] P. G. 115, 199 Α6.

[50] P. G. 115, 919 Α5.

[51] P. G. 115, 199.

[52] P. G. 116, 318 Β4.

[53] Σαραντουλάκου Ἀρ., Συμεών ὁ Μεταφραστής καί τό Μηνολόγιον, ΕΕΘΣΠΑ, Τόμος Ν΄ (2015) (Ὑπό ἔκδοσιν), σσ. 565.

[54] Πάσχου Β. Π., Ἅγιοι οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ, Εἰσαγωγή στήν ἁγιολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑμνογολικά κείμενα & μελέτες-2, ἐκδ. Ἀρμός (β΄, Ἀπρίλιος 1997), σ. 14.

Η ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΕΥΣ 

Ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. π. Πέτρου Γκόλφη

Σύναξη Κληρικῶν  7/20 Ἰουνίου 2019

Τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ «οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν»[1], ἐπισημαίνουν ὅτι ἡ σύναξις τῶν πιστῶν, ἡ συγκέντρωσις τῶν Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν , ἀποτελεῖ τήν προϋπόθεση τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος λέγει πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἐφέσου «Σπουδάζετε οὖν πυκνότερον συνέρχεσθαι εἰς εὐχαριστίαν Θεοῦ καὶ εἰς δόξαν. Ὅταν γὰρ πυκνῶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ γίνεσθε, καθαιροῦνται αἱ δυνάμεις τοῦ Σατανᾶ καὶ λύεται ὁ ὄλεθρος αὐτοῦ ἐν τῇ ὀμονοίᾳ ὑμῶν τῆς πίστεως. Οὐδέν ἐστίν ἄμεινον εἰρήνης, ἐν ἧ πᾶς πόλεμος καταργεῖται ἐπουρανίων καί ἐπιγείων»[2] .

Κατὰ τὴν ἀντίληψη τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου , ἡ εὐχαριστηριακὴ σύναξη τῶν πιστῶν εἶναι σημεῖον ἔνδειξης τῆς εἰρήνης μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων , κατὰ τὴν ὁποῖα καλεῖ τοὺς ἀνθρώπους νὰ καταστοῦν μέτοχοι τῆς κοινωνίας τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ κοινωνώντας τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐπίσης ἡ μετοχὴ στὴν σύναξη εἶναι οὐσιαστικὰ ἡ συμμετοχὴ εἰς τὸν ἀγῶνα ποὺ διεξάγει ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐναντίον τοῦ Διαβόλου, ἐναντίον  τοῦ αἰῶνος τούτου, ὁ ὁποῖος σπέρνει τὴν διαίρεση καὶ τὸ μῖσος μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων διατηρώντας τὴν ἄδικη καὶ παράνομη ἐξουσία του, χάρη στὴν ἀμαρτία καὶ τὸν θάνατο.

Ἡ ἑρμηνεία αὐτὴ μᾶς δείχνει  γιατί ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ  θεώρησε τὴ συμμετοχὴ στὴν κοινὴ σύναξη ὡς οὐσιαστικὸ στοιχεῖο τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ ζωῆς , καὶ μάλιστα τὴ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία παρὰ τοὺς διωγμοὺς τῶν πρώτων αἰώνων , τὴν σκληρὴ καταδίωξη καὶ τὶς ἀσύλληπτες τιμωρίες,  οἱ χριστιανοὶ μὲ πίστη , θάρρος καὶ τόλμη μετέχουν ἐνεργὰ στὶς λατρευτικὲς συνάξεις.  Ἐπίσης ἐπικρατεῖ ἡ ἀντίληψη στοὺς πρώτους χριστιανοὺς ὅτι γιὰ νὰ εἶναι κάποιος χριστιανὸς πρέπει νὰ εἶναι μέλος τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ λέξη «Ἐκκλησία» ἔχει συνεχὴ χρήση στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα . Ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τὸ ρῆμα «ἐκ –καλῶ», μὲ χρήση τοῦ θέματος ἀπὸ τὸ ἐπίθετο «ἔκκλητος».  «Ἐκκαλῶ» σημαίνει  προσκαλῶ ἄτομα (ἐκ=ἀπό) τοῦ συνόλου , γιὰ νὰ σχηματίσουν ὁμάδα. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἐκ-κλήσης εἶναι νὰ σχηματιστεῖ «σύναξις», σύνολο, κοινωνία πιστῶν, τὸ μυστικὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ μὲ κεφαλὴ τὸν ἴδιον τὸν Χριστό. «Διότι , ὅπως τὸ ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι ἕνα καὶ ἔχει πολλὰ μέλη, ὅλα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος τοῦ ἑνός , ἂν καὶ εἶναι πολλά , ἀποτελοῦν ἕνα σῶμα, ἔτσι καὶ ὁ Χριστὸς μὲ τὸ πλῆθος τῶν πιστῶν εἶναι ἕνα σῶμα πνευματικόν»[3]  ὅλοι οἱ πιστοὶ εἴμαστε ἕνα , διότι ὅλοι εἴμαστε βαπτισμένοι καὶ ἀναγεννημένοι διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος.

Ἡ ἀρχὴ τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι ὁ ἄνθρωπος  , ἀλλὰ ὁ Θεὸς. Εἶναι θεανθρώπινος ὀργανισμὸς τὸν ὁποῖον ζωοποιεῖ καὶ κατευθύνει τὸ Πανάγιον Πνεῦμα. Μὲ τὴν ἐνανθρώπιση τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ ἑκούσιο πάθος πάνω στὸν Σταυρό, ἀπὸ τὴν δεξιὰ αὐτοῦ πλευρὰ ξεπήδησε ἡ Ἐκκλησία, καθὼς ὁ στρατιώτης τὴν ἐλόγχευσε καὶ εὐθέως «ἐξῆλθε αἷμα καὶ ὕδωρ»[4] καὶ ὁ «ἐωρακὼς μεμαρτύρηκε, καὶ ἀληθινὴ  αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία»[5], μᾶς λέγει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης καὶ ἐπιστήθιος φίλος τοῦ Χριστοῦ.

Μὲ τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς θεμελιώθηκε ἡ Ἐκκλησία.  Ἡ δὲ τέλεια ἀποκάλυψη θὰ γίνει στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, κατὰ τὴν Δευτέρα Παρουσία, ὅπου θὰ ἔρθει ὁ Νυμφίος καὶ τὰ λογικὰ πρόβατα θὰ γευθοῦν τὴν πλήρη κοινωνία μὲ τὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεό.

Κατὰ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡ κοινωνία τῶν Πρωτοπλάστων μέσα  στὸν Παράδεισο , μὲ τὸν Ἅγιον Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τοὺς Ἀγγέλους ἀποτελεῖ τὴν πρώτη Ἐκκλησία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.  Μετὰ τὴν πτώση τῶν Πρωτοπλάστων , ἡ Διαθήκη (συμφωνία) μεταξὺ Θεοῦ καὶ Ἀβραὰμ ἀποτελεῖ τὴν ἀνασύσταση τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Ἡ ἐκλογὴ τῶν 12 Ἀποστόλων , ὁ νέος Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἡ ὁποία συνεχίζεται ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, ἀπὸ τοὺς διαδόχους τῶν Ἀποστόλων, τοὺς Ἐπισκόπους.[6]

Ἡ μικρότερη ἑνότητα ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἐνορία.  Ἔτσι μὲ τὴν ἰδιότητα τῆς εὐχαριστηριακῆς σύναξης τῶν πιστῶν ἡ κάθε ἐνορία ἡ ὁποία εἶναι ἑνωμένη μὲ τὴν ἑκάστοτε ὀρθόδοξη ἐπισκοπὴ τῆς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἀποδεικνύεται, ἰδιαιτέρως στὴν ἐποχή μας , ὡς ἀναγκαία καὶ πολύτιμη διὰ τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ κάθε πιστοῦ.

Ἔτσι ὁ πιστὸς ζεῖ τὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας στὴ ζωὴ καὶ στὴν πράξη τῆς ἐνορίας του, στὴν ὁποία ἀγωνίζεται καὶ ἁγιάζεται , καθὼς ἑνώνεται ταυτόχρονα μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς του. Συνεπῶς ἡ ζωὴ τῆς ἐνορίας ταυτίζεται μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ζωή, κι ἔχει ἄμεση συνέπεια στὸ ὅτι ἡ ἀκμὴ καὶ ἡ παρακμὴ τῶν ἀνθρώπων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας –ἐνορίας , συνδέεται μὲ τὴν πνευματική τους κατάσταση.

Ἡ πρώτη ἱστορικὴ ἀναφορὰ τοῦ ὄρου « Ἐνορία» προέρχεται ἀπὸ μία ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης τὸν 4ο  αἰῶνα πρὸς τὸν Ἐπίσκοπο Φλαβιανὸ : «Καὶ τινὸς μηνύσαντος κατὰ τὴν ὀρεινὴν αὐτὸν ἐνορίαν διαγειν…. μαρτύρων ἐπιτελοῦντα μνήμας….»[7], ὅπου γίνεται διάκριση ἀνάμεσα στὴν ἐνορία καὶ τὴν ἐκκλησία. Ἐπίσης ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος , Ἐπίσκοπος Κύπρου Σαλαμῖνος, μᾶς διασῴζει τὴν ἔννοια τῆς ἐνορίας ὡς μικρὴ περιοχὴ στὴν ὁποία κατοικοῦν χριστιανοὶ λέγοντας «….ὃς κατώκει ἐν τῇ τῆς ἐλευθεροπόλεως Ἱερουσαλὴμ ἐνορίᾳ, ἐπέκεινα τῆς Χεβρών».[8] Πιὸ συγκεκριμένα ἡ ἐνορία εἶναι μία τοπικὴ ἐκκλησιαστικὴ περιφέρεια ἡ ὁποία περιλαμβάνει ὅσους χριστιανοὺς κατοικοῦν σὲ αὐτήν. [9] Ὁ ὅρος «ἐνορία» παράγεται ἀπὸ τὸ θηλυκὸ τοῦ ἐπιθέτου «ἐνόριος» , δηλαδή «ὁ κείμενος ἐντὸς  ἢ ἐπὶ τῶν ὀρίων», ὁ χῶρος ποὺ βρίσκεται σημαδεμένος μὲ ὅρια ∙ μία καθορισμένη περιοχὴ καὶ κὰτ᾿ἐπέκταση κάποια τοπικὴ περιφέρεια. [10]

Ἡ πρώτη μαρτυρία γιὰ τὴν ἐνορία εἶναι, ὅταν ὁ Ρώμης Μάρκελλος ἵδρυσε 25 ἐνορίες στὴ Ρώμη τὸ 300 μ.Χ. [11]

Ἡ Ἀποστολικὴ περίοδος εἶναι ἡ ἀρχικὴ φάση διαμόρφωσης τῆς ἐνορίας.  Ἡ πρώτη Ἐκκλησία συνιστοῦσε μία πρώτη ἐνορία ἡ ὁποία ὑφίστατο στὰ Ἱεροσόλυμα. Μὲ τὴν εὐρύτατη ἐξάπλωση καὶ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μελῶν τῆς Χριστιανικῆς  Ἐκκλησίας κατέστη ἀναγκαῖο νὰ διορίσουν κατὰ τόπους οἱ Ἀπόστολοι ἐπισκόπους καὶ χωρεπισκόπους μὲ ἀνάθεση ὁρισμένων τομέων τῆς ἐπισκοπῆς. Ἔτσι ἡ ἐνορία δὲν ἦταν παρὰ ἡ ἐξέλιξη τῆς αὔξησης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος καὶ τῆς ἀποκέντρωσης μὲ σκοπὸ τὴν πιὸ λειτουργικὴ διαχείρησή του. [12]

Τὸν 10ο  καὶ 11ο  αἰῶνα ὁ ὅρος «ἐνορία» ἀναφέρεται ὡς ἐδαφικὴ περιοχὴ εἴτε σὲ κάποια ἐκκλησιαστικὴ περιφέρεια , εἴτε σὲ κάποια περιοχὴ ἢ τμῆμα πόλεως ἢ στὴν ἐκκλησιαστικὴ περιοχὴ Ἐπισκόπου , Ἀρχιεπισκόπου , Μητροπολίτου , Πατριάρχου, μὲ συνώνυμες λέξεις «τόπος», «ὥρα»,  «ἐπαρχία» καὶ «ἐκκλησία». [13]

Τὸν 12ο  αἰῶνα οἱ ὄροι «ἐνορία» καὶ οἱ συνώνυμες λέξεις «παροικία», «τόπος», καὶ ἐκκλησία» ἀποδίδουν τὴν ἔννοια τοῦ συνόλου τῶν πιστῶν. [14]

Ἡ ποιμαντικὴ καὶ ἡ ἀποστολὴ τοῦ Ἱερέως στὴ σύγχρονη κοινωνία εἶναι ἀναγκαία τόσο γιὰ τὸν ἑαυτό του ὅσο καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία . Ὁ Ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης γράφοντας στὸν ἐπίσκοπο Εὐσέβιο τοῦ λέγει πώς : ἂν σὲ ἄκουσαν οἱ ἄνθρωποι «σοὶ κακείνοις , σωτηρίας γενήσεται ὄνησις»[15] , δηλαδή : καὶ γιὰ ἐσένα καὶ γιὰ ἐκείνους θὰ ἔλθει ἡ ὠφέλεια τῆς σωτηρίας.

Ὁ Ἱερεὺς σῴζεται μαζὶ μὲ τὸ ποίμνιό του ἢ , ἂν θέλετε , μπορεῖ ἐξαιτίας τῆς ἀμέλειας καὶ τῆς κακῆς διαγωγῆς του ἀπέναντι στοὺς πιστοὺς νὰ ἀπωλεσθεῖ. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος,  ὁμιλώντας στὸ ποίμνιό του , ἔλεγε: «….ἡ σωτηρία τῆς ὑμῶν ἀδελφότητος παραμυθεῖται με »[16], μὲ ξεκουράζει καὶ μὲ ἀναπαύει ἡ σωτηρία σας. Ἔτσι ὁ Ἱερεὺς βρίσκεται στὴ γῆ καὶ κινεῖται στὸν οὐρανό, ἀνάμεσα στὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν Θεό. Ὑπηρετεῖ ἕνα μυστήριο καὶ ἡ διακονία του εἶναι ὑψηλή.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Κλίμακος γράφει ὅτι ὁ Ἱερεὺς εἶναι ποιμήν , κυβερνήτης, ἰατρός , διδάσκαλος, ποὺ ἀποβλέπει στὴν θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου,[17] διότι ἡ ἐκκλησία εἶναι ἕνα θεραπευτήριο , ἕνα νοσοκομεῖο πνευματικὸ ὅπου ἀναλαμβάνει τὸν νεκρὸ καὶ ἄρρωστο ἄνθρωπο καὶ διὰ τῆς ἀσκητικῆς καὶ μυστηριακῆς ζωῆς τὸν ζωοποιεῖ, τὸν φωτίζει, τὸν μεταμορφώνει, τὸν ὁδηγεῖ πρὸς τὴν θέωση. Ἔτσι, ἡ ἀποστολὴ τοῦ ἱερέως εἶναι νὰ θεραπεύει τὸν ἀσθενὴ ἄνθρωπο μὲ ὑπομονή , μακροθυμία καὶ ἀγάπη.  Αὐτὸ βέβαια εἶναι σταυρὸς , γιατί τὰ τραύματα θεραπεύονται μὲ μεγάλη δυσκολία.  Ἂν λόγῳ ἐπιείκειας δὲν γίνει βαθειὰ  ἐγχείρηση σὲ αὐτὸν ποὺ ἔχει ἀνάγκη, τότε δὲν θεραπεύεται ὁ ἀσθενής. Ἂν ἡ ἐγχείρηση ἐνεργηθῇ βάναυσα, τότε ὁ ἀσθενὴς μπορεῖ νὰ πέσει σὲ ἀπελπισία. 

Γι᾿ αὐτὸ ὁ Ἱερεὺς πρέπει νὰ διάγει τὴν ζωή του κατὰ πνευματικὸ τρόπο μὲ κέντρο τὸν Χριστό, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ διακρίνῃ κάθε φορὰ τί πρέπει νὰ κάνει, τί πρέπει νὰ λέγει, πῶς πρέπει νὰ ἐνεργεῖ καὶ πάντα μὲ τὴν βοήθεια τῆς Θείας Χάριτος νὰ ὁδηγῇ τὸν ἀσθενῆ ἄνθρωπο ὄχι ἁπλῶς κοντὰ στὸν Θεό, ἀλλὰ θεραπευμένο , ἔτσι ὥστε ἡ θέα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο νὰ ἀποτελεῖ γι᾿ αὐτὸν φῶς καὶ ζωή. Διαφορετικά , ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν προσεγγίση τὸν Θεὸ θεραπευμένος , τότε ἡ θέα τοῦ Θεοῦ γι᾿ αὐτὸν θὰ εἶναι φωτιὰ καὶ καταδίκη.

Στὴν πνευματικὴ ζωὴ τῆς ἐνορίας ὁ ἱερεὺς ἔχει τὸν ρόλο ποὺ ἔχει ἡ καρδιὰ στὸ ἀνθρώπινο σῶμα∙ τόσο ἡ σαρκικὴ καρδιά, ἡ ὁποία εἶναι τὸ κεντρικὸ ὄργανο , μία ἰσχυρὴ μυικὴ ἀντλία ποὺ ἐξασφαλίζει τὴν κυκλοφορία τοῦ αἵματος στὸν ὀργανισμὸ , ὅσο καὶ κυρίως ἡ πνευματικὴ καρδιά , τὴν ὁποία ὁ Ἀπ. Πέτρος τὴν ὀνομάζει «κρυπτὸν ἄνθρωπον», «ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος»[18]. Μέσα στὴν καρδιὰ ἀνατέλλει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ «…ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάση καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν». [19]

Ἡ καρδιὰ εἶναι τὸ κέντρο ὕπαρξης τοῦ ἀνθρώπου, τὸ κέντρο τοῦ πνευματικοῦ κόσμου. Ἔτσι λοιπὸν καὶ ὁ Ἱερεὺς ἀποτελεῖ ἕνα κέντρο στὸ κύκλωμα τῆς Χάριτος , ἕνα κέντρο σκέψης, ἕνα κέντρο ἐργασίας καὶ χριστιανικοῦ βίου καὶ πράξεως καὶ ἀληθείας.

Στὰ χέρια του ἔχει ἕναν θησαυρὸ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὸν κρατήση κρυμμένο, ἀλλὰ ἡ ἀποστολὴ του εἶναι  νὰ τὸν κοινοποίηση, νὰ τὸν φανερώσει σὲ ὅλους , ὥστε ὅλοι νὰ ἀπολαύσουν τὴν πολύτιμη ἀξία του. Αὐτὸς ὁ θησαυρὸς δὲν εἶναι ἄλλος παρὰ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

Ἂς δοῦμε λοιπὸν πῶς πρέπει νὰ εἶναι ἡ συμπεριφορὰ τοῦ ἱερέως, τοῦ ποιμένος, μὲ τὰ μέλη τῆς ἐνορίας του.

Πρέπει νὰ εἶναι αὐστηρός; Ἐλαστικός; ἀδιάφορος;  διακριτικός; Ὁ χαρακτῆρας τοῦ κληρικοῦ πάντως ἀποτελεῖ σπουδαῖο παράγοντα γιὰ τὴν ἐν γένει συμπεριφορά του. Ἔτσι, ὁ ἀγχώδης εὔκολα θὰ ἀπογοητεύεται. Ὁ θρασὺς πιὸ εὔκολα θὰ ξεπερνάει τὶς δύσκολες καταστάσεις, ἀλλὰ συνάμα θὰ δυσαρεστεῖ καὶ πολλούς. Ὁ μετριοπαθὴς ἐνδέχεται νὰ ἔχει πολλὲς ἐπιτυχίες. Ὁ ἐνδοτικὸς μπορεῖ νὰ ἔχει θεαματικὰ ἀποτελέσματα, ὡστόσο δὲν μπορεῖ νὰ ὠφελήσει πνευματικὰ τὸ ποίμνιό του. Ὁ ὑπερβολικὰ αὐστηρὸς μπορεῖ νὰ ἀπογοητεύσει. Ὁ ἰδιοτελὴς καὶ  φιλοσαρκὸς μπορεῖ νὰ σκανδαλίσει. Αὐτὸς ποῦ ἀγνοεῖ ἢ παραβλέπει τὰ τῆς πίστεως μπορεῖ νὰ προκαλέσει σύγχυση κλπ.

Σὲ ὅλα αὐτὰ οἱ Ἅγιοι Πατέρες δίδουν τὴν δική τους ἀπάντηση : ὁ Ἱερεὺς ποὺ ζεῖ τὸν Θεὸ καὶ ζεῖ διὰ τὸν Θεόν, αὐτὸς  θὰ μπορέσει νὰ πλησιάσει τοὺς ἀνθρώπους. Εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔλεγε ὁ Ἄπ. Παῦλος «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ ἐν ἐμοὶ Χριστὸς»[20].  Ἔτσι καὶ ὁ Θεῖος Χρυσόστομος , στυλωμένος στὸν Θεὸ καὶ στὸ Ἅγιο Βῆμα, ἱερουργοῦσε «τὸ θαῦμα τῶν μυστηρίων». Μπροστὰ στὸ Ἅγιο Θυσιαστήριο ζοῦσε τὸ μυστήριο τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, δεχόμενος τὴν θεία ἀγάπη ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ καὶ προσφέροντας αὐτὴν στὰ παιδιά του στὴν γῆ. Καὶ ἡ ζωή του, ὁ λόγος του καὶ τὸ μαρτύριό του εἶναι ἡ καλύτερη μαρτυρία γιὰ τὸ πῶς ἐργάσθηκε πνευματικὰ καὶ γιὰ τὸ πῶς ἔζησε ὥστε νὰ ἀρέσει στὸ Θεὸ καὶ συνάμα νὰ ὠφελήσει τὰ πνευματικά του παιδιὰ ποὺ τοῦ ἐμπιστεύτηκε ὁ Θεός.

Ὁ Ἱερεὺς λοιπὸν πρέπει νὰ εἶναι καλλιεργημένος πνευματικά, νὰ ἀκτινοβολεῖ διὰ τῆς ἀρετῆς του, νὰ διδάσκει μὲ τὸ παράδειγμά του, νὰ οἰκοδομεῖ πνευματικὰ , νὰ εἶναι ἀκατηγόρητος καὶ γενικότερα νὰ στέκεται στὸ ὕψος τῆς ἀποστολῆς του. Χαρακτηριστικὰ εἶναι τὰ λόγια του Ἄπ. Παύλου ποὺ ἔλεγε ὅτι ὁ κληρικὸς πρέπει νὰ εἶναι «προσεκτικὸς , ἐγκρατής, σεμνός, φιλόξενος, διδακτικός. Νὰ μὴν εἶναι μέθυσος, νὰ μὴν βιαιοπραγῇ καὶ δέρνῃ μὲ τὰ χέρια του τοὺς ἄλλους, νὰ μὴν ἐπιζητᾷ κέρδη….. νὰ εἶναι ἐπιεικής , ξένος πρὸς μάχας καὶ φιλονικείας, ἀφιλάργυρος. Νὰ εἶναι καλὸς προϊστάμενος ἔχοντας τέκνα πνευματικὰ πάσης ὑποταγῆς καὶ πραότητος»[21], ὥστε νὰ μὴν σκανδαλίζῃ τοὺς πιστούς. Ὁ δὲ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς λέγει πὼς τὸ σκάνδαλον εἶναι τεράστιο ἀπὸ τὴν ἀπρόσεκτη ζωὴ τοῦ κληρικοῦ, ἀναφέροντας χαρακτηριστικὰ : «Τὰ μὲν γὰρ τῶν τυχόντων ἁμαρτήματα , ὥσπερ ἐν τινὶ σκότῳ πραττόμενα, τοὺς ἐργαζομένους ἀπώλεσε μόνους . Ἀνδρὸς δὲ ἐπιφανοῦς καὶ πολλοῖς γνωρίμου πλημμέλεια κοινὴν ἄπασι φέρει τὴν βλάβην»[22], δηλαδὴ τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἁπλοϊκῶν ἀνθρώπων βλάπτουν μόνο τοὺς ἴδιους , ἐνῷ τῶν ἀνθρώπων ποὺ κατέχουν κοινωνικὲς θέσεις δημιουργοῦν πνευματικὴ ζημιὰ σὲ ὅλους. Γὶ αὐτὸ καὶ ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος ὀδυρόταν γιὰ τοὺς ποιμένες τῆς ἐποχῆς του καὶ ἔλεγε ὅτι δὲν ἔπρεπε πολλοὶ ἀπ᾿ αὐτοὺς νὰ συγκαταλέγονται οὔτε μεταξὺ τῶν χριστιανῶν , διότι διακατέχονταν ἀπὸ φρικτὴ τόλμη. Ἡ ζωὴ τοῦ ἱερέως εἶναι «….κανὼν  εὐθύς…. προκείμενος μέσῳ τῶν ἀδελφῶν καὶ πατέρων»[23], ἐνῷ ὅσοι ἀποβλέπουν ἀπὸ τὴν ἱερωσύνη τους νὰ πορισθοῦν  χρήματα , ἀπολαύσεις καὶ ἀνθρώπινη τιμὴ σίγουρα θὰ ἀποτύχουν καὶ θὰ ζημιώσουν τοὺς Χριστιανούς.

Γὶ αὐτὸν τὸν λόγο ὁ Ἄπ. Παῦλος ἐπισημαίνει στὸν ἀγαπημένο του μαθητῆ Τιμόθεο, νὰ ἐπικεντρώνεται σὲ ἕναν συνεχῆ καὶ ἀδιάκοπο ἀγῶνα λέγοντας «…Δίωκε δὲ δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραότητα, ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγώνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αιωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐκλήθης καὶ ὡμολόγησας ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων». [24] Σοῦ παραγγέλω ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ νὰ τηρήσῃς τὴν ἐντολήν  «ἄσπιλον, ἀνεπίληπτον, μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου». [25]

Ὁ Ἱερεὺς πρέπει νὰ εἶναι ὁ πνευματικὸς ἡγέτης στὴν ἐνορία του, παράδειγμα πρὸς μίμηση  «ἐν λόγῳ , ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἀγνείᾳ»[26]. Νὰ εἶναι ὁ  «τύπος τῶν πιστῶν»[27], μὲ συνεχῆ ἀγώνα καὶ ἐπαγρύπνηση τόσο γιὰ τὸν ἑαυτό του, ὅσο καὶ γιὰ τοὺς ενορίτας του∙ διότι ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν παρακαταθήκη τὴν ὁποία λαμβάνει ὁ κάθε κληρικὸς εἶναι μεγάλη τὴν στιγμὴ τῆς χειροτονίας του, τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἀρχιερεὺς  λέγει «Λάβε τὴν παρακαταθήκην ταύτην καὶ φύλαξον αὐτὴν ἕως τῆς Δευτέρας Παρουσίας Τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος Ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὄτε παρ’ αὐτοῦ μέλλεις ἀπαιτεῖσθαι αὐτὴν». [28]

Θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουμε λοιπὸν ὅτι ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μᾶς ἔδωσε τὴν ἱερωσύνη πρὸς φύλαξη∙ δὲν εἶναι δική μας. Θὰ μᾶς ζητηθεῖ πάλι.

Ἕνα ἄλλο χάρισμα ποὺ πρέπει νὰ διαθέτει ὁ Ἱερεὺς εἶναι νὰ κηρύττει τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ «εὐκαίρως ἀκαίρως». [29] Ο Μέγας Χρυσόστομος μᾶς λέγει ὅτι «ὁ τὴν ἀρχὴν τῆς Ἐκκλησίας ἐμπεπιστευμένος καὶ τῇ τῆς ἐπισκοπῆς ἀξίᾳ τετιμημένος , ἂν μὴ διαγορεύῃ (κηρύττει) τῷ λαῷ τὰ πρακτέα, οὐκ ἀνεύθυνος ἐστίν. Ὁ μέντοι λαϊκὸς οὐδεμίαν ἀνάγκη ἔχει». [30]

Ἐξάλλου σύμφωνα μὲ τὴν δεύτερη εὐχὴ τῆς χειροτονίας ὁ Ἐπίσκοπος συγκαταλέγεται στοὺς ἀθλητὰς ὑπὲρ τοῦ κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου καὶ καλεῖται νὰ εἶναι  «ὁδηγὸς τυφλῶν, φῶς  τῶν ἐν σκότει, παιδευτής ἀφρόνων, διδάσκαλος  νηπίων, φωστὴρ  ἐν κόσμῳ».[31]  Ὅσο διὰ τὸν ἱερέα σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς εὐχὲς τῆς εἰς πρεσβύτερον χειροτονίας ὁ ἀρχιερεὺς αἰτεῖται καὶ παρακαλεῖ τὸν Ἅγιον Τριαδικὸ Θεὸ μὲ τὰ ἀκόλουθα λόγια : «Αὐτός, Κύριε, καὶ τοῦτον  ὅν ηὐδόκησας τὸν τοῦ πρεσβυτέρου ὑπεισελθεῖν βαθμόν, πλήρωσον τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δωρεᾶς, ἵνα γένηται ἄξιος τοῦ ἱερουργεῖν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας σου». [32]

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν οἱ θεοφόροι Πατέρες μὲ τὴν θέσπιση τῶν ἱερῶν κανόνων ξεκαθάρισαν ὅτι τὸ κήρυγμα εἶναι ἀποκλειστικὸ ἔργο τῶν προεστώτων τῆς Ἐκκλησίας , δηλαδὴ τῶν Ἐπισκόπων, κατὰ κύριο λόγο, καὶ τῶν πρεσβυτέρων.

Ὁ 19ος Κανόνας τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου τονίζει ξεκάθαρα ὅτι οἱ προεστῶτες ἔχουν εὐθύνη: «ἐν πάσῃ μὲν ἡμέρα ἑξαιρέτως δὲ ἐν ταῖς Κυριακαῖς πάντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαὸν ἐκδιδάσκειν τοὺς τῆς εὐσεβείας λόγους ἐκ τῆς θείας Γραφῆς ἀναλεγομένους».  [33]

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὡς ἐνέργεια τοῦ Λόγου, ἔχει δύναμη, ὅπως μᾶς λέγει ὁ Ἄπ. Παῦλος «Ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ διικνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τε καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν». [34]

Στὸν καλοπροαίρετο ἄνθρωπο ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐνεργεῖ βαθέως , εἰσέρχεται μέσα στὸν ὅλο ἄνθρωπο καὶ τὸν μεταμορφώνει , τὸν τρέφει , τὸν ζωογονεῖ.  Ὁ Ἱερεὺς λοιπὸν παρομοιάζεται , κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, μὲ γεωργὸ ποὺ σπέρνει συνεχῶς τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ ἀναμένει μὲ ὑπομονὴ πολὺ καιρὸ γιὰ νὰ καρποφορήση ὁ σπόρος του ∙ μὲ ἰατρὸ ὁ ὁποῖος μὲ τὰ κατάλληλα φάρμακα τοῦ λόγου θεραπεύει τοὺς πιστούς ∙ μὲ ποτάμι τὸ ὁποῖο ἀναζωογονεῖ τὶς ψυχὲς καὶ τὶς κάνει νὰ καρποφοροῦν ∙ μὲ μέλισσα ἡ ὁποία ἀντλεῖ ἀπὸ τὰ ἄνθη τῆς Ἁγίας Γραφῆς τὸ νέκταρ τῶν θείων ἀληθειῶν , προσφέροντας μέλι στὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν.

 Γὶ αὐτὸν τὸν λόγο ὁ Ἱερεὺς πρέπει συνεχῶς νὰ προσπαθεῖ καὶ νὰ προετοιμάζεται ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ χειρίζεται τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ πρὸς δόξαν Θεοῦ, μὲ ἐπιμονή , συνεχῆ μελέτη καὶ θερμὴ προσευχή  . διότι τὸ κήρυγμα δὲν εἶναι μόνο χάρισμα , ἀλλὰ εἶναι καὶ ἐπίκτητο · εἶναι δηλαδὴ ἀποτέλεσμα ἐπίπονης προσπάθειας.  Γὶ αὐτὸ τονίζει ὁ θεῖος Χρυσόστομος μὲ ἔμφαση ὅτι «μὴ προφασίζεσαι ὅτι εἶσαι ἀγράμματος καὶ γὶ αὐτὸ δὲν κηρύττεις. Αὐτὸ εἶναι πρόφαση τεμπελιᾶς σου». [35]

Ὁ θεῖος Παῦλος εἶναι σαφής: «ὅσοι ἀπὸ τοὺς ἔχοντας τὸ ἀξίωμα τοῦ πρεσβυτέρου εἶναι καλοὶ προεστοὶ καὶ κοπιάζουν διὰ τὸ ποίμνιον, εἶναι ἄξιοι νὰ παίρνουν διπλὴν μερίδα διὰ τὴν συντήρησή τους. Πρὸ παντὸς πρέπει νὰ λαμβάνουν τὴν διπλὴ μερίδα ἐκεῖνοι , ποὺ κοπιάζουν εἰς τὸ κήρυγμα καὶ εἰς τὴν διδασκαλίαν». [36]

Τὸ κήρυγμα λοιπὸν πρέπει νὰ εἶναι χριστολογικό, ἔχοντας τὸν Χριστὸ ὡς βασικὴ προϋπόθεση, ὡς μέσο καὶ στόχο κάθε κηρύγματος, μεταδίδοντας τὸ μήνυμα ὅτι ἡ σχέση μας καὶ ἡ κοινωνία μας μὲ τὸν Χριστὸ εἶναι ζήτημα ζωῆς. Πρέπει νὰ εἶναι κήρυγμα μετανοίας καὶ πολλὲς φορὲς νὰ ἔχει κατηχητικὸ χαρακτῆρα . νὰ εἶναι προσαρμοσμένο στὶς ἀνάλογες περιστάσεις καὶ συνθῆκες τοῦ σήμερα, ἔχοντας ὡς βασικὴ πηγὴ 1) τὴν Ἁγίαν Γραφὴν , 2) τὰ συγγράμματα τῶν θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι διείσδυσαν στὸ μυστήριο τοῦ Χριστοῦ, κατενόησαν τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομά Του, ἐβίωσαν τὴν μυστικὴ ζωή τοῦ ἐν Χριστῷ ἀναγεννημένου ἀνθρώπου, 3) τὴν ζωή, τὰ θαύματα καὶ τὰ μαρτύρια τῶν Ἁγίων της Ἐκκλησίας.

Προπαντὸς ὅμως τὸ κήρυγμα πρέπει νὰ εἶναι βιωματικὸ γιὰ νὰ ἔχει κῦρος ∙ὁ λόγος πρέπει νὰ συνοδεύεται μὲ τὴν πράξη , γιατί «ἡμεῖς ὅταν ἐν ἔργοις  ἀσχημονῶμεν, ποίοις στόμασι διαλεξόμεθα περί δογμάτων ;» [37] δήλ. ὅταν ἐμεῖς ἀσχημονοῦμε μὲ τὰ ἔργα μας μὲ ποιὰ στόματα θὰ μιλήσουμε γιὰ τὶς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας; μᾶς λέγει ὁ Μέγας Πατὴρ Ἰωάννης Χρυσόστομος.

    Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι ἡ ἀκόλουθη ἱστορία ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς ἐρήμου: « Εἶπε ἕνας Γέροντας στὸν ὑποτακτικό του ….Αὔριο θὰ σηκωθοῦμε πρωὶ πρωὶ καὶ θὰ πᾶμε στὴν πόλη γιὰ νὰ κηρύξουμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ…. Ἔτσι κι ἔγινε…. Ἔφυγαν ἀπὸ τὴν ἐρημικὴ σκήτη τους καὶ μετὰ ἀπὸ πολὺ περπάτημα ἔφθασαν στὴν πόλη τῆς Ἀλεξάνδρειας… Ἀπὸ τὸ πρωὶ ἕως τὸ βράδυ γύρισαν ὅλη τὴν πόλη… Ὅταν τὸ βράδυ ἐπέστρεψαν στὴν σκήτη, ὁ ὑποτακτικὸς ἀγανακτισμένος εἶπε στὸν Γέροντα: Γέροντα, μοῦ εἶπες ὅτι θὰ πᾶμε νὰ κηρύξουμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς περπατήσαμε ὅλη τὴν ἡμέρα στὴν πόλη χωρὶς νὰ ποῦμε λέξη. Τί  κήρυγμα ἦταν αὐτό; Κι ὁ Γέροντας μὲ πολὺ ἀγάπη τοῦ ἀπαντάει :Σήμερα , παιδί μου, κάναμε τὸ μεγαλύτερο κήρυγμα …. Μὲ τὸ σεμνὸ περπάτημά μας , τὴν εὐπρέπεια τῆς ἐνδυμασίας μας, μὲ τὴν σιωπή μας, μὲ τὸ διακριτικὸ χαμόγελό μας…».

Γι᾿ αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη νὰ δείξουμε μὲ τὴν ζωή μας καὶ τὸ παράδειγμά μας ἐπὶ τῆς γῆς  οὐράνια πολιτεία γιὰ νὰ μποροῦμε μὲ τὸ κήρυγμά μας, μὲ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, νὰ δοξολογεῖται τὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

 Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ ποὺ πρέπει νὰ διακατέχει τὸν κληρικὸ εἶναι ἡ εὐσέβεια. Ὡς λέξη , ἡ εὐσέβεια συντίθεται ἀπὸ τὸ προθεματικὸ μόριο «εὖ» καὶ τὸ ρῆμα «σέβω», τὸ ὁποῖο σημαίνει «λατρεύω, τιμῶ, σέβομαι». «Εὐσεβέω» σημαίνει «ζῶ /φέρομαι εὐσεβῶς». Παράγωγο εἶναι τὸ ἐπίθετο «εὐσεβὴς».

Ἐπίσης εὐσεβὴς εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ τρέφει σεβασμὸ καὶ ἀφοσίωση στὸν Θεὸ καὶ τὸ ἐκδηλώνει αὐτὸ μὲ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του. Εὐσεβὴς εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ πιστεύει καὶ ζεῖ ὀρθόδοξα, ὅταν κρατᾷ τὴν παράδοση καὶ τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία, ὅταν ἐπιδιώκει νὰ ζεῖ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ,ὅταν βιώνει τὴν καλὴ ἀλλοίωση τοῦ Ὑψίστου, τὴν μεταμόρφωση τοῦ ἑαυτοῦ του, ὅταν ζεῖ μὲ τὴν μετάνοια καὶ τὴν αὐτομεμψία.

Εἶναι ὁ ὁλοκληρωμένος ἄνθρωπος, ὁ ὁποίος ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ηθική τελείωση  μὲ τὴ συνεργεία τῆς Θ. Χάριτος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἄπ. Παῦλος συνδέει στενὰ τὴν εὐσέβεια μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ καὶ τὴν ἀποκαλεῖ «μέγα Μυστήριον» καὶ τὴν συνδέει μὲ τὴν ἐνανθρώπιση τοῦ Χριστοῦ. «Μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον. Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί…..»[38], διότι κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ Χριστὸς μᾶς ἔδειξε τὴν ἀληθινὴ ὁδὸ καὶ τὴν ἀληθινὴ ζωή. Ἔτσι ἡ ἕνωση καὶ ἡ κοινωνία μαζί Του μᾶς καθιστὰ εὐσεβεῖς.

Γι᾿ αὐτὸν τὸν λόγο , μέσα σὲ αὐτὴ τὴν «γενεὰ τὴν σκολιὰ καὶ τὴν διεστραμμένην» , ὁ Ἀπ. Παῦλος μᾶς καλεῖ νὰ γίνουμε «ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι ∙  τέκνα Θεοῦ»[39], ὥστε ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ καὶ ἑξαιρέτως ἠμεῖς οἱ κληρικοὶ νὰ λάμπουμε μὲ τὸ φῶς τῆς εὐσεβείας καὶ νὰ ἀποτελοῦμε τὸ παράδειγμα ὄχι μόνο γιὰ τοὺς πιστοὺς , ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀπίστους. Γι᾿αὐτό ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος μᾶς λέγει : «Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ Κόσμου…..»[40],  «οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων , ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς»[41].

Ἔτσι ἡ εὐσέβεια καθιστὰ τὸν κληρικὸ πνευματικὸ φάρο μέσα στὴν ἐνορία καθὼς ἐπιδρᾷ θετικὰ στὴ συνείδηση καὶ στὴν ζωὴ τῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι βλέποντας τὴν εὐσέβεια καὶ τὸ ἦθος τοῦ κληρικοῦ  τὸν προσέχουν , τὸν εὐλαβοῦνται, τὸν ἐμπιστεύονται εἰς τὰ προσωπικὰ καὶ οἰκογενειακὰ προβλήματα , διδάσκονται ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰ καὶ τὸν τρόπο ζωῆς του .

Ὁ Μέγας Χρυσόστομος λέγει:  «Οὐδείς ἄν ἦν Ἕλλην , εἰ ἡμεῖς ἦμεν χριστιανοί, ὡς δεῖ»[42].  Ἐγὼ θὰ χρησιμοποιήσω τὰ λόγια του μὲ μία μικρὴ παραλλαγὴ λέγοντας : «Ουδείς ἄν ἦν Ἕλλην, εἰ ἡμεῖς ἦμεν κληρικοί, ὡς δεῖ», δηλ. κανεὶς δὲν θὰ ἦταν εἰδωλολάτρης (ἄπιστος), ἂν ἑμεῖς οἱ κληρικοὶ ἤμασταν  ὅπως πρέπει».

Ἡ εὐσέβεια , Μακαριώτατε, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἀγαπητοὶ συμπρεσβύτεροι, ἀδελφὲ Διάκονε, μᾶς ὑπόσχεται εὐτυχισμένη ζωὴ ἐδῶ πάνω στὴ γῆ καὶ μᾶς προαναγγέλλει τὴν κατάκτηση τοῦ οὐρανοῦ. Γὶ αὐτὸ ὁ Ἄπ. Παῦλος ἐπιμένει μὲ φωνὴ στεντόρια  λέγοντας σὲ ὅλους μας: «Γύμναζε δὲ σεαυτον πρὸς εὐσέβειαν…. Ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμος ἐστίν, ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης».[43]

Ὡστόσο ὁ κληρικὸς γιὰ τὴν πνευματική του πρόοδο καὶ γιὰ νὰ ἐπιτύχη τὸ ἔργο του μέσα στὴν ἐνορία εἶναι ἀνάγκη νὰ στηριχθεῖ στὴν προσευχή. Δὲν εἶναι ἀρκετὸ νὰ εἶναι ὁ ἱερεὺς κοινωνικὸς , μορφωμένος, καλλίφωνος καὶ ὁμιλητικός. Πρέπει νὰ διαθέτει ἀρκετὸ χρόνο γιὰ ἀτομικὴ προσευχὴ  μὲ κατάνυξη , μὲ σύνεση, μὲ ζῆλο, μὲ καθαρότητα ψυχῆς καὶ σώματος, μὲ ἀγάπη καὶ ταπείνωση , τόσο γιὰ τὸν ἴδιο , ὅσο καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος τονίζει τὴν ἀναγκαιότητα τῆς προσευχῆς λέγοντας: «Ἂν τῆς προσευχῆς στερήση τίς ἑαυτόν», «ταυτὸν ποιήσει ὥσπερ ἂν εἰ τὸν ἰχθὺν ἐκ τοῦ ὕδατος ἐξήγαγεν. Ὥσπερ γὰρ ζωὴ ἐκεῖνῳ τὸ ὕδωρ, οὕτως  αὐτῶ ἡ προσευχὴ»[44], δήλ. ἂν κάποιος στερεῖ ἀπὸ τὸν ἑαυτό του τὴν προσευχή…. κάνει κάτι ἀνάλογο , μὲ τὸ νὰ βγάζει κάποιος ἕνα ψάρι ἀπὸ τὸ νερό. Ὅπως τὸ νερὸ ἀποτελεῖ πηγὴ ζωῆς γιὰ τὸ ψάρι, ἔτσι καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἡ προσευχὴ εἶναι πηγὴ ζωῆς. Εἶναι αὐτὸ ποὺ τοῦ δίνει ζωή καὶ ὅχι μόνο, διότι ἡ προσευχὴ δίνει στὸν ἄνθρωπο φώτιση καὶ ταυτόχρονα τὸν ἁγιάζει.  

Κι ὅταν μιλᾶμε γιὰ προσευχή, μιλᾶμε γιὰ ἕνα μυστήριο ἐπικοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό. Καὶ ὅπως μᾶς ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης , «ἡ προσευχὴ ὡς πρὸς τὴν ποιότητά της εἶναι συνουσία καὶ ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό∙ καὶ ὡς πρὸς τὴν ἐνέργειά της, σύσταση καὶ διατήρηση τοῦ κόσμου, συμφιλίωση μὲ τὸν Θεό, μητέρα τῶν δακρύων  καθὼς ἐπίσης καὶ θυγατέρα , συγχώρηση τῶν ἁμαρτημάτων , γέφυρα ποὺ σῴζει ἀπὸ τοὺς πειρασμούς, τοῖχος ποὺ προστατεύει ἀπὸ τὶς θλίψεις , ….φωτισμὸς τοῦ νοῦ….. καθρέπτης τῆς πνευματικῆς προόδου …..Ἡ προσευχὴ εἶναι γὶ αὐτὸν ποὺ προσεύχεται πραγματικὰ δικαστήριο καὶ κριτήριο καὶ βῆμα τοῦ Κυρίου πρὶν ἀπὸ τὸ μελλοντικὸ βῆμα »[45].

Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς πηγάζει ἀπὸ τὴν βαθεῖα συναίσθηση τῆς ἀδυναμίας μας καὶ τὴν κατανόηση μίας πραγματικότητος . ὅτι ὁ ἀγῶνας τοῦ ἀνθρώπου καὶ δὴ τοῦ κληρικοῦ  δὲν εἶναι μία ἁπλὴ περιπέτεια ἢ ἐργασία, ἀλλὰ εἶναι μία πάλη. Αὐτὴν τὴν πάλη ὁ Ἄπ. Παῦλος μᾶς τὴν περιγράφει ὡραιότατα λέγοντας : «οὐκ ἔστιν ἠμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα , ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχὰς , πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικά της πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις». [46]

Ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος προσεύχεται καὶ ἡ σκέψη του εἶναι προσηλωμένη στὸ Θεὸ καὶ ὄχι στὸ ἀποτέλεσμα τῆς προσευχῆς.

Πατέρες καὶ ἀδελφοί, ἡ ἔλλειψις τῆς προσευχῆς γιὰ πολλοὺς λόγους ἀποτελεῖ γιὰ ἑμᾶς τὸ ἀδύνατον σημεῖο. Εἶναι ἀνάγκη νὰ προσευχόμαστε , ἐφαρμόζοντας τὴν προσταγὴ τοῦ ἀπ. Παύλου «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε»[47] γιὰ νὰ γίνουμε κληρικοὶ προσευχόμενοι.

 Ἐπίσης εἶναι ἀναγκαῖο γιὰ τὸν κληρικὸ νὰ ἀφιερώνει κατ’ ἰδίαν ἱκανὸ χρόνο γιὰ τὴν ἀνάγνωση καὶ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἄλλων πατερικῶν κειμένων.

Κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο ἡ ἀνάγνωση τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ὑποχρέωση ὅλων καὶ ὄχι ὁρισμένων , καθὼς ἀναφέρει ὅτι «εἶναι ἀδύνατο νὰ σωθεῖς χωρὶς τὴν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς»[48]. Γὶ αὐτὸ ὁ Μέγας Παῦλος ἔγραφε στὸν Τιμόθεο :  «Πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει»[49], δηλ. τοῦ ἔλεγε νὰ ἀσχολεῖται μὲ ἐπιμέλεια στὴν ἀνάγνωση τῶν Ἁγίων Γραφῶν.

Οἱ δὲ ἅγιοι καὶ θεοφόροι Πατέρες συμβουλεύουν, πρὶν τὴν ἀνάγνωση, νὰ γίνεται μία μικρὰ προετοιμασία μὲ προσευχὴ γιὰ νὰ φωτισθεῖ ὁ νοῦς καὶ νὰ κατανοήση τοὺς λόγους τῶν Θείων Γραφῶν.«Ἂς  προσέχουμε λοιπὸν τὴν ἀνάγνωση τῶν Γραφῶν , γιατί , ἂν προσέχεις στὴν Γραφή, σοὺ ξεριζώνει τὴ λύπη, σοῦ φυτεύει τὴν εὐχαρίστηση, ἀναιρεῖ τὴν κακία, ριζώνει τὴν ἀρετή, δὲν ἀφήνει μέσα στὴν ἀναταραχὴ τῶν πραγμάτων νὰ παθαίνεις ὅπως οἱ ναυτικοὶ στὴν τρικυμία. Ἡ θάλασσα μαίνεται , ἀλλὰ ἐσὺ πλέεις μὲ γαλήνη, γιατί ἔχεις κυβερνήτη τὴν ἀνάγνωση τῶν Γραφῶν , ἐπειδὴ αὐτὸ τὸ σκοινὶ δὲν τὸ σπάζει ἡ δοκιμασία τῶν περιστάσεων».  [50]

Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ ποὺ πρέπει νὰ διακρίνει τὸν ἱερέα καὶ νὰ μαρτυρεῖ τὸ «οὐράνιο κάλλος «, σύμφωνα μὲ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, εἶναι ἡ ἀγάπη ,  καταρχὰς  πρὸς τὸν Θεὸ , ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ «πλήρωμα τοῦ νόμου»[51] καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸ ποίμνιον, πρὸς τοὺς ἐνορίτες , διότι «ὁ γὰρ τὸν Χριστὸν φιλῶν καὶ τὴν ποίμνην αὐτοῦ φιλεῖ». [52]

Ὁ κληρικὸς ποὺ ἀγαπᾷ τὸν Θεὸ , θ’ ἀγαπήσει γνήσια καὶ ὁλοκληρωτικὰ καὶ τὸ ποίμνιόν του, χωρὶς καμία ἐξαίρεση, χωρὶς διακρίσεις, διαχέοντας τὴν ἀγάπη του πρὸς κάθε ἄνθρωπο. Ἔτσι «ἂν οἱ μητέρες δείχνουν φιλοστοργία στὰ τέκνα τους , πολὺ περισσότερο πρέπει ὁ Ἱερεὺς νὰ δείχνει μεγάλη φροντίδα καὶ ἐπιμέλεια γιὰ τὸ ποίμνιό του»[53].

Τελειώνοντας , θὰ κλείσω μὲ τὰ λόγια του Ἄπ. Παύλου πρὸς τὸν μαθητή του Τίτο:  «ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν»[54], δήλ. νὰ προτρέπεις τοὺς χριστιανοὺς νὰ ὑποτάσσονται καὶ νὰ πειθαρχοῦν σὲ κάθε ἐξουσία, διότι «οὐ γὰρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ἀπὸ Θεοῦ»[55]. Ὁ Ἱερεὺς λοιπὸν ὁ ὁποῖος ἐργάζεται μέσα στὴν Ἐκκλησία , μέσα σ’ αὐτὴν τὴν πνευματικὴν ἄμπελο  θὰ πρέπει νὰ πειθαρχεῖ καὶ νὰ ὑπακούει στὰ προστάγματα καὶ τὴν φωνὴ τοῦ Ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πνευματικὸς πατέρας , ἔχοντας ἐπωμισθεῖ μία τεράστια εὐθύνη γιὰ ὅλο τὸ πνευματικὸ ἔργο τῆς ἑκάστου Μητροπόλεως.

Γὶ αὐτὸ τὸν λόγο καὶ ἡ Ἐκκλησία δέεται συνεχῶς λέγοντας: «Ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἠμῶν….» κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία, στὰ μυστήρια καὶ στὶς ὑπόλοιπες ἀκολουθίες, ὑπὲρ ὑγείας, φωτίσεως, συνέσεως καὶ κατευοδόσεως τοῦ πνευματικοῦ ἔργου.

 Ὁ Ἱερεὺς λοιπὸν εἶναι ὁ συνεργάτης καὶ ὁ βοηθὸς τοῦ Ἐπισκόπου καὶ ὀφείλει σεβασμὸ καὶ ὑπακοὴ στὴν ἀνωτέρα του ἀρχὴ εἴτε καλεῖται αὐτὴ Ἐπίσκοπος, εἴτε Μητροπολίτης, εἴτε Ἀρχιεπίσκοπος.

Σὲ διαφορετικὴ περίπτωση ἡ ἀνυπακοὴ καὶ ἡ ἀπειθαρχία δημιουργεῖ πολλὰ προβλήματα στὴ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας, ὑποβαθμίζοντας τὸ ἔργο της , μειώνοντας τὸ κῦρος τοῦ Ἐπισκόπου  , σκανδαλίζοντας τοὺς χριστιανοὺς οἱ ὁποῖοι αὐτὸ ποὺ θέλουν εἶναι νὰ βλέπουν ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Κλῆρο, ἀγάπη καὶ εὐλογημένη ὁμόνοια καὶ συνεργασία μεταξὺ τῶν Ἐπισκόπων καὶ τῶν Πρεσβυτέρων.

Ζοῦμε σὲ πολὺ δύσκολα χρόνια, σὲ ἕναν κόσμο ποὺ ἔχει χάσει τὸν πνευματικό του προσανατολισμὸ , χωρὶς πίστη, χωρὶς ἐλπίδα, χωρὶς ἀξίες καὶ ἰδανικά. Εἶναι ἀνάγκη –ἐπιβάλλεται –ἡ πειθαρχία καὶ ἡ ἑνότης γύρω ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο, διότι εἶναι τὸ κέντρο. Ἐξάλλου αὐτὸ τονίζουν καὶ οἱ Ἀποστολικοὶ Πατέρες :  «ὅπου ὁ Ἐπίσκοπος, ἐκεῖ καὶ ἡ Ἐκκλησία∙ ὅποτε «Πείθεσθε τοῖς ἠγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε . Αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον  ἀποδώσοντες».[56]

Ἀγαπητοὶ  Συμπρεσβύτεροι, ὁ Κύριος μᾶς ἐτίμησε μὲ τὸ ὑψηλὸ αὐτὸ χάρισμα τῆς Ἱερωσύνης διὰ μέσου του Ἐπισκόπου , ὁ ὁποῖος μᾶς ἔχει τοποθετήσει σὲ κάποια ἐνορία. Δὲν ἔχει σημασία ἂν εἶναι ἡ ἐνορία μας πλούσια ἡ φτωχή, μικρὴ ἢ μεγάλη ,μέσα στὸ κέντρο ἢ σὲ ἀπομακρυσμένο σημεῖο τῆς Μητροπόλεως.  Σημασία ἔχει ὅτι, ὅπως ἀναφέρθηκε, μαζὶ μὲ τὸν Ἐπίσκοπο οἱ χριστιανοὶ τῆς ἐνορίας  ἀποτελοῦν τὸ «μικρὸν ποίμνιον»[57] τοῦ Χριστοῦ∙ τὰ εὐλογημένα καὶ λογικὰ πρόβατα ποὺ μᾶς ἐμπιστεύεται ὁ Κύριος, λέγοντας ξεχωριστὰ στὸν καθένα μας: «Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου»[58].

Ἔχουμε λοιπὸν ἱερὸ καθῆκον νὰ ἀγωνιζόμαστε μὲ χαρά , μὲ ἀγάπη καὶ μὲ ζῆλο ἐπιγνώσεως , ὥστε πάντοτε νὰ δίνουμε τὴν καλὴ μαρτυρία τῆς συνειδήσεώς μας πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ νὰ περιμένουμε μὲ ὑπομονὴ τὴν πνευματικὴ καρποφορία μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Διότι «Οὔτε ὁ φυτεύων ἐστί τι οὔτε ὁ ποτίζων , ἀλλὰ ὁ αὐξάνων Θεὸς»[59].

Ἀμὴν . Γένοιτο.

 

[1] Κατὰ Ματθαῖον  κεφ. 18, στίχ. 20

[2] Πρὸς Ἐφεσίους , XIII

[3] Πρὸς Κορινθίους κεφ.12, στίχ. 12-13

[4] Κατὰ Ἰωάννην     κεφ 19, στίχ. 34

[5] Κατὰ Ἰωάννην     κεφ 19, στίχ. 35

[6] Wikipedia «ὁ ὅρος Ἐκκλησία στὴ χριστιανικὴ πίστη».

[7] PG 46.1001A.1,6

[8] PG 41.677 C.

[9] Ἰωάννης Τιμαγένης, Ναὸς (Κανονικὸν Δίκαιον –Ποιμαντικὴ), Περί ἐνοριῶν καὶ ἐνοριτῶν, Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Εγκυκλοπαίδεια. τόμ 9 (1966), σελ. 302

[10] Δημήτριος Βάκαρος, «Ἡ ἐνορία». Γρηγόρ.Παλαμάς, ἕτος 72, τ.χ 726, Ιαν –Φεβρ1989, σελ. 20

[11] ο.π σελ. 8

[12] Ἰωάννης Τιμαγένης, Ναὸς (Κανονικὸν Δίκαιον –Ποιμαντικὴ), Περί ἐνοριῶν καὶ ἐνοριτῶν, Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Εγκυκλοπαίδεια. τόμ 9 (1966), σελ. 303

[13] Δημήτριος Βάκαρος, «Ἡ ἐνορία». Γρηγόρ.Παλαμάς, ἕτος 72, τ.χ 726, Ιαν –Φεβρ1989, σελ. 22-23

[14] ο.π σελ. 23

[15] Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, PG 78, 201

[16] Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, Κατηχήσεις XII,SC τομ. 104, σελ. 170

[17] Ἁγίου Ἰωάννου Κλίμακος «Λόγος εἰς τὸν ποιμένα».

[18] Α΄ Πέτρου κεφ. 3, στιχ.4

[19] Β΄ Πέτρου, κεφ. 1, στιχ. 19

[20] Πρὸς Γαλάτας  κεφ.2, στίχ.20

[21] Πρὸς Τιμόθεον κεφ.3, στίχ. 2-5

[22] Λόγος, Περὶ Ἱερωσύνης, Λόγ. IΙΙ  κεφ.14, σελ. 34

[23] Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου   ο.π ,XVII,σελ .296

[24] Α΄ Τιμόθεον ,κεφ. 6,στίχ. 11-13

[25] Α΄ Τιμόθεον ,κεφ. 6,στίχ. 14

[26] Α΄ Τιμόθεον  κεφ. 4, στίχ. 12

[27] ο.π, στίχ 12

[28] Εὐχὴ Χειροτονίας εἰς πρεσβύτερον.

[29] Β΄ Τιμόθεον κεφ. 4, στίχ. 2

[30] Ομιλία Α΄ Εις Τίτον 2

[31] Β΄ Εὐχή χειροτονίας.

[32] Ευχὴ εἰς πρεσβύτερον χειροτονίαν.

[33] 19ος Κανὼν τῆς Πενθέκτης Συνόδου.Ἐν Κωνσταντινουπόλῃ τὸ 692 μ.Χ

[34] Πρὸς Ἑβραίους κεφ.4, στίχ. 12

[35] Περὶ Ἱερωσύνης.

[36] Πρὸς Τιμόθεον κεφ.ε,στίχ.17

[37] Ἰωάν. Χρυσόστομος ΕΠΕ 16Β΄498 -502, PG 60,440.

[38] Α΄ Τιμόθεον             κεφ.3, στίχ. 16

[39] Πρὸς Φιλιππησίους κεφ.2 , στίχ.15

[40] Κατὰ Ματθαῖον      κεφ.5,  στίχ. 14

[41]  ο.π στίχ.16

[42] Ἰωάν. Χρυσόστομος ΕΠΕ 23,282 -286, PG 62,551 -552.

[43] Α΄ Τιμόθεον  κεφ. 4 ,στίχ. 8-9

[44] Ἰωάν. Χρυσόστομος «Λόγος περὶ προσευχῆς».

[45] Ἰωάννου Κλίμακος      Λόγος 28ος  «Περὶ προσευχῆς».

[46] Πρὸς Ἐφεσίους                  κεφ.6,  στίχ. 12

[47] Πρὸς Θεσσαλονικεῖς   Α΄ κεφ. 5, στίχ. 17

[48] Ἰωάννου Χρυσοστόμου ΕΠΕ 25,478

[49] Α΄ Τιμόθεον                κεφ. 4 ,στίχ. 13

[50] Ἰωάν. Χρυσοστόμου  Πρὸς Εὐτρόπιον  Β΄ ἐπιστολὴ.

[51] Πρὸς Ρωμαίους           κεφ. 13, στἰχ. 10

[52] Ἰωάν. Χρυσοστόμου  Πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολήν ,τόμ.60, ὑπόθεσις α΄ (29, δ)

[53] Περὶ Ἱερωσύνης Λόγ. Β, 4 & δ΄6.

[54] Πρὸς Τίτον         κεφ.   3,  στίχ. 1

[55] Πρὸς Ρωμαίους  κεφ. 13,  στίχ. 1

[56] Πρὸς Ἑβραίους   κεφ. 13,  στίχ. 17

[57] Κατὰ Λουκᾶν      κεφ. 12, στίχ. 32

[58] Κατὰ Ἰωάννην     κεφ. 21, στίχ. 16

[59] Πρὸς Κορινθίους κεφ.  3, στίχ. 7-8

ὑπό ἱεροδιακόνου π. Μακαρίου Παλαιολόγου

Φοιτητοῦ Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

Μακαριώτατε πάτερ καί Δέσποτα,

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Τίμιον Πρεσβυτέριον,

Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ πάντοτε στό μέτρο τοῦ  δυνατοῦ, συμμετέχει ἐνεργά καί συνειδητά στά τελούμενα τῆς Θείας Λατρείας, πράγμα τό ὁποίο φανερώνει ὅτι οὐδέποτε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ὑποτίμησε τόν ἐνεργό ρόλο τόν ὁποῖο ἔχει ὁ λαός τοῦ Θεοῦ κατά τήν τέλεση της. Αὐτό σημαίνει ἐξ’ ἄλλου και ἡ λέξη λειτουργία<λείτος= λαός, +ἔργο(= ἔργο τοῦ λαοῦ). Στην παρούσα εἰσήγηση το θέμα πού θά μάς άπασχολήσει εἶναι ἄν ὁ βαθμός καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ λαός τοῦ Θεοῦ συμμετέχει σήμερα στά τῆς Θείας Λατρείας εἶναι ἐκεῑνος πού τόν οἰκοδομεῖ πραγματικά σέ σῶμα Χριστοῦ καί τοῦ ἐξασφαλίζει ἀληθινά τήν διαμέσου τῶν ἱερῶν μυστηρίων καί τῶν ἄλλων ἁγιαστικῶν τελετῶν παρεχόμενη θεία χάρη[1] . Οἱ ἐνδίξεις πού ἔχουμε γιά τήν μή ἐνεργητική συμμετοχή τοῦ λαοῦ στη Θεία Λατρεία, εἶναι γεγονός ὑπαρκτό. Βασικές λειτουργικές ἀκολουθίες ἀν καί τελοῦνται ἀνελλιπῶς στίς ἐκκλησίες μας δεν τυγχάνουν συμμετοχῆς καί τοῦ λαοῦ εἴτε λόγῳ τῆς διάρκειάς τους εἴτε  λόγῳ τοῦ χρόνου κατά τόν ὁποῖον τελοῦνται, και ἔτσι ὁ λαός δέν ἔχει τη δυνατότητα νά συμμετάσχει σ’ αὐτές. Ἐπίσης εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ λειτουργικές ἀκολουθίες διεξάγονται ἀπό μία ὁμάδα «εἰδικῶν», τήν ὁποία ἀποτελοῦν ἐκτός ἀπό τόν ἱερέα καί τόν διάκονο, ὅταν ὑπάρχει καί αὐτός, ἕνας ἤ δύο  ψάλτες καί ὁ νεωκόρος καί ὅχι ἔνα ὁλόκληρο ἐν ἐνεργείᾳ πνευματικό λατρευτικό ἐπιτελεῖο. Στό λαό δέ ἐπιφυλάσσεται ὁ ρόλος τοῦ θεατή-ἀκροατῆ, πού προσεγγίζει τίς λειτουργικές ἀκολουθίες πιό πολύ ὡς εὐκαιρία περισυλλογῆς καί καθ’ ἑαυτόν μελέτης, παρά ὡς συμμετοχή στήν κοινή προσευχή τῆς Ἐκκλησίας[2]. Ἀκόμη ἡ διάσπαση τῆς ἐνότητας τοῦ λειτουργικοῦ χώρου μέ τήν ὑπερύψωση τῶν τεμπλῶν-εἰκονοστασίων, καί τήν κατάργηση τοῦ ἄμβωνα ὡς τῆς κύριας λειτουργικῆς σκηνῆς, πού γιά αἰῶνες κατελάμβανε τό κέντρο τοῦ ναοῦ στό μέσο τῶν πιστῶν, ἡ γλωσσική ἀπόσταση πού ὅλο καί περισσότερο χωρίζει τό σύγχρονο νεοέλληνα ἀπό τή λειτουργική γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἀπορρόφηση ἀπό τήν μυστικῶς τελούμενη ἀκολουθία τῆς Προσκομιδῆς τῆς ὑπό τοῦ λαοῦ τόσο ἐκφραστικῆς προσφορᾶς τῶν πρὀς εὐχαριστία προοριζομένων δώρων καί ὁ περιορισμός τῆς συμμετοχῆς τοῦ λαοῦ στή Θεία Κοινωνία ὁρισμένες μόνο φορές τόν χρόνο, εἶναι παράγοντες πού δυσχεραίνουν καί αὐτοί σέ μεγάλο βαθμό τήν ἐνεργό καί συνειδητή συμμετοχή τοῦ λαοῦ στή λατρεία. Ἔτσι δίνεται μία εἰκόνα έντελῶς ἀντίθετη πρός τόν κύριο χαρακτήρα τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς λατρείας ὡς λατρείας λογικῆς(Ρωμ. 12, 1), πού προσφέρεται ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ (Ἰωάν. 4, 24), καί ἔχει ὡς σκοπό μαζί μέ τή δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τόν ἐν Χριστῷ ἁγιασμό τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων[3].   Τά θέματα πού πρέπει νά μάς ἀπασχολοῦν γιά τήν ἐπανενεργοποίηση τῆς συμμετοχῆς τοῦ λαοῦ  εἶναι α) ἡ περί συνιερουργίας κλήρου καί λαοῦ διδασκαλία, β) ἡ εἰς ἐπήκοον τοῦ λαοῦ ἀνάγνωση τῶν ἱερατικῶν εὐχῶν, τό ὁποίο καί θά μας ἀπασχολίσει  περισσότερο καί γ) ἡ καλλιέργεια τῆς συμμετοχῆς τοῦ λαοῦ στήν ψαλμωδία.    

