Συνῆλθε σήμερον, Παρασκευή 4η Ὀκτωβρίου καί περί ὥραν 9ην πρωϊνήν, εἰς τήν πρώτην τακτικήν συνεδρίαν αυτῆς διά τό Συνοδικόν  Ἔτος 2014-2015, εἰς τήν ἀρχιεπισκοπικήν κατοικίαν, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, προεδρευομένη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου. Κατ’αὐτήν ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξῃ τῆς νέας συνοδικῆς περιόδου, ἀκολοῦθως ὁ Μακαριώτατος διά καταλλήλου προσλαλιᾶς προσεφώνησε τούς συνοδικούς ἁγίους ἀρχιερεῖς καί ἐνημέρωσε αὐτούς διά τό πρόσφατον ταξίδιόν του μετά κλιμακίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τάς Η.Π.Α. καί τόν Καναδᾶ. Ὡσαύτως ἡ  Ἱερᾶ Σύνοδος ἐνημερώθηκε διά  τόν προσφάτως ψηφισθέντα νόμον περί «θρησκευτικῶν κοινοτήτων» καί συνεζήτησεν  διά τήν  θέσιν καί τήν στάσιν τῆς Ἑκκλησίας ἡμῶν ἔναντι αὐτοῦ. Ἐπεφυλάχθη ἵνα εἰς προσεχῆ συνεδρίαν αὐτῆς  προσκαλέσῃ τόν  νομικόν  σύμβουλον  κ. Θεόδωρον  Θεοδωρόπουλον  ὅπως  ἐνημερώσῃ διεξοδικῶς αὐτήν ἐπί τοῦ  ψηφισθέντος νόμου, προκειμένου νά ληφθοῦν ὁριστικαί ἀποφάσεις. Ἀκολοῦθως συνεζητήθει ἡ μέσῳ διαδικτύου «Παρέμβασις καταλλαγῆς» τοῦ Μητροπολίτου Κυπριανοῦ καί ἡ ἀντιμετώπισις αὕτης. Τέλος, τήν Ἱεράν Σύνοδον ἀπησχόλησαν ὀργανωτικά ζητήματα  ἀφορῶντα τόν ἐπικείμενον ἑορτασμόν ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑννενήκοντα ἐτῶν ἀγῶνος τῆς Ἑκκλησίας κατά τῆς ἡμερολογιακῆς καινοτομίας. Ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τήν Ἱεράν Σύνοδον διά τήν πρόσκλησιν ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τήν Ρουμανίαν κατά τό μέσον τοῦ μηνός Νοεμβρίου.   

72 n

Ἐντὸς τῆς χαρμοσύνου περιόδου τοῦ Ἱεροῦ Πεντηκοσταρίου ἐτελέσθησαν αἱ ἐπισκοπικαὶ χειροτονίαι τῶν ἀπὸ 14ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου ἐ.ἔ. ἐψηφισθέντων Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων ὡς ἀκολούθως:

Τὴν Τρίτην τοῦ Θωμᾶ, 16η Ἀπριλίου, ἐτελέσθη πανδήμως ἡ εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γοργοϋπηκόου Εὐόσμου Θεσσαλονίκης ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπὸ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Κορίνθου κ. Παγκρατίου, ὡς καὶ τῶν ἐξ Ἀμερικῆς φιλοφρόνως προσελθόντων διὰ τὰς ἀρχιερατικὰς χειροτονίας· Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τορόντο κ. Μακαρίου καὶ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Μπρουκλάϊν κ. Γρηγορίου καὶ Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου, συνοδευομένων ὑπὸ τοῦ πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς ἱερᾶς ἀνδρώας μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βοστώνης, Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσαάκ. (φωτογρ. ἐδῶ)

 

timotheos1Τὴν ἑπομένην, Τετάρτην τοῦ Θωμᾶ, 17η Ἀπριλίου, εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν ναὸν τῆς Ὁσίας Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου Θεσσαλονίκης, τῇ συμμετοχῇ τῶν ὡς ἄνω ἀρχιερέων, ἐτελέσθη ἡ εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου

 

10257456 273986396115284 3126739222377889414 oΤὴν Πέμπτην τοῦ Θωμᾶ, 18η Ἀπριλίου, εἰς τὴν ἱερὰν μονὴν Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου παρὰ τὸν Ἅγιον Στέφανον Ἀττικῆς, ἐτελέσθη ἡ εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ, τῇ συμμετοχῇ -πλὴν τῶν προαναφερθέντων ἀρχιερέων- καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Φιλαρέτου.

 

1939931 274354956078428 8804299817993953672 oΤὴν ἑπομένην ἡμέραν, Παρασκευὴν 19η Ἀπριλίου, εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν ναὸν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀθηνῶν, ἐτελέσθη ἡ χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, τῇ συμμετοχῇ τῶν προαναφερθέντων ἀρχιερέων.

 

 

 

kallistratos2

Τὴν Κυριακὴν τῶν Μυροφόρων, 21η Ἀπριλίου, εἰς τὸν ἱστορικὸν ναὸν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Νέας Σμύρνης Ἀθηνῶν, ἐτελέσθη ἡ ἐπισκοπικὴ χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου.

 

 

sabbasΤὴν Δευτέραν τῶν Μυροφόρων, 22α Ἀπριλίου, εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν τῆς Ἁγία Μαρίνης Κορυδαλλοῦ, ἐγένετο ἡ εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου ἐπισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα.

 

 

 

rogonΤὴν Τετάρτην τῶν Μυροφόρων, 24η Ἀπριλίου, εἰς τὸν ἱερὸν προσκυνηματικὸν ναὸν τῆς Παναγίας Κανάλας Ἄνω Λιοσίων Ἀττικῆς, ἐτελέσθη ἡ εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου ἐπισκόπου Ρωγῶν κ. Δωροθέου.

 

 

xrysostomos1Τέλος, τὸ Σάββατον, 4η Μαΐου, εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν ναὸν τῆς Ὁσίας Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου Θεσσαλονίκης, ἐτελέσθη ἡ εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐψηφισμένου ἐπισκόπου κ. Χρυσοστόμου, ὑπὸ τὸν ψιλὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Λαμπούσης τῆς Κύπρου, ὁ ὁποῖος θὰ συμπαρασταθῇ ὡς Βοηθὸς Ἐπίσκοπος εἰς τὸ ποιμαντικὸν ἔργον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Τοποτηρητοῦ τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Ἐντυπωσιακὴ ὑπῆρξεν καθ΄ ὅλας τὰς ἀρχιερατικὰς χειροτονίας ἡ ἀθρόα προσεύλεσις τῶν ἑκατοντάδων πιστῶν, ὡς καὶ ἡ συμμετοχὴ πλειάδος κληρικῶν τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας.

Φωτογραφικὰ στιγμιότυπα ἀπὸ τὰς χειροτονίας

Joomla SEF URLs by Artio