Ἡ νεοσύστατος  Ἱερά Μονή Νέου Ἰορδάνου Κύπρου ἐκυκλοφόρησε καλαίσθητον περιοδικήν ἔκδοσιν ὑπό τόν τίτλον Νάματα Ἰορδάνεια. Τό ἐν λόγω περιοδικό φιλοξενεῖ ψυχωφελήν καί ὁμολογιακήν ὕλη ἡ ὁποία εὐελπιστοῦμεν ὅτι θά ἀποτελέσει πηγή πνευματικῆς τροφοδοτήσεως διά τό ποίμνιον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Κύπρου ἀλλά καί ἕνα βήμα προβολῆς τῶν ποικίλων δραστηριοτήτων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐν τῇ Μεγαλονήσῳ τῆς Κύπρου καί ἐν τῇ Μητροπολιτικῇ Ἑλλάδι. Δημοσιεύομεν κατωτέρω τόν χαιρετισμόν καί τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν ἔκδοσιν τοῦ περιοδικοῦ. 

 


Joomla SEF URLs by Artio