Τό ζήτημα τῆς ἀκροάσεως τῶν εὐχῶν τῆς Θ. Λειτουργίας ἀπό τους λαϊκούς ἀποτελεῖ κλειδί τῆς ἐκκλησιολογικῆς μας τοποθετήσεως. Ἡ ἀκρόαση τῶν εὐχῶν εἶναι συνέπεια τῶν μυστηρίων τοῦ Βαπτίσματος καί τοῦ Χρίσματος μέσω τῶν ὁποίων γίνεσαι σώμα Χριστοῦ- μέλος τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ μεγάλος λειτουργιολόγος τῆς ἐποχῆς μας ἀείμνηστος καθηγητῆς Ἰωάννης Φουντούλης δικαιολογεῖ τήν μυστική ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν ὑπό τοῦ ἱερέως ὡς ἐξῆς: «Εἶναι πολύ πιθανό ὅτι στό νά λέγονται οἱ εὐχές τῆς Θείας Λειτουργίας μυστικῶς συνετέλεσαν τεχνικοί ἤ μάλλον πρακτικοί λόγοι. Ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελείτο στό ἅγιο βῆμα μέ τόν ἱερέα ἐστραμμένο πρός ἀνατολάς, μέ τά νῶτα δηλαδή πρός τόν λαό, μέ τό τέμπλο πού ἤδη εῑχε ἀρχίσει νά ὑψώνεται, καί μέσα σέ ναούς, τίς βασιλικές, πού εἶχαν μεγάλες διαστάσεις. Ὑπό τίς συνθῆκες αὐτές ἦταν πολύ δύσκολη ἡ ἀκρόαση κειμένων πού διαβάζονταν σέ ὕφος ἀναγνώσεως… Ἀπόδειξη ὅτι τέτοιοι λόγοι προκάλεσαν τήν μυστικῶς ἀνάγνωση καί ὅχι θεωριτικοί, πού ἐκ τῶν ὑστέρων ἔρχονται νά δικαιολογήσουν τά γεγονότα, εἶναι ὅτι καί οἱ ὑπό παρόμοιες συνθῆκες ἀναγινωσκόμενες στό βῆμα εὐχές τοῦ ἑσπερινοῦ καί τοῦ ὄρθρου εἶχαν τήν ἴδια ἀπόληξη, ἐνῶ ἀντίθετα εὐχές Μυστηρίων, ὅπως τοῦ ἁγίου βαπτίσματος, τοῦ χρίσματος, τοῦ γάμου, τοῦ εὐχελαίου κ.λπ., πού διαβαζόταν ἐκτός τοῦ βῆματος, ἔμειναν νά ἀναγινώσκονται εἰς ἐπήκοον. Καί σ’ αὐτή τή Θεία Λειτουργία ἡ ὀπισθάμβωνος, πού λέγεται στό μέσον τοῦ ναοῦ εἶναι ἀκουστή, οἱ εὐχές ὅμως τῶν ἀντιφώνων, πού ἔχουν παρόμοιο περιεχόμενο,  καί διαβάζονται  μέσα στό βῆμα, λέγονται μυστικῶς.

Ἄς ἀνατρέξουμε ὄμως στό τί μᾶς λέει ἡ ἄρχαία παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ πρώτη καί πιό σημαντική μαρτυρία περί Θ. Εὐχαριστίας καί πιό συγκεκριμένα περί τοῦ τρόπου ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν κατά τήν Θ. Λειτουργία παρέχεται ἀπό τόν Ἰουστίνο τόν φιλόσοφο καί μάρτυρα τοῦ Β’ μ. Χ. αἰώνα (+165 μ.Χ.) στήν Α΄Ἀπολογία του[4], ὁ ὁποίος λέει:  Ἡμεῖς δέ μετά τό οὕτως λοῦσαι τόν πεπεισμένον καί συγκατατεθειμένον ἐπί τούς λεγομένους ἀδελφούς ἄγομεν, ἔνθα συνηγμένοι εἰσί, κοινάς εὐχάς ποιησόμενοι ὑπέρ τε ἑαὐτῶν καί τοῦ φωτισθέντος καί ἄλλων πανταχοῦ πάντων εὐτόνως, ὅπως καταξιωθῶμεν τά ἀληθῆ μαθόντες καί δι’ ἔργων ἀγαθοί πολιτευταί καί φύλακες τῶν ἐντεταλμένων εὑρεθῆναι, ὅπως τήν αἰώνιον σωτηρίαν σωθῶμεν. Ἀλλήλους φιλήματι ἀσπαζόμεθα παυσάμενοι τῶν εὐχῶν. Ἔπειτα προσφέρεται τῷ προεστῶτι τῶν ἀδελφῶν ἄρτος καί ποτήριον ὕδατος καί κράματος, καί οὗτος λαβών αἶνον καί δόξαν τῷ πατρί τῶν ὅλων διά τοῦ ὀνόματος τοῦ υἱοῦ καί τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀναπέμπει καί εὐχαριστίαν ὑπέρ τοῦ κατηξιῶσθαι τούτων παρ’ αὐτοῦ ἐπί πολύ ποιεῖται · οὗ συντελέσαντος τάς εὐχάς καί τήν εὐχαριστίαν πᾶς ὁ λαός ἐπεφημεῖ λέγων· Ἀμήν. Τό δέ Ἀμήν τῆ ἑβραΐδι διαλέκτῳ τό Γένοιτο σημαίνει. Εὐχαριστήσαντος δέ τοῦ προεστῶτος καί ἐπευφημήσαντος παντός τοῦ λαοῦ οἱ καλούμενοι παρ’ ἡμῖν διάκονοι διδόασιν ἑκάστῳ τῶν παρόντων μεταλαβεῖν ἀπό τοῦ εὐχριστηθέντος ἄρτου καί οἴνου καί ὕδατος καί τοῖς οὐ παροῦσιν ἀποφέρουσι[5].

Ἡμεῖς δέ, ἀφοῦ λούομεν οὕτως ἐκεῖνον ὅ ὅποῖος ἔχει πεισθῆ καί συγκατατεθῆ, τόν ὁδηγοῦμεν εἰς τούς λεγομένους ἀδελφούς, ὅπου εἶναι συνυθροισμένοι, διά νά ἀπευθύνωμεν εὐλαβῶς κοινάς εὐχάς ὑπέρ ἑαυτῶν, ὑπέρ τοῦ φωτισθέντος καί ὑπέρ τῶν ἄλλων ὅλων πανταχοῦ, διά νά καταξιωθῶμεν, μαθόντες τά ἀληθινά, νά εὐρεθῶμεν διά τῶν ἔργων καλοί πολῖται καί φύλακες τῶν ἐντολῶν, διά νά σωθῶμεν μέ τήν αἰώνιον σωτηρίαν. Ὄταν τελειώσωμεν τάς εὐχάς ἀσπαζόμεθα ἀλλήλους μέ φίλημα. Ἔπειτα προσφέρεται εἰς τόν προεστῶτα τῶν ἀδελφῶν ἄρτος καί ποτήριον ὕδατος καί κράματος οἴνου , οὗτος δέ λαβών ἀναπέμπει αἷνον καί δόξαν εἰς τόν Πατέρα τοῦ σύμπαντος διά τοῦ ὀνόματος τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἐπί μακρόν προσφέρει εὐχαριστίαν διά νά ἀξιωθῶμεν νά λάβωμεν ταῦτα ἀπό αὐτόν· ὅταν δέ αὐτός τελειώση τάς εὐχάς καί τήν εὐχαριστίαν, ὅλος ὁ παρών λαός ἐπευφημεῖ λέγων, «ἀμήν». Τό δέ ἀμήν εἰς τήν ἑβραϊκήν γλῶσσαν σημαίνει γένοιτο. Ἀφοῦ δέ ὁ προεστώς ἀναπέπέμψη τήν εὐχαριστήριον εὐχήν καί ὅλος ὁ λαός ἐπευφημήση οἱ καλούμενοι εἰς ἡμᾶς διάκονοι δίδουν εἰς ἕκαστον τῶν παρόντων νά μεταλάβη ἀπό τόν ἀγιασθέντα ἄρτον καί οἶνον καί ὕδωρ καί μεταφέρουν ἐπίσης εἰς τούς ἀπόντας.  

 Στό παραπάνω κείμενο μας πληροφορεῖ ὁ Ἰουστίνος ὅτι ἀναπέμπονται εὐχές ἀπό ὅλους (κοινές εὐχές), ἐπομένως εὐχές ἔκφωνες. Εὐχές «νά τούς ἀξιώσει νά μάθουν τήν ἀλήθεια», «νά ζήσουν σύμωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, νά τίς διαφυλάξουν στή ζωή τους» καί «νά λάβουν τήν αἰώνια σωτηρία». Ἡ περιγραφή τοῦ περιεχομένου τῆς εἰσαγωγικῆς αὐτῆς εὐχῆς ὑπό τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου ὑποδηλώνει ὅτι δέν ὑπῆρχε αὐστηρά καταγεγραμμένο κείμενο (εἰδάλλως θά καταγραφόταν), ἀλλά ὅτι τό παραπάνω περιεχόμενο διασωζόταν μέσα ἀπό ποικιλία διατυπώσεων. Ὁ «προεστώς», λαμβάνοντας τά προσφερόμενα ἀπό τους πιστούς, ἀναπέμπει τήν εὐχή τῆς εὐχαριστίας «ἐπί πολύ», δηλαδή γιά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ὅπως ἐπισήμανε καί γιά τίς εἰσαγωγικές εὐχές τῆς Θ. Εὐχαριστίας, τό κείμενο τῆς συγκεκριμένης εὐχαριστιακῆς εὐχῆς δέν ἦταν αὐστηρά καθορισμένο καί γι’ αὐτό δέν καταγράφεται ἐπακριβῶς. Καταγράφεται ὅμως τό περιεχόμενό του: αἶνος καί δοξολογία πρός «τον Πατέρα τῶν ὅλων διά τοῦ ὀνόματος τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»/ εὐχαριστία πρός τό Θεό γιά τή δυνατότητα τελέσεως τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Μετά ἀπό τήν εὐχή τῆς εὐχαριστίας, ὁ λαός προσθέτει τό «Ἀμήν» («ἐπιφημί»: λέγω κάτι μετά ἀπό κάτι ἄλλο). Εἶναι προφανές ὅτι αὐτή ἡ «ἐπεφημία», ἐφόσον λεγόταν στό τέλος τῆς εὐχῆς, ὑποδηλώνει τό γεγονός ὅτι οἱ πιστοί ἄκουγαν τήν εὐχή· αὐτό εἶναι αὐτονόητο, διότι δέν θά ἦταν δυνατό νά γνωρίζουν τήν ἀκριβή στιγμή τῆς «ἐπεφημίας», ἐάν δέν ἄκουγαν τό περιεχόμενο τῆς εὐχῆς[6].  Ἐπίσης  στήν  Α΄ Απολογία  μαρτυρεῖται καί πώς γίνεται τήν ἀπλή Κυριακή (χωρίς τήν βάπτιση) ἡ Θ. Λειτουργία, μετά τήν ὁμιλία τοῦ προεστῶτος, ἡ Θεία Εὐχαριστία ἐξελίσσεται ὡς ἐξῆς: (67, 3- 5). Ἔπειτα ἀνιστάμεθα κοινῆ πάντες καί εὐχάς πέμπομεν καί, ὡς προέφημεν, παυσαμένων ἡμῶν τῆς εὐχῆς ἄρτος προσφέρεται καί οἶνος καί ὕδωρ, καί ὁ προωστώς εὐχάς ὁμοίως καί εὐχαριστίας, ὅση δύναμις αὐτῷ, ἀναπέμπει καί ὁ λαός ἐπεφημεῖ λέγων τό Ἀμήν (ἀκολουθεῖ ἡ Μετάληψη)[7].

Ἔπειτα ἐγειρόμεθα ὅλοι μαζί καί ἀπευθύνομεν εὐχάς· καί, καθώς εἴπομεν προηγουμένως, ἀφοῦ παύσωμεν ἡμεῖς τήν εὐχήν προσφέρεται ἄρτος καί οἶνος καί ὕδωρ, ὁ δέ προεστώς ἀναπέμπει κατά δύναμιν ὁμοίας εὐχάς καί εὐχαριστίας καί ὁ λαός ἐπευφημεῖ λέγων τό ἀμήν, καί γίνεται εἰς ἕκαστον ἡ διάδοσις καί μετάληψις τῶν καθαγιασθέντων, καί στέλλονται εἰς τούς ἀπόντας.

 Στά ἀνωτέρω πρέπει νά ἀναφέρουμε καί τήν μαρτυρία τῶν Ἀποκρύφων Πράξεων τοῦ Ἰωάννου, πού συντέθηκαν μεταξύ τοῦ 150 καί 180 μ. Χ. στή Μικρά Ἀσία[8]. Στούς στίχους  85 καί 86 ὁ Ἰωάννης ἐπεύχεται καί λαβών ἄρτον ἀναπέμπει εὐχή δοξολογίας, ἡ ὁποία καί παρατίθεται[9]. Παρομοίως στό 109, 110, αἰτήσας ἄρτον εὐχαρίστησεν οὕτως (ἀκολουθεῖ τό κείμενο τῆς εὐχῆς)[10]. Καμία ἔνδειξη δέν ὑπάρχει στό ἀπόκρυφο αὐτό κείμενο περί τοῦ τρόπου, μέ τόν ὁποῖο ὁ Ἰωάννης ἀνέπεμψε τίς εὐχαριστιακές εὐχές. Ἡ χρήση, ὅμως ρημάτων, ὅπως τό «λέγω» καί τό «ἐπεύχομαι», καθώς καί ἡ παράθεση τοῦ κειμένου τῆς εὐχῆς- ὁδηγοῦν στό συμπέρασμα ὅτι οἱ Ἀπόκρυφες Πράξεις Ἰωάννου συμφωνοῦν μέ τήν προηγούμενη παράδοση περί τῆς εἰς ἐπήκοον τῶν παρισταμένων ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν.

Παρόμοιο συμπέρασμα συνάγεται καί ἀπό τή μαρτυρία τοῦ Ὠριγένη (+ 253 ἤ 254), ὅτι ὁ ἄρτος ἁγιάζεται διά λόγου, ἑπομένως μέ εὐχή, ἡ ὁποία «λέγεται» καί συνεπῶς ἀκούγεται ( καί οὐχί ἡ ὕλη τοῦ ἄρτου ἀλλ’ ὁ ἐπ’ αὐτῷ εἰρημένος λόγος ἐστίν ὁ ὠφελῶν τόν μή «ἀναξίως» τοῦ Κυρίου ἐσθίοντα αὐτόν)[11]

Στό Ὁδοιπορικόν τῆς Αἰθερίας (περί τό 385 μ.Χ), μαρτυροῦνται ὡς ἔκφωνες (χωρίς νά συγκεκριμενοποιοῦνται) κάποιες εὐχές κατά τήν Ἀκολουθία τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς[12], κατά τό Βάπτισμα[13], τόν Ἑσπερινό[14], καί τόν Ὄρθρο[15].

Τό γεγονός ὅτι κατά τό δεύτερο ἤμισυ τοῦ δ΄ αἰώνα διετηρεῖτο ἀκόμα τό παλαιοχριστιανικό σχῆμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας (εὐχές τοῦ λειτουργοῦ κατά δύναμιν – εὐχή εὐχαριστήρια), μαρτυρεῖται ἀπό τό Γρηγόριο Ναζιανζηνό(+ 390). Ἀναφερόμενος στόν ὁσιακό θάνατο τοῦ Ἐπισκόπου πατέρα του, σημειώνει γιά τήν τελευταία Θεία Λειτουργία, τήν ὁποία ἐκεῖνος τέλεσε κοντά στή νεκρική κλίνη:… καί τάς χεῖρας εἰς εὐχήν σχηματίσας, συντελεῖ προθύμως ἤ προτελεῖ τοῦ λαοῦ τά μυστήρια, ρήμασιν μέν ὀλίγοις καί ὅσοις ἔσθενεν, διανοίᾳ δέ, ὡς ἐμοί δοκεῖ , καί λίαν τελεωτάτῃ (ὤ τοῦ θαύματος), ἄνευ βήματος ἐπί βήματος, ἄνευ θυσιαστηρίου θύτης, ἱερεύς πόρρω τῶν τελουμένων· καί ταῦτα παρῆν αὐτῷ παρά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, αὐτῷ μέν γινωσκόμενα, τοῖς παροῖσι δέ οὐχ ὁρώμενα. Εἶτα ἐπειπών τά τῆς εὐχαριστίας ρήματα οὕτως, ὡς σύνηθες, καί τόν λαόν κατευλογήσας, πάλιν τῆς κλίνης γίνεται, τροφῆς τε μικρόν τι προσέμενος, καί ὕπνου μεταλαβών, ἀνακαλεῖται τό πνεῦμα[16].

«Καί ἔδωσε εἰς τά ἀδύνατα χέρια του τό σχῆμα τῆς προσευχῆς, τελεῖ πρόθυμα μαζί μέ τόν λαόν πρό τοῦ λαοῦ τά μυστήρια μέ ὀλίγα λόγια καί μέ ὅσα τοῦ ἐπέτρεπον αἱ δυνάμεις του, μέ πνευματικήν ὅμως δύναμιν ἀκέραιον νομίζω εἰς τέλειον βαθμόν, θαῦμα ἀπίστευτον. Ἦτο εἰς τό Βῆμα χωρίς νά ὑπάρχῃ Βῆμα, θύτης χωρίς θυσιαστήριον, ἱερουργός μακριά ἀπό τά τελούμενα. Καί τά τελούμενα ἦσαν ἐμπρός του μέ τήν βοήθειαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τά ἀντελαμβάνετο αὐτός καί οἱ ἄλλοι δέν τά ἔβλεπαν. Ἀφοῦ ἐπρόσθεσε τους λόγους τῆς θείας εὐχαριστίας ἔτσι, ὅπως κάθε φοράν, καί ἀφοῦ ηὐλόγησε καί ξαναηυλόγησε τόν λαόν, ἀνακλίνεται πάλιν εἰς τό κρεββάτιν του, δέχεται ὀλίγην τροφήν, κοιμᾶται ὀλίγον καί ξαναβρίσκει τάς πνευματικάς του δυνάμεις».

Εἶναι σαφές ὅτι οἱ εὐχές ἀνεγινώσκοντο εἰς ἐπήκοον καί καμιά ἔνδειξη δέν ὑπάρχει περί τοῦ ἀντιθέτου. Τό γεγονός αὐτό ἦταν τό σύνηθες· ἑπομένως, παρόμοια ἦταν ἡ ἕως τούς χρόνους ἐκείνους παράδοση. Οἱ λόγοι (εὐχές) ἤ τά ρήματα πρέπει νά ἦταν γνωστά, γι’ αὐτό γίνεται ἁπλή ἀναφορά στήν ἀνάγνωσή τους, χωρίς νά ὑπάρχει ἀνάγκη παραθέσεως κάποιων λεπτομερειῶν.

Ἰδιαίτερη μνεία ἀξίζει νά κάνουμε ἐνός ἀκόμη ἐνδιαφέροντος χωρίου. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀναφέρεται στήν μητέρα του καί ἐξαίρει τήν σεμνότητά της λέγοντας: «Ποτέ δέν ἀκούσθηκε ἡ φωνή της στίς ἱερές συνάξεις καί στούς ἱερούς τόπους, ἐκτός ἀπό τίς ἀναγκαῖες καί μυστικές ἀναφωνήσεις»[17]

Σημαντικότατη μαρτυρία ἀποτελοῦν οἱ Ἀποστολικές Διαταγές (τέλη τοῦ δ΄ μ. Χ. αἰώνα). Σέ τρία σημεῖα, τό σπουδαιότερο τῶν ὁποίων εἶναι στό 8ο βιβλίο, οἱ Ἀποστολικές Διαταγές ἀναφέρονται στή τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Στό 2ο βιβλίο, κεφ. 57, τό σχῆμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας παρουσιάζεται ὡς ἐξῆς[18]: ἀσπασμός τῆς εἰρήνης – Διακονικές αἰτήσεις- εὐλογία τοῦ λαοῦ ἀπό τόν Ἐπίσκοπο – εὐχή τοῦ Ἐπισκόπου- ἐπιτέλεση τῆς θυσίας, ἑστῶτος παντός τοῦ λαοῦ καί προσευχομένου ἡσύχως – Θεία Μετάληψη. 

Οἱ παραπάνω μνημονευόμενες εὐχές ἀναγινώσκονται προφανῶς εἰς ἐπήκοον τῶν παρισταμένων πιστῶν ἐπειδή καμία ἔνδειξη περί τοῦ ἀντιθέτου δέν ὑπάρχει. Παρόμοιο συμπέρασμα μποροῦμε νά ἐξαγάγουμε ἀπό τή δεύτερη Εὐχαριστιακή μαρτρία τῶν Ἀποστολικῶν Διαταγῶν , στό 7ο βιβλίο, κεφ. 25 καί 26: Περί  μέν τῆς Εὐχαριστίας οὕτω λέγοντες (καί παρατίθεται ἡ Εὐχαριστήρια εὐχή γιά τόν ἄρτο καί τό ποτήριο)[19]Μετά δέ τήν μετάληψιν οὕτως εὐχαριστήσατε ( καί ἀκολουθεῖ ἡ εὐχή)[20].

Τό 8ο βιβλίο τῶν Ἀποστολικῶν Διαταγῶν παρουσιάζει τήν περισσότερο ὁλοκληρωμένη μαρτυρία περί τῆς Θείας Εὐχαριστίας, κεφ. 12, 4 ἑξῆς: Εὐξάμενος οὖν καθ’ ἑαυτόν ὁ ἀρχιερεύς ἅμα τοῖς ἱερεῦσιν καί λαμπράν ἐσθῆτα μετενδύς καί στάς πρός τῷ θυσιαστηρίῳ, τό τρόπαιον τοῦ σταυροῦ κατά τοῦ μετώπου τῇ χειρί ποιησάμενος εἰπάτω (καί ἀκολουθεῖ ἡ ἁγία Ἀναφορά)[21]. Ἔτσι ἀρχίζει ἡ τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Γιά πρώτη φορά στίς λειτουργικές πηγές ἐμφανίζεται ἡ ἔνδειξη καθ’ ἑαυτόν ἀναφορικά μέ τόν τρόπο ἀναγνώσεως μιᾶς εὐχῆς ἀπό τόν Ἐπίσκοπο. Ὁ ὅρος ὑποδηλώνει εὐχή, ἡ ὁποία ἀκουγόταν ἀπό τό λαό καί ἀπό τούς συλλειτουργοῦντες ἱερεῖς (ἐπειδή ὁ Ἐπίσκοπος εὔχεται ἅμα τοῖς ἱερεῦσιν).

Ἡ μαρτυρία αὐτή τῶν Ἀποστολικῶν Διαταγῶν προσδιορίζει καί τή φύση (ἤ τό περιεχόμενο) τῆς μυστικῆς εὐχῆς: πρόκειται περί τῆς προετοιμασίας τοῦ Ἐπισκόπου καί τῶν ἱερέων πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς (μετά τήν εὐχή, ὁ Ἐπίσκοπος ἐνδύεται καί, ἱστάμενος μπροστά στό θυσιαστήριο, εὐλογεῖ τό λαό). Ἑπομένως, ἡ εὐχή πού ἀναγινώσκεται ἀπό τόν Ἐπίσκοπο καθ’ ἑαυτόν, εἶναι προσωπικοῦ καί ὄχι συλλογικοῦ χαρακτήρα.

Στήν παράθεση, ὅμως τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ ( 12, 6-27: τό τμῆμα τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς πρίν ἀπό τό ἅγιος, ἅγιος….[22], καθώς καί μετά τόν Ἐπινίκιο ὕμνο καί τίς εὐχές τοῦ καθαγιασμοῦ)[23], καμία ἔνδειξη δέν πιστοποιεῖ τή «μυστική» ἤ «καθ’ ἑαυτόν» ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν. Ἐκφράσεις ὅπως, Ὁ ἀρχιερεύς εἰπάτω, Ὁ ἀρχιερεύς ἑξῆς λεγέτω, Καί πᾶς ὁ λαός λεγέτω Ἀμήν, μαρτυροῦν ὅτι οἱ Ἀποστολικές Διαταγές παραμένουν σύμφωνες μέ τήν παράδοση περί τῆς εἰς ἐπήκοον τῶν πιστῶν ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν τῆς Θείας Εὐχαριστίας[24].    

Ἔμμεση ἀλλά σαφής μαρτυρία περί τῆς εἰς ἐπήκοον τῶν πιστῶν ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν τῆς Θ. Εὐχαριστίας προέρχεται ἀπό τό ἔργο De Sacramentis τοῦ Ἀμβροσίου Μεδιολάνων (+ 397). Ὁ συγγραφέας παραθέτει τό κείμενο τῆς Εὐχαριστήριας εὐχῆς, τούς ἱδρυτικούς λόγους τοῦ Μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας καί τήν εὐχή τοῦ καθαγιασμοῦ, χωρίς ἔνδειξη περί μυστικότητας στήν ἀνάγνωση ἤ περί προσπαθείας ἀποκρύψεως τοῦ περιεχομένου τῆς εὐχῆς.

Οἱ εὐχαριστήριες μαρτυρίες τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (+ 407) ἀπαιτοῦν ἰδιαίτερη προσοχή γιά τήν ἐπισήμανση στοιχείων σχετικῶν μέ τόν τρόπο ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν.

Οἱ σχέσεις ἱερέως καί πιστῶν κατά τή Θεία Εὐχαριστία τονίζονται ἰδιαίτερα ἀπό τό Χρυσόστομο. Κλῆρος καί λαός εἶναι ἕνα σῶμα μπροστά στό κοινό ποτήριο. Ὑπάρχουν κοινές εὐχές τῶν ἱερέων καί τῶν λαϊκῶν ἀλλά καί κοινή εὐχαριστιακή εὐχή. Ὁ ἱερέας ἀρχίζει τήν Ἀναφορά (τό κεντρικότερο τμῆμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας) ἐφόσον ὁ λαός ἐπιβεβαιώσει ὅτι Ἄξιον καί δίκαιον ἐστί νά τελεσθεῖ ἡ Θεία Εὐχαριστία. Ἀλλά καί ὁ Ἐπινίκιος ὕμνος εἶναι κοινός καί γιά τό λειτουργό καί γιά τούς παριστάμενους πιστούς Ἀλλ’ ἔνα σῶμα βρίσκεται μπροστά σ’ὅλους καί ἔνα ποτήρι. Καί στίς προσευχές βλέπει κανείς ὅτι ὁ λαός συμμετέχει πολύ. Γιατί προσεύχονται καί γιά ὅσα γίνονται καί γιά τούς ἀμαρτωλούς τόσο ὁ ἱερέας ὅσο καί ὁ λαός καί ὅλοι λένε τήν ἴδια προσευχή, προσευχή γεμάτη φιλανθρωπία. Καί ὅταν δέ δεχόμαστε μέσα στόν ἱερό ναό ἐκεινους πού δέν ἐπιτρέπεται νά μετάσχουν στό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, πρέπει νά γίνει ἰδιαίτερη προσευχή καί ὅλοι μαζί γονατίζουμε στό ἔδαφος καί σηκωνόμαστε ὅρθιοι ὅλοι μαζί. Ὅταν ἐπίσης πρόκειται νά μεταλάβουμε, ὅλοι ἀνταλάσσουμε ἀσπασμούς. Κι ὅταν πάλι τελεῖται τό πιό θαυμαστό μυστήριο, εὔχεται ὁ ἱερέας στό λαό, καί ὁ λαός στόν ἱερέα, ἀφού ἡ φράση, «μετά τοῦ πνεύματός σου», δέ σημαίνει τίποτα ἄλλο, παρά αὐτό ἀκριβῶς. Καί ἡ εὐχαριστία ἐπίσης εἶναι κοινή. Γιατί δέν εὐχαριστεῖ μόνο ὁ ἱερέας, ἀλλά καί  ὅλος ὁ λαός. Ἀφοῦ ἀρχίζει ἐκεῖνος, ἔπειτα συμφωνοῦν ὅλοι ὅτι αὐτό γίνεται σωστά καί δίκαια καί μετά ἀρχίζει ἡ εὐχαριστία.Καί γιατί θαυμάζεις πού ὁ λαός προσεύχεται μαζί μέ τόν ἱερέα, ἀφοῦ καί μαζί μέ τά ἴδια τά Χερουβείμ καί τίς οὐράνιες δυνάμεις ψάλλει τούς ἱερούς ἐκείνους ὕμνους πρός τό Θεό;[25].

Ἡ «συνεισφορά» τοῦ λαοῦ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἀποτελεῖ μαρτυρία ἀντίστοιχη μέ τή μαρτυρία τοῦ Ἰουστίνου (γιά τήν «ἐπισφράγηση» τῶν εὐχῶν τοῦ ἱερέως ἀπό τό λαό μέ τό «Ἀμήν»). Ὁ ἱερέας δέν προσεύχεται μεμονωμένα. Ἡ Εὐχαριστία, ὅπως παρουσιάζεται στήν παραπάνω μαρτυρία, ἐμφανίζει ἐσωτερική ἐνότητα τῶν τμημάτων της: ἡ εὐχή τῆς Εὐχαριστίας εἶναι κοινή, ὁ δέ Ἐπινίκιος ὕμνος, πού ἀκολουθεῖ, ἀναπέμπεται ἐπίσης κοινῇ. Ὁ ἱερός συγγραφέας, ἄλλωστε, τονίζει καί σέ ἄλλα ἔργα του τή δύναμη τῆς λειτουργικῆς προσευχῆς στό ναό, ὅταν αὐτή ἀναπέμπεται ἀπό ὅλους τούς παρισταμένους

Γιατί λέγει, «ὅπου εἶναι δύο ἤ τρεῖς συγκεντρωμένοι στό ὄνομά μου, ἐκεῖ εἶμαι ἀνάμεσά τους». Ἄν ὅπου εἶναι δύο ἤ τρεῖς συγκεντρωμένοι βρίσκεται ἀνάμεσά τους, πολύ περισσότερο βρίσκεται ἀνάμεσα σέ σᾶς. Γιατί ἐκεῖνο πού προσεύχεται κανείς μόνος του νά  τό λάβει καί δέν μπορεῖ νά τό λάβει, αὐτό θά τό λάβει προσευχόμενος μέ τό λαό. ‘Τί λοιπόν, δέν μπορῶ νά προσευχηθῶ στό σπίτι μου’; Μπορείς βέβαια νά προσευχηθεῖς, ἡ προσευχή σου ὅμως δέν ἔχει τόση δύναμη, ὅπως ὅταν γίνεται μαζί μέ τά συγγενικά σου μέλη, ὅπως ὅταν ὁλόκληρο τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ὁμόψυχα ἀπευθύνει στό Θεό τή δέηση μέ μιά φωνή, ἐνῶ εἶναι παρόντες οἱ ἱερεῖς καί προσφέρουν τίς προσευχές ὅλου τοῦ πλήθους[26].

Περί τῆς εὐχαριστιακῆς εὐχῆς, ὁ Χρυσόστομος παρέχει καί ἄλλη μαρτυρία, πού ὑποδηλώνει τήν εἰς ἐπήκοον ἀνάγνωσά της: Καί γάρ ἐπιλέγοντες τῷ ποτηρίῳ τάς ἀφάτους εὐεργεσίας τοῦ Θεοῦ, καί ὅσων ἀπολελαύκαμεν, οὕτως αὐτῷ προσάγομεν καί κοινωνοῦμεν, εὐχαριστοῦντες ὅτι τῆς πλάνης ἀπήλλαξε τό τῶν ἀνθρώπων γένος. Ἀλλά καί ἐμεῖς ὅταν ὁμολογοῦμεν κατά τήν ὥραν τοῦ ποτηρίου τάς ἀπεριγράπτους εὐεργεσίας τοῦ Θεοῦ καί ὅλα ὅσα ἀπελαύσαμεν, ἔτσι προσφέρομεν εἰς τόν Θεόν καί κοινωνοῦμεν, εὐχαριστοῦντες διά τό ὅτι ἀπήλλαξεν ἀπό τῆς πλάνην τό γένος τῶν ἀνθρώπων· [27].

 Πρόκειται γιά τό περιεχόμενο τῆς Εὐχαριστήριας εὐχῆς, ὅπου μνημονεύονται οἱ δωρεές τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους.Ὁ ἱερός Χρυσόστομος δέν ἐκφράζει κάποια ὑπόνοια περί τῆς μυστικῆς ἀναγνώσεως τῆς εὐχῆς (ὅπως θά ἔκανε, μέ βεβαιότητα, ἄν  αὐτή ἀνεγινώσκετο μυστικῶς).

Στόν βίο τῆς ὁσίας Μελάνης τῆς Νεωτέρας (+ 439)[28] παρέχεται κάποια σημαντική πληροφορία περί τοῦ τρόπου ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Καθώς αἰσθανόταν τό τέλος της, ἡ ὁσία Μελάνη ζήτησε νά τελεστεῖ ἀπό τόν ἐξομολόγο καί βιογράφο της Γερόντιο, ἡ Θ. Εὐχαριστία στό μικρό ναό κοντά στό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, δίπλα ἀπό τόν ὁποῖο βρισκόταν τό κελί της. Συντετριμένος ἀπό τόν ἐπικείμενο θάνατο τῆς ὁσίας, ὁ Γερόντιος ἀνεγίνωσκε τίς εὐχές τῆς Θείας Εὐχαριστίας χαμηλόφωνα, ὥστε ἡ Μελάνη δέν μποροῦσε νά ἀκούει ἀπό τό κελί της, ὅπου βρισκόταν κλινήρης. Γι’ αὐτό «φώναξε» πρός τό Γερόντιο: Ὕψωσον τήν φωνήν σου, ἵνα ἀκούσω τῆς ἐπικλήσεως[29].

Ἀπό τή μαρτυρία αὐτή διαφαίνεται, ὅτι τόν ε΄ αἰώνα στήν Παλαιστίνη οἱ εὐχές τῆς Θ. Εὐχαριστίας ἀνεγινώσκοντο εἰς ἐπήκοον τῶν παρισταμένων (ἡ χαμηλόφωνη ἀνάγνωση τῆς ευχῆς ἀπό τόν Γερόντιο, ὀφειλόταν στη θλίψη του καί δέν ἀποτελοῦσε λειτουργική συνήθεια). Σέ ἄλλη περίπτωση, ὁ Γερόντιος σημειώνει, ὅτι ἡ ὁσία Μελάνη διαμρτυρήθηκε καί τόν ἐπέπληξε, γιατί ἄκουσε κατά τά Δίπτυχα τῶν κεκοιμημένων τό ὄνομα κάποιας προσκυνητρίας τῶν Ἁγίων Τόπων, ἡ ὁποία, ὅμως, εἶχε ἀποδειχθεῖ ὅτι ἀνῆκε σέ αἱρετικό κλάδο μαγείας[30]. Εἶναι φανερό, ἐπομένως, ὅτι ἡ εὐχή τῶν Διπτύχων ἀνεγινώσκετο εἰς ἐπήκοον τῶν παρισταμένων.

Τήν μέχρι τόν 5ο αἰῶνα γενικευμένη πρακτική τῆς ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν εἰς ἐπήκοον κάλυψε καί στήριξε ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός μέ  τήν 137η Νεαρά, τῆς 26ης Μαρτίου τοῦ ἔτους 565 μ. Χ.: Πρός τούτοις κελεύομεν πάντας ἐπισκόπους τε καί πρεσβυτέρους μή κατά τό σεσιωπημένον, ἀλλά μετά φωνῆς τῷ πιστοτάτῳ λαῷ ἐξακουομένης τήν Θείαν προσκομιδήν καί τήν ἐπί τῷ ἁγίῳ Βαπτίσματι προσευχήν ποιεῖσθαι, πρός τό καντεῦθεν τάς τῶν ἀκουόντων ψυχάς εἰς πλείονα κατάνυξιν καί τήν πρός δεσπότην Θεόν διανίστασθαι δοξολογίαν. Οὕτως γάρ καί ὁ θεῖος ἀπόστολος διδάσκει, λέγων ἐν τῇ πρός Κορινθίους ἐπιστολῆ· «ἐπεί ἐάν εὐλογήσῃς τῷ πνεύματι, ὁ ἀναπληρῶν τόν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τό ἀμήν τῷ Θεῷ ἐπί τῇ σῇ εὐχαριστία; Ἐπειδή τί λέγεις οὐκ οἶδε. Σύ μέν γάρ καλῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ’ ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται». Καί πάλιν ἐν τῇ πρός Ρωμαίους οὕτως λέγει· «καρδίᾳ μέν γάρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δέ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν». Διά ταῦτα τοίνυν προσήκει τήν ἐπί τῇ ἁγίᾳ προσκομιδή καί τάς ἄλλας προσευχάς μετά φωνῆς παρά τῶν ὁσιωτάτων ἐπισκόπων τε καί πρεσβυτέρων προσφέρεσθαι τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν σύν τῷ Πατρί καί τῶ Ἁγίῳ Πνεύματι, γινωσκόντων τῶν ὁσιωτάτων ἱερέων, ὡς εἴπερ τι τούτων παρίδοιεν, καί τῇ φοβερᾷ κρίσει τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπολογήσονται καί οὐδέ ἡμεῖς ταῦτα γινώσκοντες ἐφησυχάσομεν ἤ ἀνεκδίκητα καταλείπομεν[31].

Τό πρῶτο θέμα πού πρέπει νά μνημονευθεῖ, εἶναι ἡ ἀναφορά τοῦ Ἰουστινιανοῦ στόν τρόπο ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν: Μή κατά τό σεσιωπημένον, ἀλλά μετά φωνῆς τῷ πιστοτάτῳ λαῷ ἐξακουομένης. Ἡ ἔνδειξη αὐτή φαίνεται ἁπλή στήν ἑρμηνεία της: οἱ εὐχές πρέπει νά ἀναγινώσκονται εἰς ἐπήκοον τοῦ λαοῦ καί ὅχι σιωπηρῶς (μυστικῶς)[32]. Ἔγκριτοι Ἕλληνες Θεολόγοι, συμφωνοῦν στήν ἀπόδοση τοῦ μετά φωνῆς ὡς χαμηλοφώνως[33]. Ἐκτός ἀπό τίς εὐχές τοῦ Βαπτίσματος, ἡ 137η Νεαρά συνιστᾶ τή μετά φωνῆς ἀνάγνωση τῆς Θείας Προσκομιδῆς. Πιθανότατο εἶναι ὅτι ἡ Νεαρά δέν ἀναφέρεται οὔτε στήν εὐχή τῆς Προθέσεως οὔτε στήν εὐχή τῆς Προσκομιδῆς, τήν ἀναγινωσκόμενη, σήμερα, μετά τήν ἀπόθεση τῶν Τιμίων Δώρων στήν ἁγία Τράπεζα, ἀλλά στό κεντρικότατο τμῆμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας, δηλαδή τήν ἁγία Ἀναφορά πού ἀρχίζει μέ τίς παρακελεύσεις τοῦ ἱερέως πρός τό λαό μετά τό Σύμβολο τῆς Πίστεως καί φθάνει ἕως τήν εὐχή τοῦ καθαγιασμοῦ[34]. Ὑπέρ τοῦ συμπεράσματος αὐτοῦ συνηγορεῖ καί τό γεγονός ὅτι ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός ἀντιδρά, μέ τή Νεαρά, στή Νεστοριανική τάση τῆς χαμηλόφωνης (ἥ μυστικῆς) ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν τοῦ κεντρικότατου αὐτοῦ τμήματος τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ὁ Ἰωάννης ὁ Μόσχος ὁ Εὐκρατᾶς, συνθέτει τό ἔργο του ΛειμώνΛειμωνάριον κατά τά ἀμέσως πρό τοῦ θανάτου του ἔτη στή Ρώμη(+619 ἤ 620)[35], τά δε γεγονότα πού περιγράφονται στό ἔργο του πρέπει νά χρονολογηθοῦν περί τά τέλη τῆς βασιλείας τοῦ Ἰουστινιανοῦ.

Ἡ πρώτη μαρτυρία περί τοῦ τρόπου ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν προέρχεται ἀπό κάποια διήγηση τοῦ Ἀββᾶ Γρηγορίου τοῦ ἀπό Σχολαρίων πρός τόν Ἰωάννη Μόσχο: κάποιος ἀδελφός στό κοινόβιο τοῦ Χοζεβᾶ, εἶχε ἀποστηθίσει τήν εὐχή τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς, κάποτε δε πηγαίνοντας στό Μοναστήρι τά πρόσφορα γιά τήν θεία Λειτουργία ἔλεγε τήν εὐχή αὐτή. Τήν ὥρα, πού ὁ ἱερουργός Ἰωάννης Χοζεβίτης λειτουργούσε δέν εἶδε τό Ἅγιο Πνεῦμα νά κατεβαίνει στά Τίμια Δῶρα (ὅπως συνήθως ἔβλεπε). Τότε, κάποιος Ἄγγελος τόν πληροφόρησε ὅτι τά Τίμια Δῶρα ἁγιάστηκαν, ἐπειδή ὁ ἀδελφός πού ἔφερνε τά πρόσφορα εἶχε πεῖ τήν εὐχή. Ἔκτοτε ὁ Ἀββᾶς Ἰωάννης ἀπαγόρευσε τήν ἐκτός τοῦ Ναοῦ ἀνάγνωση τῆς εὐχῆς αὐτῆς[36].

Τό συμβάν στό κοινόβιο τοῦ Χοζεβᾶ ἀποκαλύπτει ὅτι οἱ εὐχές τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς ἀνεγινώσκοντο εἰς ἐπήκοον, τουλάχιστον κατά τήν ἐποχή τοῦ ἐξηστορούμενου γεγονότος, καθόσον ὅχι μόνο τίς ἐγνώριζε ἀλλά καί τίς εἶχε ἀπστηθίσει ὁ μή κληρικός ἀδελφός τῆς Μονῆς· τό ὅτι δέν ἦταν κληρικός τό συμπεραίνουμε ἀπό τήν μετέπειτα ἀπαγόρευση νά μαθαίνει κανείς τήν εὐχή τῆς Ἀναφορᾶς, μή ἔχων χειροτονίαν. Τό γεγονός ὅτι ὁ λαϊκός –μοναχός ἐγνώριζε ἀπό στήθους τίς ἱερότατες εὐχές καί ὅτι, ἔστω καί ἀκούσια, «συνιερούργησε» μέ τόν ἀββά Ἰωάννη, ἀποκαλύπτει ὄχι μόνο τόν ἕως τότε κρατοῦντα τρόπο ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν ἀλλά καί τήν ὑψηλή θέση τοῦ λαϊκοῦ στή Θεία Εὐχαριστία[37]. Ἄξιον ἰδιαίτερου τονισμοῦ, ἐπίσης, εἶναι τό γεγονός ὅτι οἱ εὐχές τῆς Ἀναφορᾶς εἶχαν δημιουργήσει στό μοναχό αὐτό, πού τίς ἄκουγε, τέτοια συναισθήματα εὐσέβειας, ὥστε ἡ συνήθεια αὐτή προξένησε τόν καθαγιασμό τῶν Τιμίων Δώρων, ἔστω καί ἄν ὁ ἴδιος δέν ἦταν ἱερέας.       

Ἡ ἑπόμενη μαρτυρία προέρχεται ἀπό κάποιον ὕπαρχο τῆς Ἄφρων χώρας (πρόκειται περί τῆς Ἀπάμειας, τῆς δεύτερης ἐπαρχίας τῆς Συρίας) πού ὀνομαζόταν Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζεται φιλόχριστος καί φιλομόναχος καί φιλόπτωχος, ὁ πᾶσι χαίρων τοῖς ἀγαθοῖς οἶς ἀγαπᾶ ὁ Θεός[38]. Αὐτός ὁ Γρηγόριος ἀναφέρει ὅτι στό χωριό Γοναγό τῆς ἐπαρχίας του, κάποια παιδιά πού ἔβοσκαν πρόβατα θέλησαν νά «τελέσουν» τή Θεία Λειτουργία ὡς παιχνίδι. Βρῆκαν κάποιο λίθο γιά «θυσιαστήριο» καί προέβησαν σέ λεπτομερή ἀναπαράσταση τῶν τελουμένων στή Θεία Εὐχαριστία, λέγοντας καί τίς εὐχές. Ἡ αἰτία τῆς γνώσεως τοῦ περιεχομένου τῶν εὐχῶν ἀπό τά παιδιά αὐτά ἀναφέρεται σαφῶς: Ἐπειδή δέ ἔν τισι τόποις ἐκφωνεῖν μεγάλως εἰώθασιν οἱ πρεσβύτεροι εὑρέθησαν τά παιδιά, τήν εὐχήν τῆς ἁγίας ἀναφορᾶς ἐκμανθάνοντα, ἐκ τοῦ συνεχῶς αὐτήν ἐκφωνεῖσθαι[39]. Ἡ κατάληξη τοῦ παιχνιδιοῦ αὐτοῦ παρ’ ὀλίγο νά στοιχίσει τή ζωή τῶν παιδιῶν: ἀμέσως μετά τήν ἐκφώνηση τῶν εὐχῶν, φωτιά ἀπό τόν οὐρανό κατέκαυσε τούς ἄρτους πού εἶχαν τοποθετηθεῖ πάνω στίς πέτρες, τά δέ παιδιά ἔμειναν ἡμιθανή· ὅταν, ἀργότερα συνῆλθαν καί διηγήθηκαν τά γεγονότα στούς γονεῖς τους, ἀποφασίστηκε ἀπό τόν Ἐπίσκοπο νά ἀνοικοδομηθεῖ στί σημεῖο ἐκεῖνο ναός.

Δυστυχώς «ἐδῶ καί ἀρκετούς αἰῶνες ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, τόν ὁποῖο ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ὀνόμασε ‘’γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαός εἰς περιποίησιν…’’ (Α΄ Πέτρ. 2: 9), δέν ἔχει ἀκούσει, καί συνεπῶς δέν γνωρίζει, αὐτή τήν αὐθεντική προσευχή τῶν προσευχῶν, μέ τήν ὁποία ὁλοκληρώνεται τό Μυστήριο καί ἐκπληροῦται ἡ οὐσία καί ἡ ἴδια ἡ κλήση τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλα ὅσα ἀκοῦν οἱ πιστοί εἶναι μεμονομένες ἐκφωνήσεις καί ἀποσπασματικές φράσεις, ἡ ἀλληλοσύνδεση τῶν ὁποίων –μερικές φορές ἀκόμη καί τό ἀπλό νόημά τους- παραμένει ἀκατανόητη, ὅπως στήν ἐκφώνηση: ‘’… τόν ἐπινίκιον ὕμνον ἄδοντα, βοῶντα, κεκραγότα καί λέγοντα…’’. Ἄν σέ αὐτό προσθέσουμε καί τό γεγονός πώς σέ πολλές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες αὐτές οἱ εὐχές, ὄχι μόνο εἶναι ‘’μυστικές’’, ἀλλά ἀκόμη περισσότερο διαβάζονται πίσω ἀπό μια κλειστή Ὡραία Πύλη, μέ τραβηγμένες ἐπιπλέον καί τίς κουρτίνες, δέν θά ἦταν λάθος τότε νά ποῦμε πώς ἡ εὐχή τῆς Εὐχαριστίας ἔχει ὅσον ἀφορᾶ ὅλους τούς πρακτικούς σκοπούς της καί τίς ἐπιδιώξεις της ἐκπέσει ἀπό τήν ἐκκλησιαστική της χρήση. Επαναλαμβάνω πώς οἱ λαϊκοί ἁπλᾶ δέν τή γνωρίζουν, οἱ θεολόγοι δέν ἐνδιαφέρονται γι’ αὐτή καί ὁ ἱερέας πού ἀναγκάζεται νά διατρέξη μέ μιά ματιά τό κείμενο, ὅσο οἱ ψάλτες ψέλνουν –καί συχνά αὐτό τό ψάλσιμο ἐπιμηκύνεται τόσο πολύ, ὥστε νά ἀποτελεῖ ὁλόκληρο ‘’κονσέρτο’’-δύσκολα μπορεῖ νά συλλάβη ὁλοκληρωμένα τήν πληρότητα, τήν ἑνότητα καί τήν ἀκεραιότητά της… Σ’ αὐτή τήν κατάσταση ἐγώ προσωπικά δέν μπορώ νά δῶ παρά μιά βαθειά παρακμή»[40] θά τονίσει ὁ ἔγκριτος λειτουργιολόγος π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν.

Ἀλλά ἄς ἀκούσουμε καί τήν ἄποψη τοῦ Κολλυβᾶ ἱερομονάχου Νεοφύτου τοῦ Καυσοκαλυβίτου περί τοῦ θέματος. «Τοῦ γάρ ἱερουργοῦ μυστικάς καί οὐκ ἀκουστάς τῷ λαῷ λέγοντος τάς εὐχάς, πῶς συμβιβάσει ὁ λαός τῶν ἐκφωνήσεων τό: «τόν ἐπινίκιον ὕμνον ἄδοντα, βοῶντα κεκραγότα καί λέγοτα»; τό:  «λάβετε φάγετε» κτ. καί τό: «πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες» κτ. τό: «ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας ἀχράντου» κτ. τό: «χάριτι καί οἰκτιρμοῖς καί φιλανθρωπία»; κτ. τό: «ἵνα καί αὐτοί σύν ἡμῖν δοξάζωσι»;  Ἕκαστον γάρ τούτων, τῶν εὐχῶν ἑξηρτημένον, καθ’ ἑαυτό οὐκ ἀπαρτίζει διάνοιαν. «Ἄν λέγωνται μυστικά οἱ εὐχές ἀπό τόν ἱερουργό, πῶς ὁ λαός θά συμβαδίση μέ τίς ἐκφωνήσεις… ἀφοῦ ἡ καθεμιά ἀπ’ αὐτές, ἐξηρτημένη ἀπό τίς εὐχές, καθ’ ἑαυτήν δέν συγκροτεῖ νόημα;… Καί πῶς θά συμπροσευχηθῆ ὁ λαός γι’ αὐτά πού δέν ἀκούει;[41]  Καί ἡ εὐχή δέ τῆς λειτουργίας ἡ λέγουσα «δός Κύριε, καί τοῖς συνευχομένοις ἡμῖν προκοπήν βίου» κτ. ἀκουστάς τῷ λαῷ ἐθέλει τάς εὐχάς εἶναι.

Τί γάρ δήποτε τάς εὐχάς, ὧν αἱ ἐκφωνήσεις ἀκουσταί, μυστικῶς λεκτέον; Ἆρ’ ὡς ἀναξίων τῶν περιεστώτων πιστῶν τῆς αὐτῶν ἀκροάσεως; Οὐκοῦν οὐδέ τάς τῶν εὐχῶν μυστικωτέρας ἐκφωνήσεις ἀκουστάς, ἀλλά μυστικῶς καί αὐτάς λεκτέον. Τί γάρ μυστικώτερον, ὧν ἐν ἐν τῷ μυστικῷ ὁ Κύριος δείπνῳ καί ἐποίησε καί εἶπε; Τί κρυφιωδέστερον τῶν τῆς ἐπικλήσεως ρημάτων ἐπί τῇ ἀναδείξει τοῦ ἄρτου τῆς εὐχαριστίας και τοῦ ποτηρίου τῆς εὐλογίας, ὧν τά μέν τοῦ δείπνου, ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ καί τῷ Ἀποστόλῳ (Α’Κορ. ιγ’), τά δέ τῆς ἐπικλήσεως, λαμπρᾷ καί διαπρυσίῳ τῇ φωνῇ τοῖς πιστοῖς ἐκφωνεῖται; Εἶτα πῶς ποτε εἰς τήν τῶν μυστηρίων μετάληψιν προσκαλοῦνται, οἱ τῆς τῶν εὐχῶν δῆθεν ἀκροάσεως ἀνάξιοι; Οἱ γάρ τῆς τῶν εὐχῶν ἀκροάσεως ὑποτεθέντες ἀνάξιοι, οὐδέ τῆς τῶν μυστηρίων μεταλήψεως εἰσιν ἄξιοι κατά τόν θεῖον Χρυσόστομον (ὁμιλ. γ’εἰς τήν πρός Ἐφεσ.). Ἀλλά μήν τῆς τῶν μυστηρίων μεταλήψεως οὐκ ἀπαξιοῦνται ὡς προσκαλούμενοι ξύμπαντες οἱ περιεστῶτες, οὐδέ τῆς τῶν εὐχῶν ἄρα ἀκροἀσεως ἀπαξιωτέοι. Ὁ γάρ θ’ ἀποστ. Κανών ἀξιοῖ τούς εἰσιόντας πιστούς τῇ προσευχῇ καί τῇ ἁγίᾳ μεταλήψει παραμένειν·… ὁ δέ Ἰάκωβος ἐν τῇ λειτουργίᾳ αὐτοῦ ἀνιστάμενος φησίν (ὁ ἐν κλίσει τοῦ αὐχένος εὐξάμενος ἱερεύς) ἐκφωνεῖ «καί ποίησον τόν μέν ἄρτον τοῦτον» κτ, ὁ λαός, ἀμήν· ὁ ἱερεύς: «καί τό ποτήριον τοῦτο» κτ. ὁ λαός: Ἀμήν. [42]

 «Γιατί θά πρέπει νά λέγονται μυστικῶς οἱ εὐχές τῶν ὁποίων οἱ ἐκφωνήσεις ἐκφέρονται εἰς ἐπήκοον πάντων;  Μήπως διότι ἐκλαμβάνονται οἱ παρευρισκόμενοι πιστοί ως ἀνάξιοι νά τίς ἀκροαστοῦν; Τότε  λοιπόν δέν θά πρέπει νά ἀκούγονται  οὔτε καί οἱ ἐκφωνήσεις τῶν εὐχῶν πού εἶναι μυστικώτερες ἀπό κάποιες ἄλλες, ἀλλά θά πρέπει καί αὐτές νά λέγονται μυστικῶς».

   Τό γεγονός ὅτι ὅλες οἱ ἐκφωνήσεις, ἐκτός ἀπό τό δοξολογικό, διαθέτουν καί ἐσχατολογικό περιεχόμενο («καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων») ἴσως χρειάζεται νά μᾶς προβληματίση καί γιά ἔναν ἀκόμη λόγο: πῶς εἶναι θεμιτό νά ἀκούγεται ἀπό τους πιστούς ἡ μνεία τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, πού εἶναι μυσταγωγικότερος, καί νά μήν ἐπιτρέπεται νά ἀκούγωνται οἱ ἀναφορές στό παρελθόν καί στό παρόν, οἱ ὁποῖες ὑπάρχουν στό κύριο σῶμα τῶν εὐχῶν;   

Πολύ εὔλογα ὁ Νεόφυτος ὑποδεικνύει τήν ἀνακολουθία: «Ἄλλωστε οἱ ἐκφωνήσεις εἶναι μυστικώτερες ἀπό τίς εὐχές. Τί πιό μυστικό ἀπό ἐκείνα πού ὁ Κύριος στό μυστικό δεῖπνο εἶπε καί ἔκανε; Τί πιό ἀπόρρητο ἀπό τά λόγια τῆς ἐπικλήσεως πού προσέφερε ἀναδεικνύοντας τόν ἄρτο τῆς εὐχαριστίας καί τό ποτήριο τῆς εὐλογίας, τά ὁποῖα στό Εὐαγγέλιο καί στόν Ἀπόστολο, ἀλλά καί στούς πιστούς ἐκφωνοῦνται μέ λαμπρά καί καθαρή φωνή;[43]

Ἔπειτα πῶς ἔρχεται ἡ στιγμή κατά τήν ὁποία προσκαλούνται στήν μετάληψη τῶν μυστηρίων, αὐτοί πού ὑποτίθεται ὅτι εἶναι  ἀνάξιοι τῆς ἀκροάσεως τῶν εὐχῶν; Διότι αὐτοί πού ἐκλαμβανονται ὡς ἀνάξιοι να ἀκροασθοῦν τίς εὐχές, κατά τόν θείον Χρυσόστομον οὔτε γιά νά μεταλάβουν τά μυστήρια θά εἶναι ἄξιοι. Ἀλλά ὅπως δέν θεωρούνται ἀνάξιοι ἀπό τήν μετάληψη τῶν μυστηρίων καθῶς προσκαλούνται σέ αὐτά ἄπαντες οἱ παρευρισκόμενοι, ἔτσι οὔτε καί γιά τήν ἀκρόαση τῶν εὐχῶν λογίζονται ἀνάξιοι. Ἄλλωστε ὁ θ’ἀποστολικός κανόνας ἀπαιτεῖ ἀπό τους πιστούς πού προσέρχονται στήν προσευχή νά παραμένουν καί στήν μετάληψη τῶν ἁγίων μυστηρίων… Ὁ δέ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος στήν λειτουργία πού συνέταξε    λέει ὅτι ( ὁ ἱερεύς πού εὐχεται ὑποκλινόμενος) ἐκφωνεῖ «καί ποίησον τόν μέν ἄρτον τοῦτον» κτ, ὁ λαός, ἀμήν· ὁ ἱερεύς: «καί τό ποτήριον τοῦτο» κτ. ὁ λαός: Ἀμήν. Συνεπῶς ἡ στέρηση τῶν εὐχῶν στόν λαϊκό σημαίνει ἐξωεκκλησιασμό κατά τόν Χρυσόστομο καί τούς  Μεγάλους πατέρες.  Ὅπως ἀντιλαμβανόμαστε, ἡ σημερινή τακτική ἔχει θέσει ὑπό ἐπιτίμιο ὅλους τούς λαϊκούς! («Πῶς καί γιατί ὅλοι λαϊκοί μεταμορφώθηκαν σέ ἀφορισμένα πρόσωπα;» πρωτ.  Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, Ἡμερολόγιο, ἔκδ. Ἀκρίτας, 2002, σ. 360.) 

Ἐπειδή εἶναι καθολική ἡ χάρη, ἀνάγκη καί ἡ δοξολογία νά εἶναι καθολική, κάτι ἀδύνατο ἄν δέν ἀκούγεται[44]. «Ὁ λαός πρέπει νά εὐχαριστήση, ἀλλά δέν γνωρίζει γιά ποιά εὐχαριστεῖ. Καί ὁ ἱερέας πού προσεύχεται μόνος του πρός τόν Θεό θά ἀκούση τό τοῦ Ἀποστόλου: ‘’σύ μέν καλά εὐχαριστεῖς, ἀλλά ὁ λαός ἔξω πῶς θά εὐχαριστήση μαζί σου ἀφοῦ δέν γνωρίζει τί λέγεις;’’ (Α΄ Κορ. 14: 16). Καί παραβλέπω τό γεγονός ὅτι, ἐπειδή ἡ ἀκοή του ἀπρακτεῖ, στρέφεται ἐπί πλέον ἡ διάνοιά του σέ μάταιες σκέψεις»[45].

Μιά τέτοια λατρεία δέν εἶναι λατρεία λογικῶν προβάτων: «Τῶν μάγων καί ἐπαοιδῶν καί φαρμακῶν χαρακτηριστικό εἶναι νά μουρμουρίζουν μπροστά στόν λαό»[46].

«Τά εὐχολογικά καί ὑμνολογικά κείμενα εἶναι συντεταγμένα κατά κανόνα σέ πληθυντικό ἀριθμό καί ἀφοροῦν στό σύνολο τῆς Ἐκκλησίας, κληρικούς καί λαϊκούς. Τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν Λατρεία δέν εἶναι τεμαχισμένο ἤ ταξικά χωρισμένο»[47] θά ἐπισημάνει   ὁ καθηγητῆς Ἰωάννης Φουντούλης.

Ὡς πρός τό κείμενο τῆς Θ. Λειτουργίας μᾶς ἐνδιαφέρει, ἐν προκειμένῳ καί ἡ φιλολογική συνοχή καί συνέχειά του. Ὑπό τούς ὅρους αὐτούς ἐννοῦμε τό γεγονός ὅτι τό σύνολο τῶν εὐχῶν τῆς Θ. Λειτουργίας ἐμφανίζει τή μορφή μιᾶς ἀλληλουχίας αἰτημάτων καί ἐννοιῶν. Ἡ διαπίστωση αὐτή συνεπάγεται τή θεώρηση τῶν εὐχαριστιακῶν εὐχῶν ὡς ἑνός ἑνιαίου ὅλου.

Ὡς ἑνιαία ὁλότητα, ὅμως θά πρέπει νά θεωρηθεῖ καί κάθε μεμονωμένη εὐχή τῆς Θ. Λειτουργίας. Οἱ ἐκφωνήσεις τῶν εὐχῶν συνιστοῦν τίς δοξολογικές κατακλεῖδες, οἱ ὁποῖες ἐνισχύουν τό αἴτημα πού διατυπώνεται σέ κάθε εὐχή: « Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα…», «Ὅτι σόν τό κράτος καί σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία…», « Ὅτι ἀγαθός καί φιλάνθρωπος Θεός ὑπάρχεις …», «Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡμῶν…», «Σύ γάρ εἶ ὁ φωτισμός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν…», « Ὅτι ἐλεήμων καί φιλάνθρωπος Θεός ὑπάρχεις …» κ.ο.κ.

Ἡ φιλολογική συνοχή καί συνέχεια τῶν εὐχῶν τῆς Θ. Λειτουργίας κορυφώνεται στήν Ἁγία Ἀναφορά [48], τά ἐπιμέρους τμήματα τῆς ὁποίας ἐμφανίζουν μιά θαυμαστή ἑνότητα. Τό τμήμα ἐκεῖνο τῶν  λειτουργικῶν ἐκφωνήσεων τῆς Θ. Λειτουργίας ἦταν «ἐκφωνούμενο», δηλαδή δέν εἶχε ἀναπτυγμένη μουσική μορφή (ὅπως συνέβη στή μεταβυζαντινή μελοποιῒα μέ τόν Τρισάγιο ὕμνο, τά ἀλληλουάρια, τό Χερουβικό ὕμνο καί τό «Ἄξιον Ἐστί». Πρός ἀποφυγή παρεξηγήσεων, ἐπισημαίνουμε ὅτι ἀναφερόμαστε στίς ἑξῆς φράσεις ἤ κείμενα: «Ἔχομεν πρός τόν Κύριον»/ «Ἄξιον καί δίκαιον»/ Ἐπινίκιος ὕμνος/ «Σέ ὑμνοῦμεν…». Αὐτά ἦσαν ἐκφωνούμενα καί ὄχι ψαλλόμενα, παρεμβάλλονταν δέ ἀνάμεσα στίς εὐχές τοῦ τμήματος τῆς Ἁγίας Ἀναφορᾶς, οἱ ὁποῖες ἀναγινώσκονταν «εἰς ἐπήκοον τοῦ λαοῦ χαμηλοφώνως» (καί ὄχι ἐκφώνως), ὅπως μαρτυρεῖ ὁλόκληρη ἡ χειρόγραφη παράδοση τῶν εὐχολογίων.    

Ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ νά τήν ἐκθέσουμε σχηματικά:

Μετά τήν ἀπάντηση τοῦ λαοῦ «Ἄξιον καί δίκαιον», τό πρῶτο τμῆμα τῆς εὐχῆς τῆς Ἀναφορᾶς ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἀπάντηση αὐτή, γιά νά ἀναπτύξει τή δοξολογία πρός τό Θεό: Ἄξιον καί δίκαιον σέ ὑμνεῖν… (ἡ ἴδια ἔννοια διασώζεται στή λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου, ὅπου ἁπλῶς προτάσσεται τό «Ὁ Ὤν Δέσποτα…»). Τό πρώτο τμῆμα τῆς εὐχῆς καταλήγει στή μνεία τῆς ἀγγελικῆς δοξολογίας, μέσα ἀπό τήν ὁποία οἱ οὐράνιες δυνάμεις «ἄδουν καί βοοῦν καί κράζουν» τόν Ἐπινίκιο ὕμνο· τότε, ἀκριβῶς, ἀκούγονται τά λόγια τοῦ ὕμνου αὐτοῦ τό τέλος τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ καί πάλι εἰσαγωγή γιά τό δεύτερο τμῆμα τῆς εὐχῆς: Μετά τούτων καί ἡμεῖς… Ἡ εὐχή τῆς Ἀναφορᾶς ὁλοκληρώνεται μέ τήν ἀνάμνηση τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου καί τήν κορύφωση τοῦ ἔργου τῆς Θείας Οἰκονομίας: Σταυρός, Πάθος, Ἀνάσταση, Ἀνάληψη, «καθέδρα ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός», Δευτέρα ἔνδοξος Παρουσία. Καί ἐπειδή τά θυμόμαστε ὅλα αὐτά (ἡ μετοχή «μεμνημένοι» εἶναι αἰτιολογική ἤ τροπική) καθώς προσφέρουμε «τά σά ἐκ τῶν σῶν» ( ἄς κατανοήσουμε, ἐπιτέλους, ὅτι ὁλόκληρη ἡ χειρόγραφη παράδοση ἔχει μετοχή- «προσφέροντες»- καί ὄχι τόν ἐνεστώτα «προσφέρομεν»), «ὑμνοῦμε, εὐλογοῦμε καί εὐχαριστοῦμε τό Θεό καί τόν παρακαλούμε» τά ἀκόλουθα: Κατάπεμψον τό Πνεῦμα σου τό Ἅγιον… Ἡ εὐχή τῆς ἐπικλήσεως ἀποτελεῖ, ἐπομένως, τή φυσική συνέχεια τοῦ «καί δεόμεθά σου». Τέλος στήν εὐχή τῆς ἐπικλήσεως ἐπισυνάπτεται ἡ τῶν Διπτύχων, ἡ ὁποία εἶναι καί αὐτή ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τό προηγούμενο προσευχητικό κείμενο.

Καταγράψαμε σχημτικά τή φιλολογική ἑνότητα τοῦ κειμένου ( αὐτό πού στή γλώσσα τῶν ἀναγνωσμάτων ὀνομάζεται «συνεχής ἀνάγνωση»), διότι πρέπει νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι, ὅταν τό ἕνα τμῆμα προϋποθέτει τό προηγούμενό του δέν εἶναι δυνατόν καί τά δύο νά λέγονται ταυτόχρονα: ὅταν ἡ εὐχή Ἄξιον καί δίκαιον σέ ὑμνεῖν προϋποθέτει νά ἀκουστεῖ πρῶτα ἡ φράση τοῦ λαοῦ «Ἄξιον καί δίκαιον», δέν μποροῦμε νά παραθεωροῦμε τήν ἑνότητα τοῦ κειμένου καί τήν ὥρα πού ὁ ἱερέας ἀναγινώσκει τήν εὐχή, νά ψάλλεται μέ ἐκτενές μέλος καί ὄχι μέ ἐμμελή ἀνάγνωση τό «Ἄξιον καί δίκαιον». Τό ἴδιο συμβαίνει μέ τόν Ἐπινίκιο ὕμνο, ὁ ὁποῖος πρέπει πρῶτα νά ἀναγνωσθεῖ ἐμμελῶς ὥστε νά ἀρχίσει τό δεύτερο τμῆμα τῆς εὐχῆς τῆς Ἀναφορᾶς. Οὔτε νομιμοποιούμαστε, ἐπειδή μέ τήν παραφθορά τοῦ κειμένου τό «προσφέροντες» ἔγινε «προσφέρομεν», νά ψάλλουμε σέ ἐκτενές μέλος (καί ὄχι μέ ἐμμελή ἀνάγνωση ) τό «Σέ ὑμνοῦμεν …», πού καταλήγει στό «καί δεόμεθά σου ὁ Θεός ἡμῶν», γιά νά ἀκολουθήσει αὐτό «πού δεόμαστε», δηλαδή ἡ εὐχή τῆς Ἐπικλήσεως (Καταπεμψον).   

    

Ἀφοῦ ἐκθέσαμε καί τήν φιλολογική συνέχεια τοῦ κειμένου τῆς ἀναφορᾶς πρέπει νά τονίσουμε ὅτι τά μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καί τοῦ Χρίσματος πού  παρέχουν μύηση καί ὅλοι οἱ πιστοί, μετὰ τὸ Βάπτισμά τους, εἶναι «μυσταγωγούμενοι» καὶ ὄχι πλέον «κατηχούμενοι». Διὰ τοὺς βεβαπτισμένους ἡ ἐπὶ γῆς ζωὴ εἶναι μία διαρκὴς «διακαινήσιμος» περίοδος, μία διατήρησις τοῦ λευκοῦ ἐνδύματος τοῦ Βαπτίσματος, ἕως τήν «Καινὴν Κυριακήν», ἕως τὴν συνάντηση μὲ τὸν ἐρχόμενον Κύριον. Ὡς «μυσταγωγούμενοι» πρέπει νὰ μαθητεύσουν εἰς τὸ Μυστήριον τῆς λατρείας, αὕτη δὲ ἡ μαθητεία διέρχεται -πλὴν τῶν ἄλλων παραμέτρων-καὶ διὰ τοῦ εἰς ἐπήκοον τῶν πιστῶν τρόπου ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν, ὁ ὁποῖος, ἑπομένως, δὲν πρέπει νὰ ἀποτελέσῃ μόνον ἀντικείμενον τελετουργικοῦ κανόνος, ἀλλὰ καὶ ἀφορμὴν διδαχῆς («μυσταγωγικῆς κατηχήσεως») ἐκ μέρους τῶν ποιμένων καί διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπως ἐλπίζω νά φάνηκε, ἄφθονες πατερικές καί ἱστορικές μαρτυρίες στηρίζουν τήν ἀκρόαση τῶν εὐχῶν, ἐνῶ δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὅλοι οἱ μεγάλοι σύγχρονοι θεολόγοι συνευδοκοῦν. Ἔχοντας λοιπόν ἔτσι τά λειτουργικά δεδομένα, μπορούμε νά πούμε: α) Τά πάντα εἰς τήν Θεία Λειτουργία ἔχουν τήν δέουσα θέσιν, β) . Οἱ πιστοί  θά πρέπῃ νά βοηθηθοῦν ὥστε νά συνειδητοποιήσουν ὅτι κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν δέν «τελοῦν» τό Μυστήριον μετά τοῦ Ἱερέως, ἀλλά συμμετέχουν εἰς αὐτό πρέπει  δηλαδή νὰ ἀποτελέσῃ ὅχι μόνο ἀντικείμενο τελετουργικοῦ κανόνος, ἀλλὰ καὶ ἀφορμὴν διδαχῆς («μυσταγωγικῆς κατηχήσεως») ἐκ μέρους τῶν ποιμένων καί διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας, δ) Ἡ ἀνάγνωσις τῶν εὐχῶν «χαμηλοφώνως» καί οὐχί «ψιθυριστικῶς», ὡς συνήθως λέγεται ἡ τελευταία πρακτική αὕτη, παρέχει εἰς τούς πιστούς τήν δυνατότητα παρακολουθήσεως τῆς ἀλληλουχίας εὐχῶν καί ἐκφωνήσεων καί τῆς κανονικῆς δομῆς τῆς Θείας Λειτουργίας, τήν ὁποίαν πολλάκις «λυμαίνεται ἡ ἀπόσπασις τῶν εὐχῶν ἐκ τῆς οἰκείας θέσεως καί σχέσεως πρός τά συμφραζόμενα καί συμψαλλόμενα,ε) ἤ νά παραλείπουν τήν ἐνσυνείδητον ἀνάγνωσιν τῶν εὐχῶν, ἤ ἀπό τήν κατά μηχανικόν τρόπον ἔκφρασιν καί ἐκφοράν αὐτῶν, ἤ καί ἀπό τό νά προσπερνοῦν αὐτάς «μέ τό μάτι», κατά τό δή λεγόμενον, τούς δέ πιστούς θά βοηθήσῃ ὥστε νά συνειδητοποιήσουν ὅτι ὁ Ἱερεύς κατά τήν Θεία Λειτουργία δέν προφέρει μυστικῶς μαγικάς τινάς φράσεις, ἀλλά τελεῖ καί ἀναφέρει ἐξ ὀνόματός των «δεήσεις καί ἱκεσίας καί θυσίας ἀναιμάκτους» ὑπέρ παντός τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἔχω τήν πεποίθηση ὅτι ἡ τακτική τῆς ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν εἰς ἐπήκοον τῶν πιστῶν, συνεπής στήν μυστηριολογία τῆς Ἐκκλησίας , θά γνωρίζη ὅλο καί μεγαλύτερη διάδοση στό ἐξῆς, ἀπό τούς ἔχοντες τήν εὐθύνη τῆς λειτουργικῆς τάξεως στήν Ἐκκλησία. Και θά κλείσω μέ ένα χωρίο τοῦ Νικόλαου Καβάσιλα πού ἀφορᾶ τίς εὐχές.

 

 Ὁ Νικόλαος ὁ Καβάσιλας (14ος αἰώνας) λέει: Καί αὐτό πράγματι μποροῦν νά πετύχουν σ’ ἐμᾶς οἱ προσευχές (εὐχαί), οἱ ψαλμωδίες καί ὅλα ὅσα ἱερά λέγονται καί γίνοται σ’ αὐτήν. Διότι αὐτά μᾶς ἀγιάζουν καί μᾶς διαθέτουν, ἀφ’ ἐνός μέν νά δεχθοῦμε ὅπως πρέπει τόν ἁγιασμό, ἀφετέρου δέ νά διατηρήσουμε τόν ἁγιασμό καί νά παραμείνουμε κάτοχοί του… Οἱ προσευχές μᾶς στρέφουν πρός τόν Θεό καί προξενοῦν τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας… Ἔτσι λοιπόν ἀπό τό ἴδιο τό νόημα τῶν λόγων, ὅσων λέγονται καί ὅσων ψάλλονται, ὠφελούμαστε κατά τήν ἱερουργία.[49]    

 

 

[1] Βλ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Σύγχρονα λειτουργικά προβλήματα, σελ. 659.

[2] ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Λειτουργικές ἰδιομορφίες, σελ. 211.

[3]  π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, σελ. 40-41.

[4] Ἀπευθύνεται πρός τόν αὐτοκράτορα Ἀντωνίνο Πίο καί τόν καίσαρα Μ. Αὐρήλιο περί τό 150 μ.Χ .

[5] Α΄ Απολογία, 65, 1-5, ΒΕΠΕΣ 3, σ. 197 (12-28).

[6] ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΙΛΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ, τόμος Β΄, σελ, 135 καί 136.

[7] {ΒΕΠΕΣ 3, 1955, σ. 198 (16- 20)}.

[8] Βλ. σχετικά στό J. QUASTEN, Patrology, τόμ. 1 Utrecht- Antwerp, Spectruum, 1975, σελ. 135.

[9] J. SOLANO, Textos eucaristicos primitivos, I (Hasta fines del siglo IV), Madrid, Bibliotheca des autores Cristianos, 1978, σ. 721 (1073).

[10] J. SOLANO, στό ἴδιο, σ. 722 (1074). Τά κείμενα αὐτά παρατίθενται με σχόλια ἀπό τόν N. BORGIA, Frammenti eucaristici antichissimi. Saggio di poesia sacra populare bizantina, Grottaferrata 1932, σ. 37-40.

[11] Εἰς τό κατά Ματθαῖον, ια΄, 14, στό ΒΕΠΕΣ 13, 1957, σ. 61 (32- 34).

[12] Ἔκδ. ὑπό H. PETRE, Etherie, Journal de Voyage, στό SC 21, 1971, σ. 199.

[13] Στό ἴδιο, 47, σ. 261.

[14] Στό ἴδιο, 24, σ. 193.

[15] Στό ἴδιο, 24, σ. 189- 191.

[16] Λόγος ΙΗ΄ (Ἐπιτάφιος εἰς τόν πατέρα, παρόντος Βασιλείου), 29, PG 35, 1021A. Τά ρήματα τῆς εὐχαριστίας εἶναι εἴτε ἡ καθαγιαστική εὐχή εἴτε ἡ εὐχαριστήρια εὐχή πρίν ἀπό τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Εὐχαριστίας (B. PRUCHE, SC 17, 1968 σημ. 29).

[17] Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ιη’ (ἐπιτάφιος εἰς τόν πατέρα), 9, ΕΠΕ 6, 285.

[18] ΒΕΠΕΣ 2, 1995, σ. 53(34)-54(18).

[19] ΒΕΠΕΣ 2, σ. 124(33)- 125(12).

[20] ΒΕΠΕΣ 2, σ. 125(13-33).

[21] Στό ἴδιο, σ. 151 (2- 5).

[22] ΒΕΠΕΣ 2, 1995, σ. 151(5)-154(21).

[23] Στό ἴδιο, σ.154(22)-157(21).

[24] E. BRANISTE, «L’ Assemblee Liturgique decrite dans les Constitutions Apostoliques et les differentes fonctions dans son cadre», στό L’ Assemblee Liturgique et les differents roles dans l’ Assemblee,  Conferences Saint-  Serge XXIIIe Semaine d’ etudes liturgiques, Roma, Edizioni Liturgiche, 1973, σ. 104 (Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae», «Subsidia» 9).

[25] Ἀλλά πᾶσιν ἕν σῶμα πρόκειται, καί ποτήριον ἕν. Καί ἐν ταῖς εὐχαῖς δέ πολύ τόν λαόν ἴδοι τις ἄν συνεισφέροντα. Καί γάρ ὑπέρ τῶν ἐνεργουμένων, ὑπέρ τῶν ἐν μετανοίᾳ, κοιναί καί παρά τοῦ ἱερέως, καί παρ’ αὐτῶν γίνονται αἱ εὐχαί, καί πάντες μίαν λέγουσιν εὐχήν, εὐχήν τήν ἐλέου γέμουσαν… Τά τῆς Εὐχαριστίας, πάλιν κοινά· οὐδέ γάρ ἐκεῖνος εὐχαριστεῖ μόνος, ἀλλά καί ὁ λαός ἅπας. Πρότερον γάρ αὐτῶν λαβῶν φωνήν, εἶτα συντιθεμένων ὅτι ἀξίως καί δικαίως τοῦτο γίνεται, τότε ἄρχεται τῆς εὐχαριστίας. Καί τί θαυμάζεις, εἴ που μετά τοῦ ἱερέως ὁ λαός φθέγγεται, ὅπου γε καί μετ’ αὐτῶν τῶν Χερουβείμ καί τῶν ἄνω δυνάμεων, κοινῆ τούς ἱερούς ἐκείνους ὕμνους ἀναπέμπει;  ( Ὑπόμνημα εἰς τήν πρός Κορινθίους Ἐπιστολήν, ΙΗ΄, στό Ε.Π.Ε., Χρυσοστόμου ἔργα 19, σ. 486(6-23). 

[26] Ὅπου γάρ ἄν ὦσι δύο ἤ τρεῖς, φησί, συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμί ἐν μέσῳ αὐτῶν. Εἰ, ὅπου δύο ἤ τρεῖς εἰσί συνηγμένοι, ἐν μέσῳ ἐστί, πολλῷ μᾶλλον ἐφ’ ὑμῶν. Ὁ γάρ καθ’ ἑαυτόν τις εὐχόμενος λαβεῖν οὐ δύναται, τοῦτο μετά τοῦ πλήθους εὐχόμενος λήψεται· διά τί; Ὅτι εἰ καί μή ἡ οἰκεία ἀρετή, ἀλλ’ ἡ συμφωνία πολλήν ἔχει τήν ἰσχύν (Εἰς τήν Β΄ Πρός Θεσσαλονικεῖς 4, 4, PG  62, 491, ΕΠΕ, 23, 4, 83-84). Τί γάρ, ἐν τῇ οἰκία οὐ δύναμαι εὔξασθαι; Δύνασαι μέν εὔξασθαι, οὐ τοσαύτην δέ δύναμιν ἔχει ἡ εὐχή, ὡς ὅταν μετά τῶν μελῶν τῶν οἰκείων γίνηται, ὡς ὅταν ὁλόκληρον το σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ὁμοθυμαδόν ἀναπέμπῃ τήν δέησιν μιᾷ φωνῇ ἱερέων παρόντων, καί τάς εὐχάς τοῦ κοινοῦ πλήθους ἀναφερόντων ( Ἀπόδειξις τοῦ χρησίμως τάς περί Χριστοῦ καί ἐθνῶν καί τῆς ἐκπτώσεως Ἰουδαίων προφητείας ἀσαφεῖς εἶναι,  PG 56, 4, 181- 182, ΕΠΕ 1, 356-357 ).    

[27] Ὑπόμνημα εἰς τήν Α΄ Πρός Κορινθίους ΚΔ΄, 2, στό Ε.Π.Ε., Χρυσοστόμου ἔργα 18α , σ. 82-83.

[28] Ἡ ὁσία Μελάνη καταγόταν ἀπό τή Ρώμη (γεννήθηκε περί τό 383 μ.Χ.) καί ἀφιέρωσε τή ζωή της σέ ἔργα φιλανθρωπίας. Μετά ἀπό πολλά ταξίδια (Β. Ἀφρική, Αἴγυπτος, Κωνσταντινούπολις), ἡ ὁσία κατέληξε στά Ἱεροσόλυμα, ὅπου ἔκτισε, κοντά στόν κῆπο τῆς Γεσθημανῆ, διπλό μοναστήρι (γιά ἀνδρική καί γυναικεία κοινότητα), ὑπῆρξε δέ προϊσταμένη τῶν μοναστηριῶν αὐτῶν ἕως τό θάνατό της.Ὁ Βίος της γράφτηκε ἀπό τόν ἐξομολόγο της Γερόντιο, ἱερομόναχο στήν ἀνδρική μονή πού ἡ ἴδια εἶχε ἱδρύσει. 

[29] Βίος τῆς ὁσίας Μελάνης , 66, ἔκδ. D. Gorce, S.C. 90, 162, σ. 262-264.

[30] Βίος, 28, S.C. 90, 1962, σ. 182.

[31] Κεφ. 6, στό R. SCHOELL- G. KROLL, Corpus Juris Civilis, vol. III, Berolini, Weidmannos, 1899, σ. 699(3-15).

[32] Ἔτσι ἑρμηνεύεται ἡ προτροπή αὐτή τοῦ Ἰουστινιανοῦ ἀπό πολλούς π.χ. A.G. MARTIMORT (L’ Eglise en Piere, Introduction a la Liturgie<par Robert CABIE>, Tournai, Desclee 1983, σ. 163.

[33] Ὁ Π.Ν. Τρεμπέλας, ὁ ὁποῖος ἀγωνίστηκε γιά τή συνειδητοποίηση τῆς παραδόσεως περί τῆς εἰς ἐπήκοον ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν, σημειώνει περί τοῦ προκειμένου: Δηλαδή νά μή λέγωσι τάς εὐχάς ταύτας μυστικῶς, ἀλλά μέ φωνήν κάπως ζωηροτέραν, ὥστε νά ἀκούωνται αὗται καί ὑπό τοῦ πιστοτάτου λαοῦ, τοῦ συμμετέχοντος εἰς τήν λατρείαν («Πᾶς ὁ λαός ἐπεσφράγιζε…», σ. 438). Ὁ δέ Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης Διονύσιος, σημειώνει: Πρέπει νά προσέξουμε τί ἀκριβῶς ἐννοεῖ τό «ἐξακουομένης». ὄχι φωνές, ὄχι θεατρική ἀπαγγελία, ἀλλά ὅσο πού νά ἀκούεται καθαρά φωνή τοῦ λειτουργοῦ (Θεία Λειτουργία, Ἀθῆνα, Ἀποστολική Διακονία, 1986, σ. 120).  

[34] Περί τούτου ὁ Π.Ν. Τρεμπέλας ἐκθέτει πολλές ἀποδείξεις μέ τή συγκριτική μελέτη τοῦ συγκεκριμένου σημείου τῆς Νεαρᾶς μέ τίς Ἀλεξανδρινές ἀλλά καί τίς Δυτικές Λειτουργίες, καθῶς καί μέ τόν Ἰωάννη Μόσχο ( Αἱ Τρεῖς Λειτουργίαι κατά τούς ἐν Ἀθήναις κώδικας, Ἀθῆναι, 1982, σ. 100-101· «Εἰς ἐπήκοον ἀνάγνωσις…», σ. 382.

[35] P. BATIFOL, Lecons sur la Messe, Paris, Gabalda, 1920, σ. 210. Γεννημένος περί τό 550 μ. Χ. στή Δαμασκό, ὁ μοναχός Ἰωάννης Μόσχος ἐπισκέφθηκε πολλές Μονές τῆς Παλαιστίνης καί τῆς Αἰγύπτου καί καταχώρισε στό Λειμῶνα τίς ψυχωφελεῖς διηγήσεις, τίς ὁποῖες ἄκουσε στους ποικίλους αὐτούς τόπους τῆς ἀσκήσεως.  

[36] Ἦν τίς ἀδελφός ἐν τῷ κοινοβίο τοῦ Χοζεβᾶ, ὅς ἦν μαθῶν τήν προσκομιδήν τῆς ἁγίας ἀναφορᾶς. Ἐν μιᾷ οὖν ἐπέμφθη ἐνέγκαι εὑλογίας, καί ἐρχόμενος ἐν τῷ μοναστηρίῳ εἶπεν τήν προσκομιδήν ὡς ἐν τάξει τῆς στιχολογίας. Καί τάς εὐλογίας προέθηκαν ἐν τῷ δίσκῳ ἐν τῷ ἁγίῳ θυσιαστηρίῳ οἱ διάκονοι· καί ἐν τῷ προσκομίζειν τόν ἀββᾶν Ἰωάννην τόν τότε πρεσβύτερον ὄντα, τόν ἐπίκλην Χοζεβίτην, ὅς καί ὕστερον γέγονεν Καισαρείας τῆς κατά Παλαιστίνην ἐπίσκοπος, οὐκ ἐθεάσατο κατά ἔθος τήν ἐπιφοίτησιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί λυπηθεῖς μήτι ἄρα αὐτός ἥμαρτεν, καί διά τοῦτο ἀπέστη τό Πνεῦμα τό Ἅγιον εἰσῆλθεν ἐν τῷ διακονικῷ κλαίων καί ρίπτων ἑαυτόν ἐπί πρόσωπον· καί φαίνεται αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου λέγων, ὅτι ἐξότου ἐν τῇ ὁδῷ ἐπικομιζόμενος τάς εὐλογίας ἀδελφός ἔλεγεν τήν ἁγίαν ἀναφοράν, ἡγιάσθησαν καί τετελειωμένα εἰσίν. Καί ἀπό τότε λόγον ἐπέθηκεν γέρων, ὥστε μηδένα μαθεῖν τήν ἁγίαν ἀναφοράν, μή ἔχοντα χειροτονίαν, μηδέ ὡς ἔτυχεν λέγειν αὐτήν ἐν οἱῳδήποτε καιρῷ χωρίς τόπον ἡγιασμένον (Λειμών 25, PG. 87(ΙΙΙ), 2869 D-  2871A).

[37] Ὁ Π.Ν. Τρεμπέλας, μέ ἀφορμή τή συγκεκριμένη μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου Μόσχου, ἀξιολογεῖ ὡραιότατα τήν ἔννοια τῆς «συνιερουργίας» τῶν λαϊκῶν κατά τή Θεία Εὐχαριστία καί γενικά στή λατρεία («Ἡ ἔννοια τῆς συνιερουργίας», στό Ἐκκλησία 26, 1949, φ. 23, σ. 363).

[38] P.G. 87(III), 3080 D.

[39] Στό ἴδιο, 3081 Β.

[40] πρωτ. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, Εὐχαριστία, ἔκδ. Ἀκρἰτας 2000, σσ. 234-235.

[41] Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου, Ἐπιτομή ἱερῶν κανόνων, τόμος α΄, ἔκδ. Ἀστήρ, 1999, σ. 201.

[42] Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου ὅπου παραπάνω σ. 201-202.

[43] Τό ἴδιον.

[44] Πρωτ. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, ὅπου παραπάνω, σσ. 123-124.

[45] Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου, ὅπου παρ., σ. 204.

[46] Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου, ὅπου παρ., σ. 203.

[47] Ἰωάννου Φουντούλη, Οἱ λαϊκοί στήν πράξη τῆς λατρείας, «Κοινωνία», 1991, τ.4, σς448-465.

[48] Τό τμήμα τό ὁποῖο περιλαμβάνει τόν διάλογο τοῦ ἱερέα μέ τό λαό ἀμέσως μετά τό Σύμβολο τῆς Πίστεως, τήν εὐχή τῆς Ἁγίας Ἀναφορᾶς σέ δύο τμήματα (παρεμβαλλομένου τοῦ Ἐπινικίου ὕμνου), καθώς καί τίς εὐχές τῆς Ἀναμνήσεως, τῆς Ἐπικλήσεως καί τῶν Διπτύχων ζώντων καί κεκοιμημένων.

[49] Νικολάου Καβάσιλα, Ἐρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας, α΄, ἔκδ. Τό περιβόλι τῆς Παναγίας, 1991, σσ. 22-23.   

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΨΥΧΩΝ

 

υπό επισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

            Εάν επιθυμούσαμε να προσδώσουμε έμφαση σε ένα κυρίαρχο στοιχείο της σύγχρονης εποχής αυτό δεν θα μπορούσε να είναι άλλο παρά η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Εάν επιθυμούσαμε επίσης να σταθούμε στο πλέον αρνητικό σημείο της ανθρώπινης σύγχρονης πραγματικότητας αυτό σίγουρα δεν θα ήταν άλλο από την έντονη βίωση της τραγικής μοναξιάς. Είναι αλήθεια παραδεκτή και όχι ανακάλυψη το γεγονός, ότι το άτομο στην χρονική αυτή συγκύρια διαθέτει ποικίλους τρόπους επικοινωνίας (ανέξοδους μάλιστα), χωρίς όμως αυτό να βοηθά ουσιαστικά τις μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις από τους οποίους απουσιάζει η διάθεση να ακούσουν και να συμμεριστούν τα όποια προβλήματα ανακύπτουν.

            Ο απαιτούμενος χρόνος σε συνδυασμό με ένα πλήθος επιτακτικών  υποχρεώσεων, όπως τουλάχιστον διαμορφώνονται αυτές στο εκάστοτε πλαίσιο κοινωνικού σχεδιασμού, διώχνει την οποιαδήποτε υποψία ασχολίας με κάτι που δεν παράγει υλικό κέρδος. Κάθε ικμάδα συμπόνιας «στεγνώνει» μπροστά στο προσωπικό συμφέρον που απορροφά αδίστακτα την όποια διάθεση προσφοράς και συμπαράστασης. Φίλοι καρδιακοί αδυνατούν να απαντήσουν στα αδιέξοδα αγαπημένων προσώπων, ενώ παράλληλα πλήθος ψυχολόγων επιζητούν να εντάξουν προβληματικές προσωπικότητες στο πελατολόγιο τους (με το αζημίωτο φυσικά), ως παρουσιαζόμενη ευκαιρία επαγγελματικής δραστηριότητας. Ίσως κάποιος δειλά-δειλά (φοβούμενος μην χαρακτηριστεί «γραφικός») προτείνει και μια συνάντηση με έναν πνευματικό-εξομολόγο, ως λύση που ακόμα δεν έχει δοκιμαστεί.

            Στην σύγχρονη εποχή η έννοια του πνευματικού πατέρα είναι συνώνυμη αυτής του καθοδηγητή μιας εξωτερικής συμπεριφοράς αποδεκτής ηθικά. Ονομάζεται και «ψυχολόγος θρησκείας», χορηγός άφεσης αμαρτιών και φύλακας νόμων και κανόνων. Η ορθόδοξη διδασκαλία απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς καθώς για αυτήν ο εξομολόγος είναι το εντεταλμένο εκείνο πρόσωπο, το φωτιζόμενο από το Άγιο Πνεύμα, για την ηθική τελείωση του ανθρώπου, η οποία συντελείται με την συνδρομή της θείας χάριτος. Το παρόν πόνημα θα επιχειρήσει να στηρίξει αυτή την θέση μέσα από την βιβλική-εκκλησιαστική παράδοση, αλλά και να σκιαγραφήσει τον τύπο του διακριτικού πνευματικού, ο οποίος μπορεί  να «αναπαύσει» ψυχές που ζούν στην ερημιά της «ακοινώνητης» κοινωνίας.   

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ

Αναζητώντας την απαρχή στην βιβλική-εκκλησιαστική παράδοση.

Το πρώτο δώρο που χάρισε η Ανάσταση του Χριστού στους ανθρώπους ήταν η δυνατότητα της αφέσεως των αμαρτιών τους. Η θυσία του Ιησού είχε πλέον προλειάνει την αγία διαδικασία επανένωσης του Πλάστου με το πλάσμα Του, του Πατέρα με το παιδί Του. Είναι αλήθεια πως στην πρώιμη χριστιανική εκκλησία η έννοια Πατέρας παραπέμπει απευθείας στον Θεό[1] αλλά παράλληλα και στον Χριστό ο οποίος φανερώνει αυτήν την αγάπη του Πατέρα. Η πατρική ιδιότητα του Κυρίου αποτυπώνεται εντονότερα μετά την Ανάληψη καθώς υπόσχεται στους μαθητές Του, ότι δεν θα τους αφήσει ορφανούς αλλά με την αποστολή του Αγ. Πνεύματος θα οδηγηθούν «εις πάσαν την αλήθειαν»[2]. Θέλοντας ο Ιησούς να δώσει προοπτική και συνέχεια σε ότι δημιούργησε έδωσε ρητή εντολής στους Αποστόλους με σαφή προσανατολισμό την σωτηρία των ανθρώπων: «Λάβετε πνεύμα άγιον, αν τινών αφήτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς, αν τινών κρατήτε, κεκράτηνται.»[3]. Στον ευαγγελικό αυτό λόγο θεμελιώνεται  «εν πολλοίς» το αξίωμα της πνευματικής πατρότητος. Τρανό παράδειγμα ο θείος Παύλος ο οποίος γράφει με επίγνωση: «Εάν γαρ μυρίους παιδαγωγούς έχητε εν Χριστώ αλλ’ ου πολλούς πατέρας, εν γαρ Χριστώ Ιησού δια του ευαγγελίου εγώ υμάς εγέννησα»[4], αλλά και σε άλλο σημείο «τεκνία μου, ους πάλιν ωδίνω, άχρις ου μορφωθή Χριστός εν υμίν!»[5]. Το χάρισμα αυτό οι Απόστολοι μετέδωσαν στους Επισκόπους και αυτοί στους διαδόχους τους. Η ορθόδοξη εκκλησία για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως  αποστολική και πατερική.

Οι Πατέρες κινήθηκαν και αυτοί στην ίδια εκκλησιολογική ατραπό (και πως θα μπορούσαν άλλωστε να διαφοροποιηθούν) με πρωτοπόρο τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο να ομολογεί, ότι ο επίσκοπος δεν είναι μόνο αρμόδιος του «δεσμείν και λύειν» αμαρτίες αλλά ως «τύπος του Πατρός»[6] οφείλει να αγωνιά για την πρόοδο, τον καταρτισμό και την αναγέννηση «εν Χριστώ» των πνευματικών του παιδιών. Και αφού ο λόγος μας περιστρέφεται γύρω από το αξίωμα του επισκόπου και των αρμοδιοτήτων του ας διευκρινίσουμε και τα σχετικά με αυτόν. Τον 4ον μ. Χ. αι. θεωρήθηκε από αρκετούς πως η πνευματική πατρότητα βρίσκει ίσους τους δύο βαθμούς της ιεροσύνης (πρεσβυτέρους και επισκόπους). Σε αυτό θα τοποθετηθεί καταλυτικά ο Επιφάνιος Κύπρου γράφοντας πως η τάξη των επισκόπων είναι «τάξις πατέρων γεννητική» αφού «πατέρας γαρ γεννά τη εκκλησία» σε αντίθεση με αυτή του πρεσβυτέρου ο οποίος «δια της του λουτρού παλιγγενεσίας τέκνα γεννά τη εκκλησία» [7]. Αρχικά λοιπόν η εξουσία του «δεσμείν και λύειν» τα ανθρώπινα αμαρτήματα δόθηκε από τους αγίους Αποστόλους στους αρχιερείς. Πρακτικές όμως ανάγκες (αποστάσεις, ελλείψεις επισκόπων, διωγμών κ.α) καθώς και η φύση του μυστηρίου (το επιτακτικό πολλές φορές) δυσχέραιναν την  επιτέλεση του. Με την πάροδο του χρόνου και την σύμφωνη γνώμη των Πατέρων μεταβιβάστηκε στους ιερείς αλλά και στους μοναχούς το δικαίωμα.  Ως προς τους τελευταίους για τους οποίους και εγέρθηκαν αντιδράσεις  ο Βαλσαμών «αργότερα διακρίνει σαφέστατα την διακονία να δέχονται λογισμοί και να δίνουν συμβουλές από την εξουσία του αφιέναι αμαρτίας».[8]

Το έργο και η προσωπικότητα του εξομολόγου.

Η πνευματική διακονιά της ακροάσεως και αφέσεως των αμαρτιών είναι μια επίπονη και υπεύθυνη αρμοδιότητα για τον κληρικό της εκκλησίας. Ρίχνοντας μια ματιά στο έργο του Άγιου Νικοδήμου του Αγιορείτου «Εξομολογητάριον», αντιλαμβανόμαστε αμέσως το ύψος της πνευματικής ζωής στο οποίο θα πρέπει να βρίσκεται ο πνευματικός για να επιτύχει της αποστολής του. Συνιστά (ο άγιος) το αξίωμα αυτό να δίδεται μόνο σε εκείνους που έφτασαν μέσω της ασκήσεως στην απάθεια. Και αν λόγω των συνθηκών της κάθε εποχής υπάρχει έλλειψη τέτοιων ενάρετων ανδρών να αναπληρώνονται αυτοί από τους πλέον εμπειρότατους και γεροντότερους. Δεν αποκλείει βέβαια και τους νεότερους αν αυτοί διαθέτουν πνευματικά χαρίσματα και σύνεση γεροντική.[9] Ανάλογα ο Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος ονομάζει τον πνευματικό «θεραπευτή αλλά και συνεργό στην πορεία προς την θέωση»[10] δίνοντας παράλληλα σε μας το ερέθισμα να επιχειρήσουμε την παράθεση των προτερημάτων-χαρισμάτων του αληθινού όντος πνευματικού και του υψηλού έργου που καλείται να επιτελέσει.

Ας ξεκινήσουμε από την θυσιαστική αγάπη η οποία δεσπόζει στον χριστιανό ανεξάρτητα του αξιώματος που έχει η όχι μέσα στην εκκλησία. Ιδιαιτέρως για τον πνευματικό πατέρα είναι αυτή η οποία τον εμπνέει στο έργο της διαποίμανσης των ψυχών καθώς και ο Δεσπότης Χριστός, αιώνιο παράδειγμα, «αφείς τα ενενήκοντα εννέα επί τα όρη, πορευθείς ζητεί το πλανώμενον»[11]. Όντως πάντοτε ο Κύριος «ουκ εν Ιεροσολύμοις καθήμενος εκάλει προς εαυτόν αρρώστους αλλά περιήγεν πόλεις και κώμας, εκατέρων την ασθένειαν θεραπεύων και την του σώματος και της ψυχής» (Ιων. Χρυσόστομος). Θα πρέπει να τρέξει λοιπόν να βρει τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν αποίμαντοι, ακυβέρνητοι, σαν πλοία που στερούνται καπετάνιου.

Και αν αυτό συμβεί και η χάρις του Θεού οδηγήσει ψυχές στο επιτραχήλιον του τότε με υπομονή και ταπεινοφροσύνη θα πρέπει να υποδέχεται αυτές και να διδάσκει τον δρόμο της αρετής τον οποίο και ο ίδιος θα πρέπει να βιώνει με την εσωτερικότητα του. Η συνεχής προσπάθεια του για τον καταρτισμό του, τόσο «κατά Θεόν» όσο και «κατά το ανθρώπινο», θα του παρέχει αντίστοιχα φώτιση πνευματική αλλά και γνώσεις οι οποίες θα τον κάνουν ικανό να αντιμετωπίζει την ολοένα «εκσυγχρονιζόμενη αμαρτία». Η εμμονή του ίσως σε παλαιές μεθόδους αντιμετώπισής της εγκυμονεί κινδύνους αποτυχίας ακόμα και αν κοσμείται με ζήλο και αγωνιστικό φρόνημα. Δείγμα επίσης εμπιστοσύνης είναι η εχεμύθεια την οποία ακόμα και οι νόμοι της πολιτείας σέβονται. Ο Παροιμιαστής μάλιστα το απαιτεί : «ακήκοας λόγον; συναποθανέτω σοι»[12]. Το κυριότερο όμως προτέρημα του εξομολόγου είναι η αρετή της διάκρισης. Είναι αυτή που συνδράμει καταλυτικά ώστε να ξεκλειδώσει η ψυχή, να νιώσει άνετα ο εξομολογούμενος, να επιτύχει η «επέμβαση» και γενικά να γίνουν σωστές και λεπτές κινήσεις στον ψυχικό του κόσμο. Η διάκριση σαν φωτεινό λυχνάρι «πάσας τας ενθυμήσεις και τας πράξεις του ανθρώπου διερευνώσα, διαστέλλει και διαχωρίζει παν φαύλον και απάρεσκον Θεώ και μακράν αυτού ποιεί την πλάνην»[13]. Ευτυχής τόσο ο πνευματικός όσο και ο εξομολογούμενος από την ύπαρξη αυτής της αρετής.

Πτώση-έγερση-θεραπεία.

Στην διδασκαλία της εκκλησίας μας το μυστήριο της εξομολόγησης στοχεύει στην επαναφορά της χάριτος του Θεού στην ψυχή, απ’ όπου έφυγε εξαιτίας της αμαρτίας, στην αποκατάσταση της κοινωνίας του ανθρώπου με το θείο. Έτσι η πτώση στην αμαρτία συνδέεται αναπόφευκτα με την δυστυχία του ανθρώπου, αφού απουσιάζει η ζωοποιός χάρη του Θεού. Τα σημερινά δεδομένα προσπαθούν να αλλάξουν την σημασία της και την αποκαλούν συχνά «ανθρώπινη αδυναμία», «μικρό κακό», «πράγμα ασήμαντο» και άλλα πολλά, γεγονός όμως που δεν μπορεί να «διασκεδάσει» το τραγικό της περιεχόμενο και τις ολέθριες συνέπειες για τον άνθρωπο.

Για να γίνει αυτό πληρέστερα κατανοητό χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός, ότι ό άνθρωπος κάθε φορά που αμαρτάνει πλήττει καίρια κάποιο ή κάποια από τα τρία επίπεδα που άπτονται της ζωής του. Έτσι ο αμαρτάνων γίνεται αυτοκαταστροφικός για τον εαυτό του, αφού «πας ο ποιών την αμαρτίαν δούλος εστί της αμαρτίας»[14] και γεύεται τους πικρούς καρπούς της στο βάθος της υπάρξεως του. Σε ένα δεύτερο στάδιο διαταράζονται οι σχέσεις του με τον Θεό, καθώς σταδιακά επέρχεται ο ψυχικός θάνατος, που χωρίζει τον άνθρωπο από τον Δημιουργό Του. Ότι και αν έχει κατορθώσει πάνω στην γή η απώλεια αυτής της σχέσεως ιδιαίτερα με την προοπτική της αιωνιότητος συνιστά μια πνευματική κόλαση που στερεί κάθε ανάπαυση και δικαίωση από τον αμαρτάνοντα. «Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήση τον κόσμο όλον και ζημιωθή την ψυχή αυτού; Η τι δώσει αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;»[15] , είναι τα λόγια του ευαγγελίου που αρμόζουν στην περίσταση μας. Και αν τον Θεό, ηθελημένα η αδιάφορα, τον προσπερνούμε, είναι πασιφανές πως η αμαρτία διαταράσσει τον κοινωνικό ιστό, ως η κατεξοχήν μορφή κάθε αδικίας με την οποία «μπολιάζει» τα μέλη της. Οι συγγενικές, οι φιλικές, οι επαγγελματικές ακόμη και διεθνιστικές σχέσεις έχουν το «μικρόβιο» της αμαρτίας, καθώς νοσούν και παράγουν άρρωστους καρπούς και ας τους ονομάζουμε σήμερα κοινωνικά φαινόμενα, δυσάρεστες καταστάσεις, σημεία καιρών και εποχών. Μία η γενεσιουργός αιτία κάθε νοσηρού φαινομένου… η αμαρτία!  

Υποχρέωση αναμφίβολα του πνευματικού είναι οι κόποι που πρέπει να καταβάλει, ώστε να παρουσιάσει αυτή την πραγματική διάσταση της αμαρτίας στους ανθρώπους. Και αυτό απαιτεί μια διαρκής προσπάθεια, η οποία ξεκινά με την ενημέρωση που πρέπει να γίνεται στο λειτουργικό κήρυγμα αλλά και με συμβουλές κατά την ώρα της εξομολόγησης. Επίσης δεν θα πρέπει να αμελούνται οι παιδικές ηλικίες, λ.χ. μέσα από τα κατηχητικά σχολεία, εκεί που διαπλάθεται ο ευαίσθητος παιδικός χαρακτήρας είναι η καταλληλότερη στιγμή για να προβληθεί η ζημιά της αμαρτίας και η ωφέλεια της μετανοίας. Γι’ αυτό και πρέπει στους ναούς να ορίζονται τακτικές ημέρες εξομολόγησης και ιδιαιτέρως πριν τις μεγάλες εορτές που το ποίμνιο επιδιώκει να μεταλαμβάνει. Απαραίτητη βεβαίως και η πνευματική προετοιμασία του ίδιου του πνευματικού αν θέλει να επαληθεύσει στην ύπαρξη του ευαγγελικά λόγια: «ου γαρ υμείς οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα το άγιον»[16].

Η πνευματική ανακαίνιση είναι ένα σύνθετο πεδίο στο οποίο υπάρχει μια σεβαστή αλληλοπεριχώρηση ρόλων. Μιλάμε για την ενέργεια της χάριτος του Χριστού, της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου και της αδιάκοπης φροντίδας και αγωνίας του πνευματικού πατρός. Σκοπός της πνευματικής χειραγώγησης δεν είναι ο με την βία ή τεχνασμάτων ή απειλών πειθαναγκασμός του πιστού να αλλάξει τρόπο και στάση ζωής, καθώς το πνεύμα της ελευθερίας στο χριστιανισμό αποτελεί θεμελιώδης αρχή της φιλοσοφίας του ( «επ’ ελευθερία εκλήθητε»[17]). Η σχέση πατρότητος-υιότητος θα πρέπει να εδράζεται στο θεμέλιο της «εν Χριστώ» ελευθερίας. Τότε και μόνο τότε βιώνεται η απολυτρωτική χάρη του μυστηρίου αλλά και η αγάπη του φιλάνθρωπου Θεού να σώσει την πεπτωκυία θνητή φύση. Μια διαφορετική μέθοδος απομακρύνεται και απομακρύνει από τις θέσεις της Ορθοδόξου εκκλησίας και γίνεται (εάν επιλεγεί αυτή) απαρχή πολυποίκιλων κακών και οδυνών.

Αρκετή επίσης προσοχή χρειάζεται στο τομέα της θεραπευτικής. Δεν είναι μόνο δύσκολη η εξαγόρευση και παραδοχή του αμαρτωλού παρελθόντος μας, αλλά και η επιλογή της μεθόδου που πρέπει να ακολουθηθεί κατά την θεραπευτική αγωγή. Μιλάμε για τα επιτίμια τα οποία έχουν χαρακτήρα εκκλησιολογικό και παιδαγωγικό και ασφαλώς δεν σχετίζονται με ποινές εξιλέωσης, όπως τις παρουσιάζει η Δυτική εκκλησία. Αντίθετα είναι επιλογές ευσεβών πράξεων εκ μέρους του πνευματικού προς τον εξομολογούμενο αντίθετες των αμαρτημάτων στα οποία έχει ολισθήσει.  Σκοπός τον επιτιμίων είναι η προαγωγή του μετανοούντος «εν Θεώ» με ποικίλους τρόπους. Η αρχή των επιτιμίων βρίσκεται στα λόγια του Χριστού: «Αμήν λέγω υμίν, όσα εάν δήσητε επι της γης, έσται δεδεμένα εν τω ουρανώ, και όσα εάν λύσητε επι της γης, έσται λελυμένα εν τω ουρανώ».[18] Επίσης και στην ζωή των Αποστόλων συναντάμε περιπτώσεις ανάλογες. Γνωστή η αναφορά στον Ανανία και την Σαπφείραν οι οποίοι εψεύσθησαν στον Απόστολο Πέτρο και το άγιον Πνεύμα και ο αφορισμός που επέβαλε ο Παύλος στην Κόρινθο.[19]  Βαθμηδόν και μέσα στο πέρασμα των χρόνων οι διάφορες Οικ. Σύνοδοι, στο πνεύμα της επιείκειας και της φιλανθρωπίας, διαμόρφωσαν την φύση και το βάρος των επιτιμίων αποβλέποντας πάντοτε στην ειλικρινή διάθεση και αγωνιστικότητα του μετανοούντος. Επιπλέον η συγχώρηση των πράξεων μας δεν εξαρτάται από τις δικές μας τόσο μετανοητικές πράξεις, όσο από το μέγεθος της σταυρικής αγάπης και του μεγαλείου της θυσίας του Θεανθρώπου.

Δύο πυλώνες, πρέπει σύμφωνα με την εκκλησιαστική μας παράδοση, να στηρίζουν το πνευματικό έργο που επιτελεί ένας πνευματικός. Από την μία μεριά βρίσκεται η ακρίβεια (απαρέγκλιτη τήρηση των ευαγγελικών εντολών και ιερών κανόνων) και από την άλλη η οικονομία (η πρόσκαιρη παρέκκλιση από αυτή). Και οι δύο καταστάσεις επηρεάζονται από την ιδιαιτερότητα του προσώπου αλλά και τις επικρατούσες κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες. Όλα τα πρόσωπα δεν είναι όμοια και ούτε οι εποχές το ίδιο. Έχουν όμως κοινό παρανομαστή την ευαγγελική αλήθεια, τις αποφάσεις Οικ. Συνόδων και των Πατέρων, οι οποίες αν παραθεωρηθούν εκτροχιάζουν την ποιμαντική που πρέπει να ασκηθεί απέναντι στον μετανοούντα. Παράλληλα η θεολογία της Αγάπης, της ευσπλαχνίας και του ελέους προφυλάσσουν το μυστήριο από τον κίνδυνο να μεταλλαχτεί σε κανονιστικό και αφιλάνθρωπο. Άρα ένα είναι το αξίωμα: γνωρίζω την ακρίβεια, εφαρμόζω την οικονομία. 

Ο αληθινός ποιμένας.

Σε ένα ωραιότατο κείμενο ο Άγ. Γρηγόριος Νύσσης παρουσιάζει την προσωπικότητα του Μεγ. Βασιλείου και το έργο του μέσα στην εκκλησία. Σε ένα σημείο ο λόγος του στέκεται στην αναγέννηση των πνευματικών του τέκνων και μάλιστα συγκρίνεται αυτό παράλληλα με την βιβλική μορφή του Μωυσή θυμίζοντας σε μας κάτι από το διαδεδομένο ρητορικό σχήμα των «παράλληλων βίων» των αυτοκρατορικών χρόνων.[20] Μέσα από μια τυπολογική θεώρηση της μεγάλης αυτής ηγετικής και βιβλικής μορφής προβάλλεται όλο το φάσμα της πνευματικής πατρότητας του ιεράρχου της Καππαδοκίας.

Σύμφωνα με το Νύσσης, «όπως ο Μωυσής έτσι και ο Βασίλειος πέρασε πολλούς μέσα από το νερό (το αγ. Βάπτισμα δηλ.) τους φώτισε με τον λόγο του που λειτουργούσε ως ο μωσαϊκός στύλος του πυρός και έθρεψε με το ουράνιο μάννα. Όπως ο Μωυσής χτύπησε με την ράβδο του την πέτρα και ανέβλυσε ύδωρ για να ξεδιψάσει τον λαό του, έτσι και ο Βασίλειος κάνοντας το σημείο του σταυρού κατόρθωνε να ξεδιψά πνευματικά τον λαό του με το ζωντανό νερό που ανέβλυζε από το στόμα του. Και αυτός κατασκεύασε σε προάστιο της πόλεως μια υλική σκηνή του μαρτυρίου (ενν. την Βασιλειάδα) καταφέρνοντας με την ενεργητική του διδασκαλία οι φτωχοί στο σώμα να γίνουν και φτωχοί στο πνεύμα και να μακαρίζονται ως άξιοι της βασιλείας των ουρανών. Πέρα όμως από την υλικά κατασκεύασε με τον λόγο του και μια πνευματική σκηνή του μαρτυρίου μέσα στην ψυχή του καθενός από το ποίμνιο του, ορθώνοντας σ’ αυτήν τους στύλους των λογισμών που στηρίζουν την επίπονη προσπάθεια της αρετής και κοσμώντας παράλληλα με τους πνευματικούς λουτήρες, με τις λυχνίες του λόγου του, με τα θυμιατήρια και θυσιαστήρια των προσευχών του.      

Επιπλέον κατασκεύασε για τον καθένα μέσα στην ψυχή του μια μυστική κιβωτό, βάζοντας μέσα σε αυτή τις πλάκες της Διαθήκης, δηλαδή τις θείες εντολές που τις έγραψε με το θείο του δάκτυλο. Με τον τρόπο αυτό κατέστησε την καρδιά του καθενός κιβωτό πνευματικών μυστηρίων, στην οποία ο νόμος είναι γραμμένος με τα έργα και την ενέργεια του πνεύματος. Σε αυτήν η «ράβδος» της ιεροσύνης έφερε πάντοτε δικό της αγιαστικό καρπό, βλαστάνοντας συνεχώς με την μετουσία των αγιασμάτων και η «στάμνα», δηλαδή το δοχείο της ψυχής, δεν άδειαζε ποτέ από το ουράνιο «μάννα». Πολλές φορές καταλάβαμε ότι είχε εισέλθει, όπως ο Μωυσής, μέσα στον γνόφο, όπου ήταν ο Θεός. Και αυτό γιατί, ότι οι άλλοι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν σ’ αυτόν, το έκανε κατανοητό η δύναμη του Αγ. Πνεύματος, σαν να βρισκόταν πράγματι στο θείο γνόφο».[21]

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τα όσα ταπεινά παραθέσαμε στόχο είχαν να αναδείξουν το έργο του πνευματικού πατρός αλλά και την σπουδαιότητα του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Θα μπορούσαμε να γράφουμε σελίδες, καθώς όσα συντελούνται στην μετανοούσα ψυχή αλλά και στην ψυχή του εξομολόγου είναι βιώματα που έχουν την σφραγίδα της θυσιαστικής αγάπης του Υιού του Θεού. Πώς να επιχειρήσεις να περιχαρακώσεις το θείον  Έλεος όταν αυτό εκπηγάζει από μια ολάνοιχτη αγκαλιά πάνω στο Σταυρό; Πώς να οριοθετήσεις την μετάνοια η ακόμα και την αμαρτία όταν ο «αίρων του κόσμου την αμαρτία» είναι ο Αμνός του Θεού; Αδυνατεί ο ανθρώπινος νους και μάταια αποπειράται να εντάξει τα θεία μεγέθη της ευσπλαχνίας και της φιλανθρωπίας στα πεπερασμένα ανθρώπινα όρια. Εκστατικός, λελυτρωμένος και θεοειδής αναφωνεί μετά του ψαλμωδού: «άβυσσος άβυσσον επικαλείται εις φωνήν των καταρρακτών σου»[22] , από την μια η άβυσσος της αμαρτίας μου και από την άλλη η άβυσσος της θεϊκής αγάπης… Κύριε σώσον με και ελέησον με!                 

 

[1] Ματθ. 23, 9.

[2] Ιωαν. 16, 13.

[3] Ιωαν. 20, 23.

[4] Α΄ Κορ. 4, 14.

[5] Γαλ. 4, 20.

[6] Ιγν. Αντιοχείας, Μαγνησιεύσιν, 6,1 , P.G 5

[7] Κατά αιρέσεων 3,1 , 55, 4 PG 42, 508 CD.

[8] Βενιζέλου Χριστοφορίδη: «Η πνευματική πατρότης κατά τον Άγιο Συμεών τον Νέο Θεολόγον», Θες/νίκη 1977, σ. 57.

[9] Νικοδήμου Αγιορείτου, «Εξομολογητάριον», Εκδ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, σ. 12-13.

[10] Γρηγορίου Θεολόγου, «Απολογητικός της εις τον Πόντoν φυγής», 21, PG 35, 492 C.

[11] Ματθ. 18, 12.

[12] Σοφ. Σειράχ ,  ιθ, 10.

[13]Αγ. Κασσιανού του Ρωμαίου, «Προς Λεόντιον Ηγούμενον», Φιλοκαλία τομ. Α΄, Εκδ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ 1982, σ.86.

[14] Ιωαν. 8, 34.

[15] Ματθ. 8, 36-37.

[16] Μαρκ. 13, 11.

[17] Γαλ. 5, 13.

[18] Ματθ. 18, 18.

[19] Ά Κορ. 5, 1-5.

[20] Λίγα λόγια για το ρητορικό βιογραφικό σχήμα των «παράλληλων βίων»: Η βιογραφία ως είδος ανθεί την αυτοκρατορική εποχή (31π.Χ-330 μ.Χ) αν και σπέρματα της έχουμε και σε προηγούμενους αιώνες (π.χ. εγκώμιο Ευαγόρα για τον Ισοκράτη). Κυριότερος εκπρόσωπός της ο Πλούταρχος (50-120 μ.Χ) από την Χαιρώνεια της Βοιωτίας. Διακρίθηκε στην συγγραφή «Παράλληλων Βίων». Σε αυτούς συγκρίνει βιογραφίες σημαντικών ανδρών Ελλήνων και Ρωμαίων οι οποίοι παραλληλίζονται ανά ζεύγη με βάση κοινά χαρακτηριστικά. Η διαδικασία συγκρίσεως ανάγεται ήδη στην παράδοση των ρητορικών προγυμνασμάτων. Γνώστης αυτής της φιλολογικής παράδοσης φαίνεται ότι ήταν  και ο Άγ. Γρηγόριος Νύσσης σύμφωνα με την μορφή και τα φιλολογικά ίχνη που αποτυπώνονται στο συγκεκριμένο έργο του.   

[21] Γρηγ. Νύσσης, «Περί του εαυτού Βίου», PG 46, 729-797Β-812D.

[22] Ψαλμ. 41, 8.

ΓΙΑΤΙ ΝΗΣΤΕΥΟΥΜΕ;

Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ

Κάποτε, εις τον αρχαίον Παράδεισον, οι πρωτόπλαστοι, μετά από εισήγηση του όφεως, είδαν (αφού διηνοίχθησαν οι οφθαλμοί τους) ότι ο απαγορευμένος καρπός του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού, ήταν ωραίος στην όψη και καλός προς βρώση. Πολλές χιλιάδες χρόνια μετά, σ’ έναν άλλο Παράδεισον, στον ιερόν περίβολο ενός μοναστηριού, ο όσιος Σάββας ων νέος μοναχός, έκανε την ίδια ακριβώς σκέψη όταν αντίκρυσε τον ωραίο και λαχταριστό καρπό, που κρεμόταν σε μία από τις μηλιές του μοναστηριακού κήπου. Αμέσως όμως αντιλήφθηκε την εισήγηση του πονηρού, κάτι που δεν έκαναν οι πρωτόπλαστοι, και συνειδητοποίησε το πόσο μεγάλη αρετή είναι η εγκράτεια, διότι ακριβώς η έλλειψή της ήταν αυτή που εξέβαλλε τον Αδάμ και την Εύα από τον Παράδεισο. Πήρε το μήλο και το ποδοπάτησε για να δείξη έτσι πυγμή και θέληση απέναντι στον πειρασμό. Μάλιστα, επειδή έστω και προς στιγμήν νικήθηκε από τον λογισμό, ο όσιος Σάββας πήρε την μεγάλη απόφαση και έβαλε στον εαυτό του κανόνα, ποτέ ξανά να μη γευθή μήλο στη ζωή του. Από τότε ό κανόνας του Όσιου έγινε τυπικό της Μονής του Άγιου Σάββα στην Παλαιστίνη, και κανείς από τούς μοναχούς δεν βάζει μήλο στο στόμα του.

Μπορεί, βεβαίως, για τούς πολλούς να φαίνεται υπερβολική ή ακατανόητη (και δίχως σκοπό) μία τέτοια πράξη, όμως για εκείνον που έχει συνειδητοποιήσει το πνευματικό νόημα και βάθος τής εγκράτειας τα πάντα είναι ξεκάθαρα. Μοναχός θα πει βία φύσεως διηνεκής, στέρηση πολλών πραγμάτων, εκκοπή των παθών, κάθαρση από τούς λογισμούς. Ο Μοναχός θα πρέπει πάντοτε να βάζη κάποια όρια στον εαυτό του, που θα περιορίζουν τις ορέξεις του και θα αποτελούν φραγμούς για την εκδήλωση του φρονήματος τής σαρκός. Για να καταπολεμηθή η αμαρτία που υπάρχει μέσα μας διάχυτη παντού, σαν το ύδωρ τής θαλάσσης, θα πρέπει να βάζουμε κάποια στεγανά, που θα παραμένουν πάντοτε κλειστά για να μην πλημμυρίσουμε και καταποντισθούμε από την ορμή τής αμαρτίας· και τότε πολύ αργά θα διαπιστώνουμε όπως ό Ψαλμωδός, ότι το ύδωρ «της θαλάσσης κατεπόντισέ με... ενεπάγην εις ιλύν βυθού, και ουκ έστιν υπόστασης» (Ψαλμ. 68:3).

Η εντολή όμως της εγκράτειας γενικά και της νηστείας πιο συγκεκριμένα, δεν άφορά μόνον τους Μοναχούς, αλλά και όλους τους Χριστιανούς που θέλουν να λέγονται πιστά μέλη της Εκκλησίας. Πολλοί σύγχρονοι χριστιανοί απέχουν από τη νηστεία διότι θεωρούν ότι είναι περιττή κακοπάθεια ή στέρηση - δίχως αντίκρυσμα. «Μήπως – λένε - τον Θεό τον ενδιαφέρει τι φαγητό τρώω και τι βάζω στο στομάχι μου; Μήπως εάν φάω ένα αυγουλάκι ή λίγο κρεατάκι την τάδε ημέρα θα αμαρτήσω;... Είναι, επιτέλους, έγκλημα το να θες να φας κάτι που ορέγεται η ψυχή σου;». Πρώτα απ’ όλα, το πρώτο που θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στους ανωτέρω ισχυρισμούς, είναι ότι η νηστεία αποτελεί θεσμόν που εθέσπισε η Εκκλησία, και έτσι αναντίρρητα εμείς θα πρέπει να την εφαρμόζουμε. Η Εκκλησία γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει και γιατί το κάνει. Αν θέλουμε λοιπόν να θεωρούμαστε πιστά μέλη της, θα πρέπει να κάνουμε πράξη όσα μάς ζητά, ειδάλλως γινόμαστε κοπτοράπτες και κόβουμε και ράβουμε την Εκκλησία για να την φέρουμε στα δικά μας μέτρα. Έπειτα πρέπει να ακούμε τους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μας εισάγουν σε όλα όσα αφορούν την Εκκλησία και τη ζωή της και μας εξηγούν κάθε τι. Πρέπει να εντρυφήσουμε στην σκέψη τους και να την εγκολπωθούμε, να την κάνουμε δική μας σκέψη, ούτως ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε, αλλά και να βιώνουμε, όλα όσα διαδραματίζονται μέσα στην Εκκλησία.

Λέγει ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος για την νηστεία: η νηστεία είναι βία φύσεως και περιτομή των ηδονών του λάρυγγος, εκτομή της σαρκικής πυρώσεως, εκκοπή των πονηρών λογισμών, καθαρότητα προσευχής, φωτισμός της ψυχής, διαφύλαξις του νου, σταμάτημα τής πολυλογίας, θύρα και απόλαυσις του Παραδείσου και άλλα πολλά. Η νηστεία, δηλαδή, αγαπητοί μου αδελφοί, και γενικότερα η εγκράτεια, μαραίνει τις σαρκικές επιθυμίες και καταπολεμεί τα διάφορα πάθη της ψυχής. Περιορίζει μάλιστα στο ελάχιστο τους λογισμούς και βάζει χαλινό στη γλώσσα, από την οποία τόσα αμαρτήματα προέρχονται. Ενώ αντίθετα, η γαστριμαργία εξάπτει το σαρκικό φρόνημα και διεγείρει τις ορμές. Εκείνος ο όποιος περιποιείται την κοιλιά του, την πονηρή δέσποινα, όπως την ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης τής Κλίμακος, και αγωνίζεται να νικήσει το πνεύμα τής πορνείας, ομοιάζει με εκείνον που προσπαθεί να σβήση μεγάλη φωτιά με λάδι.

Όταν νηστεύουμε και εγκρατευόμαστε από την ποικιλία, αλλά και την ποσότητα των τροφών, τότε το σώμα εξασθενεί και δεν έχει το κουράγιο να σκιρτά από σαρκική ηδονή και να κινήται εμπαθώς, ενώ όταν το ταΐζουμε ερεθίζουμε και εντείνουμε περισσότερο μέσα μας την ισχύν τής αμαρτίας. Δίνουμε, δηλαδή, στο πυρ τής φιληδονίας υλικό πολύ για να έχει να καύση και δυναμώνουμε αυτή τη φωτιά, η οποία όταν νηστεύουμε σιγοκαίει και πάει να σβήση.

Επίσης, όταν νηστεύουμε και απέχουμε από τα πολλά φαγητά και τον χορτασμό της κοιλίας, δεν έχουμε το κουράγιο ούτε να θυμώσουμε, αλλ’ ούτε και να σκεφτούμε πολλά και διάφορα. Με τη νηστεία βάζουμε φραγμό και στο θυμό και στην σκέψη. Βεβαίως, αυτά δεν επιτυγχάνονται τόσον γιατί αποδυναμώνουμε το σώμα μας, αλλά κυρίως γιατί με την εγκράτεια ελκύουμε την θείαν Χάριν. Ακόμα και αν το δούμε όμως από άποψη υγείας, η νηστεία και η εγκράτεια - εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις - βοηθά στο να έχουμε έναν υγιή και εύρωστο οργανισμό, απαλλαγμένο από τοξίνες και περιττά λίπη. Ενώ όταν δεν προσέχουμε την διατροφή μας, αρρωσταίνουμε, παχαίνουμε, αποκτούμε ζάχαρο, καρδιοπάθειες, πίεση, χοληστερίνη κ .ο .κ.

Η ακράτεια είναι η αιτία της πτώσεως του Αδάμ. Ο υιός του Ισαάκ, ο Ησαύ, επειδή δεν κρατήθηκε και δεν χαλιναγώγησε την πείνα του, πούλησε τα πρωτοτόκια στον αδελφό του τον Ιακώβ αντί πινακίου φακής. Ο Ησαύ ήταν πρωτότοκος υιός του Ισαάκ, κάτι που σημαίνει ότι από αυτόν θα προερχόταν ο Μεσσίας. Όταν όμως γύρισε πεινασμένος στο σπίτι μία μέρα από το κυνήγι, τότε ο Ιακώβ του ζήτησε - ως αντάλλαγμα για το πιάτο φακής που του έδωσε να φάει - να του χαρίση τα πρωτοτόκια, δηλαδή την μεγάλη ευλογία και τιμή να γεννηθή ο Χριστός από τη δική του γενιά. Και ο Ησαύ, επειδή αδημονούσε να βάλη κάτι στο στόμα του, πούλησε τον Χριστόν για ένα πράγμα, που σε λίγο όταν θα χώνευε και θα πεινούσε πάλι, θα ήταν σαν να μη το είχε λάβει ποτέ. Το ίδιο ισχύει και γι’ αυτούς που τρώνε τα κρέατα και ό,τι άλλο αρτύσιμο σε περίοδο νηστείας· πουλούν τον Χριστόν για λίγη ηδονή του λάρυγγος - γιατί περί αυτού πρόκειται - ενώ μετά από λίγο όταν θα χωνεύσουν, όλα αυτά τα φαγητά θα είναι σαν να μην τα έφαγαν ποτέ. Αυτό το καταλαβαίνουν πολύ καλά όσοι νηστεύουν και γνωρίζουν ότι με την νηστεία και την εγκράτεια επενδύουν στο αθάνατο μέλλον της ψυχής τους, και για λίγη στέρηση εδώ, θα απολαύσουν τα ασυγκρίτως ανώτερα αγαθά του Παραδείσου. Εξάλλου εκείνος που νηστεύει και εγκρατεύεται μπορεί να εκτιμήση καλύτερα την δωρεά τού Θεού, και όταν τρέφεται - είτε με αρτύσιμα, είτε με νηστίσιμα φαγητά - το κάνει με ευγνώμονη διάθεση απέναντι στο Θεό, ευχαριστώντας τον για όλα τα αγαθά που του προσφέρει, όταν άλλοι πεινούν και υποφέρουν.

Η ακράτεια οδηγεί τον άνθρωπο με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Για παράδειγμα ένας μέθυσος εργάτης που βγάζει κάποια λίγα χρήματα και τα σπαταλάει όλα στο πιοτό, πολύ σύντομα θα ξοδεύσει τα πάντα, θα μείνη με άδειες τσέπες, ενδεχομένως να διάλυση και την οικογένειά του και γενικώς θα ναυαγήση στη ζωή του, εάν βεβαίως δεν πεθάνει στο μεταξύ από κίρρωση ήπατος. Άλλο παράδειγμα είναι οι καπνιστές, που επειδή είναι ακρατείς στο θέμα του τσιγάρου, καταστρέφουν την υγεία τους και γίνονται έτσι επίβουλοι του ίδιου του εαυτού τους.

Εάν μαθαίναμε να ασκούμε την εγκράτεια και να νηστεύουμε, τότε θα είμασταν εγκρατείς και σε πολλά άλλα πράγματα, θα μπορούσαμε, δηλαδή, γενικότερα να βάζουμε φρένο στον εαυτό μας και στις παράλογες - πολλές φορές - απαιτήσεις του. Θα βάζαμε, για παράδειγμα, χαλινό στην καταναλωτική μανία που μας έχει πιάσει. Θα είμασταν εγκρατείς στις αγορές που κάνουμε, όχι γιατί μας περιορίζει η οικονομική κρίση, αλλά γιατί πολλές φορές οι αγορές αυτές είναι άσκοπες και μάς προξενούν τεχνητές ανάγκες. Θα γλυτώναμε έτσι τα περιττά έξοδα και θα πειθαρχούσαμε στον εαυτό μας, έχοντας μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση. Θα κτίζαμε, δηλαδή, έναν χαρακτήρα περισσότερο θεληματικό και δυνατό· δεν θα υποχωρούσαμε εύκολα στις διάφορες ηδονές και διασκεδάσεις και δεν θα υποκύπταμε αμαχητί στους λόγους εκείνων που με πονηριά και ύπουλο τρόπο προσπαθούν ολίγον κατ’ ολίγον, χωρίς να το καταλάβουμε, να μας βγάλουν από το δρόμο της Εκκλησίας. Και θα το πετυχαίναμε αυτό, γιατί θα είχαμε τον φωτισμό της ψυχής, που σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος απορρέει από την εγκράτεια. Δεν θα παρακολουθούσαμε με τόσο μεγάλη ευχαρίστηση τα όσα ανόητα ή και αισχρά λέγονται και γίνονται στα Μ.Μ.Ε., διότι θα διαφυλάτταμε καλύτερα τον νουν μας- θα είμασταν πιο επιφυλακτικοί και θα είχαμε μεγαλύτερη επαγρύπνηση. Επίσης θα λιγοστεύανε οι καβγάδες στο σπίτι με το σταμάτημα τής πολυλογίας και θα υπήρχε μια πιο ειρηνική διάθεση στη συμπεριφορά όλων των μελών της οικογένειας. Για όλα αυτά πρέπει να ασκούμε την εγκράτεια και να τηρούμε την νηστεία όσο περισσότερο και καλύτερα μπορούμε.

ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΥΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ὑπό ἱεροδιακόνου Μακαρίου Παλαιολόγου

Φοιτητοῦ Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

 

Ἐγώ παρέλαβον ἀπό τοῦ Κυρίου ὅ καί παρέδωκα ὑμῖν προς Κορινθίους (κεφ. ΙΑ΄ 23, 23-24)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στίς ἡμέρες μας, καί ἐξ’ ἀφορμῆς προφανῶς τῆς ἔντονης ἱεραποστολικῆς παρουσίας σέ χῶρες καί λαούς πού δέν ἔχουν τίς ἴδιες διατροφικές συνήθειες καί εἶναι παντελῶς ἄγνωστα ὑλικά τά ὁποῖα σέ ἐμᾶς ἀποτελοῦν τόν κορμό τῆς διατροφῆς μας, ὅπως εἶναι τό λάδι, τό ψωμί, τό κρασί κλπ, ἐγέρθηκε ὁ θεολογικός προβληματισμός καί ἡ συζήτηση ἐάν μποροῦμε νά προσαρμόσουμε τά ὑλικά τῆς λατρείας μας στά δικά τους δεδομένα καί φιλικά σ’ αὐτούς, εἴδη διατροφῆς. Ἡ συζήτηση ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο δημιούργησε ἔντονο προβληματισμό καί γόνιμη ἀναζήτηση στίς πηγές τῆς λειτουργικῆς μας παράδοσης πού εἶναι ἡ θ. Γραφή καί ἡ ἑρμηνευτική πατερική γραμματεία.

Ἡ διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων ὅπως αὐτή διασώθηκε μέχρι τίς ἡμέρες μας δέν ἀποτελεῖ παρωνυχίδα τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς, ἀλλά τήν οὐσία καί τό κέντρο τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας καί τῆς ὅλης πνευματικῆς μας ζωῆς.  

Ἔτσι λοιπόν, κάθε κλάδος τῆς Θεολογικῆς ἐπιστήμης ὅπως ἡ Δογματική, ἡ Ποιμαντική, ἡ Λειτουργική κλπ, ὀφείλουν νά τροφοδωτοῦνται καί νά φωτίζονται ἀπό τόν Πατερικό λόγο καθῶς αὐτός ἀποτελεῖ τήν συνείδηση, τήν πορεία καί τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι αὐτονόητο λοιπόν ὅτι, ἐάν κανείς θέλει νά γνωρίσει ὀρθά ὅ,τι ὑπάρχει στό χῶρο τῆς λατρείας τῆς Ἐκκλησίας, πρέπει ἀπαραίτητα νά γνωρίσει τους Πατέρες. Αὐτό ἄλλωστε μᾶς διδάσκει ἡ Πενθέκτη Οὐκουμενική Σύνοδος μέ τόν  ιθ΄ κανόνα αὐτῆς, ὁ ὁποῖος ἐμμέσως πλήν σαφῶς, συνιστᾷ τήν Πατερική διδασκαλία ὡς μοναδικό καταφύγιο γιά μία αὐθεντική ἐπίλυση τῶν προβλημάτων πού ἀναφύωνται στήν Ἐκκλησία.

Γιά τόν λόγο αὐτό στήν προσπάθειά μου, νά διαπραγματευθῶ το ἐπίμαχο ζήτημα, δέν θά ἀκολουθήσω τήν γνωστή μέθοδο τοῦ ἐλεύθερου ἐρευνητικοῦ συλλογισμοῦ, ἐφ’ ὅσον τό θέμα μου εἶναι θεολογικό -μυσταγωγικό, καί ἀπαιτεῖ θεοφόρο καθοδηγητή, ἐμπνευσμένον ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖον ἀνακρίνει  τά πάντα, καί αὐτά τά βάθη τοῦ Θεοῦ  καί τέτοιοι καθοδηγητές εἶναι μόνο οἱ Θεοφόροι Πατέρες.

Γι’αὐτό στήν ἐργασία μου αὐτή τόν κύριο λόγο τόν ἔχουν οἱ πατέρες τῶν ὁποίων τίς θέσεις θά προσπαθήσω νά παρουσιάσω συμβάλλοντας στόν θεολογικό προβληματισμό τῶν συγχρόνων ἐρευνητῶν. 

Δέν τό θεωρῶ περιττό νά ξεκινήσω τήν εἰσήγησή μου κάνοντας ἀναφορά στήν σύσταση τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας καί στά ὑλικά του· ὅπως αὐτό μᾶς εἶναι παραδεδομένο ἀπό τους ἱερούς Εὐαγγελιστές καί τόν Ἀπόστολο Παῦλο. Γράφει χαρακτηριστικά στήν Α΄ πρός Κορινθίους (κεφ. ΙΑ΄, 23-24): «Ἐγῶ γάρ παρέλαβον ἀπό τοῦ Κυρίου, ὅ καί παρέδωκα ὑμίν, ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτί ῇ παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον, καί εὐχαριστήσας ἔκλασε καί εἶπε, Λάβετε, φάγετε· τοῦτό μού ἐστι τό σῶμα τό ὑπέρ ὑμῶν κλώμενον· τοῦτο ποεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν». Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ὅτι τήν ὕλη τοῦ μυστηρίου δέν τήν ἐπινόησε κανένας ἄνθρωπος, καμία Σύναξη Ἀποστόλων, Πατέρων, παρά Αὐτός ὁ Κύριος. Παρόλη ὅμως τήν Θεοπαράδοτη αὐτή ὕλη, γιά τήν τέλεση τῆς θείας Εὐχαριστίας, ὑπῆρξαν ἐποχές ὅπου χριστιανικές κοινότητες διαφοροποιήθηκαν χρησιμοποιώντας ἄλλα ὑλικά γιά τήν τέλεση τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου. Οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἀντιμετωπίζοντας τήν ἐκτροπή αὐτή, κυρίως αἰρετικῶν ὁμάδων, συνέγραψαν λόγους ἀπολογητικούς, προβάλλοντας τήν σπουδαιότητα τῆς συνεχοῦς παραμονῆς μας στά ὑλικά τά ὁποῖα μᾶς παρέδωσε ὁ Κύριος κατά τήν νύχτα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου. Ἀνάμεσα ἀπό τήν πληθώρα τῶν Πατερικῶν κειμένων ξεχώρισαν τά κείμενα τῶν: α) Κλήμεντος Ἀλεξανδρείας, β) Κυπριανοῦ Καρθαγένης, γ) Ἐπιφανίου Ἐπισκόπου Σαλαμίνας τῆς Κύπρου, δ) Συμεῶν Θεσσαλονίκης καί τῶν Γρηγορίου Νύσσης καί  Ἰ. Χρυσοστόμου.

Ἱεροί Κανόνες πού ἀπαγορεύουν τήν χρήση ἄλλων ὑλικῶν ἐκτός τοῦ σίτου καί τοῦ οἶνου.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΥΠΟ ΤΩΝ Γ.Α. ΡΑΛΛΗ ΚΑΙ Μ. ΠΟΤΛΗ (τομ. Β κ Γ)

Ι. Κανόνες

       ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.

 • 3ος Κανόνας τόμος Β΄ σελ. 4.
 • 4ος Κανόνας τόμος Β΄ σελ 6.

ΤΗΣ ΕΝ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗ ΣΥΝΟΔΟΥ.

 • 37ος Κανόνας τόμος Γ΄ σελ. 400.

ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΤΡΟΥΛΛΩ  ς΄ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ

 • 28ος Κανόνας τόμος Β΄σελ. 365.
 • 57ος Κανόνας τόμος Β΄σελ. 437.
 • 99ος Κανόνας τόμος Β΄σελ. 543.

Καφάλαιο 10

Ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος  τῆς Θ. Εὐχαριστίας.

Α) Εὐχαριστιακές μαρτυρίες τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος τοῦ Ἀλεξανδρέως (+215 μ.Χ)

Ξεκινῶ τό κεφάλαιο αὐτό παραθέτοντας  τίς μαρτυρίες περί τῆς Θ. Εὐχαριστίας τοῦ Ἁγ.  Κλήμεντος τοῦ Ἀλεξανδρέως ἀπό ἕνα κείμενο πού ἀφορά σέ θέμα τελετουργικό: «Καί τοῖς ἐνδεέσι φρενῶν παρακελεύομαι λέγουσα» φησί ἡ σοφία, τοῖς ἀμφί τάς αἱρέσεις δηλονότι, «ἄρτων κρυφίων ἡδέως ἅψασθε, καί ὕδατος κλοπῆς γλυκεροῦ», ἄρτον καί ὕδωρ οὐκ ἐπ’ ἄλλων τινῶν, ἀλλ’ ἤ ἐπί τῶν ἄρτῳ καί ὕδατι κατά τήν προσφοράν μή κατά το κανόνα τῆς ἐκκλησίας χρωμένων αἱρέσεων ἐμφανῶς ταττούσης τῆς γραφῆς. Εἰσί γάρ οἵ καί ὕδωρ ψιλόν εὐχαριστοῦσι[1].

Ἡ ἀναφορά τοῦ Κλήμεντος στό Παρ. 9, 16 ἀπευθύνεται σέ αἱρετικούς Ἐγκρατίτες[2], οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦσαν-κατά τή Θ. Εὐχαριστία- «ἄρτον καί ὕδωρ χωρίς νά ἀκολουθούν τόν κανόνα τῆς Ἐκκλησίας». Ὁ Κλήμης ἑστιάζει τήν κριτική του σ’ ἐκείνους τούς αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι τελοῦν τήν Θ. Εὐχαριστία «μόνο μέ νερό», τούς ὁποίους θεωρεῖ ὡς «ἐνδεεῖς φρενῶν» (ὡς στερούμενους λογικῆς). Ἡ συγκεκριμένη μαρτυρία του, πάντως φαίνεται ὅτι ἐστόχευε νά ὑπενθυμίσει τήν ὀρθόδοξη πρακτική τελέσεως τῆς Θ. Εὐχαριστίας μέ ἄρτο καί κεκραμμένο οἶνο.

Οἱ τελετουργικές πληροφορίες περί τῆς Θ. Εὐχαριστίας συνεχίζονται καί σέ ἄλλο κείμενο τοῦ Κλῆμεντος, συνδυάζοντας παράλληλα τό θέμα τῶν προϋποθέσεων συμμετοχῆς στή Θ. Εὐχαριστία:    Ἦ καί τήν Εὐχαριστίαν τινές διανείμεντες, ὡς ἔθος, αὐτόν δή ἕκαστον τοῦ λαοῦ, λαβεῖν τήν μοῖραν ἐπιτέπουσιν. Ἀρίστη γάρ πρός τήν ἀκριβῆ αἵρεσίν τε καί φυγήν ἡ συνείδησις[3].

Στό παραπάνω χωρίο ὁ Κλήμης ἀναφέρεται στή διανομῆ τῆς Θ. Εὐχαριστίας, τονίζοντας ὅτι «ἐκεῖνοι πού εἶναι ἐντεταλμένοι νά διανέμουν τήν Εὐχαριστία -σύμφωνα μέ τή συνήθεια- σέ κάθε πιστό, ἐπιτρέπουν νά λαμβάνει ὁ κάθε πιστός τό ἀνάλογο μερίδιο τῆς Θ. Εὐχαριστίας». Ἡ εὐταξία, ὅμως, αὐτή πρέπει νά συνοδεύεται ἀπό μία βασική προϋπόθεση γιά τήν εὐχαριστιακή μετοχή τοῦ πιστοῦ: ἀπό τή συνείδησή του ὅτι «ὁ ὀρθός βίος» εἶναι τό θεμέλιο πού ἐπιτρέπει τήν συνειδητή καί ἀξία συμμετοχή του στή Θ. Εὐχαριστία.

Σέ ἐπόμενη μαρτυρία του ὁ Κλήμης ἀναπτύσσει βασικές πτυχές τῆς εὐχαριστιακῆς θεολογίας:

Διττόν δέ τό αἷμα τοῦ Κυρίου· τό μέν ἐστιν αὐτοῦ σαρκικόν, ῷ τῆς φθορᾶς λελυτρώμεθα, τό δέ πνευματικόν, τοῦτ’ ἔστιν ᾦ κεχρίσμεθα. Καί τοῦτ’ ἔστι πιεῖν τό αἶμα τοῦ Ἰησοῦ, τῆς κυριακῆς μεταλαβεῖν ἀφθαρσίας. Ἰσχύς δέ τοῦ λόγου τό πνεῦμα, ὡς αἷμα σαρκός. Ἀναλόγως τοίνυν κίρναται ὁ μέν οἶνος τῷ ὕδατι, τῷ δέ ἀνθρώπῳ τό πνεῦμα, τό πνεῦμα, καί τό μέν εἰς πίστην εὐωχεῖ, τό κρᾶμα, τό δέ εἰς ἀφθαρσίαν ὁδηγεῖ, τό πνεῦμα, ἡ δέ ἀμφοῖν αὖθις κρᾶσις ποτοῦ τε καί λόγου εὐχαριστία κέκληται, χάρις ἐπαινουμένη καί καλή, ἧς οἱ κατά πίστιν μεταλαμβάνοντες ἁγιάζονται καί σῶμα καί ψυχήν, τό θεῖον κρᾶμα τόν ἄνθρωπον τοῦ πατρικοῦ βουλήματος πνεύματι καί λόγῳ συγκιρνάντος μυστικῶς· καί γάρ ὡς ἀληθῶς μέν τό πνεῦμα ᾠκείωται τῇ ὑπ’ αὐτοῦ φερομένη ψυχῇ, ἡ δέ σάρξ τῷ λόγῳ, δι’ ἥν «ὁ λόγος γέγονεν σάρξ[4]».

Τό παραπάνω κείμενο ἐπεξεργάζεται τό θέμα τῶν εὐεργεσιῶν ποῦ πηγάζουν ἀπό τή Μετάληψη τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου. Ὁ Κλήμης διακρίνει, κατ’ ἀρχάς, δύο εὐεργετικές πτυχές στό «Αἷμα τοῦ Κυρίου»: τήν «σαρκική», ἡ ὁποία συνίσταται στήν «ἀπολύτρωση ἀπό τῇ φθορά» καί τήν «πνευματική», ἡ ὁποία συνίσταται στήν «χρίση» τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ διάκριση αὐτή τῶν δύο εὐεργεσιῶν ἀναφέρεται στήν ἐπενέργεια- ἐπί τοῦ σώματος καί ἐπί τῆς ψυχῆς- τήν ὁποία ἔχει ἡ Μετάληψη τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου: ἀπαλάσσει τό σῶμα ἀπό τή φθορά καί καθιστά τήν ψυχή «κεχρισμένη», δηλαδή ἁγιασμένη ἀπό τό Θεό.

Ὁ Ἁγ.  Κλήμης ἐπισημαίνει ὅτι, ἡ Μετάληψη τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου συνιστᾶ «μετάληψη τῆς ἀφθαρσίας τοῦ Κυρίου». Συγκεκριμενοποιεῖ, ἑπομένως, τή φύση αὐτῆς τῆς «ἀπολυτρώσεως ἀπό τή φθορά»: διά τῆς ἐν λόγῳ Μεταλήψεως, ὁ Κύριος δωρίζει τή δική Του «ἀφθαρσία», δωρίζει δηλαδή στόν ἄνθρωπο τό Ἀναστημένο Σῶμα Του. Παραλλήλως, ὅμως, ἐπεξηγεῖ καί τήν πνευματική εὐεργετική δράση τῆς Μεταλήψεως, ἡ ὁποία ἐπενεργεί στόν ἄνθρωπο κατά παρόμοιο τρόπο πού ἐπενεργεί τό αἵμα στό ἀνθρώπινο σῶμα (μετάγγιση ζωῆς).

Ὁ Ἁγ. Κλήμης, μάλιστα, παραλληλίζει τήν «κράση» (ἀνάμειξη) τοῦ πνεῦματος στόν ἄνθρωπο μέ τήν «κράση» τοῦ ὕδατος στόν οἶνο τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Μέ βάση τόν συγκεκριμένο παραλληλισμό, ἀναφέρεται στή συνάφεια «κράματος» καί «λόγου», δηλαδή «ἀναμεμειγμένου οἶνου καί ὕδατος», ἀφ’ ἑνός καί τῆς εὐχῆς, ἀφ’ ἑτέρου, που καθαγιάζει τό κράμα. Ἡ συνάφεια αὐτή συνιστᾶ (σύμφωνα μέ τόν Κλήμεντα) τήν ἔννοια τῆς «Εὐχαριστίας» και συνεπάγεται γεγονός «πίστεως» καί «ἀφθαρσίας» γιά τόν ἄνθρωπο. Οἱ μεταλαμβάνοντες «μέ πίστη» ἀπό αὐτή τήν Εὐχαριστία «ἁγιάζονται στό σῶμα καί τήν ψυχή» καί συντελεῖται μία «κράσις» (μία βαθύτατη ἕνωση) τοῦ μεταλαμβάνοντος ἀνθρώπου μέ «τή θεϊκή βούληση».

Οἱ παραπάνω θέσεις τοῦ Κλήμεντος συνιστοῦν ἐμβάθυνση στό Μυστήριο τῆς Θ. Μεταλήψεως. Ὁ Κλήμης χρησιμοποιεῖ τό θέμα τῆς «κράσεως» οἴνου καί ὕδατος στή Θ. Εὐχαριστία γιά νά ἀναφερθεῖ στην ἕνωση τοῦ μεταλαμβάνοντος πιστοῦ μέ τό Θεό κατά τή Θ. Μετάληψη. Ἡ εὐχαριστιακή θεολογία του εἶναι ἐνδιαφέρουσα καί σημαντική, σέ σχέση μάλιστα μέ τή σχετικῶς πρώϊμη (θεολογικῶς) ἐποχή του. Διαπιστώνουμε, πάντως ὅτι συνεχίζει τήν παράδοση τῆς εὐχαριστιακῆς θεολογίας περί τῆς Θ. Μεταλήψεως ὡς γεγονότος «ἀφθαρσίας» γιά τό ἀνθρώπινο σῶμα. Στά πλαίσια αὐτά κατανοοῦμε καί μιά ἀκόμα μαρτυρία τοῦ Κλήμεντος, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὁ Κύριος ὑπενθυμίζει στόν μεταλαμβάνοντα πιστό τήν ἀκόλουθη ἀλήθεια:

Ἐγώ σου τροφεύς ἄρτον ἐμαυτόν διδούς, οὗ γευσάμενος οὐδείς ἔτι πεῖραν θανάτου λαμβάνει, καί πόμα καθ’ ἡμέραν ἐνδιδούς ἀθανασίας[5].

Β) Μαρτυρίες περί Θ. Εὐχαριστίας στον Ἅγιο Κυπριανό Καρθαγένης (+ 258 μ.Χ)

Ὁ Ἅγ. Κυπριανός Καρθαγένης εἶναι ὁ πρῶτος κατ’ ἐξοχήν Πατέρας καί Διδάσκαλος τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας[6], σέ μιά ἐποχή κατά τήν ὁποία ἡ βορειοαφρικανική ὀρθοδοξία ἀποδεικνύεται λαμπρότερη ἀπό τή θεολογία τῆς Ρώμης· στή Β. Ἀφρική, ἄλλωστε, συγκαλοῦνται οἱ πρῶτες Σύνοδοι τοῦ δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ (Καρθαγένη, 220, 240 καί 256 μ.Χ.). Ὁ  Ἅγ. Κυπριανός ὑπερέβη τήν μονομέρεια τοῦ διδασκάλου του Τερτυλλιανοῦ καί ἡ θεολογία του προέβαλε τόν οἰκουμενικό χαρακτῆρα τῆς ὀρθόδοξης παραδόσεως. Ἡ συνέπεια ἔναντι τῆς παραδόσεως, ἡ λιπαρή γνώση τῆς Ἁγίας Γραφῆς, καθώς καί ἐκζήτηση τοῦ ἁγιοπνευματικοῦ φωτισμοῦ, ἀποτελοῦν  τούς πυλῶνες τῆς θεολογίας του καί συνιστοῦν τίς αἰτίες τοῦ σημαντικοῦ εἰδικοῦ βάρους τῶν συγγραφῶν του.

Τό ἐνδιαφέρον τῶν μαρτυριῶν τοῦ Κυπριανοῦ Καρθαγένης περί τῆς Θ. Εὐχαριστίας ἐνισχύεται ἀπό τήν διαπίστωση τοῦ σημαντικοῦ Πατρολόγου Johannes Quasten ὅτι ἡ Ἐπιστολή 63 τοῦ Κυπριανοῦ (περί τοῦ «Μυστηρίου τοῦ Ποτηρίου τοῦ Κυρίου») ἀποτελεῖ τό μοναδικό σύγγραμμα πρίν ἀπό τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, τό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο κατ’ ἀποκλειστικότητα στή Θ. Εὐχαριστία[7].

Ἡ 63η Ἐπιστολή τοῦ Ἁγ. Κυπριανοῦ συνετάχθη το 253μ.Χ[8]. καί ἀποτελεῖ ἕνα βαρυσήμαντο κείμενο περί τοῦ Μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Οἱ περιστάσεις, ὑπό τίς ὁποῖες ἦλθε στό φῶς ἡ Ἐπιστολή, ἀποκαλύπτονται ἐντός τοῦ κειμένου της καί ἀποτελοῦν προϋπόθεση γιά τήν μελέτη τῶν μαρτυριῶν περί τῆς Θ. Εὐχαριστίας: ὁρισμένοι Ἐπίσκοποι, εἴτε ἀπό ἄγνοια εἴτε ἀπό λανθασμένες ἀντιλήψεις, δέν ἀκολουθοῦσαν τήν ὀρθή πρακτική κατά τήν ἐπιτέλεση τῆς Θ. Εὐχαριστίας(1.1). Ἡ ἐν λόγῳ ἔλλειψη τῆς τελετουργικῆς ὀρθότητας πρέπει νά συνίστατο στήν πρακτική τῶν συγκεκριμένων Ἐπισκόπων νά προσφέρουν ὕδωρ, ἀντί οἴνου, κατά τήν Θ. Εὐχαριστία(11,1), ὑπό τόν φόβο νά προδοθοῦν ἀπό τήν ὀσμή τοῦ οἴνου (στήν ἀναπνοή τους) κατά τίς πρωϊνές ὧρες τελέσεως τῆς Θ. Εὐχαριστίας σέ μία περίοδο διωγμῶν(16,1).

Ὁ Κυπριανός θεωρεῖ τήν πρακτική αὐτή ὡς γεγονός ἐντροπῆς, τονίζοντας τή σημασία τῆς ὀρθῆς ἐπιτελέσεως τῆς Θ. Εὐχαριστίας, σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές τοῦ Κυρίου[9]. Γι’ αὐτό διατυπώνει τό συμπέρασμα ὅτι δέν «μποροῦμε νά ἀναφερόμαστε σέ ‘’Αἷμα τοῦ Κυρίου’’, ὅταν ἐντός τοῦ ποτηρίου δέν ὑπάρχει οἶνος»(2,2). Εἶναι προφανές ὅτι στά ἐν λόγῳ κείμενα τοῦ Κυπριανοῦ ἀνασκευάζεται ἡ πρακτική τῶν λεγομένων «ὑδατιτῶν», οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦσαν- κατά τήν ἐπιτέλεση τῆς Θ. Εὐχαριστίας- μόνον ὕδωρ καί ὄχι οἶνο. Αὐτή ἡ εὐχαριστιακή πρακτική εἶχε τίς ρίζες της στίς αἰρέσεις τῶν «Ἐγκρατιτῶν» καί τῶν «Ἐβιωνιτῶν», οἱ ὁποῖες δραστηριοποιήθηκαν στήν Ἐκκλησία ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Εἰρηναίου Λυῶνος ἕως καί τούς χρόνους τοῦ Πάπα Ρώμης Γελασίου[10]. Εἶναι πιθανόν οἱ εὐχαριστιακές αὐτές πρακτικές νά παραπέμπουν σέ ἰουδαιοχριστιανικές ρῖζες. Εἶναι προφανής, πάντως ἡ πρόθεση τοῦ Κυπριανοῦ νά μήν κατηγορήσει ὡς αἱρετικούς τούς συγκεκριμένους Ἐπισκόπους, ἀλλά νά ἀποδώσει τήν πλάνη τους σέ «ἄγνοια» ἤ «παρερμηνεία». Ὁ ἴδιος δηλώνει ἄγνοια περί τῆς προελεύσεως τῆς χρήσεως ὕδατος στή Θ. Εὐχαριστία(11,1) καί ἀρκεῖτε νά ὑποδείξει τήν ὀρθή εὐχαριστιακή πρακτική.

Ἡ ὑπόδειξη τῆς ὀρθῆς εὐχαριστιακῆς πρακτικῆς στηρίζεται ἐπί μιᾶς βιβλικῆς τυπολογίας περί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου. Στήν 62η Ἐπιστολή του ὁ Κυπριανός θεωρεῖ ὡς προτυπώσεις περί τῆς χρήσεως οἴνου στήν Εὐχαριστία τίς μορφές τοῦ Νῶε (3,1), τοῦ Μελχισεδέκ (4,1), τοῦ Ἀβραάμ (4,2), τοῦ Σολομῶντα (5,1) καί τοῦ Ἠσαΐα (7). Ἐπισημαίνει ὅτι τό ὕδωρ εἶναι «εἰκόνα» τοῦ Βαπτίσματος καί ὄχι τῆς Εὐχαριστίας, ὅταν γράφει ὅτι, «ὁσάκις οἱ Θεῖες Γραφές ἀναφέρονται στό ὕδωρ, προμηνύουν τό Βάπτισμα»(8,1). Το παράδειγμα ἄλλωστε, τῆς χρήσεως οἴνου ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο συνιστᾶ, γιά τόν Κυπριανό δέσμευση τῆς Ἐκκλησίας:

Calicem etenim sub die passionis accipiens benedixi et dedit discipulis suis dicens:

‘’Bibite ex hoc omnes, hic est enim sanguis testamenti, qui pro multis  effundetur in remissionem peccatorum. Dico vobis, non bibam amodo ex ista creatura vitis, usque in diem illum quo vobiscum bibam novum in regno patris mei’’. Qua in parte invenimus calicem mixtum fuisse quem Dominus optulit et vinum fuisse quod sanguinem dixit. Unde appret sanguinem Christi non offerri, si desit calici, nec sacrificium doinicum legitima sanctificatione celebrari, nisi oblation et sacrificium nostrum responderit passioni. Quomodo autem de creatura vitis novum vinum Christo in regno patris bibemus, si in sacrificio Dei patris et Christi vinum non offerimus nec calicem Domini dominica traditione miscemus?[11]

Ὁ Κυπριανός παραπέμπει στή διήγηση τοῦ Μτ. 26, 28-29 περί τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, ἐμμέσως δέ στό Α΄ Κορ. 11, 23-26. Ἡ ἀναφορά του σέ «κεκραμμένο οἶνο» ἀποτελεῖ μαρτυρία περί τῆς προετοιμασίας τῶν προσφερομένων Δώρων γιά τήν Θ. Εὐχαριστία (ὅτι δηλαδή, ὑπῆρχε ἀνάμειξη τοῦ οἴνου μέ τό ὕδωρ). Ἡ προτροπή του γιά πιστότητα τῆς εὐχαριστιακῆς πράξεως στό τελετουργικό τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου ὑποδηλώνει ὅτι ἡ Θ. Εὐχαριστία κατά τήν ἐποχή του παρέμενε σέ ἰσχυρό σύνδεσμο μέ τήν πρωτοχριστιανική εὐχαριστιακή πράξη. Ὁ ἰσχυρός αὐτός σύνδεσμος ὑπερτονίζεται ἀπό τόν Κυπριανό ὡς οὐσιῶδες στοιχεῖο τῆς Θ. Εὐχαριστίας, ὅταν γράφει ὅτι quod si a Domino praecipitur et ab apostolo eius hoc idem confirmatur er traditur. Ut quotienscumque biberimus, in commemorationem Domini hoc faciamus quod fecit et Dominus, invenimus non observari a nobis quod mandatum est, nisi eadem quae Dominus fecit nos quoque faciamus et calicem pari ratione minscentes a divino magisterio non recedamus[12].

Τό συμπέρασμα εἶναι προφανές: ἡ πιστότητα τῆς εὐχαριστιακῆς πράξεως ἐστιάζεται στήν πρακτική τοῦ κεκραμμένου οἶνου, τό θεολογικό συμβολισμό τοῦ ὁποίου ὁ Κυπριανός ἀναλύει στό ἀκόλουθο κείμενο: Nam quia nos omnes portabat Cristus qui in peccata nostra portabat, videmus in aqua populum intellegi, in vino vero ostendi sanguinem Christi. Quando autem in calice vino aqua miscetur. Christo populus adunatur et credentium plebs ei in quem creditit copulatur et iungitur. Quae copulation et coniunctio aquae et vini sic misxetur in calice Domini ut commixtio illa non possit ad invicem separate. Unde ecclesiam id est plebem in ecclesia constitutam fudeliter et firmiter in eo quod credidit perseverantem nulla res separare poterit a Christo quo minus haeraet semper et maneat individua dilectione. Sic autem in sanctificando calice Domini offeri aqua sola non poteste quomodo nec vinum solum potest. Nam si vinum tantum quis offerat, sanguis Christi incipit esse sine nobis. Si vero aqua sit sola, plebs incipit esse sine Christo. Quando autem utrumque miscetur et adunatione confuse sibi invicem copylatur, tunc sacramentum spiritate et caeleste perficitur, sic vero calix Domini non est aqua sola aut vinum solum, nisi utrumque sibi misceatur, quomodo nec corpus Domini potest esse farina sola aut aqua sola, nisi utrumque adunatur fuerit et copulatum et panis unius conpage solidatum. Quo et ipso sacramento populus noster ostenditur adunatus, ut quemadmondum grana multa in unum collecta et commolita et conmixta panem unum faciunt, sic in Christo qui eat panis calestis unum sciamus esse corpus, cui coniunctus sit noster numerous et adynatus[13].

Ἡ θεολογία τοῦ κεκραμμένου οἶνου λαμβάνει σημαντικές διαστάσεις, ἐφόσον (σύμφωνα μέ τόν Κυπριανό) διαδηλώνει «τό πνευματικό καί ἐπουράνιο μυστήριο» τῆς ἑνότητας τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό. Στό κείμενο αὐτό, ὅμως διαδηλώνεται ὁ ἐκκλησιολογικός χαρακτῆρας τῆς Θ. Εὐχαριστίας, ὁ βαθύτατος σύνδεσμος μεταξύ Εὐχαριστίας καί Ἐκκλησίας. Κατά τή Θ. Εὐχαριστία, ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος εὑρίσκονται σέ ἐνότητα, τόσο ὡς πρός τήν οὐσία τους, ὅσο καί ὡς πρός τόν συμβολισμό τους. Κατά τήν Θ. Εὐχαριστία, ὅμως ἐπιτελεῖται καί ἡ ἀνάλογη ( μέ τήν τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου) μυστηριακή ἕνωση τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν Χριστό.

Στήν εὐχαριστιακή θεολογία τοῦ Κυπριανοῦ, ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ἐμμονή του στόν θυσιαστικό χαρακτῆρα τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Σέ ἐπίπεδο ὁρολογίας, ὁ χαρακτήρας αὐτός πιστοποιεῖται μέ τή χρήση ἑνός ἐξειδικευμένου λεξιλογίου, ὅπως «sacrificium» (θυσία), «commemoratio» (ἀνάμνηση), «passio» (πάθος) καί «oblatio» (προσφορά).

Ὁ Κυπριανός ἀναπτύσσει μιά εὐχαριστιακή θεολογία μέ ἄξονα τήν ἀνάμνηση τοῦ Κυρίου. Ἡ Θ. Εὐχαριστία προσφέρεται in commemoratione ejus («εἰς ἀνάμνησιν ἐκείνου»)[14] καί εἶναι dominicae passionis et nostrae redemrtionis sacramentum («μυστήριο τοῦ πάθους τοῦ Κυρίου καί τῆς σωτηρίας μας»)[15]. Ἡ θυσία εἶναι mentio passionis (ἀνάμνηση τοῦ πάθους»), ἀλλά ἰσχύει καί ἡ ἀλήθεια ὅτι passio est Domini sacrificium quod offerimus («ἡ θυσία πού προσφέρουμε εἶναι τό ἴδιο τό πάθος τοῦ Κυρίου»)[16]. Ὁ Κυπριανός ἐπιμένει στήν παράμετρο ὅτι ἡ εὐχαριστιακή θυσία ὀφείλει «νά ἀνταποκρίνεται στό πάθος τοῦ Κυρίου[17].

Τό «πάθος» τοῦ Κυρίου ἐπομένως, διαπνέει ὁλόκληρη την εὐχαριστιακή θεολογία τοῦ Κυπριανοῦ ὡς ἀνακεφαλαίωση τῶν γεγονότων πού ἐκκινοῦν ἀπό τόν Μυστικό Δεῖπνο καί κορυφώνονται στή Σταύρωση. Ὑπό τήν ἔννοια καί διάσταση αὐτή, ἡ Θ. Εὐχαριστία θεωρεῖται ὡς commemoration (ἀνάμνηση) καί sacramentum (μυστήριο)[18].

Μιά σημαντική παράμετρος στήν εὐχαριστιακή θεολογία τοῦ Κυπριανοῦ εἶναι ἡ σύνδεση τῆς Θ. Εὐχαριστίας μέ τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία. Τό κατωτέρω κείμενο εἶναι ἀποκαλυπτικό τῆς ἐν λόγῳ παραμέτρου:

Et quomodo dicimus ‘’Pater noster’’, quia intellegentium et credentium pater est, sic et ‘’panem nostrum’’ vocamus, quia Christus eorum qui corpus eius contigimus panis est, hunc autem panem dari nobis cottidie postulamus, ne qui in Christo sumus et eucharistiam eius cottidie ad cibus salutis accipimus intercedente aliquo graviore delicto, dum abstenti et nom communicantes a caelesti pane prohibemur, a Christi corpore separemur ipso praedicante: ‘’ego sum panis vitae qui de caelo dascendi. Si quis ederit de meo pane, vivet in ternum. ‘’Panem autem quem ego dedero  caro mea est pro saeculi vita’’. Quando ergo dicit in aeternum vivere si qui ederit de eius pane, ut manifestum est eos vivere qui corpus eius adtingunt et eucharistiam iure communicationis acipiunt, ita contra timentum est et orandum, ne dum quis abstentus separator a Christi corpore remaneat a salute comminante ipso et dicente: ‘’ nisi ederitis carnem filiihominis et liberitis sanguinem eius, non habebitis vitam in vobis’’. Et ideo panem nostrum id est Christum dari nobis cottidie petimus, ut qui in Christo monemus et vivimus a sanvtificatione eius et corpore non recedamus[19].

Γ) Εὐχαριστικές μαρτυρίες στά ἔργα τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Σαλαμῖνος τῆς Κύπρου (+403).

 

 Ἡ μελέτη τῶν  ἔργων τοῦ Ἐπιφανίου, ἐπισκόπου Σαλαμῖνος τῆς Κύπρου (315-403), καταδεικνύει ὅτι ὁ ἱερός πατήρ δέν ἀσχολήθηκε ἰδιαιτέρως μέ τήν ἱστορία καί θεολογία τῆς Θ. Λατρείας. Εἶναι προφανές ὅτι κύριος στόχος τοῦ σημαντικοῦ θεολογικοῦ του ἔργου ἀφορά στα θέματα τοῦ δόγματος τῆς Ἐκκλησίας, κυρίως μάλιστα ἐντός ἐνός ἀντιαιρετικοῦ πλαισίου.

Περί τῆς εὐχαριστιακῆς πρακτικῆς τῶν αἱρετικῶν

 

Ἔστρεψε μέ ἱδιαίτερο ζήλο τήν προσοχή του καί τή μέριμνά του στή διαφύλαξη τῆς ὁρθοδόξου πίστεως ἀπό τίς αἱρέσεις, οἱ ὁποίες ταλάνιζαν τήν Ἐκκλησία τήν ἐποχή ἐκείνη, ὅπως οἱ ἀρειανοί, οἱ πνευματομάχοι, οἱ ὡριγενιστές, οἱ ειδωλολάτρες ἀλλά καί οἱ Ἐβιωνίτες. Ὁ Ἐπιφάνιος, ἐκφράζοντας τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, πίστευε πῶς ἡ ἀλήθεια εῖναι συνώνυμη μέ τή σωτηρία, πῶς οἱ  πλάνες, οἱ αἱρέσεις καί οἱ κακοδοξίες, ὅχι μόνο δέν σώζουν, ἀλλά ὁδηγοῦν στήν ἀπώλεια. Ἔτσι ὁ  Ἐπιφάνιος κατηγορεῖ τούς Ἐβιωνίτες περί τοῦ τρόπου τελέσεως τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Ἡ κριτική τήν, τήν ὁποία ἀσκεῖ σέ αὐτούς, ὑποδηλώνει τήν ὀρθή λειτουργική πράξη τῆς Ἐκκλησίας.

Σύμφωνα μέ τίς ἐν λόγῳ μαρτυρίες, οἱ Ἐβιωνίτες τελοῦσαν τή Θ. Εὐχαριστία μέ ἄζυμο ἄρτο καί χρησιμοποιώντας μόνο ὕδωρ (καί ὄχι οἶνο)[20]. Τή χρησιμοποίηση μόνο ὕδατος κατά τήν ἐπιτέλεση τῆς Εὐχαριστίας μαρτυρεῖ ὁ Ἐπιφάνιος καί περί τῶν  ὀπαδῶν τοῦ Μαρκίωνος[21], καθώς καί περί τῶν Ἐγκρατιτῶν[22], ἐνῶ καταγγέλει καί τήν πρακτική τῶν Ἀρτοτυριτῶν, οἱ ὁποῖοι τελοῦσαν τήν Εὐχαριστία μέ ἄρτο καί τυρί[23].

Ἡ κριτική τοῦ Ἐπιφανίου ἐναντίον μιᾶς αἱρετικῆς ἰουδαϊζουσας ὀμάδας Χριστιανῶν[24] αποκαλύπτει ὅτι ὄχι μόνο ὑφίσταντο οἱ αἱρέσεις αὐτές κατά τήν ἐποχή του, ἀλλά καί ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ 4ου αἰ. ἐπέμενε στή λειτουργική χρήση τοῦ ἔνζυμου ἄρτου κατά τή Θ. Εὐχαριστία. Ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ, ἑπομένως, συμπεραίνουμε ὅτι ὁ Ἐπιφάνιος ἀνακεφαλαιώνει τήν πρό αὐτοῦ εὐχαριστιακή θεολογία περί τοῦ ἄρτου τῆς Εὐχαριστίας.

Δ) Ὁ ὑπομνηματισμός τῆς Θ. Λειτουργίας στά ἔργα τοῦ Ἁγίου Συμεῶν Θεσσαλονίκης

 

Περί τοῦ ἐνζύμου ἄρτου στήν ἀκολοθία τῆς Προθέσεως

Ἐντάσσουμε στήν ἐνότητα τῆς ἀκολουθίας τῆς Προθέσεως τά σχετικά μέ τόν ἔνζυμο ἄρτο, διότι τό θέμα αὐτό ἅπτεται τοῦ ὅλου ζητήματος, καί ἱδιαίτερα τά σχετικά μέ τόν προσφερόμενο ἄρτο.

Ὁ  Ἅγ. Συμεών ἐπισημαίνει ὅτι ὁ ἄρτος τῆς προθέσεως πρέπει νά εἶναι «ἔνζυμος», διότι «ἡ ζύμη τόν καθιστᾶ ἔμψυχο καί πραγματικά ἄρτιο»[25]. Σύμφωνα μέ τό Ὑπόμνημα, ἡ «ἀρτιότητα» τοῦ ἄρτου παραπέμπει στήν «ἀρτιότητα» τῆς ἀνθρώπινης φύσεως τοῦ Κυρίου: τό «πρόσλημμα», αὐτό «τό ὁποῖο ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ προσέλαβε ἀπό τήν ἄνθρώπινη φύση», ἦταν «τέλειο» καί «ἔγινε σάρκα» μέ «ψυχή νοερή καί λογική»· ἔτσι, ὁ Χριστός κατέστη «τέλειος ἄνθρωπος», γεγονός τό ὁποῖο παραπέμπει στήν ἀλήθεια ὅτι «ἀνέπλασε ὁλόκληρο τόν ἄνθρωπο»[26].

Τά συστατικά τοῦ ἔνζυμου ἄρτου ὑπαγορεύουν στόν Ἅγ.Συμεών τή διατύπωση συγκεκριμένων θεολογικῶν συμβολισμῶν: τό «ἀλεύρι μέ τή ζύμη» δηλώνει «τήν ψυχή» τοῦ Χριστοῦ· τό νερό (τό ὁποῖο προστίθεται στή ζύμη) δηλώνει «το Βάπτισμα», ἐνῶ τό «ἀλάτι» τό (στοιχεῖο τό ὁποῖο προστίθεται, καί αὐτό στή ζύμη) δηλώνει «τό νοῦ καί τή διδασκαλία τοῦ Λόγου»[27]. Ἀλλά καί τό γεγονός ὅτι ὁ ἔνζυμος ἄρτος (πού προσφέρται στήν Πρόθεση) ἔχει «ψηθεῖ ἐν πυρί», δηλαδή καταστεῖ βρώσιμος ἄρτος, σημαίνει ὅτι «ὁλόκληρη ἡ θεότητα ἑνώθηκε μέ τήν ἀνθρώπινη φύση» καί ὅτι «μετέδωσε» στήν ἀνθρώπινη φύση τή «δύναμη καί τήν ἐνέργειά» Της[28].

Ἡ ἀναφορά τοῦ Ἅγ. Συμεῶν στόν ἔνζυμο ἄρτο δέν θά μποροῦσε νά μήν θίξει τό θέμα τῆς «λατινικῆς» παραδόσεως χρησιμοποιήσεως ἄζυμου ἄρτου στή Θ. Εὐχαριστία. Γιά νά τοποθετηθεῖ στό θέμα αὐτό, ἀναφέρεται στό «Μυστήριο τῆς σαρκώσεως καί τοῦ πάθους», θεωρώντας ὅτι διά τῆς ἀκολουθίας τῆς Προθέσεως συμβολίζεται ἡ «ἐνανθρώπηση» καί ἡ «σταύρωση»[29]. Σύμφωνα μέ τήν ἐρμηνεία τοῦ Ἅγ. Συμεῶν, «τό σχῆμα τοῦτο» (δηλαδή ἡ «ἐνανθρώπιση» καί ἡ «σταύρωση») «ὁρᾶται ἐν τῇ σφραγίδι» (δηλαδή ἀπεικονίζεται στή σφραγίδα τοῦ προσφόρου εἶναι ἡ «ἀναγκαία» ἀπεικόνιση τῶν γεγονότων «τῆς οἰκονομίας τοῦ Σωτῆρος», τονίζοντας ὅτι στήν ἑρμηνεία αὐτή συμβάλλει ἡ «τετραμερής μορφή» τῆς σφραγίδας τοῦ προσφόρου[30].

Ἡ σφραγίδα, ὅμως, τοῦ ἄρτου παραπέμπει (σύμφωνα μέ τόν Ἅγ. Συμεῶν) καί στή «Θεότητα» τοῦ Κυρίου, διότι στή σφραγίδα αὐτή διαγράφεται ὁ σταυρός ἐντός ἐνός κύκλου, σχῆμα τό ὁποῖο συμβολίζει «τή σάρκωση τοῦ ἄναρχου καί ἀτελεύτητου Λόγου», καθώς καί τό γεγονός ὅτι «ἐνῶ ὑπῆρξε Θεός», «σαρκώθηκε ἀληθινά», «ἔλαβε τή μορφή τοῦ ἀνθρώπου» καί «ὑπέστη τό Πάθος»[31]. Ὁ Ἅγ. Συμεών τονίζει ὅτι μέ τή σφραγίδα τοῦ προσφόρου «εἰκονίζεται ἡ ἀνθρωπότητα τοῦ Κυρίου», αὐτή δέ ἡ «ἐξεικόνιση» ὑπερανύνεται τῆς ἀλήθειας περί τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ ἔναντι τῆς αἱρέσεως ἡ ὁποία διατείνεται ὅτι «ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Κυρίου ἀφανίστηκε»[32].

Ἡ παραπάνω συμβολική ἐρμηνεία τῆς σφραγίδας τοῦ προσφόρου ἐπιτρέπει στόν Ἁγ. Συμεών νά διακηρύξει ὅτι ὁ ἄρτος δέν πρέπει νά παραπέμπει σέ «νεκρό» καί «ἄψυχο» σῶμα, ἐπομένως δέ ὁ ἄρτος δέν πρέπει νά εἶναι ἄζυμος, ὅπως ὁ ἄρτος κατά τόν πασχάλιο ἑορτασμό τῶν Ἰουδαίων[33].

Ὁ Ἁγ. Συμεών ἀνατρέπει τόν ἰσχυρισμό «τῶν Λατίνων» ὅτι ἡ χρήση ἀζύμου ἄρτου θεμελιώνεται ἐπί τῆς παύλειας θέσεως ὅτι «ἑορτάζουμε ὄχι μέ παλαιά ζύμη, ἀλλά μέ ἄζυμα εἰλικρινείας καί ἀληθείας», θεωρώντας ὡς παντελῶς λανθασμένη τήν ἑρμηνεία τῶν Λατίνων καί προβάλλοντας τή θέση ὅτι ἡ παύλεια προτροπή ἀναφέρεται στό θέμα τῆς «ἁμαρτίας» καί ὄχι τῆς Θ. Εὐχαριστίας[34].  Ἔτσι ἡ ἔννοια τοῦ (σύμφωνα μέ τήν ἑρμηνεία τοῦ Συμεῶν) μέ τή «δίωξη τῆς ζύμης τῆς ἁμαρτίας[35]. Ἀντιθέτως ἡ ἔννοια τῆς «ζύμης» παραπέμπει στήν «ἀφθαρσία», μέ τήν ὁποία «ὁμοιώθηκε ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»[36]. Σύμφωνα μέ τό Ὑπόμνημα, «ὁ Σωτήρας εἶναι ἡ ἀληθινή καί καθαρότατη ζύμη», εἶναι «ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς καί ὁ αἰώνιος Βασιλιάς», μέ τόν Ὁποῖο ἑνώνεται καί ἀφθαρτοποιεῖται ὁλόκληρη ἡ κτίση[37].

Ἡ παραπάνω συμβολική ἐρμηνεία τῆς ζύμης ὁδηγεῖ τόν Ἀγ. Συμεών στό θεολογικό συμπέρασμα περί τῆς βαθύτερης ἔννοιας της καί τοῦ ἐπιτρέπει νά διατυπώσει (πρός τόν ἀναγνώστη τοῦ Ὑπομνήματος) τήν ἀκόλουθη προτροπή: Ἔσο οὖν καί αὐτός ἐζυμωμένος ἐν τῷ Κυρίῳ καί τῆς ζύμης σπούδαζε εἶναι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καί μή ἐκ τῶν ἀζύμων σπεῦδε μετέχειν τῶν νομικῶν[38].

Εἶναι προφανές ὅτι ὁ ἔνζυμος ἄρτος διαφοροποιεῖ τή Θ. Εὐχαριστία ἀπό κάθε ἀντίστοιχη ἑβραϊκή πρακτική[39], προβάλλοντας μάλιστα τόν Κύριο ὡς τόν ἀληθινό Ἀρχιερέα καί Μελχισεδέκ», ὁ Ὁποῖος «προσφέρει θυσία ὄχι μέ ἄζυμο ἄρτο»[40]. Ἡ παύλεια φράση Τά ἀρχαῖα παρῆλθε, ἰδού γέγονε τά πάντα καινά[41], ἀποτελεῖ γιά τόν Ἁγ. Συμεών τόν ἄξονα γύρω ἀπό τόν ὁποῖο δομεῖται ἡ θεολογική θέση ὅτι «ἀντί τῶν ἀζύμων, στή Θ. Εὐχαριστία κυριαρχεῖ ὁ ἔνζυμος ἄρτος τῆς Βασιλείας τοῦ Χριστοῦ»[42].

Ἡ θεολογική θεμελίωση τοῦ Ἁγ.  Συμεών περί τῆς χρήσεως ἐνζύμου ἄρτου στή Θ. Εὐχαριστία ἰσχυροποιεῖται μέ τήν ἀναφορά του στό Μυστικό Δεῖπνο. Ἐπίσημαίνει, δηλαδή, ὅτι ὁ Κύριος «ἱερούργησε» ὄχι κατά τήν «ἡμέρα τῶν ἀζύμων», ἀλλά «πρίν ἀπό αὐτήν», ἐπικαλούμενος καί τήν μαρτυρία τῶν Εὐαγγελίων ὅτι ὁ Μυστικός Δεῖπνος ἐπιτελέστηκε «πρίν ἀπό τήν ἑορτή» (ἐννοεῖτε «τοῦ ἑβραϊκοῦ Πάσχα»)[43]. Τό Ὑπόμνημα τονίζει ὅτι ὁ Κύριος εἶχε «ποιήσει» (κατά τό παρελθόν) «τό νομικό Πάσχα». Κατά δέ τό Μυστικό Δεῖπνο «παρέδωκε τό δικό Του Πάσχα»[44]. Τήν ὑπέρβαση αὐτή τοῦ «νομικοῦ Πάσχα» κατά τό Μυστικό Δεῖπνο (ὑπέρβαση, ἡ ὁποία συνεπαγόταν τή χρήση ἔνζυμου ἄρτου) ὁ Ἁγ. Συμεών θεωρεῖ ὡς ἐντεταγμένη στά πλαίσια τῆς «ἀπελευθερώσεως ἐν Χριστῶ» ἀπό τά «δεσμά τοῦ παλαιοῦ νόμου» καί τῶν ἐγκαινίων τῆς Κ.Δ. διά τοῦ «αἷματος τοῦ Κυρίου»[45]. Ἐπί τῶν παραπάνω θεολογικῶν θεμελιώσεων ὁ Ἁγ. Συμεών ἑδράζει τήν ἀνακεφαλαίωση τῆς θέσεώς του περί τῆς χρήσεως ἔνζυμου ἄρτου ἀπό τόν Κύριο κατά τόν Μυστικό Δεῖπνο: Ἔνζυμον τέλειον ἄρτον ἱερούργησεν ὁ Σωτήρ εἰς τό Πάσχα ὅ ἐπεθύμησεν[46].

Ἡ πλάνη τῶν Ἀρμενίων περί τῆς χρησιμοποιήσεως τοῦ οἴνου κατά τή Θ. Εὐχαριστία

Περί τοῦ ἐν λόγῳ θέματος, ὁ Ἁγ.  Συμεών ὑπενθυμίζει κατ’ ἀρχάς τήν εὐαγγελική μαρτυρία ὅτι ἀπό τήν πλευρά τοῦ Κυρίου «ἐξῆλθε αἷμα καί ὕδωρ», προσθέτοντας ὅτι «αὐτό πού ἔρευσε ἀπό τό κυριακό σῶμα ἀποκαλεῖται ὡς κοινωνία»[47]. Τό Ὑπόμνημα τονίζει τό συμβολικό χαρακτήρα τῶν δύο στοιχείων (αἷματος καί ὕδατος) καί καταφέρεται ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τῶν Ὑδροπαραστατῶν, ἡ ὁποία ἀποδέχεται τή χρήση μόνο τοῦ ὕδατος κατά τή Θ. Εὐχαριστία, χαρακτηρίζοντας τή συγκεκριμένη αἵρεση ὡς «δυσσεβή» καί ὡς «ἀνατρεπτική τῆς παραδόσεως τῶν μυστηρίων»[48]. Ὁ Ἁγ. Συμεών ἐπισημαίνει ὅτι ἡ συγκεκριμένη αἵρεση ἀκολουθεῖ τή «δυσσέβεια τῶν ἐθνικῶν» ὅτι «ὁ οἶνος ὁδηγεῖ σέ μέθη», δυσσέβεια τήν ὁποία ἀποδίδει στήν ἐνέργεια «τοῦ πονηρότατου δαίμονος»[49].

Στόν ἀντίποδα τῶν Ὑδροπαραστατῶν, ὁ Ἁγ. Συμεών στρέφει τήν κριτική του ἐναντίον τῶν Ἀρμενίων, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦν μόνο οἶνο κατά τή Θ. Λειτουργία καί τούς ὁποίους ἀποκαλεῖ ὡς αἱρετικούς[50]. Ἡ πληροφορία τοῦ Ὑπομνήματος περί τῆς ἐν λόγῳ λειτουργικῆς πρακτικῆς τῶν Ἀρμενίων εἶναι ὅτι οἱ συγκεκριμένοι αἱρετικοί «στοχεύουν δῆθεν νά ἀνατρέψουν κάποια ἄλλη αἵρεση, ἀλλά οἱ ἴδιοι περιπίπτουν σέ χειρότερη αἵρεση»[51]. Ἀναλύοντας τίς θέσεις τῶν Ἀρμενίων, ὁ Ἁγ. Συμεών ἐπισημαίνει ὅτι οἱ θέσεις αὐτές δημιουργήθηκαν ἀπό ἀντίδραση στό Νεστοριανισμό, προσθέτοντας ὅμως ὅτι ὄχι μόνο δέν ἀντιμάχονται τήν αἵρεση, ἀλλά οἱ ἴδιοι «βαίνουν ἐναντίον τῶν θείων δογμάτων»[52].

Στήν κριτική του ἐναντίον τῶν Ὑδροπαραστατῶν, ὁ Ἁγ. Συμεών παραθέτει τή θέση τοῦ Ἰ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ὑπενθυμίζει τούς λόγους τοῦ Κυρίου περί «πόσεως ἐκ τῆς ἀμπέλου »[53], γεγονός τό ὁποῖο καταδεικνύει τή νομιμότητα χρήσεως τοῦ οἴνου κατά τή Θ. Εὐχαριστία, ἐφόσον «ἡ ἄμπελος γεννᾶ οἶνον καί οὐχ ὥδωρ»[54]. Ἡ θέση τοῦ Ὑπομνήματος εἶναι σαφής: «Ὅπως διδαχθήκαμε ὅτι ἀπό τήν πλευρά τοῦ Κυρίου ἔρρευσε αἷμα καί ὕδωρ»[55]. Παρομοίως, ὁ ἄρτος ἔνζυμος ἄνωθεν ἡμῖν παρεδόθη προσάγεσθαι[56].

Ἐπισης στήν «Διδασκαλία (ἤ Ἑρμηνεία) πρός τούς ἱερεῖς καί διακόνους» ἡ χρῆσις χημικῶν προϊόντων ἤ οἴνου ἀναμεμιγμένου μέ ξένα συστατικά ἤ ἀλλοιωμένου οἴνου πρέπει νά ἀπόκλείεται.  Στά ἀκόλουθα κεφάλαια συνοψίζει τήν σχετική διάταξη ὡς εξῆς:

Κεφάλαιο Ε΄: Περί τῆς ὕλης τοῦ μυστηρίου αὐτοῦ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ.  Ἡ ὕλη τοῦ μυστηρίου τοῦ σώματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι ὁ ἄρτος, ὁ ἐκ καθαροῦ σίτου καί ἀλεύρου μέ τό φυσικόν ὕδωρ ἐζυμωμένος καί καλῶς ἕψημένος, ἔνζυμος, ἱκανῶς ἁλατισμένος, λαμπρός, καθαρός, γεῦσιν  ἰδιάζουσαν ἔχων καί εἰς τροφήν εὐπρόσδεκτος · διότι ὁ ἄζυμος ἄρτος, εἰ καί εἶναι ἐκ σίτου, ἐν τῃ ἁγία ἀνατολικῆ ὀρθοδόξῳ καί καθολικῇ Ἐκκλησία εἰς ὑποκείμενον, τουτέστιν εἰς ὕλην τοῦ σώματος τοῦ Χρστοῦ δέν δύναται νά γείνη, ὅθεν ἄς μή τολμήσῃ τίς νά λειτουργήσῃ μέ ἄζυμα · ἄλλος δέ ἄρτος , πλήν τοῦ σιτίνου καί ἐνζύμου, ἀπό παντός γεννήματος καί σπόρου εἰς ὕλην τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ δέν γίνεται · ὁ δέ τολμήσας ἱερεύς νά λειτουργήσῃ μέ ἄλλον ἄρτον ἄλλων σπόρων ἤ μέ γάλα καί βούτυρον καί αὐγά ἀλειμμένον, ἤ εὐρωντιῶντα καί ἡμιεψημένον ἤ κεκαυμένον ἤ σκληρόν καί ξηρόν πολύ ἤ διεφθαρμένον σφόδρα, βαρέως ἁμαρτάνει καί καθαιρεῖται.

Κεφάλαιο Στ΄: Περί τῆς ὕλης τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ὕλη τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ οἶνος, ὁ ἀπό τοῦ καρποῦ τῆς ἀμπέλου γινόμενος, ὅς τις πρέπει νά εἶναι καλός, εὐώδης καί δεκτός εἰς πόσιν καί καθαρός, νά μή ἧναι ἀναμεμιγμένος μέ ἄλλα ποτά ἐκτός τῶν ἀπό σταφυλῆς. Εἰς τήν προσκομιδήν δέ νά ἐγχέῃ ὀλίγον ὕδωρ εἰς τόν οἶνον καί μετά τόν ἁγιασμόν τῶν μυστηρίων ζέον ὕδωρ κατά τήν διάταξιν. Οἱ δέ ἀπό διαφόρων ὀσπρίων καί ὀπωρικῶν γινόμενοι ζωμοί δεν γίνονται οἶνος μήτε εἶναι, καί φυλάττου, ἄν δέ τίς τολμήσῃ πλήν τοῦ τῆς ἀμπέλου οἶνου μεταχειρισθῆ ἄλλου εἴδους ἤ ζωμόν ἤ μέ ὀξίνην οἶνον, ἤ ἀναμεμιγμένον μέ ἄλλα εἴδη, ἀμαρτάνει θανασίμως καί καθαιρεῖται. Ὅταν δέ εἰς τήν προσκομιδήν ὁ ἱερεύς λέγων τούς λόγους τούτους «εὐθέως ἐξῆλθεν αἶμα καί ὕδωρ» δέν βάλῃ εἰς τό ποτήριον ὀλίγον ὕδωρ καί μετά τόν ἁγιασμόν τῶν θείων μυστηρίων, ὅταν ἐμβάλλῃ εἰς τό ποτήριον τό μέρος τοῦ θείου Μαργαρίτου, δέν βάλῃ ζέον ὕδωρ ἤ ἀντί θερμοῦ, ψυχρόν ὕδωρ, ἁμαρτάνει θανασίμως, ὡς παραβάτης τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, ὅθεν ἔχει χρέος εἰς τήν προσκομιδήν καί τήν τελείωσιν τῶν ἁγίων νά ἐγχέῃ ὕδωρ εἰς τό ποτήριον · νά προσέχῃ νά μή βάλῃ πολύ ὕδωρ, ὥστε νά ἀλλάξῃ τήν ἰδιάζουσαν γεῦσιν τοῦ οἶνου εἰς ὕδωρ, ὅτι θανασίμως ἁμαρτάνει καί καθαιρεῖται τῆς ἱερωσύνης αὐτοῦ.

Καί στό κεφάλαιο Ζ΄: Περί συμβαινόντων τινῶν εἰς τήν θείαν λειτουργίαν, εἰς τήν ὕλην , εἰς τήν τελείωσιν καί εἰς τους λοιπούς λειτουργοῦντας. Εἰς τήν ὕλην τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἤγουν εἰς τόν ἄρτον, δύνανται νά συμβῶσι ταῦτα· ἑάν ὁ ἱερουργῶν πρό τῆς εὐλογίας γνωρίσῃ τόν ἄρτον εἰς τήν τράπεζαν ἐπί τοῦ δίσκου εἰς ἁγιασμόν προτιθέμενον ὅτι εἶναι διεφθαρμένος ἤ ἐξ ἄλλης ὕλης ἤ εὐρωτιῶν ἤ ἄζυμος, εὐθέως νά τόν ἐκβάλῃ καί νά λάβῃ ἄλλον καλόν, καθαρόν σίτινον καί ἄς λέγῃ ἐπ’ αὐτόν ἡσύχως «εἰς ἀνάμνησιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ» καί τά λοιπά ὅλα τῆς προσκομιδῆς τά ἐπί τόν Μαργαρίτην καί ἄς λάβῃ συνήθως τόν Μαργαρίτην καί βάλλων ἐπί τόν ἅγιον Δίσκον ἄς θύσῃ καί ἄς κεντήσῃ, καί οὕτως ἐκεῖ, ὅπου ἔστη πρό τῆς εὐλογίας, ἄς ἀρχήσῃ καί ἄς ἁγιάσῃ καί ἄς τελειώσῃ τήν ἱερουργίαν κατά τό σύνηθες…  Προσέτι νά μη τολμήσῃ τις νά λειτουργήσῃ ποτέ μέ προσφοράν πολλά ξηράν καί πολυήμερον καί πρίν νά ἀρχήσῃ τήν προσκομιδήν λαμβάνων εἰς τάς χείρας αὐτοῦ τήν προσφοράν, ἄς τήν σκέπτηται καλά τί εἴδους εἶναι καί διά τό ἀσφαλές καί ἄπταιστον ἄς κόψῃ μίαν καί βλέπων αὐτήν καλήν ἐκ σιτίνου ἀλεύρου χωρίς τινος ἀμφιβολίας καί συγχύσεως μέ καθαράν καί εἰρηνικήν συνείδησιν ἄς ἱερουργᾖ.

Καφάλαιο 20

Ὁ ἄρτος τῆς Θ. Εὐχαριστίας:

Ἡ περί ἀζύμων ἔρις τοῦ 11ου αἰώνα

 Τό θέμα τῶν ἀζύμων πρίν τήν ἔριδα

Καθολική εἶναι ἡ διαπίστωση ὅτι «τά ἄζυμα τῆς δυτικῆς Ἐκκλησίας ἦσαν ἄγνωστα κατά τήν πρώτην τοῦ Χριστοῦ χιετηρίδα»[57], ἐνῶ ἀκόμη καί ρωμαιοκαθολικοί συγγραφεῖς θεωροῦν ὅτι ἡ υἱοθέτησή τους ἀπό τή δυτική Ἐκκλησία ἄρχισε κατά τόν 8ο αἰ. ἤ καί ὅτι ἡ χρήση τοῦ ἐνζύμου ἄρτου ἴσχυε (γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Δύσεως) παράλληλα μέ τήν τοῦ ἀζύμου. Ὁ Ο΄ Κανόνας τῶν ἁγίων Ἀποστόλων εἶναι κατηγοριματικός ἐναντίον τοῦ ἑβραϊκοῦ ἑορτασμοῦ τῶν ἀζύμων[58].

Α)  Ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος καί Ἐβιωνίτες  

Ὁ Ἁγ. Ἐπιφάνιος Κύπρου κατηγορεῖ τοῦς Ἐβιωνίτες ὅτι τελοῦσιν (τή Θ. Εὐχαριστία) ἀπό ἐνιαυτόν εἰς ἐνιαυτόν δι’ ἀζύμων[59]. Εἶναι προφανές ὅτι ἡ τέλεση τῆς Θ. Εὐχαριστίας με ἄζυμο ἄρτο ἀποτελοῦσε πρακτική ἀντίθετη μέ τήν κρατοῦσα ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Θά σχολιάσουμε μία μαρτυρία τοῦ Ἐπιφανίου Κύπρου, ἡ ὁποία θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ ὡς ἀποκαλυπτική τῆς χρήσεως ἀζύμου ἄρτου. Ἀναφερόμενος στόν ἄρτο τῆς Θ. Εὐχαριστίας, ὁ Ἁγ. Ἐπιφάνιος γράφει τά ἀκόλουθα: Καί ὁρῶμεν ὅτι οὐκ ἴσον ἐστίν οὐδέ ὅμοιον, οὐ τῇ ἐνσάρκῳ εἰκόνι, οὐ τῇ ἀοράτῷ θεότητι, οὐ τοῖς χαρακτῆρσι τῶν μελῶν. Τό μέν γάρ ἐστι στρογγυλοειδές καί ἀναίσθητον ὡς πρός τήν δύναμιν· καί ἠθέλησεν χάριτι εἰπεῖν· Τοῦτο μου ἐστί τόδε, καί οὐδείς ἀπιστεῖ τῷ λόγῳ· ὁ γάρ μή πιστεύων εἶναι αὐτόν ἀληθινόν, ὡς εἶπεν, ἐκπίπτει τῆς χάριτος καί τῆς σωτηρίας[60]. Οἱ ἐπιθετικοί προσδιορισμοί περί τοῦ ἄρτου ὅτι ἦταν «στρογγυλοειδής» καί «ἀναίσθητος» θά μποροῦσαν νά παρερμηνευτοῦν ὡς παραπέμποντες στόν ἄζυμο ἄρτο τῆς δυτικῆς ‘’Ἐκκλησίας’’[61]. Ἀμφότεροι ὅμως, οἱ προσδιορισμοί ἰσχύουν καί περί τοῦ ἐνζύμου ἄρτου, ὁ ὁποῖος ἔχει «στρογγυλοειδή» μορφή καί μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς «ἀναίσθητος» ὑπό τήν ἔννοια μιᾶς ἀντιθέσεως μεταξύ τοῦ ἄρτου τῆς Εὐχαριστίας καί τοῦ ζῶντος Κυρίου[62].

Β).  Ἄζυμα καί Ἀππολιναρισμός

 

Τά ἄζυμα συνέχονται μέ τήν αἵρεση τοῦ Ἀπολλιναρισμοῦ. Ὁ Ἀπολλινάριος δίδασκε ὅτι ὁ Κύριος προσέλαβε σάρκα χωρίς νοῦ καί ψυχή. Σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τοῦ Μητροφάνους Κριτόπουλου περί τοῦ Ἀπολλιναρίου, ἐκεῖνος γάρ δογματίζων τόν Κύριον σάρκα ἄψυχον καί ἄνουν ἀνειληφέναι, καί τήν αἵρεσιν εἴτουν βλασφημίαν, ταύτην βεβαιῶν οὐ προσέφερε τῷ μυστηρίῳ ἄρτον, ἀλλ’ ἄζυμα, φάσκων· ὅ,τι ἡ ψυχή τῷ σώματι, τοῦτο ἡ ζύμη τῷ ἄρτῳ[63].

Ἡ   ζύμη, ἐπομένως, ποῦ καθιστᾶ τόν ἄρτο ἔνζυμο, ἐπέχει θέση τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία ἀναδεικνύει τό σῶμα ὡς ζωντανό καί ὄχι ὡς νεκρό[64].  Ὁ Θεόδωρος Ἀνδίδων ἐξέθεσε τίς ἀπόψεις του περί τῆς συνάφειας ἄζυμου ἄρτου καί Ἀπολλιναρισμοῦ. Εἶναι ἐπομένως, σαφές ὅτι ἡ ἐν λόγῳ συνάφεια εἶχε ἐπισημανθεῖ σέ μία ἐποχή λίγο μετά τήν ἔναρξη τῆς ἔριδος περί τῶν ἀζύμων.

Γ) Ἡ μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης

Ὁ  Ἁγ.Γρηγόριος Νύσσης διατυπώνει ἐνδιαφέρουσα προσέγγιση τοῦ θέματος τῆς ἑνώσεως τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ μέ τό σῶμα ἐκείνων, οἰ ὁποῖοι μεταλαμβάνουν τό ἐν λόγῳ Σῶμα κατά τή Θ. Εὐχαριστία: Kαθάπερ γάρ μακρά ζύμη, καθώς φησίν ὁ ἀπόστολος, ὅλον τό φύραμα πρός ἑαὐτήν συνεξομοιοῖ, οὕτως καί τό θανατισθέν ὑπό τοῦ Θεοῦ σῶμα ἐν τῷ ἡμετέρῳ γενόμενον, ὅλον πρός ἑαυτό ματαποιεῖ καί μετατίθησιν. Ὡς γάρ τοῦ φθοροποιοῦ πρός τό ὑγιαῖνον ἀναμιχθέντος, ἅπαν τό ἀνακραθέν συνηχρείωται· οὕτως καί τό ἀθάνατον σῶμα ἐν τῷ ἀναλαβόντι αὐτό γενόμενον, πρός τήν ἑαυτοῦ φύσιν καί τό πᾶν μεταποίησεν[65].

Τό κέντρο τῆς παραπάνω θεολογικῆς θέσεως τοῦ Νύσσης εἶναι ὅτι κατά τή Θ. Εὐχαριστία οἱ πιστοί μεταλαμβάνουν τό «ἀθάνατον σῶμα» τοῦ Κυρίου, τό Ὁποῖο «ἀναμειγνύεται μέ τήν ἀνθρώπινη φύση». Ἡ ἀλήθεια αὐτή εἶναι κεφαλαιώδης γιά τή θεολογία περί ἐνζύμου ἄρτου, διότι προβάλλει τή δράση τῆς ζύμης ὡς συμβόλου τῆς ἑνότητας Θεοῦ καί ἀνθρώπου μέσα ἀπό τή Μετάληψη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως τονίζει ὁ Νύσσης, μή εἶναι δυνατόν ἐν ἀθανασίᾳ γενέσθαι τό ἡμέτερον σῶμα, εἰ μή διά τῆς πρός τό ἀθάνατον κοινωνίας ἐν μετουσίᾳ τῆς ἀφθαρσίας γενόμενον[66]. Γι’ αὐτό καί ὁ Χριστός, (συνεχίζει ὁ Νύσσης), μέσα ἀπό τή μετάληψη τοῦ Σώματος Του κατά τή Θ. Εὐχαριστία, τοῖς σώμασι τῶν πειστευκότων κατακιρνάμενος, ὡς ἄν τῇ πρός τό ἀθάνατον ἐνώσει, καί ἄνθρωπος τῆς ἀφθαρσίας μέτοχος γένοιτο[67].

Ἡ θεολογία τοῦ Γρηγορίου Νύσσης περί τῆς «ἀθανατήσεως» τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος μέσα ἀπό τή Μετάληψη τοῦ Σώματος τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ τή βάση τῆς πίστεως τῆς ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας ὅτι οἱ πιστοί μεταλαμβάνουν τό ἀναστημένο καί ἔνδοξο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ·  ἐπομένως, αὐτό τό Σῶμα παραπέμπει μόνο στόν ἔνζυμο ἄρτο ἐφόσον ἡ ζύμη ὑποδηλώνει τή ζωή.

Δ) Ἰερός  Χρυσόστομος

Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ ἐπί τοῦ θέματος τοποθέτηση τοῦ Ἁγ.  Ἰωάννου Χρυσοστόμου. Ἀναφερόμενος στό γεγονός ὅτι ὁ Χριστός συνέφαγε μέ τούς μαθητές Του, ἐπισημαίνει τά ἀκόλουθα: Ἐπεί καί ὁ Χριστός διά τοῦτο μετ’ αὐτῶν τό πάσχα ἐποίησεν, οὐχ ἵνα ποιῶμεν ἡμεῖς μετ’ ἐκείνων, ἀλλ’ ἵνα τῇ σκιᾷ τήν ἀλήθειαν ἐπαγάγῃ. Καί γάρ … καί ἄζυμα ἔφαγε… Ἀλλ’ οὐδενί τούτων ἡμεῖς ὑποκείμεθα, ἀλλά βοᾶ Παῦλος λέγων…’’Ὥστε ἑορτάζωμεν μή ἐν ζύμῃ παλαιᾷ μηδέ ἐν ζύμῃ κακίας καί πονηρίας, ἀλλ’ ἀζύμοις εἰλικρινείας καί ἀληθείας’’. Ἡμῶν γάρ τά ἄζυμα οὐκ ἄλευρον πεφυραμένον, ἀλλ’ εἰλικρινής πολιτεία καί βίος ἐνάρετος[68].

Ὁ  Ἁγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος δομεῖ τή θέση του ἐπί τοῦ Α΄ Κορ. 5, 8 γιά νά τονίσει ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ «ἀζύμου» στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας δέν ἀφορᾶ στή «ζύμη» κατά κυριολεξία, ἀλλά στή μεταφορική ἔννοια τῆς ζύμης: εἶναι ἡ «εἰλικρινής πολιτεία» καί ὁ «ἐνάρετος ζῆλος», ὑπό τήν ἔννοια ὅτι οἱ ἀρετές αὐτές προκαλοῦν πνευματική ζύμωση, ἡ ὁποία προάγει τήν πνευματικότητα τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ πιστοί, ἐπομένως, χρησιμοποιοῦν ἔνζυμο ἄρτο γιά νά σημάνουν ὅτι ἡ ζωή τους εἶναι (ἤ πρέπει νά εἶναι) μία διαρκής πνευματική ζύμωση, μιά πορεία πρός τήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν. Ἡ θέση αὐτή τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου ἑδράζεται ἐπί τῆς εὐρύτερης κριτικῆς του ἐναντίον τῶν «ἰουδαϊκῶν ἀζύμων», τά ὁποῖα θεωρεῖ ὡς «ἀκάθαρτα»[69].

Δι’ ὅλων αὐτῶν τῶν Πατερικῶν θέσεων καί ἀπόψεων ἀβίαστα ἐξάγεται τό συμπέρασμα ὅτι: Ἡ χρήση τῶν ὑλικῶν τῆς θείας Μυσταγωγίας πού μᾶς παραδώθηκαν ἀπό τόν Κύριο διαχρονικά,  ἐπενδήθηκαν ἀπό τους Ἁγίους Πατέρες μέ κανονικό κῦρος καί ὡς ἐκ τούτου ὁ περαιτέρω προβληματισμός περί ἀντικαταστάσεως τῶν ὑλικῶν τῆς θείας Λατρείας εἶναι ὄχι μόνο περιττός ἀλλά καί ἐπιζήμιος.

 

[1] Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως, Στρωματεῖς, 1,19, PG 8, 812C- 813A.

[2] Εγκρατίτες ή Εγκρατευτές ή Εγκρατείς, ἦταν μιά ἀρχαία χριστιανική αἵρεση, τῆς ὁποίας οἱ ὁπαδοί ἀπεῖχαν ἀπό τό γάμο, τήν ἰδιοκτησία καί ὡρισμένων τροφῶν. Ἡ ἐγκράτεια θεωρούνταν ἀπό τούς χριστιανούς ὡς καρπός τοῦ Πνεύματος (Γαλάτ. ε΄23), ἀλλ΄ εἶχε τήν ἔννοια τῆς ἐν μέτρῶ ἀποφυγῆς ὡρισμένων ἀπολαύσεων· γι’ αὐτό κατατασσόταν  μαζί με τίς ἄλλες ἀρετές καί δέν ὡρίζωνταν ὡς ὁ ἀποκληστικός ρυθμιστικός κανόνας τοῦ βίου. Παρουσιάσθηκαν ὅμως καί κήρυκες  ὑποχρεωτικῆς  ἀποχῆς ἀπό τοῦ γάμου καί ὡρισμένων τροφῶν, ἐπικρινόμενοι ἤδη ἀπό τόν Παύλο. «Ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστατήσονταί τινές τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνης καί διδασκαλίαις δαιμόνων… κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων»(Α΄ Τιμ. δ’ 1-3). Ὡς κήρυκες τῆς ἐγκρατείας ἀπό τούς αἱρεσιάρχες διακρίθηκαν ὁ Μαρκίων, ὀ Σατουρνῖνος καί ὁ ἀκολουθήσας αὐτούς ἀπολογητής Τατιανός ὁ καί διαμορφωτῆς αὐτῆς. Πίστευαν στήν δυαρχία,  καί ἀναφέρει ὁ Ἐπιφάνιος: «Φάσκουσιν δέ καί οὗτοι ἀρχάς τινάς εἶναι, τήν τε τοῦ διαβόλου ἀντικειμένην πρός τά τοῦ Θεοῦ ποιήματα καί μή ὑποτασσομένην»(Πανάριον 47, 1). Ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος δίνει καί περαιτέρω πληροφορίες  σχετικά μέ τούς κανονισμούς αὐτῶν. «Τόν δέ γάμον σαφῶς τοῦ διαβόλου ὁρίζονται. Ἔμψυχα δέ βδελύσσονται ἀπαγορεύοντες, οὐχ ἕνεκεν ἐγκρατείας οὔτε πολιτείας, ἀλλά κατά φόβον καί ἰνδαλμόν τοῦ μή καταδικασθῆναι ἀπό τῆς τῶν ἑμψύχων μεταλήψεως. Κέχρηνται δέ καί αὐτοί μυστηρίου δι’ ὕδατος· οἶνον δέ ὅλως οὐ μεταλαμβάνουσι, φάσκοντες εἶναι διαβολικόν». Σύμφωνα μέ αὐτά οἱ ἀπαγορεύσεις τους ἦταν σχετικές μέ τόν γάμο καί τις τροφές. Οἱ ορθόδοξοι ἀντέκρουσαν τήν διδασκαλία των περί ἀποφυγῆς τοῦ γάμου, ἐπικαλούμενοι τήν φυσιολογική κατασκευή τοῦ ἄρρενος καί τοῦ θήλεος, ἀλλά ἡ ἀντίρρησις δέν τούς εμπόδιζε αὐτούς νά ἐμμένουν εἰς τίς ἀπόψεις τους. Ἀλλ΄ ἐνῶ αὐτές ἦταν οἱ ἀρχές τους ὡς πρός τόν γάμο, ὁ Ἐπιφάνιος σημειώνει ὅτι διαρκῶς συναναστρέφονταν γυναίκες, «γυναιξί συνοδεύοντες καί συνδιαιτώμενοι»(47, 3), όπως ἐπρατταν καί οἱ Μασσαλιανοί. Ἡ τέλεση τῆς θείας εὐχαριστίας  δι’ ἄρτου καί ὕδατος- λόγῳ ἀπαγορεύσεως τοῦ οἴνου - ἔδωσε σέ αὐτούς καί τό ὄνομα «ὑδροπαραστάται». Ἄλλοι ἀπό τούς αὐστηρούς, ὅπως οἱ Μοντανιστές ἐτέλουν αὐτήν μέ τυρόν. Ὁ Ἐπιφάνιος γράφει ὅτι, ἐπί τῶν ἡμερῶν του, ὁπαδοί τῆς αἴρεσης αὐτῆς ὑπήρχαν σέ περιοχές τῆς Μικρᾶς Ἁσίας, τήν Πισιδία, τῆ Φρυγία , τήν Ἰσαυρία, τήν Κιλικία, τήν Γαλατία, τήν  Συρία, τήν Παμφυλία καί τή Ρώμη. Ὑπῆρχαν μεταξύ 2ου και 4ου αἰώνα μ.Χ.

[3] Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως, Στρωματεῖς, 1, 1, PG 8,  692Β.  

[4] Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως, Παιδαγωγός, 2, 2 PG 409Β- 412Α.

[5] Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως. Τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος, 23, PG 9, 628D.

[6] Στ.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Πατρολογία, τόμ. Α΄, Ἀθήνα, Παρουσία, 19973, σ. 427.

[7] QUASTEN, J., Patrology (Vol. II: The Ante- Nicene Literature after Irenaeus), Utrecht- Antwerp, Spectrum, 1975, σ. 381. Τήν ἴδια Ἐπιστολή εἶχε ἀποκαλέσει ὁ P. BATIFFOL ὡς «τή μαρτυρία τήν πλέον ἀξιόλογη, τήν ὁποία ἔχει νά ἐπιδείξει ἡ χριστιανική γραμματεία τῶν πρώτων αἰώνων περί τῆς Θ. Εὐχαριστίας» (‘Etudes d’ histoire et de theogie positive. L’ Eucharistie, la presence reelle et la transsub – stantiation, Paris 19309, ss. 237- 238).

[8] Περί τῆς ἐντάξεως τῆς ἐν λόγῳ Ἐπιστολῆς στό ἔργο τοῦ Κυπριανοῦ, βλ. L. BAYARD, Saint Cyprien, Correspondance, t. I, II, Paris 1962.

[9] Admonitos autem nos scias ut in calice offerendo dominica tradition servetur neque aliud fiat a nobis quam quod pro nobis Dominus prior fecit, ut calix quid in commemoratione eius offectur mixtus vino offeratur (2,1, PL 4, 373Β) [«Ὀφείλουμε νά διατηρήσουμε τήν παράδοση καί νά μήν πράξουμε κάτι ἀντίθετο μέ αὐτό πού ὁ Κύριος ἔπραξε πρῶτος, προσφέροντας στό ποτήριο- εἰς ἀνάμνηση Του- κεκραμμένο οἶνο μέ ὕδωρ»]. 

[10] Βλ. σχετικῶς : R. JOHANNY, «Cyprien…», σ, 156. 

[11]Ἐπιστολή 63, 9 (2-3), PL 4, 376B[«Εἶναι γεγονός ὅτι τήν προηγούμενη ἡμέρα ἀπό τό Πάθος Του, ἀφοῦ ἔλαβε ποτήριο τό εὐλόγησε καί τό ἔδωσε στούς Μαθητές Του λέγοντας: ‘’Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτο γάρ ἐστιν τό αἷμα μου τῆς διαθήκης τό περί πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Λέγω δέ ὑμῖν, οὐ μή πίω ἀπ’ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτό πίνω μεθ’ ὑμῶν καινόν ἐν τῇ βασιλεία τοῦ Πατρός μου’’. Ἀπό τήν μαρτυρία αὐτή ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι τό ποτήριο ποῦ ὁ Κύριος προσέφερε ἦταν κεκραμμένο καί ὅτι αὐτό ποῦ απεκάλεσε ὡς ‘’Σῶμα’’ Του ἦταν οἶνος. Ἐξ’ αὐτοῦ συμπεραίνουμε ὅτι τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ δέν προσφέρεται ἐάν ὁ οἶνος δέν ὑπάρχει ἐντός τοῦ ποτηρίου καί ὅτι ἡ Θυσία τοῦ Κυρίου δέν ἐπιτελεῖτε ὀρθῶς ἐάν ἡ προσφορά καί ἡ θυσία μας δέν ἀνταποκρίνονται στό Πάθος Του. Ἐξ’ ἄλλου, πῶς θά πιοῦμε τόν καινούργιο οἶνο, καρπό τῆς ἀμπέλου, ἀπό κοινοῦ μέ τόν Κύριο στή βασιλεία τοῦ Πατρός Του, ἐάν στή θυσία τοῦ Θεοῦ Πατέρα καί τοῦ Χριστοῦ δέν προσφέρουμε οἶνο καί δέν ἀναμιγνύουμε τό περιεχόμενο τοῦ Ποτηρίου σύμφωνα μέ τήν παράδοση τοῦ Κυρίου;»].

[12] Ἐπιστολή 63η,  10, 2[ «Ἐφόσον ἔχει διδαχθεῖ ἀπό τόν Κύριο καί ἔχει ἐπιβεβαιωθεῖ καί ἐπαναδιατυπωθεῖ ἀπό τόν ἀπόστολο (Παῦλο), νά ἀκολουθοῦμε (κάθε φορά πού μεταλαμβάνουμε ἀπό τοῦ Ποτηρίου εἰς ἀνάμνηση τοῦ Κυρίου) αὐτό πού ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος ἔπραξε, διαπιστώνουμε ὅτι δέν εἴμαστε συνεπεῖς μέ την ἐντολή Του ἐάν δέν πράττουμε αὐτό πού ὁ Κύριος ἔπραξε, ἐάν δέν ἀκολουθοῦμε τή θεϊκή διδασκαλία χρησιμοποιώντας κεκραμμένο οἶνο»].

[13] Ἐπιστολή 63,13[«Στήν πραγματικότητα, ὅπως ὁ Χριστός θυσιάστηκε γιά ὅλους μας καί ἐσήκωσε τίς ἀμαρτίες μας, βλέπουμε ὅτι τό ὕδωρ εἰκονίζει τόν λαό, ὁ δέ οἶνος (εἰκονίζει) τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ἐπομένως, ὅταν ἐντός τοῦ ποτηρίου τό ὕδωρ ἀναμειγνύεται μέ τόν οἶνο, εἶναι ὁ λαός πού ἀναμειγνύεται μέ τόν Χριστό καί τό πλῆθος τῶν πιστῶν πού συναντά καί ἐνώνεται με ἐκεῖνον πού πιστεύει. Αὐτό τό κράμμα,  αὐτή ἡ μεῖξις τοῦ οἴνου μέ τό ὕδωρ ἐντός τοῦ ποτηρίου τοῦ Κυρίου εἶναι δεσμός ἀδιάρρηκτος. Κατά τόν ἴδιο τρόπο ἡ Ἐκκλησία (δηλαδή ὁ λαός πού εὑρίσκεται ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί πού μέ πιστότητα καί σταθερότητα διασώζει τήν πίστη) οὐδέποτε θά μπορέσει νά χωριστεῖ ἀπό τόν Κύριο, ἀλλά θά παραμείνει ἐνωμένη μαζί του μέσα ἀπό μιά ἀγάπη πού μεταβάλλει τά δύο σέ ἕνα. Ἀλλά ὅταν καθαγιάζουμε τό ποτήριο τοῦ Κυρίου, δέν μποροῦμε νά προσφέρουμε μόνο τό ὕδωρ, ὅπως δέν μποροῦμε νά προσφέρουμε μόνο τόν οἶνο. Διότι, ὅταν προσφέρουμε μόνο τόν οἶνο, τό Αἷμα τοῦ Κυρίου εἶναι παρόν χωρίς ἐμᾶς. Ἀλλά καί ἐάν ὑπάρχει μόνο ὕδωρ, ὁ λαός (πρέπει νά θεωρεῖται) χωρίς τό Χριστό. Ἀντιθέτως, ὅταν τό ἔνα ἀναμειγνύεται μέ τό ἄλλο καί ἀναμειγνυόμενα, δημιουργοῦν μία ἐνότητα, τότε ἐπιτελεῖται τό πνευματικό καί ἐπουράνιο μυστήριο. Τό ποτήριο τοῦ Κυρίου δέν εἶναι, ἐπομένως, μόνο ὕδωρ ἤ μόνο οἶνος, χωρίς νά ὑπάρχει μεῖξις καί τῶν δύο, ὅπως τό Σῶμα τοῦ Κυρίου δέν μπορεῖ νά ἀποτελεῖται μόνον ἀπό ἀλεύρι ἤ μόνον ἀπό ὕδωρ, χωρίς τήν μείξη τῶν δύο καί χωρίς τήν ἐνότητά τους ὥστε νά δημιουργηθεῖ ὁ ἄρτος. Στό παράδειγμα αὐτό εἰκονίζεται ἐπίσης ἡ ἑνὀτητα τοῦ λαοῦ τοῦ Χριστοῦ: ὅπως συμβαίνει μέ τους ποικίλους συγκεντρωτικούς καρπούς (πού τοποθετοῦνται σέ καλούπι καί ἀναμειγνύονται), οἱ ὁποῖοι διαμορφώνουν ἕνα μόνο ἄρτο, παρομοίως στόν Χριστό (πού εἶναι ὁ ἆρτος τοῦ οὐρανοῦ) δέν ὑπάρχει- ἄς τό συνειδητοποιήσουμε- παρά μόνο ἕνα Σῶμα, μέ τό ὁποῖο ἡ δική μας ποικιλομορφία ἔχει ἑνωθεῖ καί ἀναμειχθεῖ»]. 

[14] Ἐπιστολή 63, 2, 1.

[15] Ἐπιστολή 63, 14,3.

[16] Ἐπιστολή 63, 17,1.

[17] Ἐπιστολή 63, 9,3.

[18] Γιά τόν Κυπριανό, ἡ ἔννοια τοῦ sacramentum σέ σχέση μέ τή Θ. Λειτουργία σημαίνει τήν ἀληθινή διάσταση τοῦ εὐχαριστιακοῦ μυστηρίου.

[19] De domenica oratione 18, PL 4, 531A [«Κατά τόν ἴδιο τρόπο πού λέγουμε τό ‘’Πάτερ ἡμῶν’’ διότι εἶναι Πατέρας αὐτῶν πού Τόν γνωρίζουν καί Τόν πιστεύουν , κατά παρόμοιο τρόπο λέγουμε ‘’τόν ἄρτον ἡμῶν’’, διότι ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἄρτος ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι- ὅπως κι ἐμεῖς- εἶναι ἑνωμένοι στό Σῶμα Του. Προσευχόμεθα νά μᾶς δοθεῖ ὁ ἄρτος αὐτός καθημερινῶς, λόγω τοῦ φόβου μήπως ἐμεῖς (πού

εὑρισκόμαστε στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί λαμβάνουμε καθημερινῶς τήν Εὐχαριστία Του ὡς τροφή σωτηρίας) ὑποπέσουμε σέ κάποια βαρειά ἁμαρτία. (Στήν περίπτωση αὐτή), ὄντας ἐκδιωγμένοι ἀπό τήν εὐχαριστία καί ἔχοντας προγραφεῖ, θά μᾶς εἶχε ἀπαγορευθεῖ ἡ μετάληψη τοῦ οὐρανίου ἄρτου καί θά αἴμεθα ἀποκεκομμένοι ἀπό τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος διδάσκει αὐτά, ὅταν λέγει: ‘’Ἐγώ εἰμί ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς• ἐάν τίς φάγῃ ἐκ τούτου  τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τόν αἰῶνα, καί ὁ ἄρτος δέ ὅν ἐγώ δώσω ἡ σάρξ μού ἐστιν ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς’’. Λέγει ὅτι ἐκεῖνος πού θά φάγει τόν ἄρτο Του θά ζήσει αἱωνίως, γιά νά πιστοποιήσει ὅτι θά ζήσουν ἐκεῖνοι πού ἐβρίσκονται ἑνωμένοι στό Σῶμα Του καί πού- ἔχοντας τό δικαίωμα νά μεταλάβουν- λαμβάνουν τήν Εὐχαριστία. Ἔκτοτε, πρέπει μέ φόβο νά προσευχόμεθα, ἀναλογιζόμενοι τόν κίνδυνο μήπως κάποιος- πού δέν ἔχει δικαίωμα νά μεταλάβει- εὑρεθεῖ ἀποκεκομένος ἀπό τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί στερημένος ἀπό τή σωτηρία. Ὁ Ἴδιος τό ἐτόνισε ὅταν ἔλεγε: ‘’ἐάν μή φάγητε τήν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί πίητε αὐτοῦ τό αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωήν ἐν ἑαυτοῖς’’. Αὐτή εἶναι ἡ αἰτία γιά τήν ὁποία ζητᾶμε νά μᾶς δοθεῖ καθημερινῶς ὁ ἄρτος μας (δηλαδή ὁ Χριστός), ὥστε νά παραμείνουμε ἐν Χριστῷ, ὥστε διά τοῦ ἁγιασμοῦ Του νά λάβουμε τή ζωή καί νά μήν ἀποκοποῦμε ἀπό τό Σῶμα Του»].

[20] Μυστήρια δέ δῆθεν τελοῦσι κατά μίμησιν τῶν ἁγίων ἐν τῇ Ἐκκλησία ἀπό ἐνιαυτοῦ εἰς ἐνιαυτόν διά ἀζύμων, καί τό ἄλλο μέρος τοῦ μυστηρίου δι’ ὕδατος μόνου (Κατά αἱρέσεων 30, 16, PG 41, 432Β).

[21] Κατά αἱρέσεων 42, 3, PG 41, 700Α (πρβλ. καί 852Β).

[22] Κατά αἱρέσεων 46, 2 PG 41, 840C (πρβλ. καί 852Β).

[23] Κατά αἱρέσεων 49, 2, PG 41, 881Β.

[24] Γιά τίς ἰουδαΐζουσες ρῖζες τῶν Ἐβιωνιτῶν, βλ. Β. Στεφανίδου, Ἐκκλησιαστική ἱστορία, Ἀθήνα, Ἀστήρ, 1970, σ. 37.    

[25] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 265Α.

[26] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 265Α-Β.

[27] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 265Β.Περί τοῦ θέματος τοῦ «ἅλατος» τό Ὑπόμνημα παραπέμπει στή φράση τοῦ Κυρίου πρός τούς Μαθητές Του (Ὑμεῖς ἐστέ τό ἅλας τῆς γῆς) γιά νά αἰτιολογήσει τή συνάφεια τοῦ «ἅλατος» μέ τή διδασκαλία.

[28] Στό ἴδιο. 

[29] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 265D.

[30] Στό ἴδιο.

[31] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 268Α.

[32] Στό ἴδιο. Στό σημεῖο αὐτό, ὁ Συμεών ἀναπτύσει τή σχετική ὀρθόδοξη διδασκαλία περί  τῆς «τελείας ἐνώσεως τῶν δύο φύσεων τοῦ Κυρίου», ἡ ὁποία (ἕνωση) διεφύλαξε τήν «τελειότητα» ἐκάστης φύσεως. Τό Ὑπόμνημα λαμβάνει τήν εὐκαιρία νά ἀναφερθεῖ στήν «ἀφθαρσία» τοῦ Κυρίου μετά τήν Ἀνάσταση, καθώς καί στά γεγονότα «τῆς ψηλαφήσεως» καί τῆς «εἰσόδου κεκλεισμένων τῶν θυρῶν» (Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 268A-B).  

[33] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 268B-C.

[34] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 268C-D.

[35] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 268D.

[36] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 269Α.

[37] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 269Β.

[38] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 269C.

[39] Ὁ Συμεών ἀποκαλεῖ τή χρήση ἀζύμων στήν Θ. Εὐχαριστία ὡς «μέθεξη καί συνεορτασμό μέ τούς Ἰουδαίους» (Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 269D).

[40] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 269C- D.

[41] Β΄ Κορ. 5, 17.

[42] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 269D.

[43] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 272Α.

[44] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 272B. Σύμφωνα μέ τό Συμεών, ὁ Κύριος «οὐ τό Ἰουδαϊκόν τότε μόνο ἐτέλεσεν Πάσχα, ἀλλά μάλιστα τό οἰκεῖον» (Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 272C).

[45] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 272D- 273A.

[46] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 273B.

[47] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 276A-B.

[48] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 276B.

[49] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 276C.

[50] Στό ἴδιο.

[51] Στό ἴδιο.

[52] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 276C-D.

[53] Πρόκειται περί τῆς φράσεως τοῦ Κυρίου « Οὐ μή πίω ἀπ’ ἄρτι ἐκ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου» (Μτ. 26, 29). Πρβλ.  Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 276D.

[54] Στό ἴδιο.

[55] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 276D-277A. Ὁ Συμεών τονίζει ἰδιαιτέρως τήν ἔννοια τοῦ ὅρου «κεράσας» (στίς Θ. Λειτουργίες Μ. Βασιλείου, Ἰ. Χρυσοστόμου καί Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου), γιά νά θεμελιώσει τή θέση ὅτι ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος ἀνέμειξε τόν οἶνο μέ τό ὕδωρ (Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 277Β).

[56] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 277Α.        

[57] Πρβλ. Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, Ὁ χριστιανικός ναός καί τά τελούμενα ἐν αὐτῶ, Ἀλεξάνδρεια 1921, σ. 383• Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, «Ἄζυμα», ΘΗΕ, τόμ. Α΄, Ἀθῆναι 1962, στ. 487.

[58] Εἴ τις, Ἐπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος, ἤ Διάκονος, ἤ ὅλως τοῦ καταλόγου τῶν κληρικῶν, νηστεύει μετά Ἰουδαίων, ἤ ἑορτάζει μετ’ αὐτῶν, ἤ δέχοιτο παρ’ αὐτῶν τά τῆς ἑορτῆς ξένια, ἤ ἄζυμα, ἤ τι τοῦτον, καθαιρείσθω, εἰ δέ λαϊκός ἀφοριζέσθω (Γ. ΡΑΛΛΗ-Α. ΠΟΤΛΗ, Σύνταγμα τῶν θείων καί ἱερῶν Κανόνων, τόμ. Β΄, Ἀθήνα 1852, σ. 90).

[59] Ἐπιφανίου Κύπρου, Κατά Αἱρέσεων, Α΄, ΙΙ, 15, PG 41, 432.

[60] Ἐπιφανίου Κύπρου, Ἀγκυρωτός, 57, PG 43, 117Α-Β.

[61] Με βάση τούς δύο συγκεκριμένους προσδιορισμούς, ὁ Δουράνδος ὑποστήριξε (τόν 17ο αἰ.) ὅτι ὁ Ἐπιφάνιος ἀναφέρεται στή χρήση ἀζύμου ἄρτου, ὁ ὁποῖος εἶχε στρογγυλή μορφή (ὅπως ἡ σημερινή ὄστια τῆς ρωμαιοκαθολικῆς ‘’Ἐκκλησίας’’) καί παρέπεμπε στό νεκρό σῶμα τοῦ Κυρίου («ἀναίσθητος» ἄρτος: ὁ ἄζυμος). Bλ. Durandus, De ritibus, II, 38, Paris 1632, σ. 640.

[62] Ἑρμηνεία ἀπό τόν Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ, ὅπ.π., σ. 387.

[63] Μητροφάνους Κριτόπουλου, Ὁμολογία, ἐν Ἀθήναις 1952, σ. 534.

[64] Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, ὅπ.π., σ. 387.

[65] Γρηγορίου Νύσσης, Λόγος Κατηχητικός, PG 45, 93Β-C. 

[66] Στό ἴδιο, 93C.

[67] Στό ἴδιο 97Β.

[68] Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Λόγος κατά Ἰουδαίων, Γ΄, 3 PG 48, 866. 

[69] Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία εἰς τήν προδοσίαν τοῦ Ἰούδα, ε’, PG 49, 379. Πρβλ καί ὁμιλία εἰς τόν θεῖον καί Μυστικόν Δεῖπνον, δ΄, PG 49, 388.

                                                                Οι δέκα λεπροί

            Η περικοπή μας  υπάρχει μόνο στο Ευαγγέλιο του αγίου Λουκά και μας εκθέτει τα περί της θεραπείας δέκα λεπρών.

            Στην είσοδο ενός χωριού συναντά ο Ιησούς δέκα λεπρούς άνδρες οι οποίοι και σταμάτησαν μακριά από τον Κύριο.

            Έπρεπε να τηρήσουν τις από τις νομικές διατάξεις προβλεπόμενες εντολές για λεπρούς.

            Την εποχή εκείνη η λέπρα ήταν πολύ διαδεδομένη ώστε και ο Μωσαϊκός νόμος να αναφέρεται εκτενέστερα με διατάξεις σ΄ αυτή.

            Οι λεπροί ήταν λειτουργικά ακάθαρτοι και δεν τους επιτρέπετο η συμμετοχή τους στις θυσίες.

            Οι ραβίνοι τους θεωρούσαν σαν ζωντανούς νεκρούς και η θεραπεία τους ισοδυναμούσε με ανάσταση νεκρού.

            Κατά το Ταλμούδ ‘’ τέσσερεις είναι όμοιοι με τον νεκρό, ο φτωχός, ο λεπρός, ο τυφλός και ο άτεκνος ‘’.

            Η λέπρα θεωρείτο τιμωρία για τον εξαιρετικά αμαρτωλό άνθρωπο. Δεν έπρεπε να υπάρχουν λεπροί εντός της Αγίας Πόλεως.

           Επιτρέπετο η κατοικία τους σε μικρά χωριά και μάλιστα σε ιδιαίτερους χώρους μακριά από τα σπίτια του χωριού.

           Σε αυτή την επικρατούσα στάση απέναντι των λεπρών οφείλετε και η μακριά από τον Ιησού παραμονή των λεπρών.

           Όμως αυτοί φωνάζουν με όλη την δύναμη της βραχνής εξ αιτίας της αρρώστιας φωνής τους.

           Παρακαλούν για την θεραπεία τους. ‘’ Ιησού επιστάτα  ελέησε μας’’  που σημαίνει κατά την πίστη των λεπρών.

           Αναγνώριση του Μεσσιανικού αξιώματός του και της κυριαρχικής εξουσίας του.

           Τα θαύματα του Ιησού είναι παράθυρα από τα οποία έρχεται το φώς του νέου αιώνα.

           Από τα οποία σαν από ‘’ έσοπτρο ‘’- καθρέφτη μπορούμε να δούμε την κατάργηση της αρρώστιας, της φθοράς και του θανάτου στον κόσμο.

           Τις συνέπιες της αμαρτίας, της κατάστασης μακριά από τον Θεό στην οποία διάλεξε να ζει ο μεταπτωτικός άνθρωπος.  

           Ο Χριστός με την σάρκωσή του έφερε στο συμπαν την ανατροπή και την ανακαίνιση του.

           Η ασθένεια, η φθορά και ο θάνατος θα εκλείψουν. ‘’ιδού καινά ποιώ πάντα ‘’.

           Απόδειξη της ποιότητας του νέου αιώνα είναι και οι θαυματουργικές ιάσεις των διαφόρων ασθενειών που επιτελεί.

           Ο Δημιουργός ήλθε να αποκαταστήσει την δημιουργία του στην πραγματική της ποιότητα.

           Αυτή για την οποία την δημιούργησε και όχι της φθοράς και του θανάτου.

           Ο Ιησούς δεν ανταποκρίνεται παρά εμμέσως στο αίτημα των λεπρών βάζοντας σε δοκιμασία την γνησιότητα της πίστη τους.

          Τους στέλνει στους ιερείς οι οποίοι κατά το Λευιτικό ήταν οι αρμόδιοι να διαπιστώσουν την γιατρειά τους και να εκτελέσουν τους καθαρισμούς με θυσίες.

          Βέβαια οι λεπροί πριν ακόμη απομακρυνθούν έγιναν καλά,

‘’ εκκαθαρίσθησαν ‘’.

          Ως εδώ έχουμε σύμπνοια και των δέκα, φωνάζουν μαζί να τους ελεήσει ο Ιησούς αλλά και θεραπεύονται και οι δέκα.

          Ύστερα όμως τα πράγματα αλλάζουν, ο ένας από αυτούς και όχι και οι δέκα έρχεται να δοξάσει τον Θεό.

          Έτσι συμβαίνει και στη σωτηρία λίγοι είναι αυτοί ένας στους δέκα ένας στους εκατό, μόνο ο Θεός γνωρίζει που βρίσκουν την στενή πύλη και μπαίνουν.

          Ο Θεός δεν εξαιρεί κανένα είναι ελεήμων, εύσπλαχνος, φιλάνθρωπος, οικτίρμων σε όλους. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους.(Ματθ 5,45)

         Έτσι και στην περικοπή μας αν και γνώριζε ως Θεός τι θα γίνει μετά, ότι οι εννέα αν και θα θεραπευθούν δεν θα γυρίσουν.

          Θα κοιτάξουν τη ζωή τους και τον εαυτό τους, δεν θα θυμηθούν Αυτόν που τους ευεργέτησε.

          Δεν κάκιωσε μαζί τους, δεν προκαταλαμβάνεται, αλλά Η μόνη ΑΓΑΠΗ ευεργετεί όλους.

          Πάντα ο Θεός μετατρέπει τον πόνο σε σωτηρία εάν συνεργαστούμε μαζί του.

          Όλοι πάσχουμε, όλοι υποφέρουμε λίγο η πολύ σ΄ αυτό τον κόσμο. Όλοι έχουμε προβλήματα από αρρώστιες, από δυστυχία, από βάσανα.

          Το αποτέλεσμα της φθοράς είναι να πονά ο άνθρωπος, συγχρόνως όμως τα οικονομεί έτσι ο Θεός αυτά τα βάσανα να είναι αυτά που μπορούν να μας βοηθήσουν να συνέλθουμε.

          Δεν υπάρχουν τα βάσανα τυχαία, δεν είναι ο Θεός κακός, δεν κακιώνει με κανένα, δεν θέλει ποτέ να παιδεύονται οι άνθρωποι, τα παιδιά του, τα δημιουργήματά του.

         Η ζωή του πόνου, η ζωή των βασάνων, η ζωή της αμαρτίας μπορεί να μετατραπεί σε σωτηρία, σε αναθεώρηση των αξιών της ζωής, σε γνώση του Θεού Πατέρα.    

         Όμως πολύ άνθρωποι και όταν βασανίζονται σκέπτονται μόνο τον εαυτό τους.

         Αντί μέσα στον πόνο τους να βρουν τον Χριστό, να πάει η καρδιά τους, ο νούς τους στο Θεό, να ζητήσουν έλεος.

         Να τον αγκαλιάσουν, να τον αγαπήσουν, σκέπτονται μόνο τα προβλήματα τους, τα βάζουν με όλους και με τον Θεό.

         Δεν τον θεωρούν σύμμαχο αλλά νομίζουν ότι αυτός είναι η αιτία των κακών και της δυστυχίας τους.

         Να γνωρίζουμε ότι μέσα από κάθε κατάσταση μπορούμε να βρούμε τον Χριστό.

         Εκείνος γνωρίζει τις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε και είναι έτοιμος να μας συναντήσει.

         Όμως ο άνθρωπος από την στιγμή που θεωρεί ότι είναι καλά και μπορεί να βαδίσει μόνος και αυτάρκης στην επίγεια ζωή του.

         Αποκτά ανθρωποκεντρική πίστη δεν ενδιαφέρεται για την ύπαρξη η όχι του Θεού, ξεχνά ότι η ζωή είναι δώρο του και γίνεται επιλήσμων.

         Αυτή ήταν και η συμπεριφορά του περιούσιου λαού που αποτελεί και παράδειγμα προς αποφυγή για τους χριστιανούς.

         Μόνο ο ‘’αλλογενής ‘’, ο Σαμαρείτης, επέστρεψε για να ευχαριστήσει τον Ιησού.

         Όπως και στην πρώτη εκκλησία οι μη Ιουδαίοι απετέλεσαν την πλειονότητα των χριστιανών.

         Ο Θεός δεν έχει καμία ανάγκη από την ευχαριστία μας και την δοξολογία μας.

         Το ‘’ εν παντί ευχαριστείτε ‘’( Α Θες ε18) είναι για το όφελος μας πρέπει να γνωρίζουμε ότι το κάθε τι συμβαίνει για την σωτηρία μας.

         Ο Θεός και τον δίκαιο αγαπά και του αμαρτωλού δέχεται την μετάνοια.

        ‘’ η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτές με παρεκάλεσαν

( παρηγόρησαν )(ψαλμ 22,4).

         Οι ‘’τιμωρίες’’ δοκιμασίες του Θεού είναι τα όργανα, τα μέσα και οι τρόποι και έτσι πρέπει να τις βλέπουμε.

         Με τις οποίες ο Θεός τους μεν δίκαιους στηρίζει στην αρετή, τους δε αμαρτωλούς σε μετάνοια.

         Ο γιατρός όταν δει ότι είναι ανάγκη, καίει την πληγή , κόβει πολλές φορές το σάπιο μέλος του σώματος μας.

         Δίνει φάρμακα που σου πέφτουν τα μαλλιά, όμως εμείς τον βλέπουμε σαν σωτήρα, δεν διαμαρτυρόμαστε σε τίποτε, του προσφέρουμε δώρα και αμοιβές.

          Πόσα δώρα και ευχαριστίες πρέπει να δίνουμε σ΄ Εκείνον που μας δίνει όχι την πρόσκαιρο ανάπαυση αλλά την αιώνια ζωή.

          Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο Κύριος δεν ομιλεί  στο ερώτημα του για την συμπεριφορά των λεπρών για ευχαριστία, αλλά για δοξολογία του Θεού.

          Η αληθινή ευχαριστία του ανθρώπου βρίσκεται στη δοξολογία του Κυρίου και στην εκτέλεση του θελήματος του που είναι και απόδειξη της αγάπης μας.

          Δεν υπάρχει ασφάλεια στον άνθρωπο εάν δεν δοξολογεί συνεχώς τον Θεό.

          Η πίστη δεν είναι στατική αλλά κατάσταση δυναμική, μια συνεχή πορεία προς την υπόσταση της.

         Η προσευχή δεν εξαντλείται με τα αιτήματα αλλά τελειώνει με την δοξολογία μας για τις δωρεές Του μας διδάσκουν οι Πατέρες.

         Το παράπονο που εκφράζει ο Κύριος για την συμπεριφορά των εννέα λεπρών δεν αποβλέπει Εκείνον.

         Αλλά για τους δυστυχισμένους αγνώμονες που μπορεί πολύ εύκολα να χάσουν την δωρεά εάν με αυτές τις πρακτικές ξαναπέσουν στα χέρια του Διαβόλου.

Ἀθανάσιος Κατσίκης

ἀρχιτέκτων

Ἡ θεραπεία της συγκύπτουσας γυναίκας.

             Η περικοπή μας της θεραπείας της συγκύπτουσας γυναίκας σώζεται μόνον από τον Ευαγγελιστή Λουκά.

            Ασφαλώς δεν είναι  ἡ μοναδική θαυματουργία του Ιησού που έγινε κατά την ημέρα του Σαββάτου σε Συναγωγή.

            Ὁ Ευαγγελιστής μας διηγείται άλλες δύο θεραπείες.

            Αυτού που είχε το δεξί του χέρι ξεραμένο και την θεραπεία του υδρωπικού στο σπίτι κάποιου άρχοντα Φαρισαίου.

            Κύριος βέβαια καθημερινά έκανε θαύματα χαρίζοντας υγεία σε δυστυχισμένους ανθρώπους.

            Έκανε ευεργεσίες   περισσότερες  από αυτές που αναφέρουν οι ευαγγελιστές γιατί όπως διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων.

             ‘’ Πέρασε την ζωή του ευεργετώντας και θεραπεύοντας όλους όσους  καταδυναστεύονταν από τον διάβολο ‘’.

             Οι ευαγγελιστές υπογραμμίζουν τα θαύματα πού γίνονται ιδιαίτερα κατά το Σάββατο σε συναγωγές.

             Θέλουν να μεταφέρουν τις συζητήσεις πού έγιναν μεταξύ του Ιησού και των θρησκευτικών ηγετών μετά τις θαυματουργίες αυτές.

           Θέλουν να μας δείξουν την υποκρισία των Ιουδαίων.

           Που στο όνομα της τυπολατρίας παραβλέπουν  εντελώς την ουσία του Μωσαϊκού νόμου.

            Ὁ διάβολος τούς κρατούσε δεμένους και συγκύπτοντες.

            Ώστε να μην μπορούν να δουν την ουσία του νόμου πού ζωοποιεί.   

            Να βλέπουν μόνο το γράμμα και τον τύπο πού τραυματίζει πολλές φορές.

            Ἡ γυναίκα της περικοπής χαρακτηρίζεται ότι έχει πνεύμα ασθενείας.

             Δεν γίνεται καμία αναφορά περί αμαρτιών της, απεναντίας ονομάζεται θυγατέρα του Αβραάμ.

            Ένας χαρακτηρισμός πού ήταν πολύ τιμητικός για τούς Ιουδαίους.  

            Ἡ γυναίκα πρέπει να ήταν ευσεβής γιατί παρά την ασθένεια της πού ήταν παραμορφωτική τού σώματός της.

             Βρισκόταν συνεχώς στον τόπο της θρησκευτικής λατρείας χωρίς να  την προβάλει ως δικαιολογία  και να απουσιάζει.

             Η αρρώστια για την Εκκλησία συνδέετε στενά με την αμαρτία.

             ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ με την έννοια ότι κάθε αμαρτία τιμωρείται και με μια αρρώστια που ακολουθεί

              ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ότι η αμαρτία που βασίλευσε στο Σύμπαν μετά την πτώση του Αδάμ.

              Δημιούργησε μια νοσηρή κατάσταση με κατάληξη την φθορά, την αρρώστια και των θάνατο.

              Για τον λόγο αυτό ο ασθενής  θεωρείται από τον Κύριο αιχμάλωτος του Σατανά.

              Είτε πρόκειται για ψυχική ασθένεια όπως οι περιπτώσεις των δαιμονισμένων.

              Είτε για σωματική  αρρώστια όπως στην περίπτωση της γυναικός.

              Ο Δημιουργός θέλει το δημιούργημά του αθάνατο και θεό κατά χάρη.

              Επειδή η αθανασία δίνει στον άνθρωπο την ελευθερία, ενώ τα γνωρίσματα της φθοράς είναι το δεμένο και η ανημποριά.

              Ὁ Ιησούς στρέφεται προς την άρρωστη γυναίκα και της λέει.

              ‘’ Γυναίκα ἀπολέλυσαι της ασθενείας σου ‘’ .

              Πρέπει να προσεχθεί  ιδιαίτερα ὁ χρόνος του ρήματος

‘’ ἀπολέλυσαι ‘’ Έχεις ήδη ελευθερωθεί.

              Η παρουσία του  Χριστού ήδη έφερε την έναρξη της νέας ζωής.

              Σ΄ αυτή ἡ αρρώστια και ὁ θάνατος δεν έχουν πλέον θέση.

              Ο Χριστός νικά    κατά κράτος τον αίτιο των κακών τον Σατανά.

              Απελευθερώνει τον άνθρωπο από την τυραννική αιχμαλωσία του.

              Φορώντας την φύση μας ο Θεάνθρωπος κάνει την φθορά  πρόσκαιρη και τον θάνατο ύπνο.

             Έως της ημέρας πού θα  ακουστή το κάλεσμά Του και το οριστικό λύσιμο των δεσμών και των συνεπειών της φθοράς.

              Πρέπει να προσεχθεί το γεγονός ότι ἡ γυναίκα δεν απευθύνεται στον Ιησού και δεν τολμά να ζητήσει την θεραπεία της.

             Όπως έκαναν σχεδόν όλοι οι άρρωστοι τούς οποίους ὁ Κύριος θεράπευε.  

            Δεν εκφράζει κάποιο παράπονο, αλλά ούτε και  ο Ιησούς την ρωτά  εάν πιστεύει.

            Ούτε μετά την  θεραπεία της προσθέτει ‘’ ἡ πίστη σου σέσωκέν σε’’.

            Ὁ Κύριος χωρίς διάλογο, ως Θεός παντογνώστης γνώριζε την πίστη και την ταπείνωση της.

            Άλλωστε χωρίς να την έχει προηγουμένως ρωτήσει, γνωρίζει ότι επί δεκαοκτώ χρόνια ήταν ασθενής.

           Να σημειωθεί ότι την εποχή εκείνη η γυναίκα δεν είχε δικαιώματα.

           Ακόμη και στη συναγωγή η παρουσία της επιτρεπόταν σε προκαθορισμένη θέση, απομακρυσμένη χωρίς δικαίωμα συμμετοχής σε συνομιλία με ραβίνο.

            Τοποθετεί τα χέρια του στην κεφαλή της γυναίκας σαν άνθρωπος αλλά σαν Θεός με μόνον τον λόγο του την θεραπεύει.

            Ὁ άνθρωπος κυρτωμένος από το βάρος των αμαρτιών και της αγνωσίας.

            Δεν υπήρχε περίπτωση να σηκωθεί όσα χρόνια και εάν περνούσαν και ἡ κατάστασή του θα χειροτέρευε έως θανάτου.

              Στην κατάλληλη χρονική στιγμή ὁ Θεός γίνεται άνθρωπος για να σηκώσει τον κυρτωμένο και να τον  ανορθώσει.

              Ὁ Σατανάς βέβαια  πού έφυγε από την γυναίκα πάει και δένει τον αρχισυνάγωγο.

              Ομιλεί  με  το στόμα του, επιτιμά τον όχλο, στην ουσία όμως  θέλει να επιτιμήσει  τον Ιησού.

              Τον κατακρίνει στηριζόμενος στις διατάξεις του νόμου.(Δευτ.5,13)

              Οι Ιουδαίοι έδιναν πολύ μεγάλη σημασία και σπουδαιότητα στην τήρηση της αργίας του Σαββάτου.

              Τούτο σε απομίμηση του  Θεού, ο οποίος μετά τις έξη ημέρες της δημιουργικής εβδομάδος.

             ’’ κατέπαυσε την ημέρα την εβδόμη από πάντων των έργων αυτού΄ και ευλόγησε ὁ Θεός την ημέρα την εβδόμην και αγίασε αυτήν ‘’.

             Καθόρισαν δε στους παραβάτες την ποινή του θανάτου.

             Στο Ταλμούδ αναφέρεται ότι ὁ αγιασμός του Σαββάτου ισοδυναμεί με  την τήρηση όλων των άλλων εντολών μαζί.

             Καθιστά δε τον Ισραήλ σαν τον λαό της Διαθήκης από τους άλλους λαούς.

             Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι ο Ιησούς αναφέρεται στην περικοπή ως Κύριος.

            Αυτή ἡ προσωνυμία στην Παλαιά Διαθήκη δίνονταν αυστηρά και μόνον στον Γιαχβέ.

            Επομένως ὁ Ιησούς είναι ο Γιαχβέ της Διαθήκης και συνεπώς και Κύριος του Σαββάτου.

            Σαν Κύριος του Νόμου δίνει και την ορθή ερμηνεία του.

            Χαρακτηριστικά ὁ ευαγγελιστής Μάρκος σε μία παρόμοια διήγηση θεραπείας κατά το Σάββατο.

            Μιλά για την ψυχική κατάσταση του Χριστού απέναντι στους Φαρισαίους λέγοντας.

            ‘’ και περιβλεψάμενος αὐτούς μέτ΄ ὁργῆς  συλλυπούμενος ἐπί τῃ πωρώση τῆς καρδιάς αὐτῶν,  λέγει τῶ ἀνθρώπω ἔκτεινον τήν χεῖρα σου’’.

            Είναι η λύπη που δοκιμάζει ὁ Κύριος και για το κατάντημα του Ιουδαϊσμού.

            Ὁ Ιησούς στη συνέχεια αναφέρετε στην γνωστή οικονομία πού δείχνουν οι Φαρισαίοι στην ερμηνεία του Νόμου.

            Αν και απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε εργασία κατά το Σάββατο.

            Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις εξαιρέσεων π.χ ἡ τροφή και το πότισμα των ζώων.

            Επίσης ἡ περίπτωση περιτομής εάν ἡ όγδοη ημέρα έπεφτε Σάββατο.

            Ὁ Ιησούς επισημαίνει την ασυνέπεια και την υποκρισία των Ιουδαίων.

             Ενώ μία θυγατέρα του Αβραάμ θεραπεύεται από την τυραννική ασθένεια της, αυτοί αγανακτούν για την ελευθερία της.

            Ενώ λύνουν το βόδι ή το ζωντανό τους για να το ποτίσουν και να το ταΐσουν σε ημέρα αργίας.

            Όταν λύνεται ένας άνθρωπος από τα δεσμά του σατανά αγανακτούν και προσβάλλεται το θρησκευτικό αίσθημα τους.

            Πάνω ακόμη και από τον Νόμο βρίσκεται ἡ αγάπη του αγαθού Θεού και η μέριμνα του.

            Για τον άνθρωπο το παιδί του και την απελευθέρωση του από το δέσιμο του σατανά.

            Το νέο νόημα συνοψίζει ὁ ευαγγελιστής Μάρκος.

            ‘’το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο  άνθρωπος γιά το Σάββατο’’

            Ὁ Κύριος δεν είναι δέσμιος μιας ψυχρής εντολής όπως την ερμήνευαν οι Ιουδαίοι.

            Η θαυματουργική δράση του Ιησού κατά το Σάββατο γίνεται ως πρόγευση της θαυματουργίας που θα γίνει με τον σαββατισμό του στον τάφο και την Ανάσταση.

            Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μετά την θεραπεία του παραλυτικού το Σάββατο στη Βηθεσδά.

            Ο Ιησούς απαντά στις κατηγορίες των Ιουδαίων για την κατάλυση της αργίας ως εξής.

            ’’ ο πατέρας μου μέχρι τα τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι ‘’.

            ‘’…….δεν μπορεί ο υιός να κάνει τίποτε από μόνος του εάν δεν βλέπει και τον πατέρα να το κάνει ‘’.

             ‘’Ότι κάνει εκείνος και ο υιός επίσης το κάνει ‘’.

Ενώ οι Ιουδαίοι σαββατίζουν σωματικός με την απραξία τους .

           Δηλαδή σύμφωνα με τον Κύριο δεν υπάρχει σαββατισμός του Θεού με την έννοια της δημιουργίας του.

           Ο Θεός μέχρι και τα τώρα εργάζεται δημιουργικά και θα εργάζεται συνεχώς.

           Αλλιώς το σύμπαν η δημιουργία του θα καταρρεύσει.

           Ο Θεός δεν είναι ο ωρολογοποιός όπως πιστεύουν οι παπικοί που κούρντισε το καλοφτιαγμένο δημιούργημά του και πάει να αναπαυτεί.

           Αλλά ο Δημιουργός που σύνεχώς και αδιάλυπτα δημιουργεί το παραμικρό.

           Ένα βακτήριο, ένα έντομο, το ζώο, το ηλιακό σύστημα, την συνεχόμενη διαστολή του σύμπαντος.

           Χρονικά η έκτη μέρα δεν τελείωσε ακόμη.

           Ενώ όμως η έκτη μέρα δεν τελείωσε ακόμη για μας που ζούμε στο χρόνο η εβδόμη μέρα ήλθε και τελείωσε

           Ἡ ημέρα εκείνη ήταν το Μέγα Σάββατο.

           Η εβδόμη ημέρα είναι η γέφυρα που συνδέει τον φθαρτό κόσμο, την έκτη ημέρα της γένεσης.

           Με τον άφθαρτο και αιώνιο κόσμο της ογδόης ημέρας που δεν έχει τέλος , με την αιώνια βασιλεία.

           Ἡ Εκκλησία ψάλλει στον εσπερινό του Μεγάλου Σαββάτου τα λόγια του Αγίου Νύσσης.

            ‘’ την σήμερον μυστικώς ὁ μέγας Μωυσῆς προδιετυποῦτο  λέγων καί εὐλόγησεν ὁ Θεός τήν ἡμέραν την ἑβδόμην, τούτο γάρ ἐστί το εὐλογημένο Σάββατο αὕτη ἐστίν ἡ της καταπαύσεως ημέρα εν ἦ κατέπαυσαν από πάντων ταῶν έργων αὐτοῦ, ὁ μονογενής Υιός του Θεοῦ, διά τῆς κατά τόν θάνατον οικονομίας, τῃ σαρκί σαββατίσας.’’

           Ο Χριστός στο σταυρό είπε ‘’ τετέλεσται ‘’ και κατοίκησε στο μνήμα.

          Ο σαββατισμός σήμαινε την κάθοδο στον Άδη, σήμαινε τον θάνατο του Χριστού.

          Αυτόν που έφερε την μεγάλη νίκη, το Μέγα Έλεος. Την εξαφάνιση του Άδη, τον τερματισμό της φθοράς και του θανάτου.

          Αυτό το ευλογημένο Σάββατο είναι που έφερε την κτίση ολόκληρη από την φθορά στην αφθαρσία.

          Και ‘’ διά της Αναστάσεως εδωρήσατω ημίν ζωήν την αιώνιον ‘’

          Την  σύγκρουση αυτή μεταξύ της αλήθειας και της τυπολατρίας την συναντάμε σε πολλά επίπεδα και χρειάζεται πολύ προσοχή.

           Ὁ Νόμος δεν είναι ανθρώπινη επινόηση αλλά είναι το θέλημα του Θεού.

           Για τον λόγο αυτόν έχει βάθος και δεν μπορούμε να τον περιορίσουμε στην επιφάνεια του, κρύβει χάρη θέλει προσοχή.

           Εμάς τους παλαιοημερολογίτες μας κατηγορούν για τυπολάτρες και στυφνούς.

           Το κάνουν για να καλύψουν τις πομπές τους και την προσχώρηση στην αίρεση του οικουμενισμού που σαρώνει τον κόσμο.

           Δεν είσαι τυπολάτρης όταν επιμένεις στο δόγμα και τους όρους των Συνόδων της Εκκλησίας.

           Αυτούς που θέσπισαν οι Πατέρες με οδηγό τους το Πνεύμα το Άγιο πάντα για την προστασία των πιστών από τις αιρέσεις.

           Αυτές που την μάτωσαν και την πλήγωσαν πολλές φορές θανάσιμα.

           Τυπολάτρες είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τον νόμο για να συντρίψουν τον άνθρωπο.

           Όχι αυτοί που ομολογούν μαρτυρικά την αλήθεια για να προστατευθούν οι χριστιανοί.

           Από την απώλεια των αιρέσεων και των εχθρών της Εκκλησίας.

           Δεν είναι αυτοί που από αγάπη και με θυσία της κοινωνικής τους ζωής κρατούν το ορθό δόγμα.

           Αυτοί που στιγματίζουν την κακοδοξία και την αίρεση και φανερώνουν την σώζουσα αλήθεια.   

           Εμείς δεν καταστρέφουμε ψυχές ομολογώντας την ορθοδοξία.

           Αυτό το κάνουν όλοι όσοι πλανούν και καθησυχάζουν με τα ψέματα και τους βυζαντινισμούς τους χριστιανούς μέσα στην αίρεση.

          Κατηγορούν τους παλαιοημερολογίτες ως τυπολάτρες, ακραίους, μεσαίωνα και σκοταδισμό.

          Μωροί και τυφλοί !!! 

Ἀθανάσιος Κατσίκης

αρχιτέκτων

Η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς του Βαρτιμαίου.

           Η θεραπεία τυφλών είναι από τα συνηθισμένα θαύματα του Χριστού όπως και η θεραπεία δαιμονιζόμενων.

           Εξ άλλου η προφητεία του Ησαία την οποία και ο ίδιος ο Χριστός απέδωσε στο πρόσωπο του.

           Έλεγε ότι ο Μεσσίας θα κηρύξει στους αιχμαλώτους άφεση και στους τυφλούς ανάβλεψη.(Ης61.1)

           Εκείνη την ημέρα ……..θα ανοιχτούν τα μάτια τυφλών. (29.18) Τότε θα ανοιχτούν οφθαλμοί τυφλοί. (35.5).

           Προφητείες που φανερώνουν ότι η δωρεά της οράσεως σε τυφλούς θα είναι από τα κατ’ εξοχή μεσσιανικά σημεία.

           Ξέρουμε δε και από τον Ματθαίο, όταν απεσταλμένοι μαθητές του Προδρόμου τον ρώτησαν εάν είναι ο αναμενόμενος η άλλον προσδοκούμε.

           Ο Χριστός αντί άλλου απάντησε. ‘’ πείτε στον Ιωάννη ότι βλέπεται, τυφλοί βλέπουν το φως τους και χωλοί περπατούν’’.

           O Ιησούς είναι στην Ιεριχώ, είμαστε λίγο πριν συναντήσει τον Ζακχαίο, σε λίγο θα πήγαινε στα Ιεροσόλυμα όπου θα παραδοθεί και θα σταυρωθεί.

          Υπάρχει πολύς κόσμος, ο Βαρτιμαίος κάθεται στην άκρη του δρόμου ζητώντας ελεημοσύνη.

          Αφουγκράζεται από την κοσμοσυρροή και τον θόρυβο και ζητά να μάθει τι συμβαίνει.

          Τον απαντούν ότι ‘’ περνά ο Ναζωραίος ’’.

          Φαίνεται ότι ο τυφλός γνώριζε για τον Ιησού και τα θαύματα που έκανε αλλά το κυριότερο ότι πίστευε πως αυτός είναι ο αναμενόμενος

‘’υιός του Δαυίδ ‘’.

           Επομένως αυτός μπορούσε να τον θεραπεύσει γι αυτό φωνάζει δυνατά.  ‘’ φώναξε και έκραξε πολλώ μάλλον’’.

           Όταν κάποιος έχει πόνο, έχει ανάγκη, όταν δεν έχει καμιά ελπίδα και περνά από μπροστά του η μόνη ελπίδα τότε κραυγάζει, φωνάζει με όλη του την δύναμη.

           Το κακό είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε την τύφλωσή μας για να φωνάξουμε.

          Τόσα πολλά πράγματα του υλικού κόσμου ξεπηδούν μπροστά μας που αποσπούν την προσοχή μας , μας επιβάλλονται.

            Δεν είναι ανάγκη να τα προσέξουμε εκείνα μπαίνουν και στέκονται μπροστά μας.

           Μας κάνουν να μην βλέπουμε τα αόρατα για τα οποία είμαστε τυφλοί.

           Ο Θεός μας προσκαλεί διακριτικά με πολύ σεβασμό διότι πρέπει να  ζητήσουμε εμείς την συνάντησή του.

           Το Άγιο Πνεύμα σαν περιστέρι είναι κοντά μας διστακτικό δεν πρέπει να το τρομάξουμε, να το διώξουμε με τις κακές πρακτικές μας.

            ‘’ Μη λυπάται το Πνεύμα το Άγιο ‘’.

            Ο τυφλός φωνάζει δυνατά ‘’ Ιησού υιέ Δαυίδ ελεήσουν με’’. Ζητά ελεημοσύνη από Αυτόν που δεν έχει που την κεφαλή κλίνε.

           Ο τίτλος ‘’ υιέ Δαυίδ ‘’ σημαίνει Μεσσία. Να θυμηθούμε ότι ο προφήτης Νάθαν είχε προείπει στον Δαυίδ.

           Θα γεννηθεί από τους απογόνους του κατά σάρκα ο Μεσσίας, του οποίου η βασιλεία θα είναι αιώνιος (Β΄Βασλ 7,12).

          Ακόμη στους ψαλμούς (131,11) λέγεται ότι αυτό το υποσχέθηκε στον Δαυίδ ο Θεός με όρκο.

          Ο Ησαίας προφητεύει επίσης ότι ο αναμενόμενος υιός του Δαυίδ θα αναστήσει την Βασιλεία του πατρός του.

          Να σημειωθεί ότι στον Ευαγγελισμό ο Γαβριήλ πρόσθεσε ‘’ και δώσει σ΄ αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνο Δαυίδ του πατρός του…………….και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος.

          Οι Ιουδαίοι όμως παχυλώς περίμεναν τον ‘’ υιό Δαυίδ ‘’ με στρατιωτική δύναμη που θα τους απελευθέρωνε από τους Ρωμαίους.

          Ο κόσμος προσπαθεί να τον φιμώσει να τον ανακόψει.

          Αυτό συμβαίνει πάντα, όταν αποφασίσεις να προχωρήσεις προς τον Θεό, να τρέξεις με δίψα στην Εκκλησία του, με πόθο στην πίστη του.

          Τότε θα εμποδιστής η από ανθρώπους η από τον Διάβολο η από τον κακό εαυτό μας.

          Ο Ιησούς όμως σταματά και ζητά να έρθει μπροστά του. Όταν ο τυφλός πλησιάζει τον ρωτά ‘’ τι θέλεις να σε κάνω ‘’.

         Κάθε θαύμα του Κυρίου αφ΄ ενός θέλει να δείξει την κατάσταση που θα επικρατεί στη βασιλεία του.

         Όπου δεν θα υπάρχει πόνος λύπη αρρώστια, προβλήματα υγείας και ατέλειες στο ανθρώπινο σώμα.

         Αφ’ ετέρου να δείξει την αιωνιότητα που υπάρχει και που ο ίδιος δημιούργησε για να την απολαύσουμε ως κληρονομιά.

          Να δω το φως μου απαντά ο τυφλός.

          Δεν ζητά κάτι μικρό, χρήματα η τροφή η σκεπάσματα, όπως ζητούσε από τους ανθρώπους επαιτώντας.

          Ούτε τον είπε ζήτησε από τον Θεό, προσευχήσου για μένα, παρακάλεσε τον, αλλά είπε ‘’ελέησε με’’.

          Που ομολογεί και πιστεύει ότι μπροστά του είναι ο Θεός.

          Άραγε ζητά ο κόσμος, ζητά το φως του όχι βέβαια το υλικό αλλά το φως του αοράτου κόσμου.

  

           Των πραγματικοτήτων που υπάρχει πέραν του ορατού, άραγε δέχεται την μαρτυρία εκείνων που είδαν και βίωσαν την αιώνια πραγματικότητα;;

          Πως όμως θα ζητήσουμε τον αόρατο κόσμο εάν δεν τον πιστεύουμε ότι υπάρχει η δεν θέλουμε να υπάρχει για να αποφύγουμε τις υποχρεώσεις μας προς αυτό

           Μένουμε τυφλοί δηλαδή έξω από τον Βασιλεία του Θεού.

           Το φως ήλθε στον κόσμο και ο κόσμος τον απέρριψε. Λέει ο Άγιος Θεολόγος για τον Χριστό.

          Ο Χριστός βέβαια γνωρίζει τις επιθυμίες κάθε ανθρώπου, όμως θέλει να φανερώσει την πίστη του Βαρτιμαίου.

         Το θέμα δεν είναι να δείξει ο Κύριος την δύναμή του, το θέμα είναι τι γίνεται από την πλευρά των ανθρώπων.

         Για να περάσει η δύναμη που έχει ο Θεός στον άνθρωπο και να του δώσει αυτό που χρειάζεται απαιτείτε η πίστης.

         ‘’ Ανάβλεψε η πίστη σου σε έσωσε. ‘’

         Την ίδια στιγμή ο τυφλός είδε το φως. Η φωνή του Κυρίου αμέσως έγινε φως για τον τυφλό.

         Η φωνή του φωτός, ο λόγος του φωτοδότη υλοποιήθηκε. Είπε και γεννηθήκαν. Γεννηθήτω φως.

         Ο τυφλός μόλις αποκτά το φως του αμέσως ακολουθεί τον Ιησού δοξάζει τον Θεό όπως και όλος ο κόσμος των Ιουδαίων.

        Πρέπει να προσέξουμε αυτό το σημείο. Εμείς κατά κανόνα ζητάμε και μάλιστα πολλά πράγματα που είτε αναφέρονται στο σώμα μας αλλά και στην ψυχή μας.

        Επιστρατεύουμε αν θέλετε ακόμη και την πίστη σαν ένα εργαλείο.

        Για να γίνει όμως η πίστη ‘’ η πίστη σου σε έσωσε’’ πρέπει να δεχθούμε να  αναγνωρίσουμε, να πιστέψουμε στο Χριστό και την Εκκλησία του.

        Να τον ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ και όχι όπως κατά κανόνα γίνεται. 

       Παίρνει ο άνθρωπος ότι μπορεί από τον Θεό έστω με την προσευχή του και κάποια πίστη.

       Αλλά μετά φεύγει πάει να κάνει την ζωή του. Δεν ακολουθεί τον Χριστό.

       Σε όλη την τριετή παρουσία του ο Χριστός όχι μόνο δεν επέτρεπε να τον ακολουθούν οι ευεργετημένοι.

       Αλλά ακόμη τους απαγόρευε να διαφημίζουν τις θεραπείες του. Αυτό γιατί ήταν νωρίς, δεν ήταν ο χρόνος, δεν είχε έλθει η ώρα της θυσίας.

       Προς το τέλος της παρουσίας του αφήνει τους θεραπευμένους να τον ακολουθούν και να διαφημίζουν τα θαύματα του.

          ΌΛΑ ΑΥΤΑ είναι κλήσεις μαθητών.

         Ένα μήνα περίπου μετά την θεραπεία του Βαρτιμαίου και των άλλων τυφλών της Ιεριχούς ο Χριστός εμφανίζεται αναστημένος σε πεντακόσιους μαθητές.

          Που βρέθηκαν τόσοι ;;, την απάντηση την δίνει ο τελευταίος στίχος του Ευαγγελίου ‘’ ηκολούθει αυτόν ‘’.

Η παραβολή του άφρονος πλουσίου

          Η παραβολή του άφρονα πλουσίου είχε ως αφορμή το εξής περιστατικό.

          Κάποιος από τους ακροατές του Ιησού είχε κληρονομικές διαφορές με τον αδελφό του.

          Σε σχέση με την μοιρασιά της πατρικής τους περιουσίας.

         Αυτός ζητά την συμπαράσταση του Ιησού που όμως αρνείτεαι να επέμβει και λέει την παραβολή .

         Η αληθινή ζωή του ανθρώπου δεν εξαρτάτε από την αφθονία των υλικών αγαθών που έχει.

         Όσα αγαθά και εάν έχεις αυτά δεν εξασφαλίζουν την ζωή σου.

         Η ζωή έχει περιεχόμενο και αξία από αλλού και ποτέ από αυτά.

         Αποτελεί μεγάλη αφροσύνη να έχει κάποιος την ελπίδα του αποκλειστικά και μόνο στα αγαθά που έχει.

         Ούτε καλοζωία, ούτε μακροζωία του εξασφαλίζουν όπως πιστεύει.

         Μια βαριά και ανίατη ασθένεια η ακόμη ένας απροσδόκητος θάνατος μπορεί να βρεθεί μπροστά του και όλα χάνονται.

         Όπως μας δείχνει το παράδειγμα της παραβολής.

         Η λέξη πλούσιος η φτωχός δεν έχουν στην Καινή Διαθήκη μόνο κοινωνική χροιά αλλά και θρησκευτική.

         Στα πρώτα βιβλία της Γραφής αναφέρεται ότι ο πλούτος ήταν ευλογία του Θεού και αμοιβή για την ευσέβεια και τήρηση των εντολών.

         Νώε, Ιώβ, Αβραάμ, Ισαάκ κ.α

         Η ύπαρξη όμως πάρα πολλών αδίκων και κακόψυχων πλουσίων έγινε αφορμή.

         Αργότερα ο πλούτος να είναι συνώνυμος της αδικίας.

         Ο πλούσιος να είναι αυτός που έχει πεποίθηση στις δικές του δυνάμεις και στα πολλά αγαθά του.

         Όχι στο Θεό το μόνο αγαθό και χορηγό κάθε αγαθού.

         Γεννιέται το ερώτημα γιατί τόση ευφορία στα χωράφια ενός ανθρώπου που κανένα καλό δεν πρόκειται να κάνει;

         Για να φανεί περισσότερο η μακροθυμία του Θεού και η καλοσύνη του που φτάνει μέχρι αυτού του σημείου.

         Για τον πλούσιο της παραβολής, το μυαλό του συνεχώς και τυραννικώς ήταν απασχολημένο με μια σκέψη.

         Πώς να επιμεληθεί τα αυξημένα κέρδη του από την απρόσμενα μεγάλη σοδιά του.

         Αγωνιά  όπως και οι φτωχοί. Τι να κάνω λέει ο φτωχός για την

φτώχια του, τι να κάνω λέει ο πλούσιος για τα πλούτη του.

         Σε καμία στιγμή δεν τον περνά η σκέψη για ύπαρξη φτωχών συνανθρώπων του που πάσχουν και υποφέρουν.

         Μια σκέψη που θα ήταν και λύση του προβλήματος που τον απασχολούσε αφόρητα.

         Ακόμα η σκέψη του δεν έχει στον οπτικό του ορίζοντα τον Θεό.

         Ο πλούσιος ψάχνει την λύση του προβλήματός του μέσα σε ένα κύκλο που έχει κέντρο τον εαυτό του και την καλοζωία του.

       Ζούσε χωρίς την αίσθηση ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι δίπλα του.

        Θεωρεί όλα τα αγαθά δικά του ‘’ τους καρπούς μου ‘’, ενώ οι καρποί είναι δώρο του Θεού και νομίζει αφρώνως ότι είναι παντοτινά  ‘’ εις έτη πολλά ‘’.

         Υπόσχεται στον εαυτό του σχέδια μεγάλης διάρκειας ‘’ ψυχή μου αναπαύου, φάγε, πίνε ευφρένου ‘’, είναι άθεος και μισάνθρωπος.

         Σε αυτή την τρέλα του αυτοθαυμασμού και της αυτοθεώσεως ακούγεται η φωνή του Θεού τελείως ξαφνικά και αναπάντεχα.

         Η φωνή που διαγράφει τα σχέδιά του και φέρνει το τραγικό φάσμα του θανάτου μπροστά του.

         ‘’ άφρων αυτή την νύκτα απαιτούν την ψυχή σου ‘’ η λέξη ‘’ ψυχή ‘’ με την παλαιοδιαθηκική έννοια της ζωής

        Ακόμη με πικρή ειρωνεία ρωτά ‘’ αυτά που ετοίμασες για ποιόν θα μείνουν’’ ??

         Η φωνή του Θεού χαρακτήρισε τον πλούσιο ‘’ άφρων ‘’.

         Μήπως είναι αφροσύνη η συγκέντρωση υλικών αγαθών για την εξασφάλιση μιας άνετης ζωής για την οικογένεια;;

         ΌΧΙ διότι είναι λογική φρόνιμη φροντίδα ενός σοβαρά σκεπτόμενου ανθρώπου.

         Αυτό που καταδικάζει η παραβολή είναι η απολυτοποίηση των υλικών αγαθών.

         Η στήριξη κάθε ελπίδας και της ζωής ακόμη σ’ αυτά και όχι στον Θεό που τα δίνει.

         Η αγωνία και η μέριμνα για τα επίγεια αγαθά εκτός από το άγχος και τις λανθασμένες επιλογές που μπορούν να αποβούν μοιραίες.

         Μαρτυρούν την απουσία εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού.

         Ακόμη και ίσως το σπουδαιότερο απομακρύνουν την σκέψη και το ενδιαφέρον του ανθρώπου από την επερχόμενη κρίση.

         Αυτός είναι και ο λόγος που τα Ευαγγέλια ονομάζουν ‘’άφρωνες‘’ όσους δεν αγρυπνούν για να υποδεχθούν τον ερχόμενο Κύριο.

         Φρονίμους και συνετούς όσους έχουν συνεχώς και κατά νουν την ώρα της κρίσεως.

         Ο Θεός έβαλε όμως εκ κατασκευής στον άνθρωπο μια ροπή προς την ζωή, να ορμά, να κινείται να κατακτήσει την ζωή.

        Τον έκανε από το μηδέν, αλλά να έχει αίσθηση ότι είναι φτιαγμένος για να ζήσει, να θέλει να υπάρχει, να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του.

        Δεν έφτιαξε ο Χριστός τον άνθρωπο απλώς να ζεί, να τρώει, να πίνει και να κάνει δουλειές.

            Του έδωσε την αίσθηση και συναίσθηση ότι ενώ ήταν μηδέν, τώρα υπάρχει και θα υπάρχει αιώνια.

            Ακόμα να θέλει να υπάρχει αιώνια, να ψάχνεται, να θέλει τον εαυτό του

            Ο Χριστός έκανε τον άνθρωπο θησαυριστή, τον έδοσε την επιθυμία για ζωή, την όντος ζωή.

            Μας έδωσε τα μάτια για να τον βλέπουμε, τα αυτιά για να τον ακούμε γιατί δημιουργούμενοι αρχέτυπο μας ήταν ο Χριστός.

            Να προσέξουμε τα λόγια του Ιησού, δεν λέει ‘’ έτσι θα πάθει όποιος θησαυρίζει στον εαυτό του ‘’ και σταματάει τον λόγο του.

          Όμως συνεχίζει και κάνει την διάκριση ‘’ και μη εις Θεόν πλουτών ‘’ 

          Δεν αχρηστεύει, δεν αναιρεί τον άνθρωπο.

          Ναι να θησαυρίζεις, όμως εις Θεό.

         Να πλουτίζεις, όμως εις Θεόν.

          Να υπάρχεις, να το θέλεις και πολύ μάλιστα αλλά εν Θεό.

         Να χαίρεσαι, να ευφραίνεσαι ναι δύο φορές αλλά εν Θεό.

         ‘’ Αγάπα τον Θεό και κάνε ότι θέλεις ‘’ έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος.

         Αλήθεια να αγαπήσουμε τον Θεό, να πιστέψουμε στον Θεό ότι μας λέει την αλήθεια, ότι δεν θέλει να μας γελάσει.

         Παράδειγμα η Εύα και ο Αδάμ. Η παράβασή τους δεν ήταν απλά ότι πήραν ένα καρπό η έκαναν ένα κάτι.

         Η παράβασή γίνεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αρχίζει και αμφιβάλλει για τον Θεό, να πονηρεύεται για τον Θεό.

         Ότι δεν είναι ειλικρινής και τότε στρέφετε στον εαυτό της ξεκόβει από τον Θεό, παύει να τον αγαπά, να κινείται προς αυτόν. Να τον θεωρεί Πατέρα και το Παν, γιατί τώρα το παν είναι ο εαυτός της.

          Προσοχή λοιπόν μπορούμε και πρέπει να θέλουμε να υπάρχουμε, να θέλουμε να ζήσουμε αιώνια.

         Να θέλουμε να μας αναγνωρίζουν επειδή ο Δημιουργός μας έκανε να υπάρχουμε ΑΛΛΑ ΕΝ ΘΕΩ.

         Τότε αλλάζουν όλα τα πράγματα, παίρνουν άλλη τροπή, άλλη θεώρηση του κόσμου.

         Τότε βλέπουμε ότι κανείς δεν μπορεί να μας κάνει κακό, όσο κακός και εάν είναι.

  

         Μπορεί να μας παιδεύουν, να μας τραυματίζουν με πράξεις και συμπεριφορές, αλλά έτσι αγιαζόμαστε περισσότερο.

         Το κακό το κάνουμε μόνον εμείς στον εαυτό μας όταν επιλέγουμε την χώρα μακριά του Πατέρα, χωρίς τον λυτρωτή, τον Ελευθερωτή, την Ανάσταση, το Φως. 

         Να νιώσουμε ότι παν για μας είναι ο Θεός, να κινούμαστε πάντα προς Αυτόν.

          Αν έτσι έχουν τα πράγματα να μην φοβόμαστε και θησαυρούς να θησαυρίζουμε.

          Διότι το πρώτο γνώρισμα του ανθρώπου του Θεού είναι ότι δεν κάνει ανοησίες, δεν είναι άφρων, είναι σώφρων, φρόνιμος, συνετός.

          Δεν είναι αιχμάλωτος του εαυτού του, έχει μέτρο, έχει δείκτη, ξέρει την αλήθεια και την αξία των πραγμάτων.

          Έχει γνώση, έχει τύπο και υπογραμμό του τον Χριστό.

          Ξέρει και θέλει την αιωνιότητα, λογαριάζει τα του κόσμου σκύβαλα.

         Γνωρίζει πως ότι τρώει είναι νεκρό, είναι πεθαμένα πράγματα.

         Το κρέας είναι από νεκρό ζώο, τα φρούτα, τα λαχανικά είναι κομμένα από τα φυτά, τις ρίζες, τα κλαδιά είναι νεκρά.

         Γενικά όλες οι τροφές του δεν είναι ζωντανές.

         Μπορούν επομένως αυτά να του δώσουν ζωή, τα πεθαμένα που τρώει ;;

         ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ, ΖΩΗ ΔΙΝΕΙ ΜΟΝΟΝ Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ και όχι τα φυτά και τα δένδρα όπως νόμιζε ο Αδάμ.

        

                                                                              Ἀθανάσιος Κατσίκης

                                                                                   ἀρχιτέκτων

Η παραβολή του καλού Σαμαρείτη

         Είπαν ότι εάν όλα τα Ευαγγέλια είχαν χαθεί και σώζονταν οι δύο παραβολές.

         Που αναφέρονται μόνον στο Ευαγγέλιο του Λουκά.

        --του καλού Σαμαρείτη και του ασώτου υιού --.

         Θα ήταν δυνατόν από τα δύο αυτά πολύεδρα διαμάντια.

         Να γινόταν φανερό ότι ὅ Θεός είναι Πατέρας και όχι άγνωστο , απρόσωπο και αδιάφορο Όν.

        Είναι η Αγάπη και όχι ο τιμωρός, η σωτηρία μας και όχι η καταδίκη μας.

         Ότι ὅ πατέρας αυτός από εκστατική αγάπη για εμάς έγινε άνθρωπος.

         Ήρθε να σώσει τα παιδιά του και να αποδώσει την τιμή πού τούς πρέπει, σαν αρχοντόπουλα, με την πρώτη στολή.

         Να σημειώσουμε ότι το Ευαγγέλιο του Λουκά, είναι το κατά Παύλο Ευαγγέλιο.

           Κατά την παραβολή ένας νομικός πού την εποχή εκείνη οι νομικοί είχαν την  βεβαιότητα της υπεροχής τους.

           Απέναντι στους φτωχούς και αγραμμάτους συμπατριώτες τους.

           Αυτός λοιπόν ὁ νομικός απευθύνει ερώτηση στον Κύριο

          ‘’ εκπειράζων αὐτόν καί λέγων ‘’.

            διδάσκαλε ‘’ τι ποιήσας ζωήν αἰώνιον κληρονομήσω ‘’;

            Ρωτά για την αιώνια ζωή, την ωραιότερη και σημαντικότερη αγωνία που μπορεί και πρέπει να έχει ο άνθρωπος.

            Ποιος όμως μπορεί να μας δόση την αιώνια ζωή;

            Ασφαλώς μόνο κάποιος που είναι ζωοδότης, που είναι ο ίδιος πηγή της ζωής και ζωής χορηγός.

            Αυτός είναι μόνο ένας και λέγετε  Οδός , λέγετε Αλήθεια και ἡ Ζωή.

            Αυτός δίνει την αιώνια ζωή δωρεάν, την δίνει από αγάπη προς τα παιδιά του όπως είναι η προ αιώνια βουλή του.

            Το μόνο πού θέλει είναι δύο πράγματα.

           Ἡ αναγνώριση της Πατρότητας του από τα παιδιά του με όλο τους το είναι.

          ‘’ Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καί ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καί ἐξ τῆς διανοίας σου’’.

        Και ἡ αγάπη των παιδιών του μεταξύ τους.

        ‘’ καί τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. ‘’

        Το ερώτημα αυτό τού νομικού είναι  επίκαιρο σε όλους τούς αιώνες.

        Ὁ άνθρωπος δεν εξαντλείται μόνο με την παρουσία του πάνω στη γη αλλά έχει συνέχεια.  Είναι γιος του Θεού.

        Ο Πατέρας και δημιουργός μας, όπως και κάθε δημιουργός είναι αδύνατο να δεχθούμε ότι θέλει και κάνει δημιουργήματα.

          Που πεθαίνουν, πού χάνονται, πού έχουν χρόνο λήξεως.

         Αλλιώς δεν θα ερχόταν στη γη για να σταυρωθεί.

         Θα μας άφηνε στην τύχη μας βλέποντας από ψηλά να σβήνουμε.

          Ὁ Χριστός όμως κατέβητε στη γη για να ανεβούμε  εμείς.

          Πτώχευσε για να πλουτίσουμε, μπήκε στο χωροχρόνο για να γίνουμε αιώνιοι .

          Αυτή την αιωνιότητα πρέπει με αγωνία να αναζητούμαι όχι όμως νομικά.

          Αγαπήσεις τον Θεό και τον πλησίον δεν σημαίνει απλά να κάνουμε καλές πράξεις.

          Πολλές φορές αυτές γίνονται επειδή μας φέρνουν τιμή, για το θεαθήναι.

          Για να ακουστούμε, να προβληθούμε όπως το βλέπουμε στους κοσμικούς.

          Αλλά πρέπει να ‘’ σπλαχνιστούμε ‘’ τον πλησίον.

          Να φέρουμε τον εαυτό μας στη θέση εκείνου.

          Όπως θα θέλαμε όταν υπάρχει δική μας ανάγκη κάποιος να μας λυπηθεί, να σταθεί, να μας παρηγορήσει, να μας βοηθήσει.

          Πολλές φορές όχι με υλική προσφορά, αλλά με τον καλό λόγο την παρηγοριά, την συζήτηση.

          Την υπομονή να ακούσουμε τον πόνο του, την αστοχία του, να δείξουμε την υποστήριξη μας στο πρόβλημα του.

          Ακόμη την προσευχή μας, το κερί μας, τρεις μετάνοιες, λίγη νηστεία για την ανάγκη του.

          Πράγματα που δεν κοστίζουν πολύ, αλλά είναι φορέας ελέους από τον Κύριο.

          Χαίρετε να βλέπει και να ακούει τα παιδιά του να ενδιαφέρονται για τα άλλα και να αγαπιούνται.   

          Ὁ Ιησούς παίρνει την ευκαιρία από το ερώτημα του νομικού και διδάσκει  την ωραιότατη  παραβολή Του.

          Ὁ νομικός νομίζει πώς θα τον παγιδεύσει, θα τον παρασύρει, να πει πράγματα που θα ήταν ενάντια στον νόμο. 

          Ὁ Ιησούς γνωρίζει την πονηρία του νομικού και τον υποχρεώνει να δώσει ὁ ίδιος την απάντηση που ζητά.

          Στη συνέχεια τον ελέγχει  ότι ενώ γνωρίζει την απάντηση δεν την εφαρμόζει αν και είναι η πρώτη υποχρέωση του νόμου.

          Ἡ απάντηση του νομικού είναι ἡ αναφορά σε δύο βασικές εντολές της Παλαιάς Διαθήκης.

           Αναφέρονται στην αγάπη του Θεού και του πλησίον.

           Το γνωστό σε όλους τους Εβραίους  ‘’ άκουε Ισραήλ’’ .

           Μια προσευχή πού απήγγειλε καθημερινά κάθε Ιουδαίος δύο φορές την ημέρα, το πρωί και το απόγευμα.

           Ὁ νομικός προσβεβλημένος από την κατάληξη θέλει να δικαιωθεί

 για την υποβολή μιας τέτοιας κοινότατης ερώτησης.

           Την απάντηση της οποίας όλοι γνώριζαν αφού είναι το θέμα της καθημερινής τούς προσευχής.

           Έτσι υποβάλλει δεύτερη ερώτηση.

          ‘’ καί τίς ἐστί μού πλησίον’’;

           Την εποχή εκείνη υπήρχαν πολλές απόψεις στην Ιουδαία για το ποιος είναι ὁ πλησίον.

           Οι νομικοί θεωρούσαν ως πλησίον μόνο τους όμοιους τούς στην μόρφωση και την αρετή.

            Οι Φαρισαίοι δεν θεωρούσαν  πλησίον τον φτωχό και αγράμματο λαό, παρά μόνον τους ανθρώπους της τάξεώς τους.

            Οι Εσσαίοι θεωρούσαν αδελφούς και πλησίον μόνον αυτούς πού ήταν εντός της κοινότητός τους.

            Κήρυτταν όμως το μίσος εναντίον κάθε αλλού ανθρώπου όχι Εσσαίου.

           ‘’ Θέλει να δικαιώσει τον εαυτό του’’, μια παγίδα στην οποία σκαλώνουν και οι Χριστιανοί.

           Ο πεσμένος άνθρωπος σπεύδει και προσπαθεί να δικαιωθεί.

           Θυμηθείτε τον Αδάμ ‘’ η γυναίκα που μου έδωσες αυτή με εξαπάτησε ‘’

δηλαδή εσύ Θεέ μου, διότι εσύ μου την έδωσες.

           Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Πατέρας μας δεν μας προτρέπει σε πράγματα ανέφικτα, σε έργα που δεν μπορούν να γίνουν.

          Ότι μας ζητά είναι για την σωτηρία μας και μόνο.

          Εντούτοις προβάλλουμε πολλές φορές δικαιολογίες για την ανυπακοή μας θέλοντας να δικαιολογούμε τα λάθη μας.

          Αδέλφια μου ποτέ δικαιολογίες αλλά πάντα γενναίες αποδοχές των λαθών μας.   

          Κατά την διήγηση της παραβολής κάποιος ταξίδευε από την Ιερουσαλήμ προς την Ιεριχώ.

          Στο δρόμο έπεσε θύμα ληστών οι οποίοι αφού τον κακοποίησαν αλύπητα τον άφησαν μισοπεθαμένο.

          Κατά συγκυρία ένας Ιερέας διερχόμενος από τον ίδιο δρόμο τον είδε και τον προσπέρασε.

          Μετά από λίγο ένας Λευίτης πού περνούσε και αυτός από εκεί  ήλθε τον είδε και τον προσπέρασε και αυτός.

          Αν ο χτυπημένος ήταν κάποιος που ανήκε στις τάξεις των Ιερέων η των Λευιτών τότε θα έσπευδαν να βοηθήσουν δίχως δισταγμό τον όμοιό τους.

          Βέβαια γεννάται το ερώτημα γιατί ὁ Ιησούς παρουσιάζει τούς Ιερείς και τούς Λευίτες τόσο αδιάφορους και σχεδόν άσπλαχνους.

          Μάλιστα μπροστά σε ένα καταπληγωμένο και μισοπεθαμένο άνθρωπο.

           Από την διήγηση δεν  δίνεται κάποια εξήγηση.

          Μήπως φοβήθηκαν ενδεχομένως ότι μπορούσαν και αυτοί να πάθουν τα ίδια από τούς ελλοχεύοντες ληστές;

          Μήπως ἡ ερημιά  του χώρου δεν ήταν ὁ κατάλληλος τόπος για ένα θρησκευτικό ηγέτη των Εβραίων να ελεήσει.

            Αφού κανείς δεν θα έβλεπε την πράξη του για να τον θαυμάσει.

            Το τρίτο πρόσωπο πού έρχεται στη σκηνή της διήγησης δεν ήταν Ιουδαίος, άλλα ήταν Σαμαρείτης. 

            Φυσικά στο άκουσμα και μόνο  Σαμαρείτης οι ακροατές τού ως Εβραίοι θα είχαν αγανακτήσει.

            Γνωρίζουμε καλά ότι ‘’ δέν συγχρῶντε Ἰουδαῖοι Σαμαρεῖτες’’.

           Αυτός έρχεται στον μισοπεθαμένο και δυστυχισμένο άνθρωπο και μόλις τον βλέπει τον ‘’εὐσπλαχνίστηκε’’.

           Είναι ένα ρήμα πού χρησιμοποιούν οι Ευαγγελιστές για να περιγράψουν τα αισθήματα του Ιησού.

           Μπροστά σε ασθενείς τούς οποίους επρόκειτο στη συνέχεια να θεραπεύσει.

           Ὁ Σαμαρείτης περιποιείται τα τραύματα του ανθρώπου επί τόπου ‘’ἐπιχέων ἔλαιον καί οἶνον ‘’.

           ‘’επιχέων’’, δεν τσιγκουνεύεται το έλεος, δεν το λογαριάζει, είναι πολυέλεος και πολυεύσπλαχνος.

           Το λάδι και το κρασί ήταν απαραίτητα εφόδια και φάρμακα κάθε οδοιπόρου.

           Σε περίπτωση τραυματισμού κατά την διάρκεια του ταξιδιού του.

           Το κάνει  αυτό χωρίς να λογαριάζει τον κίνδυνο πού διέτρεχε από τούς ληστές πού μπορεί να καραδοκούσαν κρυμμένοι.

           Βάζει τον πληγωμένο στο υποζύγιο του και τον μεταφέρει με πολλή προσοχή σε ένα πανδοχείο ενώ αυτός πεζοπορεί.

           Εκεί προσωπικά φροντίζει τον μισοπεθαμένο και την επόμενη μέρα δίνει χρήματα στον πανδοχέα.

           Με εντολή  να φροντίσει ότι το   περισσότερο χρειαστεί ὁ τραυματίας.

           Μετά ακολουθεί το ερώτημα του Ιησού προς τον νομικό.

           Ποιος από αυτούς τούς τρεις θεωρείς εσύ ότι έγινε πλησίον σε αυτόν πού έπεσε στους ληστές;

           Ὁ Κύριος αλλάζει το ερώτημα, ρωτά  ποιος από  τούς τρεις ενήργησε ως πλησίον.

          Ο νομικός ρωτούσε ποιος είναι ὁ πλησίον;

          Απάντηση στο ερώτημα του δεν πήρε, αναγκάστηκε όμως να ομολογήσει.

          Μετά από  την ερώτηση  του Ιησού, ότι ὁ πραγματικός πλησίον είναι

 ‘’ ὁ ποιήσας τό ἔλαιος μετ’ αὐτού ‘’,

         Αποφεύγοντας να αναφέρει το όνομα Σαμαρείτης πού ήταν για τούς Ιουδαίους βδελικτό.

         Ο Ιησούς του κάνει και τις αποστομωτικές υποδείξεις που θέλουν πράξεις και όχι παχιά λόγια.

‘’ πορεύου καί σύ ποίει ὁμοίως’’    ,’’ τούτο ποίει καί ζήσει’’.

         Κάθε άνθρωπος μάλιστα όταν βρίσκεται σε ανάγκη είναι ο πλησίον μας.

         Δεν πρέπει να βάζουμε όρια σ΄ αυτό ούτε, την συγγένεια, την φυλή, το έθνος, η την θρησκεία αλλά τον πάσχοντα.

         Αρετές των πρώτων χριστιανών που θαύμαζαν οι εθνικοί και βαπτιζόταν.

         Ὁ πλησίον πάντα είναι το πρόσωπο πού φέρνει ο Θεός  μπροστά μας.

         Όχι ενδιαφέρον για την ανθρωπότητα γενικά και αόριστα, διότι ἡ αγάπη σε συγκεκριμένο πρόσωπο έχει κόστος και θυσία .

         Δεν μπορεί να αγαπήσει κανείς τον πλησίον του αν δεν τον φωτήσει το Άγιο Πνεύμα, αν μέσα του δεν έχει την γεύση της θείας αγαθότητος.

         Ὅ Σαμαρείτης επιμελήθηκε αυτοπροσώπως τον δυστυχισμένο, δεν τον αναθέτει σε κάποιο φιλόπτωχο σωματείο.

          Ούτε σε μία οργανωμένη πρόνοια. Τον φροντίζει σαν πρόσωπο και συνάνθρωπο.

          Αυτό είχε συνέπεια, ότι καθυστέρησε μία ή δύο ημέρες το ταξίδι του.

          Ότι διαθέτει το δικό τού μεταφορικό μέσο για τον τραυματισμένο. 

          Ότι αυτός βαδίζει με τα πόδια αργά και προσεκτικά διότι γίνεται μεταφορά πολυτραυματία.

          Ακόμη στο πανδοχείο τον περιποιείται προσωπικά, τον αλλάζει, τον φροντίζει, τον καθαρίζει.

          Ἡ αγάπη πού του δείχνει είναι ισχυρότερη και του θανάτου.

          Ο Σαμαρείτης αψηφά με την αγάπη του και τον φόβου του θανάτου εξαιτίας του κινδύνου πού διατρέχει και ὁ ίδιος  από τούς ληστές.

          Αλλά και του θανάτου που μπορούσε να συμβεί στο δυστυχισμένο και μισοπεθαμένο άνθρωπο.

           Οι Πατέρες όμως δίνουν και την αλληγορική ερμηνεία της παραβολής.

           Ὁ άνθρωπος, ἡ ανθρώπινη φύση μετά την πτώση του Αδάμ κατέβαινε τα σκαλοπάτια της εμπάθειας και της κτηνώδους ζωής.

           Χωρίς Θεό στον οπτικό του ορίζοντα έγινε παιχνίδι στα χέρια των ληστών δαιμόνων.

           Το μίσος τους έγινε γνωστό με τον αφανισμό των 2.000 γουρουνιών που τα αφάνισε σε μια στιγμή.

           Στα χέρια τούς ὁ άνθρωπος κακοπάθησε φρικτά από τα θανατηφόρα κτυπήματα της αμαρτίας και έγινε όλος ένα τραύμα μια πληγή.

           Τον ξεγύμνωσαν από τα πάντα και θεωρώντας σίγουρο τον επερχόμενο θάνατό του τον άφησαν έρημο από βοήθεια και αρωγή.

           Μέσα στην δυστυχία του και την ανημποριά του ὁ άνθρωπος θα πέθαινε.

            Ὁ Κύριος έδωσε τον νόμο και τους προφήτες τον Ιερέα και τον Λευίτη.

            Μπορεί να ήθελαν να βοηθήσουν τον άνθρωπο αλλά δεν είχανε  δύναμη σωτηρίας.

            Να προσέξουμε τις λέξεις του Ευαγγελίου.

            Το πέρασμα των δύο ιερωμένων ήταν ‘’ κατά συγκυρία ‘’ δηλαδή έτυχε.

           Ο Σαμαρείτης όμως ήλθε στοχευμένα ‘’ ήλθε κατ΄ αυτόν ‘’

           Ήλθε για εμάς, με σκοπό την σωτηρία μας, την γιατρειά μας, όχι τυχαία.

           Ήλθε να εκπληρώσει την προαιώνια βουλή του Πατρός, να κάνει τα πάντα καλά λίαν.

            Οι πληγές ήταν ανίατες και ανίκητες για την ανθρώπινη δύναμη.

            Ὁ Απόστολος το διευκρινίζει λέγοντας.

           ‘’ Τό αἵμα τῶν ταύρων καί τράγων δεν μποροῦσε νά συγχωρέσῃ ἁμαρτίες ‘’

            Ὁ σοφός Δημιουργός, ὁ Κύριος της δόξης  πού οι Ιουδαίοι  κοροϊδευτικά τον έλεγαν Σαμαρείτη.

          Ήλθε ὁ Ίδιος με στόχο εμάς, δεν έστειλε ούτε άγγελο ούτε αρχάγγελο για να σώσει τον μισοπεθαμένο.

           Ήλθε ὁ Ισχυρός και πήρε στα χέρια του την σωτηρία μας.

           Πήρε επάνω τού την φύση μας για να μην μπορεί πλέον ὁ εχθρός ὁ παμπόνηρος να την πειράξει.

           Με το πλούσιο λάδι της ευσπλαχνίας του και το γλυκό κρασί της συγχωρητικότητας που καίει τις αμαρτίες μας.

           Περιποιείται και ζωντανεύει τον άνθρωπο.

           Τον μεταφέρει με ασφάλεια στο πανδοχείο πού είναι ἡ Εκκλησία.

           Στα πανδοχεία πήγαιναν οι άνθρωποι με τα ζώα τους.

           Στην Εκκλησία έρχονται οι άνθρωποι με τα πάθη τους και εκεί θεραπεύονται και αποκτούν την υιοθεσία.

           Εκεί μεταλαμβάνουν το σώμα και το αίμα Του. Εκεί απολαμβάνουν την ευσπλαχνία και την αγάπη Του.

           Αυτός έπηξε την Εκκλησία, Αυτός επιμελείται προσωπικά  όλα τα τραύματά μας.

          Τα πήρε στο σώμα Του, τραυματίστηκε ὁ ίδιος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού.

           Παραμένει επί του σταυρού με ανοικτά τα χέρια του περιμένοντας κάθε πονεμένο, τραυματισμένο, δυστυχισμένο.

           Δίνει εντολή στον πανδοχέα, τους Αποστόλους, τους Ιερείς και διδασκάλους να επιμεληθούν τον τραυματία.

           Τους δίνει προς τούτο τα εφόδια τα δύο δηνάρια την Παλαιά και Καινή Διαθήκη επαγγελλόμενος την πολλαπλή μισθαποδοσία.

          ΠΡΟΣΟΧΗ

          ‘’ ἐν τῶ ἐπανέρχεσθέ με’’

          ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΗ.

                                                                              Ἀθανάσιος Κατσίκης

                                                                                   ἀρχιτέκτων

 

Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου

            Στην σημερινή παραβολή του πλούσιου και τού Λαζάρου και στο πρώτο μέρος της παρουσιάζεται η επίγεια πραγματικότητα.

            Με τη μορφή δύο προσώπων, ενός πλουσίου και ενός φτωχού.

            ΠΡΟΣΟΧΗ από την Π. Διαθήκη και την Ιουδαϊκή παράδοση μας είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνται.

            Για τους ευσεβείς και τους ασεβείς οι όροι ‘’ πτωχοί ‘’ και ‘’ πλούσιοι ‘’ αντίστοιχα.

            Θα ήταν λάθος να θεωρήσει κανείς ότι ο Κύριος μιλάει εδώ περί του πλούτου και της φτώχιας.

            Δεν υπάρχει ταύτιση της κοινωνικής θέσης του ανθρώπου με την στάση του απέναντι στο Θεό.

            Ούτε αποτελεί απόδειξη της πνευματικής καταστάσεως του.

            Ο φτωχός – ευσεβής εν μέσω πείνας και αντιξοοτήτων, εν μέσω διωγμών και ασθενειών.

           Έχει στραμμένη πάντα την πίστη του στον Θεό από τον οποίο και μόνο περιμένει βοήθεια και στήριξη και ελπίδα.

           Ο Κύριος είναι η καταφυγή μας και το στερέωμα μας.

           Οι ασεβείς – πλούσιοι έχουν στήριγμά τους τα επίγεια αγαθά και τον εαυτό τους μόνο, στον Θεό γυρίζουν την πλάτη τους.

            Άλλωστε σε κάθε εποχή υπάρχουν και ευσεβείς πλούσιοι και ασεβείς πτωχοί.

            Ποιος ήταν πλουσιότερος από τον Ιώβ, όμως ὁ πλούτος πού είχε δεν τον αποξένωσε από την δικαιοσύνη ούτε τον εξόρισε από την αρετή.

            Ο Ισκαριώτης ὁ Ιούδας ήταν φτωχός, όμως δεν τον ωφέλησε καθόλου η φτώχια στη σωτηρία του.

           Αν και συναναστρέφετο  με τούς ένδεκα φτωχούς ψαράδες και μάλιστα με τον ίδιο τον Κύριο που πτώχευσε θεληματικά.

           Δεν οδηγήθηκε στη σωτηρία αλλά στην προδοσία.

           Το ίδιο και ὁ Αβραάμ λέγει ὁ άγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμάς.

          ΄΄ πλούσιος γάρ ἦν, ἀλλά διά την φιλοθεΐαν και την εὐσπλαχνίαν και την φιλοξενίαν οὐ μόνον ἐσώθη, ἀλλά και τόπος τῶν σωζομένων ἐγένετο΄΄.

            Πλούσιος δεν είναι αυτός που στηρίζει τη ζωή και τη σωτηρία τού στον εαυτό τού και στα υλικά αγαθά.

            Αλλά αυτός που έχει εναποθέσει όλη την ελπίδα και την εμπιστοσύνη τού στο Θεό.

           Πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει χρήματα και κτήματα αλλά αυτός πού έχει τον Χριστό πού  είναι το μόνο αγαθό και ο πολύτιμος μαργαρίτης.

           Ὁ Απόστολος Παύλος λέει στους Κορίνθιους για τούς χριστιανούς.

         ‘’ Είμαστε φτωχοί, αλλά πολλούς κάνουμε πλουσίους, κανένα περιουσιακό στοιχείο δεν έχουμε αλλά τα πάντα κατέχουμε’’.

           Με τον Χριστό είσαι  πάμπλουτος επειδή έχεις την αιωνιότητα το ασύγκριτο αγαθό.

           Χωρίς τον Χριστό είσαι πάμπτωχος έστω και εάν έχεις όλο τον κόσμο.

           Τι ωφελήσετε άνθρωπος εάν χάσε την ψυχή του.

           Ὁ Θεός είναι η καταφυγή και το στήριγμα του ευσεβούς ανθρώπου  και όχι  ο πλούτος.

            Αυτός είναι που χορηγεί τη ζωή και τη σωτηρία.

           Ο πλούσιος είναι αυτός που δεν έχει σχέση με το Θεό, θεός είναι ο εαυτός του και το έχει του.

           Ταυτόχρονα δεν λαμβάνει υπ’όψιν την μετά θάνατον ζωή και ότι αυτά που έχει εδώ δεν θα τα έχει εκεί.

          Η πλειονότητα των ανθρώπων θέλουν σ’ αυτόν τον κόσμο να μην στερηθούν, να μην πονέσουν.

          Να μην στενοχωρηθούν, να μην τούς λείψει τίποτε, να τα έχουν όλα.

          Ὁ πτωχός ονομάζεται, αναφέρεται δηλαδή με το όνομα του, είναι το μοναδικό το οποίο υπάρχει στις παραβολές του Κυρίου.

         Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία  διότι η ονομασία δίνει υπόσταση στο πρόσωπο αλλιώς είσαι μάζα.

         Να θυμηθούμε τον Αδάμ πού δίνει ονόματα στα ζώα κατά παραγγελία του Θεού.

         Το όνομα του πτωχού είναι Λάζαρος, εξελληνισμένος τύπος του εβραϊκού Ἐλαζάρ πού σημαίνει ΄΄ ὁ Θεός βοηθεί΄΄.

          Ἡ παρούσα ζωή τελειώνει και για τούς δύο.

          Ο Λάζαρος με την συνοδεία Αγγέλων πηγαίνει στους κόλπους του Αβραάμ.

          Η αποκατάσταση του Λαζάρου με την τιμητική θέση του δίπλα στον Αβραάμ και ο κολασμός του πλουσίου δεν αποτελεί θεοδικία.

          Με την περιγραφή αυτή ο Ιησούς θέλει να βοηθήσει τους ασεβείς – πλούσιους.

  Να μην πιστεύουν και θεωρούν ότι η εξασφάλιση τους γίνετε με την δική τους προσπάθεια. 

          Τα επίγεια αγαθά δεν αποδίδουν τον αναμενόμενο καρπό. Αυτός που προσπαθεί να στηρίξει τη ζωή του σ’ αυτά την χάνει οριστικά.

          Η ζωή και η σωτηρία δίδεται μόνο από τον Θεό σε όσους τον εμπιστεύονται και ζητούν την Βασιλεία του.

           Ο πλούσιους αποθανών, λέει, ο Κύριος ΄΄ἐτάφη΄΄.

          Με κανέναν καλύτερο τρόπο δε θα μπορούσε ο Χριστός να περιγράψει και μάλιστα μονολεκτικά.

          Την άδοξη κατάληξη του πλούσιου και κάθε πλουσίου πού δεν αφήνει καμία αγαθή ανάμνηση της ζωής του.

           Χωρίς την γνωριμία του Χριστού, χωρίς αγάπη με την παγωνιά της μοναξιάς

          Ὁ πλούσιος πηγαίνει  στον Άδη στην κατάσταση της οδύνης.

          Η σωτηρία του Λαζάρου και η καταδίκη του πλουσίου δεν σημαίνει ότι για να σωθεί κανείς πρέπει να είναι φτωχός.

           Η κάθε πλούσιος καταδικάζεται.

          Η Εκκλησία βλέπει τον πλούτο στο βάθος, βλέπει το πάθος της φιλαργυρίας.

           Αυτό πού μπορεί να το έχουν και πλούσιοι και φτωχοί.

           Για τον λόγο αυτό προσπαθεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να απαλλαγή από το πάθος της φιλαργυρίας.

           Πάθος που είναι δυνατό να υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους  και το οποίο θεοποιεί το έχειν και τον πλούτο.

           Στη συνέχεια ο Κύριος μιλά με τρόπο ανθρωπομορφικό για να γίνει κατανοητή η παραβολή.

           ΠΡΟΣΟΧΗ !! Ο Ιησούς και αργότερα το Ευαγγέλιο του θα έχει ένα ειδωλολατρικό ακροατήριο.

           Αυτό πίστευε όπως πίστευε για την μετά θάνατο κατάσταση των ανθρώπων.

           Υπήρχε μία γλώσσα, ένας κώδικας συνεννόησης που έπρεπε να χρησιμοποιήσει και Εκείνος.

           Έπρεπε να γίνει κατανοητή η διδασκαλία του.

  Αργότερα το Πνεύμα το Άγιο θα οδηγούσε την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια αποκαλύπτοντας την πραγματικότητα.

           Ποια είναι η κατάσταση των ψυχών μετά τον θάνατο.

           Ο Άδης όπως γνωρίζουμε δεν είναι τόπος αλλά κατάσταση.

           Δεν υπάρχει τόπος κάτω από την Γη !!! 

           Δεν υπάρχει η κοίλη Γη των παγανιστών !!!

           Κάτω από την Γη υπάρχει το μάγμα η λάβα των ηφαιστείων και τίποτε άλλο.

          Δεν υπάρχει τόπος γήινος που να μπορεί να φυλακίσει πνεύματα.

          Ούτε σκυλιά ‘’ Κέρβερος ‘’ να τα εμποδίζουν να φύγουν από κάποιο χώρο και να αποδράσουν.

          Ο Άδης ήταν ψευτοθεός – δαίμονας – του δωδεκαθέου ήταν αδελφός του Δία.

          Αυτός πέφτοντας από το στόμιο μιας σπηλιάς κατρακυλούσε προς τα έγκατα  της Γης για εννέα ημέρες και εννέα νύκτες.

           Προσγειώθηκε εν τέλει σε ένα τόπο τον έκανε βασίλειο του που ονομάστηκε από τους αρχαίους Άδης από το όνομα του διαβόλου.

           Εκεί δεχόταν τις ψυχές των ανθρώπων.

           Τέτοια παραμύθια δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χριστιανός που να τα πιστεύει.

           Οι ψυχές δεν έχουν φύση ούτε περίγραμμα για να διακρίνονται από μακριά.

          Δεν έχουν μάτια για να βλέπουν η αυτιά για να ακούν, στόμα για να μιλούν και γλώσσα για να δροσιστούν.

          Τα όργανα των αισθήσεων είναι του σώματος.

          Οι ψυχές δεν έχουν αισθητήρια όργανα εκφράζονται με τα σώματα.

          Αυτός είναι ο λόγος που η κρίση γίνετε στον όλο άνθρωπο.

          Δεν υπάρχει η δυνατότητα να ρεμβάζουν ἤ να κατοπτεύουν τα πέριξ.

          Να προκύπτουν εξ αυτών παράπονα ότι άλλοι περνούν καλά και άλλοι  βασανίζονται.

          Εξ άλλου πριν από την Ανάσταση του Κυρίου και ὁ Αδάμ και ὁ Αβραάμ και όλοι οι Πατριάρχες ήταν στον Άδη.

          Ὁ Παράδεισος δεν είχε οικήτορες ο πρώτος ήταν ὁ ληστής.

      Ο Κύριος όμως έπρεπε να εκφραστεί, να βοηθήσει έστω και χρησιμοποιώντας τα σχήματα του τότε κόσμου.

          Ο πλούσιος μέσα στην οδύνη του Άδη βλέπει τον Λάζαρο στον κόλπο του Αβραάμ σε αναψυχή,

          Ζητά από τον Πατριάρχη να στείλει τον Λάζαρο για να δροσίσει την γλώσσα του με το βρεγμένο του δάκτυλο.

         Φυσικά με την φράση του ότι βασανίζετε από φλόγα δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι οι κολασμένοι θα καίγονται από κάποιες φλόγες.

        Η φλόγα και η βάσανος για τους κολασμένους, η δροσιά και η χαρά της ζωής για τους δικαίους.

        Έχουν μία και μοναδική αιτία που θα υπάρχει στη Βασιλεία του Θεού την ΑΓΑΠΗ.

         Η φλόγα της αγάπης θα είναι δροσοβόλος και χάδι ζωής για τους πιστούς.

         Ταυτόχρονα πυρ άσβεστο κολαστικό για τους πονηρούς και αγνώμονες.

         Ο Αβραάμ του φανερώνει το αδύνατο της επίσκεψης του Λαζάρου στο χώρο του Άδη.

         Άνθρωπος της αγάπης δεν μπορεί να υπάρχει στο χώρου του μίσους.

         Τότε ο πλούσιος ζητά να γίνει ένα θαύμα, να αναστηθεί ο Λάζαρος, να πάει στο πατρικό του σπίτι.

        Εκεί να ενημερώσει  τα πέντε αδέλφια του για το τι συμβαίνει μετά θάνατον για να πειστούν και να αλλάξουν συμπεριφορά.

       ΄΄ ἵνα μη και αύτοί ἔλθωσιν εἰς τον τόπον τοῦτον τῆς βασάνου΄΄.           

 Ο Αβραάμ απορρίπτει το αίτημα.

          Αρνήται την τέλεση θαυμάτων και υπερβατικών σημείων για να οδηγηθούν οι ακροατές του στην πίστη.

          Ό Χριστός όμως τους έκανε το χατίρι και ανέστησε τον Λάζαρο τον φίλο του τον αδελφό της Μάρθας και της Μαρίας.

          Όταν όμως τον είδαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι άρχοντες του κόσμου τούτου αντί να πιστέψουν και να δοξάσουν τον Θεό.

          Το τι έπραξαν μας το λέει άγιος Ἰωάννης ο  Ευαγγελιστής.

       ‘’ Ἐβουλεύσαντο ἵνα και τον Λάζαρον ἀποκτείνωσιν.΄΄

          Όταν ήταν επάνω στο σταυρό ο Ιησούς δέχθηκε την πρόκληση να κατέβει  από τον σταυρό και τότε να Τον προσκυνήσουν, να Τον δοξάσουν.

           Πίστης όμως πού στηρίζετε σε σημεία και θαυμαστά γεγονότα είναι πίστης πρόσκαιρος και χωρίς βάθος.

           Η πίστη στο Θεό που οδηγεί στη σωτηρία δεν στηρίζεται στην κατάπληξη και τον θαυμασμό που προξενούν τα υπερφυσικά γεγονότα.

          Τέτοια πίστη μοιάζει με των ειδωλολατρικών θρησκειών που προσπαθούν να καταπλήξουν με ψευτοθαύματα.

          Αυτά που έκανε ο διάβολος στους οπαδούς του.

          Η Εκκλησία δεν έχει σαν σκοπό και επιδίωξη να καταπλήξει και να παρασύρει με θαύματα τους πιστούς.

          Έχει ως όπλο τον λόγο του Θεού και την αποκάλυψη των προφητών, των Ευαγγελιστών και των πατέρων της.

            ΄΄Ἔχουσι Μωυσέα  και Προφήτας ἀκουσάτουσαν αὐτῶν’’ απαντά στον πλούσιο ο Αβραάμ.

          Υπάρχουν τα λόγια της Αγίας Γραφής, των Πατέρων, της Εκκλησίας εάν ο κόσμος δεν πιστεύει σ’ αυτά.

          Τότε με κανένα σημείο όσο τεράστιο και εάν είναι δεν θα υπάρχουν αποτελέσματα.

          Ο Θεός μας έχει φανερώσει όλα όσα χρειάζονται για να πιστέψουμε και να σωθούμε.

           Η πίστης δεν είναι άμα θέλω πιστεύω και άμα θέλω δεν πιστεύω.

          Πώς θα μας εμπιστευτεί  τότε ο Θεός, πως θα μας δώσει την σωζούσα πίστη αφού δεν την θέλουμε, δεν μας την δίνει.

          Όταν έρθει αυτή η πίστη μέσα στον άνθρωπο τότε δεν χρειάζεται να πάει στον άλλο κόσμο να δει και να πιστέψει.

          Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο εκτός από αυτά πού μας έδωσε  ο Θεός οι Πατέρας και η Εκκλησία.      

                                                Ἀθανάσιος Κατσίκης 

     αρχιτέκτων.

Η ανάσταση της κόρης τού Ἰαείρου

και ἡ θεραπεία της αιμορροούσης

        Ἡ περικοπή αναφέρεται στο τρίτο κατά συνέχεια θαύμα του Ιησού.

         Πρώτα παύει  την τρικυμία και τον άνεμο ως κύριος της φύσεως.

         Δεύτερο θεραπεύει τον δαιμονιζόμενο ως εξουσιαστής των δαιμόνων και τον αναδεικνύει απόστολο.

         Πόσο μάλιστα σε έναν κόσμο ειδωλολατρικό οπού ὁ διάβολος είχε και τη μεγαλύτερη εξουσία και δύναμη επάνω του.

         Τρίτο με την σημερινή περικοπή αποδεικνύεται αφέντης και κύριος της αρρώστιας και του έσχατου εχθρού μας του θανάτου.

         Πράξεις που μόνο ο Θεός μπορεί να επιτελέσει.

         Στον κόσμο της φθοράς που ζούμε ο θάνατος είναι η αδήριτη κατάληξη κάθε ανθρώπου.

         Ἡ ασθένεια αποτελεί την πρώτη και πλέον ευδιάκριτη  απόδειξη του θανάτου.

         Ώστε να μην μπορεί κανείς να τρέφει αυταπάτες για το ποιο είναι το μέλλον του δεν είναι τυχαίο ότι η γέννηση της κόρης συμπίπτει με την έναρξη της ασθένειας της αιμορραγούσης.

         Αυτή όμως την τραγική θέση των ανθρώπων, έρχεται να καταλύσει ὁ Ιησούς.

        ‘’ εάν γάρ και πορευτώ εν μέσον σκιάς θανάτου ου φοβηθήσομαι κακά ότι συ μετ’  εμού ει ‘’ψαλμός.

         Ενδιαφέρεται ακόμη να προετοιμάσει τούς μαθητές του με λόγια και πράξεις.

         Να δείξει λίγο-λίγο ότι αυτός είναι ὁ γιος του Θεού. ἡ φανέρωση του Λόγου.

         Ότι είναι ὁ Δημιουργός, ἡ δύναμη πού θα τους έδινε φτερά.

         Θα τους οδηγούσε να κηρύξουν την εμπειρία τους στο πρόσωπο του σε όλο τον κόσμο.

         Παρά τις δυσκολίες και τούς διωγμούς που θα υφίσταντο και όχι συνταγές ηθικής η άλλης διδασκαλίας.

         Η μυσταγωγία της γνώσεως της θεότητας του Χριστού μας οδηγεί στην απελευθέρωση από τα του κόσμου και την εισαγωγή μας στην νέα ζωή, μακριά από το έδαφος ‘’των μη εχόντων ελπίδα ‘’.

         Ο ληστής και ἡ πόρνη πίστεψαν και ζήτησαν μετάνοια ‘’ αἰσθομένη τήν Σήν θεότητα ‘’.

         Ὁ Παύλος όταν κατάλαβε ότι ὅ Ιησούς τον οποίον εδίωκε ήταν ὁ Κύριος της Δόξης τότε έγινε ὁ κήρυκας του νέου κόσμου σ’ όλη την Γη.

          Μόλις επέστρεψε ὁ Ιησούς από την Δεκάπολη, περιοχή του πρώην δαιμονισμένου τον περίμενε πολύς κόσμος.

          Όπως λέει ὁ Λουκάς ‘’ ὅλοι ἥσαν προσδοκόντες αὐτόν ‘’  Τον περίμεναν με λαχτάρα.

          Ανάμεσα σε αυτούς πού Τον περίμεναν με λαχτάρα ήτανε και ένας αρχισυνάγωγος με το όνομα Ιάειρος.

         Αυτός είχε μία κόρη που ήτανε δώδεκα χρόνων.

        Ἡ γέννηση της κόρης τού συμπίπτει με την έναρξη της ασθένειας της αιμορραγούσης γυναικός.

        Ήταν άρχων της συναγωγής, σημαντικό πρόσωπο σε μία μικρή κοινωνία της υπαίθρου της Ιουδαίας.

        Ως αρχισυνάγωγος ήταν ὁ επίτροπος της συναγωγής.

        Μαζί με άλλους δύο ή τρεις αξιωματούχους φρόντιζαν για την ομαλή διεξαγωγή των συναθροίσεων και την τάξη στη συναγωγή.

        Πιθανότατα ὁ Ιάειρος να ανήκε στην τάξη των Φαρισαίων.

        Αυτοί είχαν  ως επί το πλείστον παρόμοιες θέσεις. 

        Με την ασυνήθιστη για επώνυμο Ιουδαίο προσκύνηση του Ιησού μπροστά στον λαό.

        Ο Ιάειρος αποδίδει  υψίστη τιμή στο πρόσωπό Του.

        Για τον Ιάειρο ὁ θάνατος της κόρης του που μπορούσε να συμβεί από στιγμή σε στιγμή λόγω της βαριάς μορφής της αρρώστιας.

        Δεν σήμαινε μόνον την στέρηση του μονάκριβου παιδιού του αλλά και την μείωση της θέσεώς και της τιμής του στην επαρχιακή κοινωνία.

        Αυτός που έχανε το μονάκριβο παιδί του καθώς και ὁ άτεκνος θεωρείτο για την παράδοση των Ιουδαίων.

        Παραβάτης των θείων εντολών ασεβής και ως εκ τούτου δικαίως τον τιμωρούσε  ο Θεός.

        Δεν θα είχε λοιπόν μόνο το  προσωπικό δράμα του σαν πατέρας για τον χαμό τού παιδιού του.

        Αλλά και ἡ θέση του στην κοινωνία των Ιουδαίων σαν ασεβής και αμαρτωλός.

       Ο Ιάειρος βαδίζει ‘’ εν μέσω σκιάς θανάτου ‘’ έρχεται στον Ιησού και ελπίζει στη λύση του δράματός του.

        Ὁ Ιησούς αποδέχεται το κάλεσμα του Ιάειρου και όλοι μαζί βαδίζουν προς την οικία του.  

        Ενώ ἡ περιέργεια ήταν κυρίως το κίνητρο του λαού πού ακολουθούσαν τον Ιησού.

        Δεν  συνέβαινε το ίδιο και για μια αιμορραγούσα γυναίκα.

        Επί δώδεκα χρόνια έπασχε από γυναικείο νόσημα που ὁ ευαγγελιστής το χαρακτηρίζει σαν ‘’ ρήση του αίματος ‘’.

        Η αιμορραγία κατά την εποχή αυτή σήμαινε ότι ἡ γυναίκα ήταν ακάθαρτη.

        Όποιος τύχαινε να ακουμπήσει την ίδια η τα πράγματά της τότε και αυτός θεωρείτο βέβηλος.

        Έπρεπε να δεχθεί τούς προβλεπόμενους καθαρισμός από την Τορρά και τις υποδείξεις των ραβίνων.

        Ἡ συγκεκριμένη γυναίκα επί δώδεκα χρόνια ήταν αποκλεισμένη  και απομονωμένη.     

        Εξαιτίας της αρρώστιας της οπό την κοινωνική και θρησκευτική ζωή της κοινωνίας.

          Θεωρείτο ότι η αρρώστια της ήταν απόδειξη της  τιμωρίας από τον Θεό εξ αιτίας των αμαρτιών της.

          Οι προσπάθειες των γιατρών επέβησαν άκαρπες αν και έδωσε όλα τα χρήματά της για την θεραπεία της.

          Σε αυτό το σημείο ὁ Λουκάς μετριάζει τα λόγια του για την συμπεριφορά των γιατρών.

          Ενώ ὁ Μάρκος, που περιγράφει την  ίδια περικοπή εκφράζεται εναντίον των γιατρών.

         ‘’ τράβηξε πολλά από πολλούς γιατρούς ’’.

         Για τον λόγο αυτό ή παράδοσης δέχεται ότι ὅ Λουκάς ήταν γιατρός.

        Δεν αμφιβάλλει, ήταν γεμάτη από πίστη και ελπίδα, ήταν σίγουρη για την θεραπεία της.

         Έλεγε μέσα της εάν και μόνο ακουμπήσω το ρούχο του θα γιατρευτώ.

        Ἡ θέληση για γιατρειά ‘’ ὕψατω τοῦ κράσπεδου τοῦ ἰματίου αὐτού’’

        Την οδηγεί να  υπερνικήσει τούς κοινωνικούς και θρησκευτικούς κανόνες και αποκλεισμούς.

        Ἡ γυναίκα κανονικά δεν έπρεπε να βρίσκεται μαζί με το πλήθος.

         Γνώριζε ότι ἡ πράξη τής αποτελούσε τόλμημα, για τον λόγο αυτό  ακουμπά μόνο το άκρο του ιματίου του Χριστού.

         Ἡ πίστη της, ἡ τόλμη της και ἡ ταπείνωσή της αμείβεται  αμέσως.

         Ἡ γιατρειά της έρχεται ‘’ παρά χρῆμα’’ .

         Εδώ επεμβαίνει ὁ Χριστός για να φανερώσει την τολμηρή ψυχή που είχε έλθει σε επαφή με τον Θεό.

         Με την απολυτρωτική χάρη του για αυτό ρωτά.

       ‘’ τίς ὁ ἀψάμενός μου ‘’.

         Ὁ Πέτρος δεν αντιλαμβάνεται το νόημα της ερώτησης του Διδασκάλου.

         Δίνει απάντηση λογική και με μία ελαφρά ειρωνεία μάλιστα.

         ‘’ Δάσκαλε ο κόσμος σε περιτριγυρίζει, σε σκουντά, σε ζουλάει και εσύ λες ποιος με ακούμπησε ;

         Ἡ πραγματικότητα του ζουλήγματος του Ιησού από το πλήθος.

         Αποδεικνύει ότι είχε σάρκα ήταν πραγματικά και όχι κατά φαντασία άνθρωπος όπως πίστευαν οι αιρετικοί Δοκήται.

         Ὁ Ιησούς επιμένει  στην ερώτηση του υπενθυμίζει στον μαθητή και σε όσους ήταν εκεί ότι αυτός είναι ὁ παντογνώστης Λόγος του Θεού.

         Αυτός πού έχει και δίνει δυνάμεις ζωής.

         Από την δύναμη πού έχει, βγαίνει λίγη από πάνω του και κτίζει την ασθενή γυναίκα.

         Σε  καινό  άνθρωπο του νέου αιώνος, την Αγία Βερονίκη.

         Φέρνει την γυναίκα στο μέσον.

         Δέος και φόβος την καταλαμβάνει.

         Τρεμάμενη φανερώνεται και προσκυνεί τον Ιησού. Ομολογεί το τόλμημα και την γιατρειά της.

          Ἡ απάντηση του Χριστού προς την  γυναίκα δείχνει τη νέα σχέση του  Θεού προς τον άνθρωπο.

           ‘’ Έχε θάρρος θυγατέρα μου ‘’.

          Πλέον αυτός πού έρχεται στον Κύριο με ταπείνωση και φόβο υψώνεται σε τέκνο του Θεού.

          Ἡ αποκομμένη από την κοινωνία και αποκλεισμένη από τη λατρεία γίνεται τώρα θυγατέρα του Θεού, κόρη του Δημιουργού.

           Από την στιγμή της εισόδου στην οικογένεια του Χριστού ὁ άνθρωπος δεν μένει ποτέ άγνωστος, ανώνυμος .

          Γίνεται μέλος μιας νέας κοινωνίας και πρέπει να αγωνιστεί μαζί με τούς λοιπούς αδελφούς του με πρόσωπο και ευθύνη.

          Σε ένα δρόμο ειρήνης συνεχώς και αδιάλειπτα έως ότου να φτάσει τελικά στη σωτηρία, στη βασιλεία του Θεού στη νέα κτήση.

          Δεν αρκεί μόνον ἡ αρχική ταπείνωση και το θάρρος, μένει ακόμη η πορεία για την σωτηρία και την γεύση της αιωνιότητας.

         ‘’ πορεύου έν εἰρήνη ‘’ είναι ἠ εντολή του Χριστού.

         Αυτός είναι ὁ άρχων της ειρήνης, ὁ Πατήρ του μέλλοντος αιώνος.

         Η ζωή του Χριστιανού και της Εκκλησίας είναι μια πορεία, ποτέ στάσιμη.

         Η μητέρα Μελάνη ηγουμένη μονής στην Ρώμη και κλεισμένη στο μοναστήρι της.

         Όταν ρωτήθηκε από τον αββά Κασιανό πως ζει, απάντησε.

         ‘’ ΠΟΡΕΥΟΜΑΙ‘’.

             Ἡ θεραπεία της γυναικός ασφαλώς θα αναπτέρωσε τις ελπίδες του Ιαείρου για τη σωτηρία της βαριάς άρρωστης κόρης του.

           ‘’ Ἡ πίστης σου σέσωκέ σε ‘’ .

           Τα λόγια αυτά του Ιησού προς την θεραπευμένη γυναίκα, ασφαλώς ενισχύουν την πίστη του αρχισυνάγωγου.

          Ἡ δύναμη του Χριστού στην επί δώδεκα χρόνια ασθενούσα γυναίκα έδινε σε αυτόν την βεβαιότητα.

          Είναι δυνατόν να γιατρέψει και το δωδεκάχρονο κορίτσι του.

          Ακριβώς τη στιγμή που ἡ ελπίδα του είχε αναπτερωθεί  για την

γιατρειά της κόρης του.

          Έρχονται απεσταλμένοι από το σπίτι του και αναγγέλλουν  τον θάνατο της κόρης του .

           Ὁ Κύριος καθυστερεί επίτηδες ,παρατείνει τις συνομιλίες του με τη γυναίκα για να πεθάνει στο μεταξύ η μικρή.

           Να είναι σίγουρος ὁ θάνατος της, να μην υπάρχουν υποψίες για την ανάσταση.

          Αυτό υπονοεί και ὁ Ευαγγελιστής και το επισημαίνει λέγοντας, ‘’ ἕτι λαλούντος αὐτοῦ ἦλθον από της οικίας. ‘’

          Αυτό κάνει πάντα. Έτσι έκανε και  με  την περίπτωση του Λαζάρου.

          Περίμενε και μία και  δύο και τρεις ημέρες αφ΄   ότου ήλθαν  οι αγγελιαφόροι της είδησης της ασθενείας του.

          Ὁ θάνατος της κόρης του Ιαείρου αποτελεί και το τέρμα της ελπίδας του.

          Τον αφήνει και αυτόν μισοπεθαμένο.

          Η ψυχρή λογική των απεσταλμένων υπενθυμίζει στον Ιάειρο ότι δεν υπάρχει ανθρώπινο στήριγμα γι’ αυτόν.

          Ο θάνατος της κόρης του σηματοδοτεί το τέρμα των ελπίδων του και σ’ αυτή τη δύναμη του Ιησού.

          ‘’ μην φοβάσαι μόνο πίστευε η κόρη σου θα σωθεί ‘’

          Στην οριακή κατάσταση του ανθρώπου πάντα επεμβαίνει το χέρι του Θεού.

          Θέλει να δώσει ελπίδα, να  καλέσει πάλι στη ζωή  τον μισοπεθαμένο, τον απελπισμένο, τον χαμένο στο σκοτάδι άνθρωπο.

          Αρκεί να απλώσουμε και εμείς το δικό μας.

          Όπως το έκανε ὁ καλός Σαμαρείτης στον μισοπεθαμένο άνθρωπο τον χτυπημένο από τούς ληστές δαίμονες και ήρθε και τον έσωσε.

          Ὁ θάνατος αποτελεί τον μεγαλύτερο και τελευταίο εχθρό του ανθρώπου.

          Όμως ὁ νέος αιώνας πού άρχισε με την είσοδο του  άναρχου Χριστού  στο χρόνο, στην ανθρώπινη ιστορία.

          Με την είσοδο της αιωνιότητας στον φθαρτό κόσμο αφαιρεί το κέντρο του θανάτου και τον καθιστά πλέον ένα ακίνδυνο ύπνο.

          Ὁ Χριστός δίνει εντολή στους ανθρώπους του σπιτιού και τούς παρευρεθέντες να μην κλαίνε.

          Δεν χρειάζεται θρήνος, αυτός πού πρέπει να κλαίει και να θρηνεί είναι ὀ διάβολος.

          Ας χτυπά το κεφάλι του, να οδύρεται γιατί θα τα χάσει όλα, θα τον σκύλευσει ὁ Κύριος με την ανάσταση Του.

          Βέβαια οι κοσμικοί άνθρωποι ‘’ κατεγέλων αυτόν ‘’.

         Η λογική για μια ακόμη φορά δείχνει την καταγωγή της.

          Θεωρεί και αυτού του Θεού τα όρια επέμβασης ορισμένα και περιορισμένα.

          Η λογική είναι η προσπάθεια του ανθρώπου που θέλει να αντιμετωπίζει τα πάντα μόνος του και με δικές του δυνάμεις.

          Το θάρρος προ του θανάτου δεν είναι δική μας κατάκτηση αλλά δώρο της Χάριτος.

           Εκείνο το κορίτσι μετά την  ανάσταση του πέθανε και πάλι.

           Εμείς όμως έχουμε την τιμή με την ένωση μας με τον Χριστό, με την είσοδο μας στην Εκκλησία στον νέο Παράδεισο να ντυθούμε την αθανασία.

      ‘’ ὁ πιστεύων εἴς ἐμέ κάν ἀποθάνῃ ζήσεται ‘’.

                                                                              Ἀθανάσιος Κατσίκης

                                                                                   ἀρχιτέκτων

Η θεραπεία του δαιμονιζομένου των Γαδαρηνών

         Ο Άγιος Ευαγγελιστής με τρεις συνεχόμενες περικοπές φανερώνει την Θεότητα του Ιησού.

         Πριν ακριβώς από την σημερινή περικοπή αναφέρει το θαύμα της καταπαύσεως της τρικυμίας ‘’ λαίλαψ ανέμου ‘’.

         Ο Κύριος με μια εντολή κατέπαυσε ακαριαία τον άνεμο και τον φοβερό κυματισμό της λίμνης ταυτόχρονα.

          Με την περιγραφή δείχνει την κυριαρχία Του επί των δυσμενών για τον άνθρωπο δυνάμεων της φύσεως.

          Με την σημερινή περικοπή θα δείξει την δύναμη-εξουσία Του επί των δαιμόνων.

          Των αοράτων δυνάμεων πού ταλαιπωρούν  και βασανίζουν τον άνθρωπο σαν δυνάστες και κυρίαρχοι.

          Αμέσως μετά το σημερινό κείμενο του Ευαγγελίου  ακολουθεί η περικοπή της αναστάσεως της κόρης του Ἰαείρου.

          Απόδειξη της εξουσίας Του στο θάνατο.

          Να σημειωθεί ότι ἡ εξουσία πού αναφέρεται επί των δυσμενών δυνάμεων της φύσεως και η κυριαρχία Του.

          Δείχνει την ελευθερία πού θα έχουν  επί των φυσικών δυνάμεων και νόμων οι χριστιανοί  των εσχάτων.

          Στον καιρό του αντίχριστου και των διωγμών οι φυσικές δυνάμεις θα είναι φιλικές προς τους διωκόμενους Χριστιανούς.

          Δεν θα τους εμποδίζουν ἠ θα τους ταλαιπωρούν.

         Την αλήθεια αυτή φανερώνει και η Αποκάλυψη με την περιγραφή.

         Όταν ὀ δράκων ρίχνει ένα ποταμό πίσω από την διωκόμενη γυναίκα-Εκκλησία για να την πνίξει ‘’ ποταμοφόρητο ‘’.

         Τότε ἠ γη αποσβένει τον κίνδυνο και σώζεται ἠ Εκκλησία.

         Ὁ Κύριος φτάνει με το πλοιάριο και τους μαθητές μετά την κατάπαυση της τρικυμίας στη χώρα των Γαδαρηνών.

         Όπως είναι γνωστό ὀ Ιησούς δεν επιτέλεσε ιεραποστολικό έργο στην περιοχή αυτή της Περαίας πού ονομάζεται Δεκάπολης.

         Η  θεραπεία του δαιμονιζόμενου είχε σαν συνέπεια να τον διώξουν.

         Το Ευαγγέλιο κήρυξε στην περιοχή ο πρώην δαιμονιζόμενος που ὀ Ιησούς έχρισε ιεραπόστολο.

         Ο Κύριος συνήθως μετά από θεραπείες ασθενών τους έδινε εντολή να μην τον αποκαλύπτουν.

         Εδώ αντιθέτως ό θεραπευθείς παίρνει την εντολή.

        ‘’ ὐπόστεφε εἰς τον οἴκον σου και διηγού ὄσα ἐποίησέ σοι ὀ Θεός και απήλθε καθ’ ὄλην την πόλιν κηρύσσων ὄσα ἐποίησεν αυτώ ό Ίησούς’’.

         Μάλιστα ὁ Ευαγγελιστής Μάρκος διευκρινίζει.

        ‘’ και ἀπήλθε και ἤρξατο κηρύσσειν εν τῆ Δεκαπόλει ὄσα ἐποίησεν αὐτῶ ο Ἰησοῦς και πάντες ἐθαύμαζον’’.

       Μόλις βγήκαν ὁ Ιησούς και οι μαθητές από το πλοιάριο τους συναντά ὁ δαιμονιζόμενος που κατά την περιγραφή.

       Δεν φορούσε ρούχα, δεν έμενε σε οικία παρά στα μνήματα.

       Είναι μία περιγραφή ανθρώπου πού την συναντάμε και στη σημερινή κοινωνία.

       Σήμερα οι άνθρωποι, ιδίως οι νέοι δεν φοράνε ρούχα και μάλιστα τους καλοκαιρινούς μήνες.

       Οι άνθρωποι σήμερα ντρέπονται να είναι ντυμένοι.

       Αισθάνονται άνετα όταν ξεντυθούν έτσι όπως το ζητά ο Διάβολος και η αμαρτία.

       Μόλις ο άνθρωπος λυτρωθεί από αυτά, τότε ντύνεται.

       Δεν είναι ότι θα φορέσει φορέματα αλλά ο άνθρωπος γίνεται σεμνός, ταπεινός, συνετός, λογικός, γίνεται άνθρωπος.

       Ακόμη δεν θέλουν να μένουν στα σπίτια τους, πάντα θέλουν να βγαίνουν έξω, οπουδήποτε όχι πάντως στο σπίτι τους.

       Πού πηγαίνουν; Στα μνήματα στα καταγώγια του θανάτου, στους χώρους πού μυρίζει σαπίλα χώμα και εκμετάλλευση.

       Η προσπάθεια του Διάβολου είναι να αφαιρέσει από τον άνθρωπο το ιμάτιο την στολή του βαπτίσματος, το ἐμφώτιο.

       ‘’ όσοι εις Χριστόν βαπτιστήκατε, ντυθήκατε τον Χριστό σαν ρούχο ‘’.

       Το κατόρθωσε στον Αδάμ.

       Στον Παράδεισο ὁ Αδάμ φορούσε την στολή της θεόσεως, την αγιότητα.

       Όταν τον είδε ὁ διάβολος να λάμπει τον μίσησε, τον φθόνησε, ήταν γι’ αυτόν απαράδεκτο να υπάρχει  τέτοιο πλάσμα στο σύμπαν.

      Έβαλε  σκοπό να του αφαιρέσει αυτή τη φορεσιά και το κατόρθωσε.

       Με τον ίδιο τρόπο ενεργεί και στον χριστιανό.

       Του βγάζει την στολή του βαπτίσματος και τον οδηγεί έξω από την Εκκλησία.

       Τον νέο Παράδεισο που οικοδόμησε ὁ Κύριος με το τίμιο αίμα Του.

       Τον κατευθύνει στα νεκρά έργα της αμαρτίας εις χώρα μακράν του Πατρός, στα ξυλοκέρατα, χωρίς προσωπικότητα.

       Με το αόριστο όνομα ‘’Λεγεών’’, μάζα ,χωρίς προσωπικότητα.

       Γνωρίζουμε ότι όταν ὁ διάβολος κατόρθωσε να βγάλει τον άνθρωπο από τον Παράδεισο από εκεί και πέρα.

        Ο άνθρωπος άλλοτε λιγότερο άλλοτε περισσότερο δέχεται την δαιμονική επήρεια συνεχώς και αδιάκοπα.

       Μια κατάσταση που τον δηλητηριάζει και τον τυραννάει.

       Όσα φάρμακα, όσα επιθέματα και να βάζει κανείς δεν μπορεί να θεραπεύσει αυτή καθ’ εαυτή την ασθένεια της αμαρτίας.

         Δεν υπάρχει λύτρωση εάν δεν μας λυτρώσει ὁ Κύριος και να φέρει την ελευθερία μας.

          ‘’ εξ ύψους κατήλθες ὁ εύσπλαχνος…….ίνα υμάς ἐλευθερώσῃς των παθών…..’’

        Ήλθε που ήλθε το κακό στον κόσμο, υπάρχει που υπάρχει μέσα μας η ροπή προς αμαρτία.

        Τα οικονόμησε έτσι ο Θεός τα πράγματα, να αρρωσταίνει ο άνθρωπος, να υποφέρει από την φθορά μέσα στην οποία ζει.

        Από δική μας επιλογή μπήκε η φθορά στην δημιουργία.

        Τα οικονόμησε έτσι ο Θεός διότι ο άνθρωπος δηλητηριάστηκε, απέκτησε έπαρση, υπερηφάνεια, εγωισμό, δεν τα βάζει κάτω.

        Έγινε περίγελο και παιχνίδι του Διαβόλου.

        Έτσι η αλλιώς ο διάβολος θα μας παιδέψει, θα μας τυραννήσει λίγο η πολύ ανάλογα πόσο θα του επιτρέψουμε να μας μεταχειρίζεται.

        Η αμαρτία είναι δράμα, πικρία, δηλητήριο, αρρώστια.

        Δεν υπάρχει τέλος με τον διάβολο. Όσο πιο γρήγορα τα βάζει κάτω κανείς και ταπεινωθεί και ζητήσει το έλεος του Θεού.

        Τόσο πιο γρήγορα λυτρώνεται από τον λυτρωτή και σωτήρα.

        Στην αρρώστια ο Κύριος βλέπει ένα καρπό της αμαρτίας, μια εξουσία του Διαβόλου επί του ανθρώπου.

        Οι θεραπείες του έχουν την σημειολογικό χαρακτήρα της νίκης του επάνω στο κράτος του διαβόλου και την κατάσταση που θα φέρει η Βασιλεία του.

        Φυσικά στην παρούσα πτωτική κατάσταση του Σύμπαντος η ασθένεια δεν πρόκειται να αφανιστεί.

       Αλλά οι θεραπείες που επιτελούν οι Άγιοι και τα μυστήρια της Εκκλησίας φανερώνουν ότι όλα αυτά που μας βασανίζουν εδώ θα τελειώσουν στην παλιγγενεσία.

        Η θεραπεία τόσο πολλών δαιμονιζόμενων, όπως μας αναφέρουν οι Ευαγγελιστές θέλει να καταδείξει ότι Αυτός είναι ο καταλύτης της εξουσίας του διαβόλου επί της ανθρωπότητας. 

        Αυτός είναι και ο λόγος που ο Ιησούς ζητά ένα πράγμα μόνο, την πίστη μας.

        Η πίστη αυτή είναι απόδειξη της αληθείας του ερχομού της Βασιλείας Του Θεού αυτή που τελικά σώζει. 

        Ακόμη η θεραπεία μιάς αρρώστιας συμβολίζει και την πνευματική θεραπεία που φέρνει ο Χριστός με το έργο του στον κόσμο.

          Στη συνάντηση του δαιμονιζόμενου με τον Χριστό ὁ διάβολος χρησιμοποιεί το μόνο πράγμα πού ξέρει, το ΨΕΜΑ.

          ‘’Δέομαι σου, μη με βασανίσεις’’.

          Είναι ποτέ δυνατόν ὁ Πράος, ὁ Άρχων της ειρήνης, ὁ Πατήρ των οικτιρμών, ὁ Δημιουργός να θέλει να βασανίζει και να κολάζει τα δημιουργήματά Του.

          Αυτός πού είναι όλος αγιασμός και ποταμός αγάπης διότι ‘’αγάπη εστί’’.

          Πώς είναι δυνατόν να θέλει να βασανίζει αφού το μόνο που ξέρει είναι να ΑΓΑΠΑ.

          Το μίσος του διαβόλου στην αγάπη Του τον βασανίζει και τον καίει.

          Η κόλασης των Διαβόλων είναι το μίσος που έχουν προς την αγάπη Του.

          Το ίδιο και οι σύγχρονοι άνθρωποι δηλητηριασμένοι από τον διάβολο.

          Συκοφαντούν τον Θεό ότι οργίζεται, τιμωρεί, βασανίζει, φέρνει θεομηνίες.

         Τον παρουσιάζουν έτσι γιατί γνωρίζουν μόνο την παπική αποδοχή για τις τιμωρίες, την ιερά εξέταση.

          Δεν γνωρίζουν ότι τα κακά που μας συμβαίνουν και προκαλούν βάσανα και προβλήματα.

          Προέρχονται είτε από τις κακές επιλογές μας είτε από το διάβολο όταν τον προτιμούμε.

          Όταν γυρίζουμε την πλάτη μας στην αγάπη Του τότε μας παραλαμβάνει ο διάβολος  για τα περεταίρω. 

           Ποιο είναι το όνομά σου, ρωτά ο Ιησούς, ‘’ λεγεών ‘’ απαντά ο διάβολος.

           Σε μια διασπασμένη προσωπικότητα το εγώ δεν είναι ένα πρόσωπο αλλά πλήθος δυνάμεων με αλληλοσυγκρουόμενους σκοπούς.

           Τότε παρουσιάζεται η ανάγκη της ενότητας που πρέπει να έρθει στον κόσμο μας και τις ψυχές μας.

           Πολλές φορές ανακαλύπτουμε το χάος που είναι μέσα μας με τις συνεχείς μεταπτώσεις σε διαθέσεις και επιλογές που μας τρελαίνουν.

           Δηλαδή πολλές φορές μέσα μας υπάρχει ένας ‘’ λεγεών ‘’.

           Οι δαίμονες ‘’Λεγεών’’ βλέποντας την αδυναμία τους να σταθούν μπροστά στον Χριστό.

           Τον παρακαλούν αναγνωρίζοντας την εξουσία και την κυριότητά Του.

           Να τους επιτρέψει να εισέλθουν σε ένα κοπάδι από γουρούνια πού έβοσκαν στο βουνό.

          Ο Κύριος της αγάπης ποτέ δεν θέλει να καταστρέφονται τα πλάσματά Του και να αφανίζονται.

          Έπρεπε όμως οι άνθρωποι να καταλάβουν το μένος και το μίσος του διαβόλου προς την δημιουργία Του.

           Ικανοποιεί λοιπόν την παράκλησή του.

           Τι τον έφταιγαν τα αθώα ζωντανά και τα αφάνισε στον γκρεμό;;

           Το μίσος του για κάθε πλάσμα του Δημιουργού τον κάνει σκοτεινό και δολοφόνο .

            Πράγμα που έπρεπε να φανεί σ’ εμάς, για να μάθουμε τι σημαίνει διάβολος.

            Οι Πατέρες μας διδάσκουν ότι θέλει και θα μπορούσε μέσα σε λίγα λεπτά να καταστρέψει όλο το σύμπαν.

            Όλη την δημιουργία από μίσος προς τον Δημιουργό.

            Όμως οι άγιοι Άγγελοι φύλακες και φρουροί τον εμποδίζουν και τον απαγορεύουν  αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό το μίσος του.

            Όταν έμαθαν οι Γαδαρηνοί από τους χοιροβοσκούς τα συμβάντα βγήκαν να δουν και οι ίδιοι τα γεγονότα.

            Είδαν τον δυστυχισμένο συνάνθρωπό τους γιατρεμένο, ντυμένο με ρούχα, μυαλωμένο ήρεμο, γαλήνιο και φοβήθηκαν.

            Φοβήθηκαν όπως οι δαίμονες, φοβήθηκαν όπως οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ όταν γεννήθηκε ὁ Χριστός.

            Όταν ήλθαν οι μάγοι και μαθεύτηκε ότι ζητούν τον Βασιλέα των Ιουδαίων.

            Φοβήθηκε ὁ Ηρώδης μήπως χάσει την βασιλεία του.

            Οι Ἰεροσολημήτες φοβήθηκαν μας -εξηγεί ὁ Θεολόγος – διότι ‘’ἤν γάρ πονηρά τα έργα αὔτών’’.

            Για άλλους Ιουδαίους όμως ἡ παρουσία του Χριστού σήμαινε ‘’ὁ Θεός ἐπεσκέψατω τον λαόν αὐτού’’, κάτοικοι της Ναῒν.

            Η παρουσία του Χριστού για άλλους είναι έλεος και ευλογιά και δώρο και για άλλους είναι πρόβλημα και πρέπει να φύγει.

           Ήταν ανίκανοι να καταλάβουν την ευλογία και να αρπάξουν την ευκαιρία για φωτισμό και σωτηρία που τους έδωσε ὅ Θεός.

            Αυτή την ευκαιρία πού άρπαξαν οι Σαμαρείτες.

            Όταν η Αγ. Φωτεινή τους διηγήθηκε για την παρουσία του Μεσσία  αποκαλύπτοντας ότι της φανέρωσε όλη την κρυφή ζωή της.

             Θα μπορούσαν και οι Σαμαρείτες να φοβηθούν μήπως ὁ Μεσσίας τους φανερώσει τα κρύφιά τους και να μην τον δεχθούν.

             Οι Γαδαρηνοί αισθάνθηκαν την δύναμη του Χριστού και φοβήθηκαν. Προτίμησαν τα μικροσυμφέροντα τους και όχι Εκείνον.

            Δεν αισθάνθηκαν όμως την αγάπη Του από την θεραπεία του δυστυχισμένου συμπατριώτη τους.

            Ὁ Θεός ζητά για να κατανοήσουμε την αγάπη του μια αναπροσαρμογή του τρόπου που περπατάμε και ζούμε.

            Ένα νέο προσανατολισμό της ζωής μας, μια πνευματική πειθαρχία πάντα όμως προς το συμφέρον μας.

            Όπως προς το συμφέρον μας βάζουμε τα κάγκελα στα μπαλκόνια και τις μπάρες στους δρόμους.

            Αυτά αληθινά απαιτούν κόπο, μόχθο μεγάλη προσπάθεια και πόνο για την κοπή του κακού μας θελήματος και την επιθυμία της γιατρειάς μας.

           Δεν αρνούμαστε βέβαια παντελώς την δύναμή του Χριστού αλλά δεν τον αγαπάμε τόσο ώστε η δύναμή του να γίνει και δική μας δύναμη.

           Μόλις όμως με την μετάνοια λάβουμε τον σωστό προσανατολισμό και φωτιστούμε και έχουμε την γνώση των πραγμάτων.

           Τότε ὁ Θεός γίνεται συμπαραστάτης, βοηθός, επίκουρος, παράκλητος και η Δύναμή Του γίνεται και δική μας Δύναμη. 

                                                               

Ἀθανάσιος Κατσίκης

                                                                           ἀρχιτέκτων

Η παραβολή του σπορέως

         ‘’ Εξήλθε ο σπείρων ‘’ Εξήλθε όχι βέβαια από κάποιο χώρο για να έλθει σε κάποιο άλλο ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών.

        Αλλά ‘’τρόπω’’, ήλθε σαν εμάς άνθρωπος να μας δει στα μάτια και να τον κατανοήσουμε.

        Η μεγάλη ευλογία είναι ότι εξήλθε Εκείνος και όχι κάποιος απεσταλμένος του άγγελος, αρχάγγελος η άνθρωπος.

        Εξ άλλου τους ανθρώπους του τους φονεύσαμε.

        Η είσοδός του στο χωροχρόνο μας έφερε την ανατροπή των πάντων.

        Το αιώνιο και άχρονο έρχεται στο εδώ για να λυτρώσει τον άνθρωπο.

       Αυτή η τομή που γίνεται στο χρόνο αναιρεί την συνέχεια του, το κύλισμά του σαν δουλεία του παρελθόντος και του μέλλοντος.

        Μας δίνει αυτή η είσοδος τη δυνατότητα προσωπικής σχέσεις μαζί του, με το αιώνιο και άχρονο.

        Για να αιωνίσει αυτόν που θα κοινωνήσει μαζί του με σχέση προσωπικής εμπιστοσύνης.

       Εγκαινιάζεται ο λειτουργικός χρόνος.  

       Έρχεται αλλά δεν εγκλωβίζεται από τον χρονοχώρο, τον σχίζει, τον μεταβάλλει σε αιωνιότητα.

       Όπως στην Βάπτιση ο Πρόδρομος είδε σκιζομένους τους ουρανούς και το Πνεύμα το Άγιο να κατέρχεται.

       Διότι δεν άντεχε το φθαρτό την Αστραπή της Θεότητος.

       Έρχεται να σπείρει τον σπόρο του αυτό το θαύμα της δημιουργίας, το ανεπανάληπτο μεγαλείο της θεϊκής δύναμης.

        Ο σπόρος δυνάμει έχει μέσα του όλο το φυτό, τις ρίζες, τον κορμό, τα φύλα, τα άνθη, τον καρπό.

        Από ένα απειράκις απειροελάχιστο σπόρο που έβαλε ο Δημιουργός ξεκίνησε η δημιουργία του σύμπαντος.

        Εκείνος ο απειράκις ελάχιστος σπόρος είχε μέσα του το σύμπαν.

        Τους γαλαξίες, τα νεφελώματα, τις μαύρες τρύπες, την σκοτεινή ύλη και ενέργεια.

        Όλα όσα βλέπουμε και δεν βλέπουμε με τα σημερινά μέσα.

        Είχε και εμάς τους ανθρώπους μέσα για να γεννηθούμε και να θαυμάσουμε την Σοφία του.

        Έρχεται Εκείνος για να συντρίψει την φθορά , να καθαιρέσει τον θάνατο, να φέρει ξανά το φως στη γη.

         Όπως την πρώτη φορά με το ‘’ γεννηθήτω ‘’ 

         Έρχεται ο Ανίκητος σαν απλός άνθρωπος για να τσιμπήσει την

 ‘’ αδυναμία ‘’ του ο διάβολος και να τα βάλει μαζί του.

         Έρχεται ο Αιώνιος, η Αλήθεια, ο Ανεκτίμητος, που σημαίνει ότι τα λόγια του, οι σπόροι του Ευαγγελίου.

          Είναι αλήθειες αιώνιες και ασύγκριτες σε αξία με οτιδήποτε κοσμικό.

          Χωράφι του είναι οι καρδιές όλων των ανθρώπων στις οποίες η παρουσία του δεν μένει αμάρτυρη.

          Το Πνεύμα το Άγιο δορυφορεί λέει ο άγ. Μάξιμος και στους υπέρ άγαν βάρβαρους ζητώντας την άδεια να κατοικήσει.

         Για εμάς τους Χριστιανούς η είδηση ότι Εκείνος εξήλθε είναι χαρά και ενθουσιασμός για το αποτέλεσμα της παρουσίας του.

         Όλο το νόημα και η ουσία της παραβολής βασίζεται στο γεγονός ότι ο Μεσσίας είναι ο σπορέας και ότι ο θερισμός είναι κοντά.

         Ακόμη γεννά στον ακροατή το ερώτημα.

         Εγώ τώρα που ρίχνεται ο σπόρος του Ευαγγελίου σε ποια κατηγορία εδάφους είμαι για την υποδοχή του λόγου του Θεού;;

         Είναι απαράδεκτες και βλάστημες για τον χαρακτήρα και την αποστολή του Ιησού ορισμένες συκοφαντίες.

         Ότι δήθεν σκόπιμα μιλούσε με παραβολές και απέβλεπε στο να κρύψει το νόημα της διδασκαλίας του.

         Ότι το κρατούσε για τον στενό κύκλο των μαθητών του.

         Η παραβολή πάντα διευκολύνει τον ακροατή να καταλάβει το νόημα του Ευαγγελίου.

         Είναι η μοναδική δυνατότητα για την μετάδοση των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού.

         Τα μυστήρια της δημιουργίας μας, της οικονομίας για την σωτηρία μας, η παλιγγενεσία της κτήσης, η θέωσή μας.

         Δεν μπορεί να ιδωθούν με κοινά μάτια και να ακουστούν με κοινά αυτιά.

         Παραβολή είναι όλη η θεολογία της Εκκλησίας, οι ιεροπραξίες της, η γλώσσα της.

         Η ακρόαση και η αποδοχή του λόγου του Θεού συνδέεται πάντα με την χάρη του με τον Σπορέα και τον σπόρο του.

         Ο σπόρος- λόγος δίνεται πολλές φορές με παραβολές και στη διδασκαλία και στο δόγμα και στη λατρεία.

        Επειδή είναι πολύτιμος μένει κρυμμένος για να αναζητηθεί και να καρποφορήσει.

        Ζητά προετοιμασία και εσωτερική καλλιέργεια για να φανερωθεί, αλλιώς μπορεί να κολάσει.

        Όπου δεν καταλαβαίνουμε τις παραβολές δεν σημαίνει ότι αυτές μας κρύβουν την αλήθεια.

        Αλλά ότι εμείς είμαστε τυφλοί και δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε.

        Χρειάζεται η ταπείνωσή μας να ζητήσουμε την ερμηνεία της από την Εκκλησία και τους Πατέρες.

        Τους ερμηνευτές του λόγου του Θεού.

        Ο Ιησούς ερμηνεύει ότι υπάρχουν τέσσερεις κατηγορίες ακροατών.

                                        1η    Η ΠΑΤΗΜΕΝΗ ΓΗ.

        Ο σπόρος που έπεσε στο δρόμο, έξω εντελώς από το χωράφι σε χώρο καταπατημένο, στεγνό.

        Πέφτει στην επιφάνεια της ψυχής πολλών ανθρώπων αλλά εύκολα αφανίζεται.

        Υπάρχουν πολλές δυνάμεις που συντελούν στην καταπάτηση του μέσα στο δρόμο της ψυχής.

        Η καθημερινή ρουτίνα που ισοπεδώνει το πνευματικό μας ενδιαφέρον.

        Η έλλειψη πνευματικών αναζητήσεων από τους ανθρώπους που βλέπουν μόνο το χώμα και του δίνουν αξία.

        Η αυτοϊκανοποίηση μας που μας κάνει να μην αισθανόμαστε την ανάγκη της αναζήτησης της αλήθειας των πραγμάτων που μας περιβάλλουν

        Ανούσιες και κοινότυπες επιλογές που βάζουμε σαν στόχους της ύπαρξης μας.

        Όλα αυτά μεταβάλλουν την ψυχή μας σε πατημένο και σκληρό πεζόδρομο.

       Φυσικά υπεύθυνοι γι’ αυτό είμαστε εμείς.

       Δεν υπάρχει κανένα όφελος εάν μπαίνουμε και βγαίνουμε στις Εκκλησίες χωρίς να γίνεται τίποτε στην ψυχή μας.

       Καμιά μεταβολή, καμιά αναζήτηση προσωπικής γνωριμίας με τον Χριστό.

       Δεν μιλάμε για τον κόσμο τον μακρά της Εκκλησίας.

       Την αξία του σπόρου μας την αποδεικνύει η παρουσία του διαβόλου.

       Γιατί ενδιαφέρεται ο διάβολος για τον σπόρο, εάν δεν υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει τα θύματά του από την ανάπτυξη του σπόρου.

       Γιατί σπεύδει να τον αφαίρεση από το χωράφι- καρδιές των ανθρώπων.;;

       Την απάντηση μας δίνει ο Κύριος ‘’ για να μην σωθούν αυτοί που θα ακούσουν τον λόγο-σπόρο και θα πιστέψουν σ’ αυτόν.

       Επομένως η αξία της αποδοχής του λόγου-σπόρου του Ευαγγελίου είναι η ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ την οποία απεχθάνεται ο πολέμιος σατανάς.

                                 2η  ΤΟ ΠΕΤΡΩΔΕΣ ΕΔΑΦΟΣ

      Είναι μια πεντακάθαρη εικόνα της επιφανειακής ζωής, της ζωής χωρίς ρίζες και ικμάδα.

      Ο πρόωρος ενθουσιασμός, η ανωριμότητα χωρίς την βαθειά χαρά της ψυχής όταν βρίσκει τον κρυμμένο θησαυρό της.

        Όχι λίγοι μέσα στην Εκκλησία ενθουσιάζονται και χαίρονται από την ζωή της.

        Με τις πρώτες όμως δυσκολίες, με τους πρώτους πειρασμούς, τις πρώτες αντιξοότητες τα παρατούν.

        Ο άνθρωπος πρέπει να στρωθεί στην πνευματική ζωή, να είναι σταθερός με υπομονή.

        Μέχρι να τον εμπιστευθεί ο Θεός και να ριζώσει βαθειά μέσα του ο λόγος του για να έρθει ο καρπός.

                                                  3η  ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

       Τα αγκάθια αντιπροσωπεύουν ότι στραγγαλίζει την ζωή και την ανάπτυξή της.

       Μια ζωή χωρίς διαφορά δυναμικού, δεν υπάρχουν προτιμήσεις και όλα παρουσιάζονται με το ίδιο μέγεθος και σημασία.

       Η ζωή απαιτεί μια σωτήρια προτεραιότητα, ένα νόημα, μια σημασία, όχι όλα στο ίδιο επίπεδο.

       Ο πλούτος και οι ηδονές ως αξίες είναι ένα τίποτε μπροστά στη Βασιλεία του Θεού.

       Το μόνο που κάνουν είναι να πνίγουν τον άνθρωπο και είναι άκρως εθιστικές.

       Τρέχεις γι’ αυτά και ποτέ δεν τελειώνει το τρέξιμο ώστε να μην υπάρχει χρόνος για Θεό και Εκκλησία.

                                                 4α  Η ΑΓΑΘΗ ΓΗ

        Η καλή και αγαθή καρδιά είναι αυτή που δεν εμποδίζεται από προκαταλήψεις και συνήθειες κοσμικές, δεν τα βάζει κάτω.

        Η αποδοχή ότι ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια τον εαυτό μας δεν είναι εύκολο πράγμα.

        Εκείνος που θέλει να καλλιεργήσει την ψυχή του, κάνει αγώνα να κόψει τα ελαττώματα του, να ξεριζώσει την αμαρτία.

        Τις κοσμικές επιθυμίες του, να μην κάνει το κέφι του, να μην παρασύρεται από τις ηδονές του κόσμου και όλα τα κάνει ‘’ εν υπομονή ‘’.

        Αυτή η σωτήρια υπομονή έσωσε το γένος από μακροχρόνιες δουλείες και αφανισμούς.

        Αυτή η αρετή θεμελιώνει ακλόνητο το έργο της σωτηρίας μας.

        Χωρίς αυτήν ο διάβολος βρίσκει χώρο για ζιζάνια και κλονισμούς απιστίας.

        Υπομονή αδελφοί μου και θα ακούσουμε τον Κύριο να μας ανταμείβει.

         ‘’ Ευ δούλε αγαθέ και πιστέ, στα λίγα ήσουνα πιστός τώρα θα σε ανταμείψω πλουσιοπάροχα, έλα στη χαρά της Βασιλείας του Κυρίου σου. 

                                                               

                                                                  Αθανάσιος Κατσίκης αρχιτέκτων 

Η κλήση των πρώτων μαθητών

         Μετά από τους πειρασμούς του διαβόλου στην έρημο της Ιουδαίας, ο Ιησούς όταν έμαθε ότι συνελήφθει ο Αγ. Ιωάννης ο Πρόδρομος ανεβαίνει προς βορρά στη Γαλιλαία.

         Κηρύσσει για πρώτη φορά στην πατρίδα του την Ναζαρέτ.

         Εκεί δέχεται την απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά των συμπατριωτών του των Ναζαρηνών.

         Εξ αιτίας τους κατεβαίνει και εγκαθίσταται στην παραθαλάσσια Καπερναούμ στην οποία και μένει σε όλη την τριετή δράση του.

         ‘’ και καταλειπών την Ναζαρέτ ελθών κατώκησεν εις Καπερναούμ ‘’.

         Ο Ιησούς δεν ήταν από τον κύκλο των Φαρισαίων και γραμματέων τους οποίους φοβόταν ο λαός και τους αποστρέφονταν.

         Ήταν λαϊκός, πολύ απλός και προσιτός στον απλό κόσμο γι’ αυτό αρχίζει την δράση του από τον χώρο της παραλίας με τα πλοιάρια.

          Φυσικά εκεί θα ήταν και η αγορά της Καπερναούμ και θα σύχναζε πολύς κόσμος.

          Αναζητεί με το κήρυγμα του την πίστη όχι μεταξύ της θρησκευτικής τάξης των Ισραηλιτών που είχε καθημερινό ανάγνωσμα την Γραφή.

          Αλλά τους απλούς και αγραμμάτους εργαζόμενους, αυτούς που διψούσαν για αλήθειες και λόγους τόνωσης και παρηγοριάς.

          Δύο πλοιάρια ήταν δεμένα στην παραλία και οι ψαράδες τους ‘’ απέπλυναν τα δίκτυα ‘’.

          Αυτό σήμαινε με βεβαιότητα ότι κατά την διάρκεια της νύκτας είχε γίνει προσπάθεια για αλιεία.

          Άρα η ώρα που τους συναντά ο Ιησούς ήταν πρωινή η τουλάχιστον πολύ πριν το μεσημέρι.

          Παρακαλεί τον Πέτρο που ήταν ιδιοκτήτης ενός εκ των πλοιαρίων να απομακρύνει το σκάφος λίγα μέτρα μόνο από την ξηρά.

          Μπαίνει μέσα στο πλοιάριο και ‘’ καθίσας εδίδασκε ‘’, δηλαδή μίλησε καθιστός στα πλήθη υπό τύπον μαθήματος και όχι λόγου.

          Πρακτική που κάνει πιο οικείο και προσιτό τον ομιλητή στο ακροατήριο και πιο φιλική την διάθεσή τους.

          Με το τέλος της ομιλίας του προτρέπει τον Πέτρο να λύσει το σκάφος και να προχωρήσει στα ανοικτά.

          Του ζητά  να επαναλάβει την νυκτερινή προσπάθεια του ψαρέματος.

          Ο Κύριος προβάλλει ένα εντελώς αδικαιολόγητο παράγγελμα στον Πέτρο.

          Αυτός ξέρει από την εμπειρία του τόσα χρόνια ότι και ο καιρός και η ώρα της ημέρας ήταν εντελώς ακατάλληλες για ένα τέτοιο εγχείρημα.

          Με άλλες συνθήκες θα γελούσαν με την προτροπή και θα έδειχναν απαρέσκεια για τον λόγο .

          Αλλά είτε με την πρώτη γνωριμία που έγινε κοντά στον Βαπτιστή, είτε και τώρα με την ομιλία του που προηγήθηκε.

          Τον θεώρησαν σαν σπουδαίο ραβίνο και σεβαστό πρόσωπο άξιο υπακοής.

          Ο Σίμων απαντά καταφατικά αλλά  χατιρικά. ‘’ Επιστάτα όλη την νύκτα κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε τίποτε, όμως για τον λόγο σου θα ρίξω το δίκτυ ‘’

          Η από καρδιάς αυτή έκφραση του Πέτρου που δείχνει την προθυμία της υπακοής ακόμη και σε περίπτωση λογικά αδικαιολόγητη.

         Έμελε να μείνει παροιμιώδης στον ορθόδοξο χώρο μέχρι σήμερα.

         Μόνο ο εθνικός Λουκάς χρησιμοποιεί πάντα την ονομασία ‘’επιστάτης ‘’

και σε καμία περίπτωση την ονομασία ‘’ ραβί ‘’.

         Όπως κάνουν οι άλλοι τρεις Ευαγγελιστές αναφερόμενοι στο πρόσωπο του Ιησού.

         Η ψαριά πέρα από κάθε προσδοκία ήταν απίστευτα μεγάλη ώστε πήγε να σκιστεί το δίκτυ.

         Ο Πέτρος κάνει συνιάλο στους άλλους ‘’ μετόχους’’ τους συνεταίρους του που ήταν στο άλλο πλοιάριο στην παραλία να έρθουν και να επωφεληθούν από την μεγάλη ψαριά.

         Αυτοί έρχονται και τα δύο σκάφη γεμίζουν ‘’ ώστε βυθίζεστε ‘’ πήγαιναν δηλαδή να βυθιστούν από το πλήθος των ψαριών.

         Μόλις ο Πέτρος είδε το θαύμα γονατίζει μπροστά στον Ιησού και του ζητά να ‘’φύγει ‘’ από το σκάφος του.

         Αισθάνεται ανάξιος, αυτός ο αμαρτωλός να βρίσκεται στο ίδιο μέρος δίπλα – δίπλα μαζί του.

         ‘’ Κύριε ‘’ Πρώτη φορά οι μαθητές αποκαλούν τον Ιησού Κύριο. Μέχρι εκείνη την στιγμή γι’ αυτούς ήταν ο ραβί, ο επιστάτης.

        Τώρα που βλέπουν να έχει θαυματουργικές δυνάμεις αυθόρμητα τον αποκαλούν Κύριο.

        Όχι βέβαια με την έννοια του Γιαχβέ Κύριος αλλά ότι μπροστά τους ήταν κάποιος προφήτης η άνθρωπος του Θεού.

        Τα αισθήματα του Πέτρου είναι τα ίδια που αισθάνθηκε  ο εκατόνταρχος ο οποίος δεν ήθελε να δεχθεί στο σπίτι του τον Ιησού.

        Με αποτέλεσμα να δεχθεί τον έπαινο του Ιησού για την εκτάκτως μεγάλη πίστη του.

        Ο πιστός άνθρωπος που θέλει να σωθεί αποκαλύπτει το εσωτερικό του, δεν κρύβεται δεν αποφεύγει τις αλήθειες.

        Με την προσωπική εξομολόγηση του αποκαλύπτει  την αμαρτολότητα του γιατί έχει πίστη που τον πληροφορεί για το κάτι άλλο αυτού του διδασκάλου.

       Αυτή ακριβώς η πίστη ήταν και το κυριότερο κριτήριο της εκλογής του Πέτρου αλλά και όλων των μαθητών και ημών των χριστιανών.

       Οι συνέταιροι του Πέτρου από το άλλο πλοιάριο τα παιδιά του Ζεβεδαίου Ιωάννης και Ιάκωβος θαμπώθηκαν από το υπερβολικό πλήθος των ψαριών.

       Αναφέρονται στο Ευαγγέλιο μόνο τρία ονόματα από τους συνεταίρους.

       Όμως στο πλοιάριο του Πέτρου υπήρχε και ένας ακόμη διότι χρησιμοποιείται  πληθυντικός γι’ αυτούς που ήταν επάνω στο σκάφος του Πέτρου.

         ‘’ χαλάσατε ‘’, ‘’ κοπιάσαντες ‘’, ‘’ ελάμβανον ‘’ κ.τ.λ ήταν δηλαδή δύο στο ένα και δύο στου Πέτρου αυτός ο άλλος ήταν ο αδελφός του Ανδρέας.

        Ίσως ο Λουκάς αναφέρει μόνο τους τρείς με τα ονόματά τους θέλοντας να μας πληροφορήσει  τον πιο τρόπο κάλεσε ο Κύριος τους τρεις κορυφαίους μαθητές.

        Αυτούς που έμελε να παίρνει μαζί του στις πιο μεγάλες στιγμές του δημοσίου βίου του ο Ιησούς.

        Ο Κύριος βλέποντας τον Πέτρο θορυβημένο τον καθησυχάζει

 ‘’μη φοβού ‘’, μια παρηγοριά που απευθύνει σε όλα τα παιδιά του.

         Δεν έχουμε να φοβηθούμε από τίποτε του κόσμου τούτου γιατί ‘’ μεθ’ ημών ο Θεός ‘’.

        Η ταραχή του Πέτρου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο φόβος που βγαίνει από ένα ταπεινό άνθρωπο όταν συναισθανθεί την παρουσία του Θεού, η  βρεθεί μπροστά σε κάποιον άνθρωπο του .

        Βέβαια ο καιρός του Σινά έχει τελείωσε είμαστε στην Καινή Διαθήκη τώρα δίνεται η εντολή ‘’ μη φοβού ‘’.

        Ο Θεός ήλθε στον κόσμο όχι για να φοβίσει, όχι για να κρίνει αλλά για να προσκαλέσει τα δημιουργήματά του στο μεγαλείο της Βασιλείας του.

        Στην αιωνιότητα σαν φίλους και όχι σαν δούλους σαν παιδιά του  αγαπημένα και ταλαιπορημένα, όχι σαν εχθρούς και αντίπαλους.

        Το ‘’ ζωγρώ ‘’ σημαίνει συλλαμβάνω ζωντανά όντα, είναι οι άνθρωποι που θα συλλάβουν οι Απόστολοι.

        Θα τους πάρουν τρόπο τινά μέσα από το στόμα του λύκου μέσα από το ψέμα της ειδωλολατρίας, το χώμα του θανάτου.

         Να μείνουν αληθινά ζωντανά όντα ελεύθερα και φωτισμένα με δυνατότητα επιλογής της όντως ζωής .

        Οι μαθητές φέρνουν τα πλοιάρια στην παραλία γεμάτα στο έπακρο από ψάρια τα δένουν και :

        ‘’  αφέντες άπαντα ακολούθησαν τον Ιησού ‘’.

        Χάρηκαν για την υπερπλούσια ψαριά όμως πέρα και πάνω από κάθε ανθρώπινη λογική και υπολογισμούς.

        Δεν έμειναν έστω και λίγο να την εκμεταλευθούν οικονομικά διότι:

          ‘’  αφέντες άπαντα ‘’, τα παράτησαν όλα και πήγαν μαζί του.

        Είναι μια πράξη που την κατανοούν μόνο όσοι την ζουν, όσοι γευθούν το μεγαλείο Εκείνου.

        Έλεγε ο Παύλος ‘’ θεωρώ ότι όλα είναι σκύβαλα προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό.

        Όταν βρεις και αναγνωρίσεις το πολύτιμο διαμάντι, την όντος Ζωή, όταν γευθείς τον θείο έρωτα, την πατρική ζεστασιά, όταν αποκτήσεις πνεύμα ηγεμονικό.

       Τότε δεν σε σταματά κανένα κέρδος, καμία ηδονή του κόσμου τούτου.

        Όλα αυτά σου φαίνονται σκύβαλα μηδαμινά ξυλοκέρατα που δεν χορταίνουν αλλά βαραίνουν, νεκρώνουν το πρόσωπο το κάνουν μάζα.

        Από παιδιά του δρόμου γινόμαστε παιδιά του Δημιουργού, από άστεγοι και πλανήτες μας ανοίγεται όχι απλά ένα σπίτι.

        Αλλά ΤΟ παλάτι ο παράδεισος που είναι κτισμένος με του Δημιουργού, προσφορά της αγάπης του, η ζωή και η ανάστασης.

        Πολλοί ερμηνευτές Θεοφύλακτος, Ζυγαβινός κ.α προσεγγίζουν την Ευαγγελική διήγηση με αλληγορική ερμηνεία.

        Πλοιάριο είναι η συναγωγή.

        Η βραδινή ατελέσφορη προσπάθεια του Πέτρου, οι προ Χριστού νομοδιδάσκαλοι.

        Αυτοί  αν και κόπιασαν όλη την νύκτα δηλαδή την σκοτεινή περίοδο προ Χριστού τίποτε δεν κατόρθωσαν.

        Όταν έγινε ημέρα επάνω στη γη με την παρουσία του Σωτήρα οι απόστολοι πήραν την θέση των προ Χριστού διδασκάλων.

        Έριξαν το δίκτυ δηλαδή το Ευαγγέλιο εις τα ανοικτά των εθνών και συνέλαβαν πολλά ψάρια.

        Επειδή όμως δεν μπορούσαν να κουμαντάρουν το φορτίο κάλεσαν σε βοήθεια τους ποιμένας και διδασκάλους της Εκκλησίας.

        Όπως και εάν δει κανείς την Ευαγγελική διήγηση.

        Η σημασία της είναι ότι ο ερχομός του Σωτήρα στη γη, έλυσε την κατάρα, τον φόβο, το σκοτάδι της αγνωσίας.

        Έφερε το ζωντανό νερό, το Πνεύμα το Άγιο τον φωτιστή και παρηγορητή μας.

        Για να γίνει αντιληπτή η διαφορά του πρό Χριστού κόσμου με τον  μετά αρκεί να σκεφτούμε μια σκηνή σε ένα ειδωλολατρικό ναό.

        Μετά από μία θυσία ζώων να τρέχουν τα αίματα, να ακούγονται τα μουγκρητά των σφαχτών.

        Να βγαίνει από τον ναό ένας ιερεύς των ειδώλων με φύλλα μυρσίνης στα χέρια βουτηγμένα στο αίμα των ζώων να ραντίζει τον κόσμο που περιμένει και να τον γεμίζει με αίματα από πάνω μέχρι κάτω.

        Αν έχει να πει κανείς κάτι να το πει.

       

                                                                       Ἀθανάσιος Κατσίκης

 

Ο σταυρός του αληθινού μαθητή

        Ο Κύριος προλέγει το πάθος και την ανάσταση του, ‘’ και προσκαλεσάμενος τον όχλο και τους μαθητές του ‘’.

        Τους είπε τα λόγια της ευαγγελικής περικοπής μας.

        Τα λόγια του βέβαια απευθύνονται ‘’ εις πάντας ‘’ όπως λέει ο Λουκάς.

        Η λέξη μαθητής στα Ευαγγέλια δεν έχει την στενή έννοια των δώδεκα αποστόλων, αλλά όλων όσων ακολουθούσαν τον Ιησού και αποφάσισαν να είναι πραγματικοί μαθητές του.

        Οι πραγματικοί μαθητές δεν μπορούμε να έχουμε στον κόσμο διαφορετική πορεία από αυτή του ιδίου του Ιησού.

        Πορεία που οδηγεί από το πάθος στη δόξα της ζωής, στην ανάσταση.

        ‘’ Εάν εσείς μείνετε και εμπιστεύεστε στο λόγο μου τότε είστε αληθινοί μαθητές μου τότε θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει ‘’ ( Ιω.η 36)

        Για τον λόγο αυτό και η περικοπή μας μιλά για τον σταυρό που πρέπει να σηκώσουν οι μαθητές και τελειώνει με την αναφορά στον ένδοξο ερχομό της Βασιλείας του Θεού.

        Η προϋπόθεση για το ‘’ ακολουθειν ‘’ τον Χριστό δηλώνεται με δύο προστακτικές.

        ‘’ απαρνησάσθω εαυτόν ‘’ και ‘’ αράτω τον σταυρόν ‘’ .

        Αποφάσεις και πράξεις εκτάκτου σημασίας διότι είναι αντίθετες προς το εγώ μας, τον κακό εαυτό μας και τις συνήθειές του.

       ‘’ το μεν φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη ‘’ ( Ρωμ η,6 ).

        Ο κακός εαυτός μας οδηγεί στην αυτοπροβολή και την αυτοβεβαίωσή μας, και όχι στην Πατρική φροντίδα.

        Η απάρνηση του εαυτού μας σημαίνει εγκατάλειψη των ‘’ φυσιολογικών απαιτήσεων του ανθρώπου για ασφάλεια  ικανοποίηση και προβολή του εγώ.

       Σημαίνει να μην ανήκουμε στον εαυτό μας, να απαρνηθούμε την προσωπική μας ασφαλή ζωή και να ενταχθούμε στην πατρική εστία, την Εκκλησία.

       Όχι αυτό που πάντα θέλει από ένστικτο να απολαμβάνει ο άνθρωπος αλλά να ακολουθούμε τον Χριστό στο δρόμο του σταυρού και του πάθους.

       Εάν ο Ιησούς σήκωσε τον Σταυρό δεν είναι δυνατόν να είναι διαφορετική η τύχη ημών των μαθητών του.

        Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η δόξα του Χριστού είναι ο σταυρός του άρα και δική μας δόξα θα είναι ο σταυρός μας.

       Ο πιστός μαθητής ακολουθεί και έχει σαν κανόνα τον δάσκαλο του όχι μόνο στη ζωή αλλά ακόμη και στον θάνατο.

       ‘’ Εάν εμένα έδιωξαν και εσάς θα διώξουν, προειδοποίησε ο Κύριος.

       Βέβαια αυτή η στάση μας είναι θέση προσωπικής επιλογής και παίρνεται με την ελεύθερη απόφαση μας και σε καμιά περίπτωση δεν μας επιβάλετε.

       ‘’ όστις θέλει ‘’. Μια τέτοια απόφαση επόμενο είναι να έχει σοβαρότατες συνέπειες στη ζωή μας και όχι συμβιβασμούς.

       Ο Κύριος προσκαλεί τον άνθρωπο στον Παράδεισο που πρίν ήταν αποκλεισμένος από τα χερουβίμ.

        Αφήνετε ελεύθερος αν θέλει να εισέλθει η όχι. Η Εκκλησία είναι η κατ’ εξοχή κατάσταση της ελευθερίας.

        Οι άνθρωποι δεν υποχρεούνται αλλά προσκαλούνται να ακολουθήσουν τον Ιησού.

        Επομένως η όποια απόφαση θετική η αρνητική συνοδεύεται από το αίσθημα της ευθύνης.

        Πρέπει να σημειωθεί και η αναφορά του Λουκά στα λόγια αυτά του Κυρίου που λέει ‘’ αράτω τον σταυρόν αυτού καθ’  ημέρα ‘’

       Τονίζει δηλαδή ο Ευαγγελιστής όχι τόσο το ενδεχόμενο διά μαρτυρικού θανάτου σήκωμα του σταυρού από τον χριστιανό.

       Αλλά η άρση του σταυρού που προκαλείται στην καθημερινή ζωή από τις  θλίψεις και τις δοκιμασίες και τα τραύματα.

        ‘’ διά πολλών θλίψεων δει ημάς εισελθείν εις την Βασιλεία του Θεού ‘’.

        Κατά ένα τρόπο παράδοξο για την λογική του κόσμου που ζούμε, με τα λόγια του Ιησού η ζωή κερδίζεται με το να θυσιαστεί ο πιστός όχι βέβαια άσκοπα αλλά ‘’ ένεκεν ‘’ του Χριστού και του Ευαγγελίου του.

         Διότι πολλοί για λόγους ιδεολογικούς θυσιάζονται για πολιτικά σχήματα, για σέκτες, για διάφορες αρχηγικές μορφές και δίνουν και την ζωή τους ακόμη, ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΕΝΕΚΕΝ ΕΚΕΙΝΟΥ.

         Η λέξη ‘’ ψυχή ‘’ του Ευαγγελίου έχει την βιβλική έννοια της ζωής και όχι την φιλοσοφική έννοια του υποτιθέμενου άυλου συστατικού του ανθρώπου.

          Όλα αυτά τα ορίζει ο Ιησούς επειδή γνωρίζει την ΑΞΙΑ της αιώνιας ζωής για την οποία εμείς δεν έχουμε προσλαμβάνουσες παραστάσεις.

          Μας πληροφορεί λοιπόν η ΑΛΗΘΕΙΑ ότι η αιώνια ζωή έχει τόση αξία ώστε ολόκληρος ‘’ ο κόσμος ‘’, η ορατή δημιουργία του Θεού, το σύμπαν, δεν μπορεί να την ισοσταθμίσει.

         Άρα εντελώς ανώφελο είναι στον άνθρωπο να στοχεύσει στην  κατάκτηση του παρόντα κόσμο.

         Στερηθεί όμως την αιώνια ζωή για την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο αντάλλαγμα.

         Στη μία περίπτωση, με τον θάνατό σου τα χάνεις όλα ‘’ και ετάφει ‘’.

          Ενώ στην άλλη  με την αιώνια ζωή και την αγάπη απολαμβάνεις την Θεία πραγματικότητα, για την οποία είμαστε πλασμένοι από τον Δημιουργό.

          Η σημερινή γενεά χαρακτηρίζεται μοιχαλίδα διότι διασπά τον γάμο της με τον Νυμφίο.

         Όποιος ντραπεί τον Χριστό και τους λόγους του μέσα στην ‘’ μοιχαλίδα‘’ και αμαρτωλή σημερινή γενεά δηλαδή αρνηθεί την πίστη στο πρόσωπό του.

        Φυσικό είναι να μην περιμένει κατά την ώρα της κρίσης ότι η ΑΓΑΠΗ που απέρριψε μπορεί να τον βοηθήσει.

         Πράγματι όταν κάποιος προδώσει τα του οίκου του κατά περίεργο τρόπο τον κυριεύει ένα μίσος γι’ αυτούς που πρόδωσε.

         Κάτι που βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή και στην ιστορία της ανθρωπότητας.

         Επομένως όποιος προδώσει την πίστη του μετά θα μισήσει την αγάπη που αντί της προδοσίας προσφέρει πάντα ο Κύριος.

         Με αποτέλεσμα η αγάπη να μην μπορεί να βοηθήσει και σε τούτο τον κόσμο και στην κρίση επειδή θα συναντά το τοίχος της αδιαφορίας και του μίσους πολλές φορές.

         Η επιείκεια και η αγάπη του υιού του ανθρώπου υπάρχει πάντα και για όλους τους ανθρώπους και για κάθε περίπτωση.

          Όμως η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου είναι αυτή και μόνο που αποπιείτε την προσφορά και επιλέγει την άρνηση.

          Οι πατέρες είναι αποκαλυπτικοί.

          Ο Άγιος Χρυσόστομος μας λέει: ‘’ Η χάρις μολονότι είναι χάρις (δωρεά) σώζει μόνο όσους το θέλουν.

           Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: ‘’ Η σωτηρία πρέπει να προέρθει από την συνεργασία την δική μας με τον Θεό ‘’.

           Ο Άγιος Κλήμης  : ‘’ Όταν οι ψυχές το θέλουν αποστέλλει ο Θεός το Πνεύμα, αν όμως λείψει η προθυμία συστέλλεται και το εκ Θεού Πνεύμα ‘’.

           Και ο Άγιος Ιουστίνος  ‘’ Ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο χωρίς τον άνθρωπο, αδυνατεί να τον σώσει χωρίς αυτός να το θελήσει ‘’.

            Διδασκόμαστε επομένως ότι οι παράγοντες της σωτηρίας είναι δύο.

            Πρώτη η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου και δεύτερη η χάρις του Θεού.

          Η χάρις βέβαια είναι δεδομένη το ζητούμενο είναι πάντα η θέληση του ανθρώπου.

          Θέλοντας ο Κύριος να δείξει την αιωνιότητα, την Βασιλεία του Θεού και να μαρτυρήσουν γι’ αυτή οι μαθητές.

         Όσο μπορούσαν για την αλήθεια των λόγων του δηλώνει ότι ‘’ τινές ‘’ θα δουν την Βασιλεία του Θεού σ’ αυτή την ζωή.

         Οι πατέρες συνδέουν στενά την εν δυνάμει έλευση της Βασιλείας του Θεού με την Εκκλησία.

         Όχι βέβαια με την ταύτιση των δύο πραγματικοτήτων, αλλά με την έννοια ότι εντός της Εκκλησίας που κτίζει ο Κύριος με το ίδιο του το αίμα.

          Ο πιστός γεύεται τα αγαθά του μέλλοντος αιώνος της ζωής.

         Είναι η δυναμική παρουσία του Αγίου Πνεύματος στα μυστήρια και την ζωή της Εκκλησίας.

          Αυτή που κάνει δυνατή την άρση του σταυρού και των δοκιμασιών.

         Όποιος όμως ζεί εκτός Εκκλησίας ο σταυρός είναι μία ανέφικτη δυνατότητα.

         Όλες αυτές οι ‘’ απαιτήσεις ‘’ για την θυσία της επίγειας ζωής μας για το πρόσωπο του Ιησού είναι έξω από την ανθρώπινη λογική.

         Εάν δεν ήταν εκείνος ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ η ζωή των απάντων και πηγή της ζωής.

         Θα ήταν από τις πιο απαίσιες μορφές της ιστορίας να ζητά την ζωή των μαθητών του υποσχόμενος ψέματα.

        Αυτή την απαίσια πρακτική μεταχειρίζεται ο διάβολος.

         Φουσκώνει τα μυαλά όσων τον ακούνε και τον ακολουθούν.

         Τους υπόσχεται εξουσίες, δύναμη, πλούτο, γνώση ηδονές και ότι άλλο.

         Επειδή όμως είναι ο πατριάρχης του ψεύδους όσοι τον πιστέψουν και τον ακολουθήσουν δίνει ξυλοκέρατα.

        Την φρίκη της μοναξιάς, της εξάρτησης, του μίσους και του θανάτου.

         Ο Κύριος μας όμως είναι Ο ΘΕΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ, Η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑ.  

                                                                   

                                                                                Αθανάσιος Κατσίκης

αρχιτέκτων

                                      

         Η περικοπή που διαβάζουμε την Κυριακή προ της Υψώσεως του Σταυρού Ιωαν.(3 ,13-17).

         Είναι ένα απόσπασμα από τον διάλογο που είχε ο Ιησούς με τον νυκτερινό μαθητή Νικόδημο τον Φαρισαίο μέλος του Μεγάλου συνεδρίου.

         Όμως για την κατανόηση της περικοπής θα δούμε και λίγους στίχους πιο μπροστά.

         Ο Ιησούς είναι στα Ιεροσόλυμα κατά την εορτή του Πάσχα. Πολλοί Ιουδαίοι επίστευαν στο όνομά του βλέποντας τα θαύματα και τα σημεία που έκανε. 

          Μας τονίζει όμως ο Ευαγγελιστής ότι ο Ιησούς δεν τους είχε εμπιστοσύνη γιατί ήξερε τι είχε ο κάθε άνθρωπος μέσα του.

          Δηλαδή δεν εμπιστευόταν αυτούς που τον πίστευαν θαμπωμένοι από τα θαύματα και όχι από την αποδοχή της διδασκαλίας του

          Αμέσως μετά ο Ευαγγελιστής μας αναφέρει την συνάντηση του Ιησού με τον Νικόδημο.

          Αυτός παραδέχεται ότι ο ίδιος και οι άλλοι Ιουδαίοι γνώριζαν πως ήρθε από Θεού σαν δάσκαλος, σε συνδυασμό με τα θαύματα που έκανε.

           Κανείς δεν μπορεί να κάνει τέτοια θαύματα, όμως ο τρόπος που διαχειρίζεται τα πράγματα δεν επικυρώνει την δύναμη  του.

           Η συμπεριφορά του Ιησού δεν δείχνει μια δύναμη ισχύος όπως οι ρωμαϊκές αρχές η όπως είχε αυτός.

           Κάτι που θα αποδείκνυε πέρα από κάθε αμφισβήτηση την θεϊκή προέλευσή του. Δεν φαινόταν Θεός ισχυρός ο άνθρωπος που είχε μπροστά του.

           Ο Χριστός τον καταλαβαίνει όμως δεν ζητά τον θαυμασμό από τα θαύματα του.

          Αυτά γίνονται για να δείχνουν πως θα είναι τα πράγματα στην Βασιλεία του ‘’ ένθα ουκ έστι πόνος ου λύπη ου στεναγμός αλλά καινά πάντα ΄΄.

          Σ΄ αυτή όμως τη Βασιλεία για να μπει κανείς πρέπει να γεννηθεί από νερό και το Πνεύμα, να γεννηθεί άνωθεν.

          Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφέρει ότι ο άνθρωπος ζει τρεις γεννήσεις.

          Η ΠΡΩΤΗ γίνεται από σάρκα και αίμα, από τους φυσικούς γονείς του.

          Η ΔΕΥΤΕΡΗ από το Άγιο Πνεύμα κατά την βάπτιση του, ο άνθρωπος αναδύεται ‘’ εν ετέρα μορφή ‘’.

          Η φλόγα της χάριτος παραπέρα οικοδομή την νέα υπόσταση του ανθρώπου.

         Η ΤΡΙΤΗ γέννηση αναφέρεται στον προσωπικό αγώνα του καθενός για να συναντήσει τον Σωτήρα και να εισέλθει στην Βασιλεία του.

         Ο Νικόδημος δεν καταλαβαίνει ‘’ πως μπορούν να γίνουν αυτά ‘’. Ο Ιησούς τον επιπλήττει.

         Σαν δάσκαλος του Ισραήλ και γνώστης των γραφών έπρεπε να γνωρίζει για τι ποιότητας κάλεσμα είχε προετοιμαστεί ο λαός μέσα στους αιώνες.

        Τι θα ήταν ο Μεσσίας που ανέμενε και μάλιστα στο πρόσωπο του Χριστού.

        Θα είναι οδηγός σε επίγεια δόξα όπως παχυλά περίμεναν οι Ιουδαίοι; η οδηγός σε δόξα θεότητας ουράνια.

       Αμέσως ο Κύριος συνεχίζει με τα λόγια της περικοπής μας.

      ‘’ Κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο υιός του ανθρώπου, αυτός που και τώρα είναι στον ουρανό.

      Ο απανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο Θεός.

        Ο Χριστός ήταν ταυτόχρονα απλός άνθρωπος μπροστά στον Νικόδημο και δοξασμένος Θεός συνάναρχος του Πατρός στους ουρανούς.

        Είναι το εσφαγμένο αρνίο και ο καθήμενος ο δοξασμένος επί του Θρόνου στην Αποκάλυψη.

        Ο ‘’ως υιός ανθρώπου ‘’ και ο Παλαιός των Ημερών του Δανιήλ.

       Αυτός  είναι έξω από τους περιορισμούς της δημιουργίας του, του χωροχρόνου ημών των ανθρώπων και του χωροχρόνου των αγγέλων.

        Μυστήριο δυσκολονόητο από τον άνθρωπο αλλά θεία πραγματικότητα.

       Με τα λόγια αυτά θέλει να πει στον Νικόδημο. ‘’Εγώ είμαι ο Χριστός που περιμένετε ‘’.

       Επειδή αυτός είναι ο υιός του ανθρώπου, όπως πάντα ονόμαζε τον εαυτό του.

       Στη συνέχεια προλέγει το Πάθος και τον Σταυρό του χρησιμοποιώντας την γνωστή ιστορία του χάλκινου φιδιού από την Π. Διαθήκη Αριθ.(21,4-9).

       Ο Ισραηλιτικός λαός οδηγείται από τον Μωυσή διά μέσου της ερήμου στη γη της επαγγελίας.

       Παρόλα τα καθημερινά θαύματα αποδεικνύεται σκληρός στην καρδιά και ολιγόπιστος.

       Αρχίζει να γογγύζει και να στρέφεται κατά του Θεού του και του Μωυσή.

       ‘’ Γιατί μας έβγαλες από την Αίγυπτο;; για να πεθάνουμε στην έρημο;;

Δεν υπήρχαν μνήματα εκεί να μας θάψεις;;

       Τώρα δεν έχουμε ούτε ψωμί ούτε νερό και η ψυχή μας μπούχτισε από το κούφιο ψωμί που μας στέλνει ο Θεός, το μάννα!!!

       Είναι πολύ αποκαλυπτικά τα λόγια της Γραφής και φανερώνουν με τι έμψυχο υλικό προσπάθησε ο Χριστός την σωτηρία μας.

       Η αλήθεια βέβαια είναι ότι και νερό είχαν άφθονο από την ακολουθούσα πέτρα και ορτύκια από τον ουρανό έπεφταν στο στρατόπεδο για φαγητό.

         Όσο για το μάννα—όπως αποκαλύπτει ο Σολομών στις Παροιμίες –είχε την Θεϊκή ευλογία ‘’ εις ο τις εβούλετο μετεκιρνάτο ‘’.

         Δηλαδή όταν έτρωγε κάποιός το μάννα στο στόμα του είχε την γεύση του επιθυμητού φαγητού που θα ήθελε να φάει.

         Π.χ. έτρωγε ο Ιουδαίος το μάννα εάν η επιθυμία του –που την γνώριζε ο Θεός—ήταν να φάει κρέας, η ζυμαρικά, η τυριά ,η λαχανικά τότε η γεύση του μάννα γινόταν του επιθυμητού φαγητού.

          Τότε ο Θεός για να συνετίσει τον λαό και να μην φτάσουν σε ακρότητες στέλνει φίδια φαρμακερά να τους δαγκάνουν ώστε να θανατώνονταν πολλοί.

         Ο Λαός συνέρχεται, καταλαβαίνει την διαστροφή του και ζητά συγχώρηση για τις βλασφημίες του.

       Ο Μωυσής σαν φίλος προς φίλο ζητά το έλεος του Θεού και Εκείνος του υποδεικνύει την λύση.

       Να τοποθετήσει επί ‘’ σημείου ‘’ επάνω σε ένα σταυρό ένα μεταλλικό φίδι.

       Όποιος από τον λαό δαγκανόταν από τα φίδια και έβλεπε το χάλκινο φίδι που ήταν κρεμασμένο από τον σταυρό δεν θα πέθαινε από το δηλητήριο.

        Ο Παύλος για να αποδείξει την παρουσία του Χριστού και πριν από την επί της γης παρουσίας του λέει σχετικά Α Κορ 7,9.

        ‘’ μην εκπειράζουμε τον Χριστό όπως μερικοί τον επείρασαν και έτσι θανατώθηκαν από τα φαρμακερά δαγκώματα των φιδιών’’

       Ο Ιησούς προλέγει το Σταυρικό θάνατό του στην συνέχεια.

       Έτσι ‘’ δεί ‘’ πρέπει, να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου.

       Το ‘’ υψωθεί ‘’ χρησιμοποιείται και με την έννοια της σταύρωσης στην εποχή του Χριστού.

       Το ‘’ δεί ‘’ δεν εκφράζει αδύρητη ανάγκη στην οποία υπακούει και υποτάσσεται ο Θεός.

        Αλλά φανερώνει την αμετάκλητη και ευλογημένη βούληση του για την σωτηρία της δημιουργίας του.

        Είναι όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης ‘’ ο Θεός υπέγραψε την απελευθέρωση της Ελλάδας και δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του’’.

        Το χάλκινο φίδι είναι ένας τύπος του σταυροθέντος Χριστού του υιού του ανθρώπου όπως πάρα πολλά συμβάντα της Π. Διαθήκης.

        Είναι τύποι και προφητείες των μεγάλων γεγονότων της Καινής Διαθήκης.

        Ο παλαιός Ισραήλ είναι τύπος του Νέου Ισραήλ.

        Φίδια και θανατηφόρο δηλητήριο είναι οι δυνάμεις και οι ενέργειες των δυνάμεων του διαβόλου και η αμαρτία.

        Ο σωματικός εκείνος θάνατος των Εβραίων είναι τύπος του αιωνίου θανάτου.

        Η πρόσκαιρη ζωή που χάριζε η θεωρία του χάλκινου φιδιού και την οποία κέρδιζαν οι Ισραηλίτες.

        Είναι τύπος της αιώνιας ζωής που απολαμβάνουν ως προφορά αγάπης οι πιστοί που ελπίζουν στον σταυρωθέντα Χριστό.

         Το ότι το χάλκινο φίδι έγινε τύπος του Χριστού δεν πρέπει να μας ξενίζει επειδή φίδι ονομάστηκε και ο πατέρας της αμαρτίας από την Γραφή.

         Στη συνέχεια ο Ιησούς αποκαλύπτει στον Νικόδημο αλήθειες που πρέπει να τις τονίσουμε και να τις γνωρίσουμε.

         Πρέπει να είναι με κεφαλαία γράμματα μέσα μας γραμμένες. Είναι οι αποδείξεις ότι ο Ιησούς είναι ο ΘΕΟΣ, ο ζωοδότης.

         Κάθε άνθρωπος που τον πιστεύει, τον αποδέχεται, τον αγκαλιάζει σαν πατέρα, αυτόν που είναι:

         Πιο στοργικός από κάθε φίλο.

         Πιο δίκαιος από κάθε κυβερνήτη.

         Πιο τρυφερός από κάθε πατέρα.

         Πιο πολύ ένα μέλος από εμάς, από όσο τα ίδια μας τα μέλη.

         Πιο αναγκαίος σε μας από την ίδια μας την καρδιά. Κατά τον Καβάσιλα.

         Δεν χάνεται, δεν πεθαίνει, αλλά θα έχει ζωή αιώνιο.

         Πως μπορεί όμως ένας ραβί, ένας προφήτης, ένας άγιος άνθρωπος να δώσει αιώνια ζωή.

         Όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Θεού είναι ετερόφωτοι, είναι δέκτες της αιώνιας ζωής και όχι η πηγή, ο προβολέας της.

         Μόνο ο Υιός του ανθρώπου είναι η αιώνια ζωή και μόνον αυτός την δίνει και μάλιστα δωρεάν.

         Συνεχίζει ο Κύριος τις αποκαλύψεις του στον νομοδιδάσκαλο.

         ‘’ διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε………………’’

         Η έκφραση του Ιησού ‘’ τόσο αγάπησε ‘’είναι η αδυναμία του να περιγράψει το ‘’ πόσο ‘’ διότι το πόσο δεν περιγράφετε.

         Δημιούργησε το σύμπαν από το μηδέν με κίνητρο την αγάπη του που δεν μετριέται και δεν περιγράφεται.

         Το δημιούργησε από τον ίδιο τον εαυτό του από αγάπη.

         Η δημιουργία, ο κόσμος--- από το κόσμημα, το στολίδι ---είναι πράξη της ελεύθερης αγάπης του.

         Η Θεϊκή αγάπη όμως είναι ‘’ εκστατική ‘’.

         Με την εκστατική αγάπη δημιουργεί τα πάντα, υπάρξεις, οντότητες για να μετέχουν στη ζωή και την αγάπη που είναι δικά του.

        Ο Θεός ‘’ έδωσε ‘’ --επέτρεψε τον θάνατό—τον μονογενή γιό του για την δική μας σωτηρία και αιωνιότητα.

        Δεν σκότωσε το παιδί του –όπως πιστεύουν οι καθολικοί – για να ικανοποιηθεί η τρωθήσα θεία δικαιοσύνη του από την παράβαση του Αδάμ.

        Ο Θεός δεν έστειλε τον μονογενή στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο ΑΛΛΑ για να σωθεί ο κόσμος.

        Ο Ιησούς ανατρέπει την διεστραμμένη αντίληψη και προσδοκία των Ιουδαίων ότι ο Μεσσίας έρχεται να εκδικηθεί και να σφάξει τα έθνη διότι ταλαιπώρησαν τον Ισραήλ.

        Ο Μεσσίας έρχεται όχι για να κρίνει αλλά για να σώσει τα έθνη.

        Τότε γιατί ο μονογενής ονομάζεται κριτής ‘’ ο κρίνων την οικουμένη ‘’; αφού δεν είχε τέτοια αποστολή πως τον αποκαλούμε ‘’ κριτά δικαιότατε ‘’;;

        Μήπως υπάρχει αντίφαση ;;

        Όχι αδελφοί μου ο Χριστός ήλθε στη γη, περπάτησε και κήρυξε στην Ιουδαία για να μας δείξει την οδό, την αλήθεια, να μας απαλλάξει από τον θάνατο.

       Η αποστολή του ήταν αυτή και ‘’ γινόμενος υπήκοος άχρι θανάτου ‘’ την ολοκλήρωσε κατά την πρώτη του έλευση.

       Όμως στην ένδοξη και φοβερά δευτέρα του έλευση, τότε θα κρίνει ζώντας και νεκρούς.

       Τότε ‘’ όψονται και κόψονται αυτοί που τον λόγχευσαν’’.

       Όχι μόνο οι ρωμαίοι στρατιώτες αλλά και όλοι όσοι με πράξεις και λόγους αρνήθηκαν την αγάπη του, την ελευθερία, την Ζωή.

      Η κρίση του θα είναι η φανέρωση του τι ο καθένας ήταν και δεν φαινόταν επί της γης.

       Στην  παραβολή της κρίσεως παρουσιάστηκαν μπροστά του οι άνθρωποι ως ερίφια και ως πρόβατα δεν τους έκανε ο κριτής. Απλώς ‘’ αφορίζει αυτους από αλλήλους ‘’.

        

       

                                                                                                        Αθανάσιος Κατσίκης

                                                       αρχιτέκτων

             

 

          Πάλι ο καλός Δεσπότης και Κύριος συμβουλεύει τα παιδιά του με παραβολές και διδάγματα.

          Η χαρά μας είναι να τα ακούμε και να τα προσέχουμε γιατί υπόθηκαν για εμάς με αγάπη.

          Θέλει να μας  βοηθήσει στον καλό αγώνα και να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες του πάντα για το καλό μας την σωτηρία μας.

          Μας φανερώνει το ξαφνικό της δευτέρας του Παρουσίας λέγοντας:

          ‘’γρηγορείτε διότι δεν γνωρίζεται την ημέρα και την ώρα που έρχεται ο Υιός του ανθρώπου’’ και αμέσως μετά προσθέτει την σημερινή παραβολή.

          Επειδή όπως μας λέει ένα παλιό ανέκδοτο η όλη προσπάθεια του διαβόλου στους ανθρώπους είναι να μας πείσει ότι υπάρχει πάντα χρόνος και δεν χρειάζεται βιασύνη.

          Σε ένα σχολείο δαιμόνων όταν τελείωσαν τα μαθήματα και δόθηκαν τα πτυχία, ο πρύτανης διάβολος ρωτά τους αποφοίτους τι θα κάνουν τώρα που θα πάνε στη Γή για να δουλέψουν;

         Ένας λέει, θα τους λέω ότι δεν υπάρχει Θεός!! Παλιά πρακτική που δεν έχει μεγάλη πέραση τώρα απαντά ο πρύτανης.

         Ένας άλλος λέει, θα τους πώ ότι δεν υπάρχει κόλαση!! Θα είχε κάποιο αποτέλεσμα ο λόγος σου, λέει ο πρύτανης.

         Αλλά πολλοί την βιώνουν από τώρα και μάλιστα πολλές φορές με σκληρότερο τρόπο.      

         Ένας τρίτος λέει, θα τους λέω ότι υπάρχει χρόνος για να διορθωθούν και δεν χρειάζεται βιασύνη.

         Τρέξε να πιάσεις γρήγορα δουλειά προστάζει ο πρύτανης.

         Η παραβολή λέγετε στη συνέχεια των υποθηκών του Κυρίου όπου γίνεται λόγος για προετοιμασία και εγρήγορση ενόψει της κρίσεως που έρχεται.

          Η οποία αργεί μεν ( χρονίζοντος του νυμφίου ), ( μετά δε χρόνον πολύν έρχεται ο Κύριος ), όμως έρχεται αιφνίδια.

         Στην παραβολή μας η εγρήγορση εστιάζει στην υπεύθυνη εργασία μας στον καιρό της απουσίας του Κυρίου και όχι στην παθητική και άπρακτη προσμονή.

        Ο άρχοντας της παραβολής εν όψη της αναχώρησης του από τον τόπο του δίνει τα υπάρχοντα του στους ανθρώπους του.

        Η αξία των παραχωρημένων είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με το γεγονός ότι οι αποδέκται ήταν δούλοι.

        Το τάλαντο ισούται την εποχή του Χριστού περίπου με 6.000 χρυσές δραχμές.

        Φυσικά τα χαρίσματα που δίνει ο Κύριος στα παιδιά του που βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία, στην Βασιλεία του είναι αμύθητης αξίας.

          Είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος αιώνια και αθάνατα και όχι υλικά και πρόσκαιρα του κόσμου τούτου.

          Και μόνο το γεγονός ότι είμαστε μέσα στον αμπελώνα του μαζί με όλους τους –Αγίους- φίλους του και αδελφούς μας.

          Και δεν κατάφεραν δε να μας βγάλουν έξω από την Βασιλεία όλες οι δαιμονικές σειρήνες και διαστροφές είναι χάρισμα αμέτρητο.

          Και μόνο που πιστεύουμε και προσδοκούμε ανάσταση νεκρών, κρίση και αιώνια ζωή και δεν μας πτοούν τα ’’ συμπαθητικά ‘’ χαμόγελα και λόγια του κόσμου είναι χάρισμα ζωής.

          Να προσέξουμε πολύ ότι: Ο Σοφός Κύριος δίνει τα τάλαντα, τα

-χαρίσματα – όχι αυθαίρετα αλλά ‘’ στον καθένα κατά την δύναμή του’’.

     Αυτό προϋποθέτει ότι ο Κύριος έχει γνώση και ενεργεί με σεβασμό στις

δυνατότητες των δούλων του και όχι χύμα και αδιάκριτα.

        Αποδεικνύει ότι ο Χριστός δεν υποτάσσει τον άνθρωπο σε ένα αυστηρά προδιαγεγραμμένο σύστημα.

        Αλλά σε μία ελεύθερη σχέση του προσώπου του Θεού με τον κάθε άνθρωπο προσωπικά.

         Εκείνος γνωρίζει τις δυνατότητες του καθενός μας τις σέβεται και δίνει τα ανάλογα τάλαντα.

         Η λέξη τάλαντο δεν αναφέρετε σε συγκεκριμένη δωρεά η χάρισμα από τον Θεό.

         Αλλά στην πολυμορφία και την ποικιλία των δωρεών του Θεού στους ανθρώπους.

         Ο Άγιος Κύριλλος θεωρεί τάλαντα όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

         Ο Ιερός Χρυσόστομος ότι διά των ταλάντων νοείται η αγαθοποιός δράση του ανθρώπου μέσα στην κοινωνική ζωή.

         Η συνέχεια της αναφοράς στη διαχείριση των ταλάντων από τους δούλους είναι σύντομη.

         Ο πρώτος με την εργασία του διπλασιάζει τα πέντε τάλαντα επαινείται και χαρακτηρίζεται ‘’ αγαθός και πιστός ‘’.

         Προσκαλείται να εισέλθει ( στη χαρά του Κυρίου του ) δηλαδή στη χαρά και την ευφροσύνη της Βασιλείας του Θεού.

           Την ίδια αμοιβή παίρνει και ο εργάτης των δύο ταλάντων που χαρακτηρίζεται με τις ίδιες λέξεις.

           Το υπόλοιπο μέρος της διήγησης αναφέρεται στον οκνηρό δούλο, ο οποίος δεν εργάστηκε όπως οι δύο πρώτοι αλλά έκρυψε το τάλαντο στη γη.

           Ο ‘’ πονηρός ‘’ και ‘’ οκνηρός ‘’ δούλος προβάλλει σαν ‘’δικαιολογία’’ της πράξης του ότι ο Κύριος είναι σκληρός και άδικος.

          Θερίζει εκεί που δεν έσπειρε και ζητά καρπούς από εκεί που δεν σκόρπισε.

          Αποδεικνύεται από τα λόγια του ότι δεν έχει αγάπη και εμπιστοσύνη προς τον Θεό αλλά και προς τους ανθρώπους.

          Θέση που στηρίζεται σε μία εντελώς διεστραμμένη αντίληψη περί Θεού σαν αυστηρού δικαστή και δεσπότη.

          Πίστη της Παπικής πλάνης που με την δικανική νοοτροπία παρουσιάζει ένα Θεό τιμωρό να ικανοποιείται με τον θάνατο του μονογενούς.

          Δεν βλέπουν οι παπικοί και οι όμοιοί τους ότι ο Θεός ΜΟΝΟ ΑΓΑΠΑ και τίποτε άλλο περί δικαιοσύνης και νομικισμούς.

          Το αποτέλεσμα βέβαια μιας τέτοιας διδασκαλίας γεμίζει φόβο τον άνθρωπο που δεν θέλει να συναντήσει ένα τέτοιο Θεό και αναστέλλει κάθε δημιουργική του διάθεση.

          Τότε ο άνθρωπος γίνεται οκνηρός αλλά και πονηρός και δεν θέλει να ριψοκινδυνεύσει ένα αμφίβολο αποτέλεσμα εργαζόμενος το τάλαντο και προτιμά την σιγουριά της ραθυμίας.

         Επιστρέφει το τάλαντο ακέραιο στον Κύριο του και δεν του περνά στο μυαλό ότι ο Κύριος δεν ζητά την διαφύλαξη του ταλάντου.

         Αλλά την αξιοποίηση και τον πολλαπλασιασμό του με έργα για την ωφέλεια του πλησίον.

         Δεν ζητά ο Κύριος από όλους μας να γίνουμε Απόστολοι και Ιεράρχες και Απολογητές.

         Αλλά όπως η χήρα εκείνη έδωσε από το υστέρημά της και μακαρίστηκε έτσι και εμείς.

          Με την σεμνότητα της ζωής μας, με την όποια προσφορά στον Αμπελώνα του Κυρίου, με την προσευχή μας για τον συγκεκριμένο αδελφό που έχει ανάγκη.

          Με την ακεραιότητα της πίστεως μας, με την υπομονή στις θλίψεις, τις δοκιμασίες και πειρασμούς.

          Επιτυγχάνεται η καρποφορία του ταλάντου μας διότι βλέποντας όλα τα παραπάνω οι αδελφοί αλλά και οι κοσμικοί άνθρωποι που είναι γύρω μας.

          Θα θαυμάσουν στο πρόσωπό μας τον Θεό και το ζωντανό παράδειγμα μας θα αποδεικνύει τον πολλαπλασιασμό του ταλάντου μας.

          Π.Χ εάν δεν μπορείς να πεις λόγια καλά γι’ αυτόν που σε βρίζει τουλάχιστον σιώπα.

          Η προσπάθειά μας είναι η επιείκεια και η πραότης και η προσευχή, τα βασιλικά χαρακτηριστικά.

          Τα όπλα τις νίκης μας εναντίων του διαβόλου. Η σίγουρη αύξηση των δοθέντων ταλάντων.

           Ο Κύριος είναι φιλάνθρωπος και έχει δώρα για τους φιλότιμους αγωνιστές.

           Με την συμπεριφορά αυτή ο Κύριος χαρακτηρίζει τον δούλο ‘’ πονηρό ‘’ και ‘’ οκνηρό ‘’ διότι συντέλεσε στην πλήρη αχρήστευση του ταλάντου που του δόθηκε.

           Διατάζει αμέσως να του αφαιρεθεί το τάλαντο και να δοθεί σ’ αυτόν που είχε τα δέκα τάλαντα.

           Ταυτόχρονα να οδηγηθεί ο πονηρός δούλος έξω από την χαρά της Βασιλείας στο σκοτάδι που ετοιμάστηκε όχι για τους ανθρώπους αλλά για τον διάβολο.

            Αυτός που έχει σκοτάδι στην καρδιά του η θέση του είναι στο σκοτάδι σε συγγενή χώρο με την καρδιά του.

           Το κείμενο που διαβάζετε στην Εκκλησία τελειώνει με την φράση

 ‘’ αυτός που έχει αυτιά να προσέξει καλά και να ακούσει καλά’’.

           Τονίζοντας με ακόμη πιο δυνατό τρόπο την προειδοποίηση που θέλει να προβάλει ο Κύριος για την σωστή διαχείριση των ταλάντων που μας δίνει.

           Ο χρόνος της τελικής κρίσης απαιτεί την συνεχή εγρήγορση μας και την αδιάκοπη εργασία της αποστολής – ταλάντου – που μας εμπιστεύθηκε ο Θεός.

           Η υπευθυνότητα που θα δείξουμε στην ζωή μας στην εντολή του Θεού της αγάπης είναι και η απόδειξη της καρποφορίας της χάριτος που μας εμπιστεύθηκε.

           Αποτελεί το γόνιμο έδαφος προς την σωτηρία μας, ο Θεός δεν κοιτάζει μόνο την διάπραξη του κακού,

           Αλλά βλέπει και την αμέλεια και παράληψη της αγαθής πράξης αγάπης προς τους αδελφούς και την εργασία του αμπελώνα.

 

                                                                                                       Αθανάσιος Κατσίκης

                                                                                                                         αρχιτέκτων

                                      

         Το θέμα της Ευαγγελικής περικοπής μας παρουσιάζει την τελευταία  διαμάχη του Ιησού με τους Φαρισαίους πριν από το Πάθος.

         Χρονικά ήμαστε μετά την θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα.

         Ο Ιησούς είναι το πρόσωπο της ημέρας με τα πλήθη να τον ακολουθούν.

         Εντός του αυλόγυρου του Ναού ομιλεί συνεχώς στον κόσμο.

         Οι εχθροί του τον πλησιάζουν και προσπαθούν να τον παγιδεύσουν με λόγο ή να τον χλευάσουν και να τον ευτελίσουν μπροστά στον λαό.

        Φαρισαίοι, Ηρωδιανοί και Σαδδουκαίοι, όλη η θρησκευτική ηγεσία.

        Οι δύο πρώτοι με προσποιητό θαυμασμό προσπαθούν να τον μπλέξουν σε πολιτικό θέμα με την ερώτηση του κήνσου και να τον παγιδεύσουν.

        Φυσικά αποτυγχάνουν και υποχωρούν.

        Οι Σαδδουκαίοι τον πλησιάζουν με το σαθρό ερώτημα της γυναίκας με τους επτά άνδρες και γελοιοποιούνται.

        Τότε οι Φαρισαίοι ‘’ ακούσαντες ότι φίμωσε τους Σαδδουκαίους συνήχθησαν επί το αυτό’’.

        Έβαλαν ένα νομικό να ρωτήσει ‘’ πειράζων αυτόν ‘’ δηλαδή δοκιμάζοντάς τον μήπως και τον παγιδεύσει.

         Ο νομικός τον αποκαλεί ‘’ διδάσκαλο ‘’ δείχνοντας ότι δήθεν του αναγνωρίζει την ιδιότητα και το κύρος του δασκάλου.

         Είναι όμως γνωστό ότι οι Φαρισαίοι δεν παραδέχονταν τον Ιησού σαν δάσκαλο ούτε ποτέ τον ονόμαζαν έτσι.

         Απεναντίας έλεγαν ειρωνικά στους μαθητές ‘’ ο δάσκαλός σας ‘’.

         Νομικός είναι ο ειδικός επί της ερμηνείας του Νόμου από μία μερίδα φαρισαίων

         Τον ρωτά ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή στο νόμο. Ερώτηση απλή σύντομη ώστε να μην δίνει λαβή ούτε να δείχνει πονηράδα. 

        Περιμένοντας ίσως ότι ο Ιησούς θα ανέφερε σαν σπουδαία κάποια άλλη εντολή για την οποία θα έφερνε αντίρρηση για να τον εκθέσει.

        Η απάντηση του Κυρίου προς τον νομικό είναι τέτοια ώστε να περιλαμβάνει και τις δέκα εντολές, όλο τον Νόμο.

        Είναι γνωστό ότι από τις δέκα εντολές οι τέσσερεις πρώτες ήταν γραμμένες στην πρώτη πλάκα και αναφέρονται στον Θεό—το δόγμα--.

        Οι άλλες έξη ήταν γραμμένες στη δεύτερη πλάκα και αφορούσαν στη σχέση με τον πλησίον---ο ηθικός νόμος---.

       ‘’ Να αγαπήσεις τον Κύριο και Θεόν σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη την δύναμή σου.

           Αυτή την εντολή του Θεού έπρεπε κάθε Ισραηλίτης να την τυπώσει στη σκέψη και την συνείδησή του.

           Να την απαγγέλει όταν κάθετε για να ξεκουραστεί, όταν περπατά στο δρόμο, όταν πάει να κοιμηθεί.

           Μόλις σηκωθεί το πρωί, να την γράψει σε κάποιο σημείο της παλάμης του, στην παραστάδα της εξώπορτας του σπιτιού του, να την παραδίδει στα παιδιά του.

           Η δεύτερη και πρακτική εντολή βρίσκετε στο Λευιτικό ( 19,18 ).

          ‘’ Να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου ‘’.

          Σ΄ αυτές τις δύο εντολές συνεχίζει ο Κύριος, βασίζετε όλος ο νόμος και οι προφήτες.

           Διότι η ΑΓΑΠΗ προς τον Θεό και προς τον πλησίον είναι όλος ο νόμος.

          Οι Φαρισαίοι κόμπαζαν ότι ήταν μεγάλοι τηρητές των τεσσάρων εντολών και παραμέριζαν τις δεύτερες, ήταν εγωισταί, φθονεροί, σκληροί και άδικοι κριτές προς τον πλησίον.

          Ο νομικός τον ρωτά για μία εντολή, ο Ιησούς του αναφέρει δύο.

          Μόλις λέει την πρώτη προσθέτει ‘’ Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, Δευτέρα δε και όμοια με αυτή…….’’.

          Δευτέρα αλλά όμοια, δηλαδή εξ ίσου σπουδαία και μεγάλη, επομένως.

         ’’ δευτέρα ‘’ λέγετε κατά την σειρά που τις ανέφερε ο Ιησούς και όχι κατά την σπουδαιότητα τους διότι κατά την αξία τους είναι ΟΜΟΙΕΣ.

          Αυτό είναι μία μεγάλη απόδειξη και υπόδειξη από το στόμα του Κυρίου, ότι δεν υπάρχουν εντολές μικρές ή μεγάλες.

           Μεγάλη που αναφέρετε στον Θεό και άλλες δευτεροκλασάτες για άλλα θέματα της ζωής μας.

          Να προσέξουμε!! ο Κύριος αναφέρει αυτές τις εντολές που έχουν σχέση με την ΑΓΑΠΗ.

         Το δώρο που χάρισε εξ αρχής ο Θεός στον άνθρωπο, που το ξεχείλισμα της είναι η δημιουργία του σύμπαντος.

        Αυτή που είναι η φύση του και στην Βασιλεία της είμαστε καλεσμένοι να ζήσουμε.

        Η Βασιλεία του Θεού είναι η Βασιλεία της αγάπης καθώς Εκείνος

 ‘’ Αγάπη εστί ‘’.

        Όποιος μένει με την αγάπη μένει με τον Θεό και ταυτόχρονα ο Θεός μ’ αυτόν ( Α Ιων. Δ,16).

        Το σημάδι εκείνο που είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των μαθητών του είναι το ‘’ αγαπάτε αλλήλους ‘’ κατά τον λόγο του.

        Από αγάπη σ’ εμάς και για χάρη μας έκανε το σύμπαν, όλη την δημιουργία του, φθαρτή, για να την ανακαινίσει πάλη.

        Παραχώρησε για μας να κακοποιηθούν οι Προφήτες του, τους έστειλε στην αιχμαλωσία, στην κάμινο, στο λάκκο των λεόντων.

          Το ίδιο επέτρεψε και με τους αποστόλους του.  Η αγάπη τον έφερε στη διάσταση του χώρου και του χρόνου, για να καταργήσει τον χρόνο και την διάσταση για μας.

          Η αγάπη του έκανε δούλο τον Δεσπότη, τον Αγαπητό να παραδοθεί στους εχθρούς του, τον μόνο ελεύθερο για τους δούλους του.

        ‘’ Δι ημάς Θεός εν ανθρώποις, διά την καταφθαρείσα φύσιν ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, μετά των αχαρίστων ο ευεργέτης, προς τους αιχμαλώτους ο ελευθερωτής,  προς τους εν σκότι καθημένους ο ήλιος της δικαιοσύνης, επί τον σταυρό ο απαθής, επί τον θάνατον η ζωή, επί τον Άδη το φώς η Ανάστασης διά τους πεσόντας ‘’. 

          Από αυτή την αγάπη γεμάτος ο Παύλος έλεγε: ‘’εύχομαι να γίνω εγώ ανάθεμα από Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των συγγενών μου κατά σάρκα. (ρωμ,θ3)

          Αφού ο Ιησούς απάντησε στην ερώτηση του νομικού ερωτά και αυτός με την σειρά τους.

          ‘’ συνηγμένων των Φαρισαίων ‘’ μια που τους βρήκε όλους μαζί συγκεντρωμένους.

           Τους ρωτά ‘’ τι γνώμη έχετε για τον Χριστό που περιμένει όλος ο Ισραήλ, ποιανού γιος είναι; ;

          Ο νομικός απαντά ‘’ γιος του Δαβίδ ‘’ εύκολη απάντηση αλλά παγίδα ερώτηση και  μένει  αναπάντητη.

         ‘’ Αφού ο Χριστός είναι γιος του Δαβίδ γιατί ο Δαβίδ φωτισμένος μάλιστα από το Άγιο Πνεύμα τον ονομάζει Κύριο του; ; ;

           Οι Φαρισαίοι μένουν άναυδοι ‘’ κανείς δεν μπορούσε να τον απαντήσει και δεν τόλμησαν από εκείνη την ημέρα να τον ρωτήσουν το οτιδήποτε’’.

           Ο Χριστός είναι μεν κατά σάρκα γιος του Δαβίδ αλλά είναι και Θεός και Κύριος του.

           Ο Δαβίδ είναι δημιούργημα και δούλος αυτού που θα γίνει γιος του!!!

         Αυτό προφητεύεται σε όλη την Π. Διαθήκη με χαριτωμένο τρόπο για τους ταπεινούς. Δεν πρέπει να καταλάβει τίποτε ο Διάβολος.

          Οι Φαρισαίοι και οι ανά τους αιώνες ομόφρονες τους παρ’ όλη την μελέτη και σπουδή τους στη Π. Διαθήκη.

          Δεν έμαθαν ότι ο Θεός που αναφέρεται σ’αυτή είναι ο Χριστός. Ότι Αυτός είναι ο Κύριος Σαβαώθ ο Κύριος της Δόξης.

         Αυτός είναι ο Παλαιός των Ημερών φωνάζει η Εκκλησία με την υμνολογία της.

         Επειδή παρουσιάστηκαν αιρετικοί – Άρειος κ.λ.π—που έλεγαν ότι ο Χριστός δεν είναι συνάναρχος με τον Πατέρα.

           Η Εκκλησία θέλοντας να ομολογήσει ότι είναι συνάναρχος λέει σε όλους τους τόνους ότι είναι Αυτός ο Παλαιός των ημερών. Πιο παλιός από τον Χριστό δεν υπάρχει.

          Αυτός μιλούσε με τον Αδάμ την Εύα και τον Κάιν, ο Χριστός.

          Αυτός μιλούσε με τον Αβραάμ και την Σάρα και έφαγε μαζί τους, ο Χριστός.

         Αυτός ευλόγησε και πάλεψε με τον Ιακώβ ο Χριστός.

         Αυτός είναι ο ισχυρός Θεός, ο εξουσιαστής, ο Άρχων ειρήνης, ο Μεγάλης βουλής Άγγελος ο Χριστός, διότι τίνος άγγελος θα ήταν ο Πατήρ.

          Αυτός φανερώθηκε στη βάτο στο Σινά, οδήγησε τον Μωυσή και τον λαό του στην  έρημο επί σαράντα χρόνια και μιλούσε σχεδόν καθημερινά μαζί του.

          Αυτός ήταν η φωτεινή νεφέλη, η ακολουθούσα Πέτρα ,ο Χριστός.

          ‘’ Να μην εκπειράζουμε τον Χριστό όπως μερικοί στην έρημο και πέθαιναν από τα τσιμπήματα των φιδιών (Α. Κορ.ι9)

           Αυτόν είδε ο Ηλίας, ο Ησαΐας, οι προφήτες, ο Δανιήλ, τα παιδία στο καμίνι στη Βαβυλώνα.

           ‘’ Θα βάλω την παρουσία μου ανάμεσά σας, δεν θα σας αποστραφώ, θα περπατήσω ανάμεσα σας, και θα είμαι θεός σας και εσείς θα είστε λαός μου. Εγώ είμαι Κύριος ο θεός σας που σας έβγαλα από την Αίγυπτο. (Λευτ.κ)

          ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ έβλεπαν όλοι οι προφήτες και δίκαιοι της Π. Διαθήκης όχι τον Πατέρα.     

           Οι οράσεις και οι εμφάνειες του Θεού σ’αυτή είναι του Χριστός και όχι του Πατέρα, αυτό το ξεκαθαρίζει σαφέστατα ο Ίδιος στους Ιουδαίους.

         ‘’ Ούτε φωνή αυτού—του Πατέρα—ακούσατε πόποτε ούτε είδος ( όραση ) αυτού εωράκατε. ( Ιων. ε,37).

          Αυτός που στους έσχατους χρόνους επί της γης εφάνει και μετά των ανθρώπων συνανεστράφει κατά τον προφήτη Βαρούχ, ο Χριστός.

          Μην γινόμαστε Φαρισαίοι για το πρόσωπο του Κυριου.

          Μην απορεί κανείς πως προ Χριστού οι Δίκαιοι της Π. Διαθήκης τον είδαν και μίλησαν μαζί του.

          Η σάρκωση είναι βέβαια κάθοδος του Θεού σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο ΟΜΩΣ ο Δημιουργός δεν δεσμεύεται από την δημιουργία του.

         Είναι πανταχού παρόν και στον τόπο και στον χρόνο.

          Η ενανθρώπηση μην ξεχνάμε δεν είναι μόνο ιστορικό γεγονός, αλλά και οντολογικό και αφορά όλη την δημιουργία παρελθούσα και μέλλουσα.

        ‘’ Βλέπεις ότι και οι προφήτες τότε έβλεπαν τον Χριστό αλλά κατά την δυνατότητα του καθενός. Κυρλ. Ιερσλ. Κατχ 10η.

        Αυτός ήταν και ο τελευταίος διάλογος του Ιησού με τους Φαρισαίους, μετά ακολούθησε το Πάθος Του.                                                                                    

                                                                                                       Αθανάσιος Κατσίκης

                                                                                                                         αρχιτέκτων

          Η περικοπή υπάρχει και στους τρεις συνοπτικούς ΅Ευαγγελιστές.

          Η διήγηση που αναφέρεται σ΄ αυτή τοποθετείται αμέσως μετά την κατάβαση του Κυρίου και των τριών μαθητών από το όρος της Μεταμορφώσεως.

           Ένας ‘’ άνθρωπος ‘’ γονυπετεί παρακλητικώς μπροστά από τον Ιησού μόλις αντιλήφθηκε ότι έχει κατέβει από το όρος.

           Η περιοχή που συμβαίνουν τα γεγονότα αυτά – όρος της Μεταμορφώσεως

           Βρίσκεται στην Καισάρεια Φιλίππου όπου κατοικούσαν εθνικοί.

           Δεν αποκλείετε ο παρακαλών γονυπετώς να ήταν εθνικός που έρχεται στον Ιησού εξ΄ αιτίας της φήμης του ως θαυματουργού.

          Η παράκληση του αγνώστου αυτού ανθρώπου εκφράζεται με την λιτή και γνωστή σ΄ εμάς από την λειτουργική ζωή το ‘’ Κύριε ελέησον ‘’.

          Οι πατέρες αναφέρουν ότι με αυτή την φράση αφ΄ ενός συνοψίζεται η  παραδοχή της αμαρτωλότητας και της ταπείνωσης μας.

         Αλλά και η προσφυγή με συντριβή του ικέτη ανθρώπου προς τον φιλεύσπλαχνο και ελεήμονα Κύριο και Πατέρα.

         Όλοι γνωρίζουμε ότι το άπειρο έλεος του Κυρίου και η αμέτρητη αγάπη του αποτελεί το μόνο καταφύγιο και όαση.

         Για όλους εμάς που βασανιζόμαστε από τις αμαρτίες, τα πάθη και όλα τα δεινά που μας περιτριγυρίζουν μέσα στον κόσμο και δοκιμάζουν την αντοχή και την ύπαρξη μας.

          Το ‘’ ελέησον ‘’ κατά τους πατέρας εκφράζει την ταπείνωση και την αναξιότητα μας για την αντιμετωπίσει όλων των προβλημάτων που παρουσιάζονται στη ζωή μας.

          Το ‘’ Κύριος ‘’ είναι η αποδοχή της θεότητας του Χριστού που είναι ο μόνος που μπορεί να οικονομήσει την σωτηρία μας από όλα μας τα δεινά.

          Πρέπει να ξέρουμε – συνεχίζουν οι πατέρες – ότι το έλεος του Θεού δεν είναι μία αφηρημένη θεία ιδιότητα όπως πιστεύουν οι παπικοί.

          Αλλά είναι μία έμπρακτη εκδήλωση της ακτίστου χάριτος του Θεού που φάνηκε σε όλη την ζωή του Ισραήλ παλιά.

          Αλλά και στη ζωή αυτών που καταφεύγουν και επικαλούνται το έλεός του σήμερα.

          Εξ΄ άλλου η συχνότατη παράκληση να μας δοθεί ‘’ το Μέγα Έλεος ‘’δεν είναι τίποτα άλλο παρά η Σωτηρία και Θεωσή μας κατά χάρη.

          Ο δυστυχισμένος πατέρας περιγράφει την ασθένεια του παιδιού του που την χαρακτηρίζει ΄΄ σεληνιασμό ‘’.

           Κατά την επικρατούσα στον εθνικό κόσμο πίστη.

           Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η χρησιμοποίηση του όρου από τον Ευαγγελιστή στην διήγηση του.

           Δεν σημαίνει και αποδοχή της λαϊκής ειδωλολατρικής πίστης περί επιδράσεως της Σελήνης επί των ανθρώπων.

          Αλλά είναι απλή μεταφορά των λόγων του πατέρα του ασθενούς νέου.

          ‘’ Εάν δε σεληνιαζόμενο καλεί, να μην φοβηθείς, είναι η φωνή του πατέρα του δαιμονιζόμενου ‘’ λέει χαρακτηριστικά ο ιερός Χρυσόστομος.

          Πρέπει να γίνει γνωστό και να σημειωθεί με ιδιαίτερη έμφαση ότι ο χριστιανισμός ελευθέρωσε τους ανθρώπους από την υποδούλωση του σε αστρολογικές δεισιδαιμονίες.

          Απεκατέστησε την σχέση των ανθρώπων με την άψυχο δημιουργία του Θεού που έγινε για εμάς.

          Τα ουράνια σώματα ούτε θεοί είναι, ούτε ακόμη περισσότερο μπορούν να επηρεάσουν εμάς τους ανθρώπους στις σχέσεις μας  και τις συμπεριφορές μας.

         Να διαμορφώνουν την επιτυχία η την αποτυχία μας στον επαγγελματικό και συναισθηματικό μας κόσμο.

         Ούτε να ρυθμίζουν το μέλλον μας μπορούν, ούτε έχουν ανάλογα με την θέση τους στο διάστημα θεραπευτικές η καταστρεπτικές δυνάμεις.

         Σήμερα όμως κατά πλησμονή ο κόσμος στράφηκε ‘’ επί των μύθων ‘’ όπως αναφέρει και ο Άγιος Παύλος και τρέχουν σε ‘’ αστρολόγους ‘’ και ‘’ μάγους’’

         Απατεώνες και εκμεταλλευτές της ανοησίας και απιστίας των ανθρώπων με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης και βασανισμού.

          Από την περιγραφή του πατέρα ο γιος του κινδύνευε όταν τον έπιανε η κρίση να καεί η να πνιγεί.

          Σωζόταν μόνο εξ αιτίας της έγκαιρης επέμβαση συγγενών του η άλλων που βοηθούσαν κατά περίπτωση.

          Είναι η αποκάλυψη του μίσους που έχει ο Διάβολος για εμας τους ανθρώπους και για όλη την δημιουργία.

          Η κυριαρχία του στον άνθρωπο φέρνει βασανισμό, και αργό θάνατο.

          Δεν υπάρχει έλεος στη δολοφονική διάθεσή του επειδή δεν γνωρίζει τι θα πει αγάπη ο πατριάρχης του μίσους και του θανάτου.

           Δείτε τι συμβαίνει στις σατανικές εκδηλώσεις των οργάνων του, αίμα, βιασμοί, βασανισμοί, δολοφονίες.

           Ανθρωποθυσίες, μαύρο περιβάλλον, μαύρα αισθήματα, μαύρα ρούχα, μαύρες κουκούλες, μαύρος θάνατος.

           Μαζί με την περιγραφή της αρρώστιας ο πατέρας του νέου αναφέρει και το γεγονός ότι απευθύνθηκε ήδη στους μαθητές, χωρίς όμως να επιτύχει την θεραπεία του.

         Οι μαθητές βέβαια είχαν προ πολλού λάβει από τον Ιησού την εξουσία να εκδιώκουν δαιμόνια και να θεραπεύουν αρρώστιες.

         Εδώ δεν τα καταφέρνουν, η αδυναμία τους αποδεικνύει και την αδυναμία του κόσμου να ελευθερωθεί από τα δεσμά του διαβόλου.

          Ενόσω παραμένει εγκλωβισμένος στη φθορά και την αγνωσία της λύσης.

           Η όλη περιγραφή οδηγεί τον Ιησού στην έκφραση αγανάκτησης για την άπιστη γενεά που έχει μπροστά του.

          Θυμίζει το ξέσπασμα και το παράπονο των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης για τον λαό της εποχής τους.

          Αλλά και τους λόγους του Μωυσή ‘’ γενεά σκολειά και διεστραμμένη ‘’ (Δευτ 32, 5).

          Ο Κύριος διαμαρτύρεται όπως οι προφήτες για την γενική αποστασία από τον Θεό, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο κατ΄ ευθεία στη διαστροφή.

          Σε δρόμους χωρίς φώς, στους μύθους μακριά από την αλήθεια στα πάθη, στα χέρια του διαβόλου.

          Η απομάκρυνση του ανθρώπου από το θέλημα του Θεού και το φως της αλήθειας, για το ποιοι είμαστε και για ποιο λόγο υπάρχουμε.

          Μήπως ήλθαμε από το τίποτα και οδεύουμε στο μηδέν ??

          Τον οδηγεί στον ανθρωποκεντρισμό και την ειδωλολατρία.

          Δεν υπάρχει τίποτε αφού δεν υπάρχει ελπίδα για την απαλλαγή από τα βάσανα και τον θάνατο.

          Διότι η πίστη κατά τον Παύλο με την χάρη του Θεού δίνει υπόσταση σ΄ εκείνα που ελπίζουμε και τον έλεγχο των πραγμάτων που δεν βλέπουμε.

          Εξανίσταται ο Ιησούς κατά της ανθρώπινης απιστίας και με δύο ερωτήσεις που υποβάλλει.

         Η ανεκτικότης του και η παράταση της παραμονής του εντός του απίστου λαού θα συνεχιστεί διότι αυτό είναι το θέλημα του Πατρός.

         Είναι φιλάνθρωπος και πολυέλεος ‘’ ουκ εις τέλος οργισθήσεται ‘’, περιμένει την επιστροφή του λαού και την πίστη του.

         Δείχνει την αποστροφή του για τα έργα μας, αλλά το αμέτρητο έλεος της αγάπης του είναι η θεραπεία μας.

         Η μακροθυμία του για την πτώση της γενεάς και την απιστία της αποδεικνύεται με την θεραπεία του νέου.

         Ο Ιησούς διά μόνου του λόγου του επιτιμά το δαιμόνιο που είχε δεμένο τον δυστυχή νέο.

         Δεν υπάρχει απόσταση ανάμεσα από τον λόγο του Ιησού και τα γεγονός της θεραπείας.

            Με τον λόγο συντελείτε η πράξη και με την πράξη εκπληρώνεται οι λόγος ‘’ είπε και εγεννηθησαν ‘’

            Η λιτή περιγραφή της γιατρειάς του νέου εκφράζει την αυθεντία του Ιησού, της κυριότητός του.

           Ο Ευαγγελιστής θέλει να τονιστεί η θεότητα του Ιησού όπως αυτή αποδείχθηκε στο όρος της Μεταμόρφωσης.

           Η αποκατάσταση του δυστυχισμένου ανθρώπου δείχνει και πιο θα είναι το αποτέλεσμα της ιστορικής παρουσίας του Ιησού στον ταλαίπωρο κόσμο, στο ανθρώπινο γένος.

          Μετά την θεραπεία του επιληπτικού νέου οι μαθητές ρωτούν τον Ιησού για να μάθουν τον λόγο πως αυτοί δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν τον νέο.

          Η απάντηση του Χριστού είναι σαφέστατη ‘’ διά την απιστία σας ‘’.

          Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα την απάντηση Του, οι μαθητές πριν την Πεντηκοστή ήταν μπερδεμένοι και ολιγόπιστοι ακόμη και για το πρόσωπό του.

          Ήταν εγκλωβισμένοι στον κόσμο τους, όπως και κάθε άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος.

          Το Πνεύμα το Άγιο τους έκανε βράχους πίστεως και Εκκλησία. Έσπασε τα δεσμά την φυλακή του κόσμου και τους έφερε στο φως, στη γνώση, στην πίστη, στην ελπίδα στην Αλήθεια.

           Αυτό είναι που στηρίζει δυναμώνει και βεβαιεί και την δική μας πίστη.

           Χωρίς την φώτιση Του δεν θα γνωρίζαμε τον Χριστό, την Αλήθεια.

           Δεν θα γνωρίζαμε τίποτε για την δημιουργία, για τον προορισμό μας, το σκοτάδι του κόσμου τούτου.

          Ο ανθρωποκεντρισμός και το τυχαίο θα ήταν κυρίαρχο στη σκέψη μας και φυσικά θα ήμασταν έξω από τον Παράδεισο την Εκκλησία.

          Η δύναμη της πίστεως στο πρόσωπο Του, την θεότητα Του και η ποιητική εικόνα που χρησιμοποιεί ο Κύριος για να την προβάλει είναι αποκαλυπτική.

          Το μικρότερο των σπερμάτων, ο κόκκος της συνάπεως  τοποθετείται απέναντι στο επιβλητικό για το μέγεθος και τον όγκο του βουνό.

          Το να μετακινήσει κανείς βουνό αποτελεί για την ραβινική γραμματεία κλασικό παράδειγμα προς δήλωση του αδυνάτου.

         Με την δήλωση του ο Χριστός ξεκαθαρίζει και βεβαιεί ότι αυτός που πιστεύει στο πρόσωπο του μπορεί να επιτελέσει ακόμη και τα θεωρούμενα από τους ανθρώπους αδύνατα πράγματα.

          Η πίστη έχει απέραντη δύναμη διότι και Εκείνος είναι απέραντος, ακαταμάχητος και παντοδύναμος.

          Αρκεί ο άνθρωπος να έχει στραμμένη την ύπαρξή του στον Κύριο και να  τον ακολουθεί.

          Να βαδίζει τον δρόμο της ζωής όπως τον παρέδωσε στην  Εκκλησία και όχι όπως θέλει ο κακός εαυτός μας και ο κόσμος.

          Στη συνέχεια ο Κύριος τονίζει στους μαθητές αλλά και σε κάθε χριστιανό όλων των εποχών.

          Η αντιμετώπιση των δαιμονικών δυνάμεων απαιτεί εκτός από την θερμή πίστη στο πρόσωπό του, την θεότητα του.

          Την εκτενή και αληθινή προσευχή  και την βοηθούσα για την απόκτηση των ανωτέρω αρετών νηστεία.

          Η προσευχή και η νηστεία είναι τα απαραίτητα όπλα και εργαλεία για την απαλλαγή μας από κάθε δαιμονική τυραννία.

          Η νηστεία μας φέρνει στην προ της πτώσεως κατάσταση αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνουμε το δράμα της και το χάσιμο της Χάριτος.

          Ακόμη με την νηστεία ομολογούμε ότι δεν φοβόμαστε τον θάνατο πειθόμενει στον Κυριακό λόγο ΄΄ ου μόνον επ΄ άρτον ζήσετε άνθρωπος ‘’

          Η προσευχή από την άλλη είναι κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος

‘’ συνουσία ανθρώπου και Θεού ‘’

          Είναι βίωμα της κοινωνίας μαζί του πρόγευση της παλιγγενεσίας .

          Είναι ο λόγος που όλοι οι Άγιοι χρησιμοποίησαν και αγάπησαν την προτροπή αυτή του Χριστού.

          Σήμερα στην εποχή μας που γαβριά ο δαίμονας και έχει σηκώσει αλαζονικά το φρύδι του και επιτίθεται με όλες του τις δυνάμεις κατά της Εκκλησίας και ημών των χριστιανών.

         Δυστυχώς παραθεωρήται η βασικότατη αυτή αλήθεια και οι άνθρωποι δικαιολογούν την ανυπακοή τους στον Κυριακό λόγο.

         Ισχυριζόμενοι ότι αυτά είναι μόνο για μοναχούς που είναι αφιερωμένοι στο Θεό και οχι για τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο.

         Σατανικές πονηράδες και προφάσεις για να βρίσκει τα θύματά του γυμνά και εύκολη λεία μακριά από τον Προστάτη Πατέρα.

         Πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην παρακαταθήκη του Κυρίου για την προσευχή και την νηστεία.

          Επειδή βαδίζουμε τα έσχατα και η πολεμική του διαβόλου συνεχώς κορυφώνεται.

         Στο τέλος της περικοπής ο Ευαγγελιστής αναφέρει την δευτέρα πρόρρηση του Κυρίου για το πάθος του.

         Πρόκειται, λέει ο Ιησούς, ο υιός του ανθρώπου – όπως ονομάζει κάθε φορά τον εαυτό του – να παραδοθεί στα χέρια των ανθρώπων και θα τον σκοτώσουν.

        Όμως αυτός την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί.

       Την μεγάλη Παρασκευή δεν πρέπει να ξεχνάμε και να στεναχωριόμαστε .

         Ο Κύριος δεν είναι ο δυστυχής που συνελήφθει από την ιερατική και κοσμική εξουσία και οδηγήθηκε στο θάνατο αδύναμος και ανήμπορος.

         Αλλά είναι ο Κύριος της δόξης που ξέρει από πριν τα πάντα πως και πότε θα γίνουν και θυσιάζεται με την θέληση του για τα παιδιά του, την δημιουργία του, την αποκατάσταση της αλήθειας.

         Το απίστευτα μεγάλο θαύμα του δεν είναι η Ανάσταση Του αλλά ο θάνατος Του, διότι ο Ιησούς από την Ναζαρέτ μπορούσε αν ήθελε να μην πεθάνει !!!

           Γι΄ αυτό τα άσματα που ψάλει η Εκκλησία δεν είναι νεκρικά αλλά εγκώμια.

  

 

                                                                                                        Αθανάσιος Κατσίκης

                                                       αρχιτέκτων

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις